Nowoczesność Przemysłu i Usług

Beskidy, 11-13 październik 2018

Aktualności

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji! Zapraszamy do galerii wydarzenia.

Informujemy, że ze względu na liczne prośby termin nadsyłania artykułów został przedłużony do
31 lipca, 2018 roku.


Informujemy, że ze względu na liczne prośby termin uiszczenia opłaty konferencyjnej został przedłużony do
31 sierpnia, 2018 roku.

 

O konferencji

Nowoczesność Przemysłu i Usług to Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa
organizowana w ramach XL Śląskich Dni Organizacji. Celami tegorocznej edycji konferencji, są:

 • integracja środowiska pracowników naukowych oraz przedstawicieli biznesu zainteresowanych stanem i rozwojem przemysłu i usług oraz funkcjonowaniem współczesnych przedsiębiorstw,
 • prezentacja wyników badań naukowych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, przedsiębiorstw i instytucji publicznych,
 • wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania współczesnymi organizacjami gospodarczymi, publicznymi, edukacyjnymi i samorządowymi,
 • prezentacja innowacyjnych rozwiązań i systemów zarządzania w przemyśle i usługach,
 • dyskusja nad aktualnymi i przyszłymi wyzwaniami rozwojowymi w przemyśle i usługach.


Organizator
Towarzystwo Naukowe
Organizacji i Kierownictwa
Oddział w Katowicach
TNOiK Katowice
Współorganizatorzy
POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Wydział Organizacji i Zarządzania

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Zarządzania

Patronat merytoryczny


University of Bucharest, Romania

National Mineral Resources University of Mines, St. Petersburg, Russia

Technische Universität Bergakademie Freiberg


Pen StateHazelton, Pennsylvania, USA

University of Burgos, Spain

Zhytomyr State Technological University, Ukraine


Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine

Poltava University of Economics and Trade, Ukraine

Donbass State Pedagogical University, Slovyansk, Ukraine


Institute for International Cooperation Development, Poland

Mendel University in Brno, Czech Republic

university of economics in bratislava, slovakia

Polskie Forum ISO 9000

 

Zakres tematyczny konferencji

 • Megatrendy XXI w i ich wpływ na przemysł i usługi,
 • Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem przemysłowym i usługowym,
 • Strategie, konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych,
 • Doskonalenie zasobów i procesów w przemyśle oraz usługach,
 • Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce,
 • Współpraca przedsiębiorstw – relacje i sieci,
 • Funkcjonowanie MSP – uwarunkowania i specyfika zarządzania,
 • Strategie rozwoju regionów i miast,
 • Koncepcje i zastosowanie nowoczesnych metod i technik zarządzania w organizacjach przemysłowych i usługach,
 • Metodologia badań,
 • Finanse w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • Badania interdyscyplinarne.

 

Komitet naukowy

prof. dr hab. Jan Pyka - Przewodniczący
prof. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk
prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski
prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
prof. dr hab. Ałła Cherep
prof. dr hab. Natalia Gusyatinskaya
prof. dr hab. Jan Lichtarski
prof. dr hab. Kazimierz Pająk
prof. dr hab. Stanisław Marciniak
prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
dr hab. inż. Katarzyna Hys
prof. dr hab. Bogdan Nogalski
prof. dr hab. Ewa Bojar
prof. ing. Karel Rais
prof. dr hab. Czesław Zając
prof. dr hab. inż. Jan Brzóska
dr hab. prof. PŚ Henryk Dźwigoł
dr hab. prof. PŚ Izabela Jonek-Kowalska
dr hab. inż. prof. PŚ Krzysztof Wodarski
dr hab. prof. PŚ Krzysztof Zamasz
dr hab. inż. prof. PŚ Monika Odlanicka-Poczobutt
dr hab. prof. Paweł Kosiń
prof. Ana-Maria Grigore
prof. Oksana Marinina
prof. Michael Höck
prof. dr inż. Wieslaw Grebski
prof. PhD. Ricardo del-Olmo
prof. PhD. José-Ignacio Santos
prof. PhD. Juan-José Lavios
prof. dr hab. Oleksandr Amosha
prof. dr hab. Mykola Rogoza
prof. dr hab. Viacheslav Liashenko
prof. dr hab. Dmytro Lazarenko
prof. Hana Stojanova, Mendel University in Brno
prof. Lucia LuciaBednarova, Slovakia
dr hab. inż. Andrzej Pacana, prof. P. Rz.
dr hab. prof. US Ewa Mazur - Wierzbicka
dr hab. inż. prof. PŚ Aneta Michalak
prof. dr hab. Viktor Ievdokymov
prof. dr hab. Oksana Oliinyk
prof. dr hab. Dymytrii Grytsyshen
prof. dr hab. Tetiana Bochulia
prof. dr hab. Oleksandr Melnychenko
dr Aleksy Kwiliński

 

Komitet organizacyjny

dr hab. inż. prof. Pol. Śl. Radosław Wolniak – Przewodniczący
dr Mariola Dźwigoł - Barosz – Z-ca Przewodniczącego
dr Radosław Miśkiewicz
dr inż. Bożena Skotnicka-Zasadzień
dr hab. inż. prof. Pol. Śl. Lilla Knop
dr inż. Mariusz Kruczek
dr inż. Mateusz Trzeciak
Aleksandra Wolny

 

Miejsce konferencji

Hotel Gołębiewski w Wiśle
43-460 WISŁA, Al. Ks. Bp. Bursche 3, Poland

 

Terminy i opłaty

Ważne daty
11-13.10.2018 Konferencja
30.06.2018
31.07.2018
Termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów
30.06.2018
31.07.2018
Ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa
31.07.2018
31.08.2018
Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej

Opłaty do 31.08.2018
Publikacja artykułu, bez udziału w konferencji - 600zł
Udział w konferencji z artykułem - 1590zł
Dopłata do pokoju 1 os. - 100zł

Opłata za udział w konferencji obejmuje:

 • koszty publikacji artykułu,
 • materiały konferencyjne,
 • nocleg,
 • wyżywienie,
 • udział w imprezach towarzyszących.

Wpłaty należy dokonać na konto: TNOiK Katowice
PKO BP II O/Katowice nr 56 1020 2313 0000 3902 0191 8945 z dopiskiem NPiU 2018

Przy wpłacie należy podać nazwę jednostki wpłacającej oraz imię i nazwisko uczestnika.

 

Publikacja

Referaty w j. polskim lub j. angielskim, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie (część B listy czasopism punktowanych MNiSW, 11 pkt. wg wykazu z 9 grudnia 2016 roku, ISSN 1641-3466).

 

Zgłoszenie

Aby zarejestrować się na konferencję, należy wypełnić formularz on-line znajdujący się tutaj lub przesłać do organizatora na adres Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 40-164 Katowice, ul. Ordona 20a
Po przesłaniu zgłoszenia w ciągu dwóch tygodni otrzymają Państwo informację, czy referat (na podstawie przesłanego streszczenia) został wstępnie zaakceptowany.

Artykuł w j. polskim lub j. angielskim należy sformatować zgodnie z aktualnym szablonem ZN Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, który można pobrać ze strony czasopisma. Pełny tekst artykułu należy przesłać na adres tnoik.katowice@gmail.com.
Objętość artykułu nie powinna przekraczać 0,5 arkusza wydawniczego.