Nowoczesność Przemysłu i Usług

Beskidy, 10-12 październik 2019

Aktualności

Informujemy, że ze względu na liczne prośby termin zgłoszenia został przedłużony do
31 lipca, 2019 roku.

 

O konferencji

Nowoczesność Przemysłu i Usług to Międzynarodowa Konferencja Naukowa
organizowana w ramach XLI Śląskich Dni Organizacji. Celami tegorocznej edycji konferencji, są:

 • integracja środowiska pracowników naukowych oraz przedstawicieli biznesu zainteresowanych stanem i rozwojem przemysłu i usług oraz funkcjonowaniem współczesnych przedsiębiorstw,
 • prezentacja wyników badań naukowych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, przedsiębiorstw i instytucji publicznych,
 • wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania współczesnymi organizacjami gospodarczymi, publicznymi, edukacyjnymi i samorządowymi,
 • prezentacja innowacyjnych rozwiązań i systemów zarządzania w przemyśle i usługach,
 • dyskusja nad aktualnymi i przyszłymi wyzwaniami rozwojowymi w przemyśle i usługach.


Organizator
Towarzystwo Naukowe
Organizacji i Kierownictwa
Oddział w Katowicach
TNOiK Katowice
Współorganizatorzy
POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Wydział Organizacji i Zarządzania

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Zarządzania

Patronat merytoryczny


University of Bucharest, Romania

National Mineral Resources University of Mines, St. Petersburg, Russia

Technische Universität Bergakademie Freiberg


Pen StateHazelton, Pennsylvania, USA

University of Burgos, Spain

Zhytomyr State Technological University, Ukraine


Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine

Poltava University of Economics and Trade, Ukraine

Donbass State Pedagogical University, Slovyansk, Ukraine


Mendel University in Brno, Czech Republic

university of economics in bratislava, slovakia

 

Zakres tematyczny konferencji

 • Megatrendy XXI w i ich wpływ na przemysł i usługi,
 • Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem przemysłowym i usługowym,
 • Strategie, konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych,
 • Doskonalenie zasobów i procesów w przemyśle oraz usługach,
 • Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce,
 • Współpraca przedsiębiorstw – relacje i sieci,
 • Funkcjonowanie MSP – uwarunkowania i specyfika zarządzania,
 • Strategie rozwoju regionów i miast,
 • Koncepcje i zastosowanie nowoczesnych metod i technik zarządzania w organizacjach przemysłowych i usługach,
 • Metodologia badań,
 • Finanse w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • Badania interdyscyplinarne.

 

Komitet naukowy

prof. dr hab. Jan Pyka - Przewodniczący, Polska
prof. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk, Polska
prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski, Polska
prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Polska
prof. dr hab. Ałła Cherep, Ukraina
prof. dr hab. Natalia Gusyatinskaya, Ukraina
prof. dr hab. Jan Lichtarski, Polska
prof. dr hab. Kazimierz Pająk, Polska
prof. dr hab. Stanisław Marciniak, Polska
prof. dr hab. inż. Józef Matuszek, Polska
dr hab. inż. Katarzyna Hys, Polska
prof. dr hab. Bogdan Nogalski, Polska
prof. dr hab. Ewa Bojar, Polska
prof. ing. Karel Rais, Czechy
prof. dr hab. Czesław Zając, Polska
prof. dr hab. inż. Jan Brzóska, Polska
dr hab. prof. PŚ Henryk Dźwigoł, Polska
dr hab. prof. PŚ Izabela Jonek-Kowalska, Polska
dr hab. inż. prof. PŚ Krzysztof Wodarski, Polska
dr hab. inż. prof. PŚ Monika Odlanicka-Poczobutt, Polska
dr hab. prof. Paweł Kosiń, Polska
prof. Ana-Maria Grigore, Rumunia
prof. Oksana Marinina, Rosja
prof. Michael Höck, Niemcy
prof. dr inż. Wieslaw Grebski, USA
prof. PhD. Ricardo del-Olmo, Hiszpania
prof. PhD. José-Ignacio Santos, Hiszpania
prof. PhD. Juan-José Lavios, Hiszpania
prof. dr hab. Oleksandr Amosha, Ukraina
prof. dr hab. Mykola Rogoza, Ukraina
prof. dr hab. Viacheslav Liashenko, Ukraina
prof. dr hab. Dmytro Lazarenko, Ukraina
prof. Hana Stojanova, Słowacja
prof. Lucia Lucia Bednarova, Słowacja
dr hab. inż. prof. PR Andrzej Pacana, Polska
dr hab. prof. US Ewa Mazur - Wierzbicka, Polska
dr hab. inż. prof. PŚ Aneta Michalak, Polska
prof. dr hab. Viktor Ievdokymov, Ukraina
prof. dr hab. Oksana Oliinyk, Ukraina
prof. dr hab. Dymytrii Grytsyshen, Ukraina
prof. dr hab. Tetiana Bochulia, Ukraina
prof. dr hab. Oleksandr Melnychenko, Ukraina
dr Aleksy Kwiliński, Anglia
dr Eve Michalene Grebski, USA
dr hab. inż. prof. PŚ Sławomir Olko, Polska
dr hab. inż. Prof. PŚ Mariusz Ligarski, Polska
dr hab. inż. Prof. PŚ Anna Michna, Polska
dr hab. inż. Prof. PŚ Seweryn Spałek, Polska
dr hab. inż. Prof. PŚ Marek Roszak, Polska
dr hab. Piotr Baron, prof. PWSZ w Nysie, Polska

 

Komitet organizacyjny

dr hab. inż. prof. Pol. Śl. Radosław Wolniak – Przewodniczący
dr inż. Elżbieta Milewska - Z-ca Przewodniczącego
dr Mariola Dźwigoł - Barosz
dr inż. Bożena Skotnicka-Zasadzień
dr hab. inż. prof. Pol. Śl. Lilla Knop
dr inż. Marek Krannich
dr inż. Mariusz Kruczek
dr Radosław Miśkiewicz
dr inż. Mateusz Trzeciak
dr inż. Zbigniew Żebrucki
dr inż. Michał Zasadzień
mgr Paulina Major

 

Miejsce konferencji

Hotel Gołębiewski w Wiśle
43-460 WISŁA, Al. Ks. Bp. Bursche 3, Poland

 

Terminy i opłaty

Ważne daty
10-12.10.2019 Konferencja
30.06.2019
31.07.2019
Ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa
31.08.2019 Termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów
31.08.2019 Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej

Opłaty do 31.08.2019
Udział w konferencji z artykułem - 1790zł
Udział w konferencji bez artykułu - 1500zł
Publikacja artykułu, bez udziału w konferencji - 850zł
Dopłata do pokoju 1 os. - 100zł

Opłata za udział w konferencji obejmuje:

 • koszty publikacji jednego artykułu, w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej (j. angielski)
  lub rozdziału w monografii w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej (j. polski),
 • materiały konferencyjne,
 • nocleg,
 • wyżywienie,
 • udział w imprezach towarzyszących.

Wpłaty należy dokonać na konto: TNOiK Katowice
PKO BP II O/Katowice nr 56 1020 2313 0000 3902 0191 8945 z dopiskiem NPiU 2019

Przy wpłacie należy podać nazwę jednostki wpłacającej oraz imię i nazwisko uczestnika.

 

Publikacja

Referaty w j. angielskim, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie (Zeszyty po zmianach na listach czasopism punktowanych MNiSW posiadają 20pkt., ISSN 1641-3466).

 

Zgłoszenie

Aby zarejestrować się na konferencję, należy wypełnić formularz on-line znajdujący się tutaj lub przesłać do organizatora na adres Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 40-164 Katowice, ul. Ordona 20a
Po przesłaniu zgłoszenia w ciągu dwóch tygodni otrzymają Państwo informację, czy referat (na podstawie przesłanego streszczenia) został wstępnie zaakceptowany.

Artykuł w j. polskim lub j. angielskim należy sformatować zgodnie z aktualnym szablonem ZN Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, który można pobrać ze strony czasopisma. Pełny tekst artykułu należy przesłać na adres tnoik.katowice@gmail.com.
Objętość artykułu nie powinna przekraczać 0,5 arkusza wydawniczego.