Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 


 

Dr hab. inż. Alicja Piasecka - Belkhayat Prof. Pol. Śl.
e-mail: Alicja.Piasecka<at>polsl.pl
Wydział Mechaniczny-Technologiczny
pokój 151
tel. (+48 32) 2372273 

Plan zajęć (https://plan.polsl.pl/)


Książki

  Praca zbiorowa pod red. Ewy Majchrzak. M. Dziewoński, M. Jasiński, G. Kałuża, E. Majchrzak, J. Mendakiewicz, M. Paruch, A. Piasecka-Belkhayat, Badania operacyjne. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.


Publikacje

  1996

 1. A.Piasecka Zastosowanie metody elementów brzegowych do modelowania procesu krystalizacji żeliwa Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Technicznej, z.2, Gliwice, 1996, 183-188
 2. E.Majchrzak, A.Piasecka Numerical Modelling of Fe-C Alloys Crystalization Computational Mechanics Publications, Southampton, Boston, 1996, 621-630
 3. 1997

 4. E.Majchrzak, A.Piasecka The Numerical Micro/Macro Model of Solidification Process Journal of Materials Processing Technology, 64, Elsevier, 1997, 267-276
 5. 1999

 6. E.Majchrzak, A.Piasecka Belkhayat Application of the BEM for numerical modelling of 2D Stefan problem Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika, z.59, 1999, 23-26
 7. 2000

 8. J.Mendakiewicz, A.Piasecka Belkhayat, R.Szopa Modelowanie zadań z ostrym frontem krzepnięcia z wykorzystaniem II schematu MEB Solidification of Metals and Alloys, Year 200, Vol. 2, No 44, Wyd. Komisji Odlewnictwa Katowickiego Oddziału PAN (2000), 223-228, Katowice, Opole, 2000r.
 9. 2001

 10. J.Mendakiewicz, A.Piasecka Belkhayat Modelling of Cast Iron Solidification Using the Fixed Domain Approach XVI Międzynarodowe Sympozjum: Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów, Zeszyty Naukowe nr nr 279/2001, Politechnika Opolska (2001), Mechanika, z.72, 205-208, Opole-Komorni Lhotka, 2001r.
 11. 2002

 12. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, A.Piasecka Belkhayat Modelling of pure Metal Crystallization Process with Regard to Sesitivity Analysis Archoves of foundry, Year 2002, Vol. 2, No 4, Wyd. Komisji Odlewnictwa Katowickiego Oddziału PAN, 141-146, Katowice, 2002r.
 13. 2004

 14. E.Majchrzak, E.Ładyga, J.Mendakiewicz, A.Piasecka Belkhayat Different variants of the boundary element method for parabolic equations Sympozjum SIMI 2004, Zeszyty Naukowe nr 1(3) 2004, Prace naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki, 127-132, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 2004r.
 15. E.Majchrzak, D.Janisz, J.Mendakiewicz, A.Piasecka Belkhayat Identification of Thermophysical Parameters of the Mould XLV Miedzynarodowa Konferencja Naukowa "Krzepnięcie i Krystalizacja Metali-2004", Sielpia, Archiwum Odlewnictwa, Wydawnictwo Komisji Odlewnictwa Katowickiego Oddziału PAN (rocznik 4, nr 14, 2004), 279-282
 16. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, A.Piasecka Belkhayat Estimation of Volumetric Specific Heat on the Basis of Temperature Measurements XIX Międzynarodowe Sympozjum: Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów, Zeszyty naukowe nr 298/2004 Politechnika Opolska (2004), Mechanika, z.78, 225-228
 17. 2005

 18. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, A.Piasecka Belkhayat Algorithm of the mould thermal parameters identification in the system casting-mould-enviroment Worldwide Congress of Materials and Manufacturing Engineering and Technology COMMENT'2005, Wisła 16-19.05.2005, ELSEVIER Journal of Materials Processing Technology 164-165 (2005), Amsterdam2005, 1544-1549
 19. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, A.Piasecka Belkhayat Algorithm of the mould thermal parameters identification in the system casting-mould-enviroment Worldwide Congress of Materials and Manufacturing Engineering and Technology COMMENT'2005, Gliwice-Wisła 16-19.05.2005, Proceedings of the 13th International Scientific Conference Achievements in Mechanical & Materials Engineering, 411-414
 20. A.Piasecka Belkhayat Application of the interval methods for solving nonlinear thermal difusion problems 16th International Comnference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Short Papers, Czestochowa, 311-312
 21. A.Piasecka Belkhayat Application of the interval methods for solving linear thermal diffusion problems Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(4) 2005, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2005, 204-210
 22. A.Piasecka Belkhayat Application of the interval methods for solving nonlinear thermal difusion problems 16th International Comnference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, CD-ROM Proceedings
 23. 2006

 24. A.Piasecka Belkhayat Modelling of unsteady temperature fields using the interval boundary element method XLV Symposium "Modelling in mechanics", Short papers, Wisła, 2006
 25. A.Piasecka Belkhayat Modelling of heating tissue process with interval thermal parameters, International Conference Biomechanics 2006, Zakopane, 2006, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Zeszyt nr 26, Gliwice, 2006, 285-290
 26. A.Piasecka Belkhayat Interval Boundary element method for 1D transient diffusion problem Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(5) 2006, Częstochowa, 2006 176-184
 27. 2007

 28. A.Piasecka Belkhayat Modelling of two-dimensional transient diffusion problem with interval thermal parameters and interval boundary conditions 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, Short Papers, Łódź-Spała, 2007, 311-312
 29. A.Piasecka Belkhayat Modelling of two-dimensional transient diffusion problem with interval thermal parameters and interval boundary conditions 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, Łódź-Spała, 2007, CD-ROM Proceedings
 30. E.Majchrzak, A.Piasecka Belkhayat Modelling of crystallization process using the interval boundary element method Methods of Artificial Intelligence, Gliwice, 2007,AI-METH Series, Gliwice, 2007, 45-46
 31. E.Majchrzak, A.Piasecka Belkhayat Modelling of crystallization process using the interval boundary element method Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, Vol. 14, No. 4, 2007, 673-680
 32. E.Majchrzak, A.Piasecka Belkhayat Modelling of crystallization process using the interval arithmetic Svratka 6-8 XI 2007, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Seria Mechanika z.89, Nr 321/2007, 59-60
 33. E.Majchrzak, A.Piasecka Belkhayat Modelling of crystallization process using the interval arithmetic XXII Międzynarodowe Sympozjum "Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów", Svratka 6-8 XI 2007, CD-ROM Proceedings
 34. A.Piasecka Belkhayat Solution of energy equation using the interval boundary element method Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(6) 2007, Częstochowa, 2007, 219-226
 35. 2008

 36. A.Piasecka Belkhayat Interval boundary element method for 2D transient diffusion problem Engineering Analysis with Boundary Elements, Volume 32, Issue 5, Elsevier, 2008, 424-430
 37. A.Piasecka Belkhayat Modelowanie numeryczne procesu krzepnięcia za pomocą metody elementów brzegowych 49 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Krzepnięcie i Krystalizacja Metali - 2008", CD-ROM Proceedings
 38. A.Piasecka Belkhayat Numerical modelling of solidification process using interval boundary element method Archives of Foundry Engineering, Volume 8, Isue 4/2008, 171-176
 39. A.Piasecka Belkhayat Solution of 2D transient diffusion problem with interval source function Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(7) 2008, Częstochowa, 2008, 155-158
 40. 2009

 41. A.Piasecka Belkhayat, J.Mendakiewicz Modelling of cast iron solidification process with interval thermophysical parameters 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2009, Short Papers, Zielona Góra, 2009, 371-372
 42. A.Piasecka Belkhayat, J.Mendakiewicz Modelling of cast iron solidification process with interval thermophysical parameters 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2009, Zielona Góra, 2009, CD-ROM Proceedings
 43. M.Domagalski, E.Majchrzak, A.Piasecka Belkhayat Programowanie dynamiczne - rozwiązanie problemu załadunku Studencka Konferencja Naukowa ,,Metody Komputerowe 2009'', Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki, Gliwice, 2009, 31-34
 44. A.Piasecka Belkhayat, M.Jasiński Modelling of UV laser irradiation of anterior part of human eye with interwal optic parameters EUROGEN 2009, Extended Abstracts, Cracow/Gliwice, 2009, 89-90
 45. A.Piasecka Belkhayat, J.Mendakiewicz Application of interval arithmetic for numerical modeling of solidification process EUROGEN 2009, Extended Abstracts, Cracow/Gliwice, 2009, 87-88
 46. A. Piasecka Belkhayat Modelling of crystallization process with interval thermophysical parameters International Conference on Computational Modelling and Advanced Simulation CMAS 2009, Book of abstracts, Bratislava, 2009, 9-10
 47. A. Piasecka Belkhayat Modelling of crystallization process with interval thermophysical parameters International Conference on Computational Modelling and Advanced Simulation CMAS 2009, Bratislava, 2009, CD-ROM Proceedings
 48. A. Piasecka Belkhayat The interval lattice Boltzmann method for transient heat transport Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(8) 2009, Częstochowa, 2009, 155-160
 49. 2010

 50. A. Piasecka Belkhayat Application of directed interval arithmetic for numerical modeling of solidification process 37th Solid Mechanics Conference, Short Papers, Warszawa, 2010, 374-375
 51. A. Piasecka Belkhayat Numerical modeling of solidification process using interval finite difference method, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(9) 2010, Częstochowa, 2010, 155-164
 52. 2011

 53. A.Piasecka Belkhayat Interval boundary element method for 2D transient diffusion problem using directed interval arithmetic Engineering Analysis with Boundary Elements, Volume 35, Issue 3, Elsevier, 2011, 259-263
 54. A.Piasecka Belkhayat Interval boundary element method for transient diffusion problem in two-layered domain Journal of Theoretical and Applied Mechanics , vol. 49, no. 1, Warsaw, 2011, 265-276
 55. A.Piasecka Belkhayat, J.Mendakiewicz Application of interval arithmetic for numerical modelling of solidification process Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control, CIMNE, Barcelona, 2011, 292-297

 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie