Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 


 

Dr inż. Adam Długosz
e-mail: Adam.Dlugosz<at>polsl.pl
Wydział Mechaniczny-Technologiczny
pokój 106
tel. (+48 32) 2371074    
GG 367878

Plan zajęć (https://plan.polsl.pl/)


Publikacje

  2000

 1. T. Burczyński, A. Długosz, Evolutionary Optimization in Thermoelastic Problems using the Boundary Element Method, Proc Symposium of the International Association for Boundary Element Methods, Brescia Italy 2000.
 2. T. Burczyński, A Długosz, Zastosowanie metody elementów brzegowych w optymalizacji ewolucyjnej układów termosprężystych, Mat. XXXIX PTMTS Symp. Modelowanie w Mechanice, Wisła 2000.
 3. T. Burczyński, A. Długosz, The Boundary Element Method in Evolutionary Optimization of Thermoelastic Solids, Proc. 33rd Solid Mechanics Conference, Zakopane 2000. pp.133-134
 4. T. Burczyński, W. Beluch, A. Długosz, P. Orantek, M. Nowakowski, Evolutionary methods in inverse problems of engineering mechanics. (Inverse Problems in Engineering Mechanics ( eds. M.Tanaka and G.S.Dulikravich), Elsevier London 2000 pp.553-562.
 5. Burczyński T., Beluch W., Długosz A., Orantek P., Nowakowski M., Evolutionary methods in inverse problems of engineering mechanics, International Symposium on Inverse Problems in Engineering Mechanics ISIP 2000, Nagano 2000.
 6. T. Burczyński, W. Beluch, A. Długosz, W. Kuś, P. Orantek, The finite and boundary elements in evolutionary optimization, M2E'2000 Materials and Mechanical Engineering. Gliwice 2000.
 7. T. Burczyński, W. Beluch, A. Długosz, W. Kuś, P. Orantek, Evolutionary design in computer aided engineering, Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Polanica Zdrój 2000.
 8. A. Długosz, T. Burczyński, The Boundary Element Method in Evolutionary Optimization of Thermoelastic Solids, Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T Burczyński, W. Cholewa), Gliwice 2000.
 9. Burczyński T., Beluch W., Długosz A., Nowakowski A., Orantek P., Coupling of the boundary element method and evolutionary algorithms and optimization and identification problems, Proc ECCOMAS 2000, Barcelona 2000.
 10. 2001

 11. Burczyński T., Długosz A., Inverse problems of thermoelasticity using evolutionary algorithms, Proc. 2nd EuropeanConference on Computational Mechanics, Kraków 2001.
 12. Burczyński T., Długosz A., Inverse problems of thermoelasticity using evolutionary algorithms, Full papers, CD-ROM, 2nd EuropeanConference on Computational Mechanics, Kraków 2001.
 13. Burczyński T., Długosz A., Application of Boundary Element Method in Identification Problems of Thermoelasticity, Advances in Boundary Element Techniques II, (eds. M.Denda, M.H.Aliabadi, A.Charafi), Hoggar, Geneva 2001.
 14. A. Długosz, T. Burczyński, Evolutionary algorithms in identification problem of thermoelasticity, Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T Burczyński, W. Cholewa), Gliwice 2001.
 15. Burczyński T., Beluch W., Długosz A., Kokot G., Kuś W., Orantek P., Evolutionary BEM computation in shape optimization problems, IUTAM/IACM/IABEM Symposium on Advanced Mathematical and Computational Mechanics Aspects of the Boundary Element Method, ed. Burczynski T., Kluwer, pp.37-49, 2001.
 16. 2002

 17. W. Beluch, A.Długosz, W.Kuś, M.Nowakowski, P.Orantek, T.Burczyński, Evolutionary algorithms in identification of internal defects, Computational Sensitivity Analysis and Evolutionary Optimization of Systems with Geometrical Singularities (Ed.T.Burczyński), Zeszyty Naukowe KWMiMKM 1/2002, 189-196, Gliwice, 2002.
 18. A.Długosz, T.Burczyński, Evolutionary optimization of thermoelastic structures, Computational Sensitivity Analysis and Evolutionary Optimization of Systems with Geometrical Singularities (Ed.T.Burczyński), Zeszyty Naukowe KWMiMKM 1/2002, 145-163, Gliwice, 2002.
 19. T. Burczyński, A. Długosz, Evolutionary optimization in thermoelastic problems using the boundary element method, Computational Mechanics, Volume 28, No3-4, 317-324, Springer 2002.
 20. T. Burczyński, W. Beluch, A. Długosz, W. Kuś, M. Nowakowski, P. Orantek, Evolutionary computation in optimization and identification, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, vol 9.no.1, pp.3-20, 2002.
 21. T. Burczyński, W. Beluch, A. Długosz, W. Kuś, P. Orantek, Evolutionary computation in Structural Optimization, 4th GRACM Congress on Computational Mechanics. Patras, Greece 2002.
 22. Białecki RA, Ostrowski ZP, Burczyński T, Długosz A., Evolutionary BEM in shape optimization of thermoelastic bodies in presence of radiation, The First Polish-American UCF-SUT Seminar, Niedzica, 2002.
 23. Białecki RA, Ostrowski ZP, Burczyński T, Długosz A., Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego MEB do optymalizacji kształtu elementów termosprężystych z uwzglednieniem promieniowania, Prace Naukowe, Politechnika Warszawska, Tom I, pp.75-82, 2002.
 24. Białecki RA, Burczyński T, Długosz A, Ostrowski ZP., Evolutionary BEM in shape optimization of thermoelastic bodies in the presence of radiation, International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences, Reno-Nevada USA 2002.
 25. Burczyński T., Długosz A., Hybrid evolutionary algorithms aided by sensitivity information in thermoelastic structure optimization, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2002, Gliwice, 2002.
 26. Burczyński T., Długosz A., Hybrid evolutionary algorithms aided by sensitivity information in thermoelastic structure optimization, Full papers, CD-ROM, AI-METH 2002, Gliwice, 2002.
 27. Burczyński T., Długosz A., Application of boundary element method in identification problems of thermoelasticity, Electronic Journal of Boundary Elements, vol BETEQ 2001, No.3, 2002. http://ejbe.libraries.rutgers.edu/index.php/ejbe
 28. Białecki RA, Ostrowski Z, Burczyński T, Długosz A., Shape optimization of thermoelastic heat radiating bodies using evolutionary BEM, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2002, Gliwice, 2002.
 29. Białecki RA, Ostrowski Z, Burczyński T, Długosz A., Shape optimization of thermoelastic heat radiating bodies using evolutionary BEM, Full papers, CD-ROM, AI-METH 2002, Gliwice, 2002.
 30. 2003

 31. T. Burczyński, W. Kuś, A. Długosz, Distributed evolutionary algorithms in optimization of thermoelastic structures, 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Wisła, 2003.
 32. T. Burczyński, W. Kuś, A. Długosz, Distributed evolutionary algorithms in optimization of thermoelastic structures, 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, CD-ROM, Wisła, 2003.
 33. R. Białecki, T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś, Z. Ostrowski, Shape optimization of thermoelastic heat radiating bodies using evolutionary algorithms, 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Wisła, 2003.
 34. R. Białecki, T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś, Z. Ostrowski, Shape optimization of thermoelastic heat radiating bodies using evolutionary algorithms, 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, CD-ROM, Wisła, 2003.
 35. T. Burczyński, W. Kuś, P. Orantek, A. Dlugosz, Distributed evolutionary algorithms in structural optimization and defect identification, Evolutionary Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems EUROGEN 2003, Barcelona 2003.
 36. R. Białecki, T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś, Z. Ostrowski, Parallel evolutionary algorithms in optimization of thermoelastic structures in the presence of radiation, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003, Gliwice, 2003.
 37. R. Białecki, T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś, Z. Ostrowski, Parallel evolutionary algorithms in optimization of thermoelastic structures in the presence of radiation, Full Papers, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003, Gliwice, 2003.
 38. 2004

 39. T. Burczyński, W. Kuś, A. Długosz, P. Orantek, Optimization and defect identification using distributed evolutionary algorithms, Engineering Applications of Artificial Intelligence, pp.337-344, 2004.
 40. R. A. Białecki, T.S. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś, Z. Ostrowski, Shape optimization of thermomechanical structures in the presence of convection and radiation using parallel evolutionary computation, Proc. XI International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, August 15-21, Warsaw, Poland, 2004.
 41. T. Burczyński, W. Kuś, A. Długosz, A. Poteralski, M. Szczepanik, Sequential and Distributed Evolutionary Computations inStructural Optimization, ICAISC International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Zakopane, 2004.
 42. A. Długosz, Evolutionary computation in thermoelastic problems, IUTAM Symposium on Evolutionary Methods in Mechanics, (ed. T. Burczyński, A. Osyczka). Kluwer, Dordrecht, 2004. pp.69-80.
 43. T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś, Shape optimization of heat radiators using parallel evolutionary algorithms, Short papers, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2004, Gliwice, 2004.
 44. T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś, Shape optimization of heat radiators using parallel evolutionary algorithms, Recent Developements in Artificial Intelligence Methods, Gliwice, 2004.
 45. 2005

 46. R.A. Białecki, T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś, Z. Ostrowski, Evolutionary shape optimization of thermolastic bodies exchanging heat by convection and radiation, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol.194, pp.1839-1859, Elsevier, 2005.
 47. A. Długosz, W. Kuś, Algorytmy ewolucyjne w zagadnieniach termosprężystości, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr1673, Mechanika 2005 z. 152, s. 23-40, 2005.
 48. A. Długosz, W. Kuś, Evolutionary optimization in termomechanical problems, Materials, mechanical and manufacturing engineering. MMME'2005. Proceedings of the third scientific conference on the occasion of the 60th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology, Gliwice - Wisła, Poland, [16-19 maja 2005].Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice: Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials an d Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005, s. 877-882.
 49. A. Długosz, W. Kuś, Evolutionary optimization in termomechanical problems, Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'2005, Gliwice-Wisła, 16th-19th May 2005. Congress proceedings - short papers CD-ROM .Ed. Leszek A. Dobrzański, Gliwice: Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, 2005.
 50. T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś, Parallel evolutionary algorithms in shape optimization of heat radiators, 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Częstochowa, 2005.
 51. T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś, Parallel evolutionary algorithms in shape optimization of heat radiators, 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, CD-ROM, Częstochowa, 2005.
 52. T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś, Evolutionary computation in shape optimization of heat radiators, Numerical Heat Transfer NHT-2005, EUROTHERM 82, Kraków, 2005.
 53. T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś, Evolutionary computation in shape optimization of heat radiators, Numerical Heat Transfer NHT-2005, EUROTHERM 82, CD-ROM, Kraków, 2005.
 54. 2006

 55. T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś, Parallel Evolutionary Algorithms in Shape Optimization of Heat Radiators, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol. 44, 2, pp.351-366, Warszawa, 2006.
 56. T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś, Parallel Evolutionary Algorithms in Shape Optimization of Heat Exchangers under Thermomechanical Loading, Evolutionary Computation and Global Optimization 2006, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Prace Naukowe, Elektronika, z.156, (Ed. J. Arabas).
 57. A. Długosz, Parallel evolutionary optimization of heat radiators by using MSC MARC/MENTAT software, III European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2006, Lisbon, pp.450, Springer, 2006.
 58. A. Długosz, Parallel evolutionary optimization of heat radiators by using MSC MARC/MENTAT software, III European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2006, Lisbon, CD-ROM, pp.1-6, LNEC. Lisbon, 2006.
 59. T. Burczyński, W. Beluch, A. Długosz, P. Orantek, A. Skrobol, Inteligent computing in inverse problems, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, vol 13, pp.161-206, 2006.
 60. 2007

 61. T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś, Multicriteria evolutionary optimization of heat exchangers in the presence of convection, radiation and mechanical loadings, Proc. in Computational Methods in Coupled Problems in Science and Engineering, Santa Eulalia, Ibiza Spain, 2007.
 62. A. Długosz, T. Burczyński, Multiobjective optimization of heat radiators using evolutionary algorithms, Computation and Global Optimization 2007, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Prace Naukowe, Elektronika, (Ed. J. Arabas).
 63. Burczynski T., Beluch W, A. Długosz, G. Dziatkiewicz, P. Orantek Evolutionary granular computing in uncertain optimization and identification problems EUROGEN, ShortPaper, 2007
 64. Burczynski T., Beluch W, A. Długosz, G. Dziatkiewicz, P. Orantek Evolutionary granular computing in uncertain optimization and identification problems EUROGEN, FullPaper, 2007
 65. Burczyński T., Długosz A., Dziatkiewicz G., Orantek P. Identification of the uncertain parameters in coupled problems The Procedings of the CMM-2007 Conference, Book of Abstracts, Lodz-Spala, 2007
 66. Burczyński T., Długosz A., Dziatkiewicz G., Orantek P. Identification of the uncertain parameters in coupled problems The Procedings of the CMM-2007 Conference, CD-Edition, Lodz-Spala, 2007
 67. A. Długosz, T. Burczyński, W. Kuś, Application of multiobjective evolutionary algorithm in shape optimization of heat exchangers The Procedings of the CMM-2007 Conference, Book of Abstracts, Lodz-Spala, 2007
 68. A. Długosz, T. Burczyński, W. Kuś, Application of multiobjective evolutionary algorithm in shape optimization of heat exchangers The Procedings of the CMM-2007 Conference, CD-Edition, Lodz-Spala, 2007
 69. W. Beluch, T. Burczyński, A. Długosz, Evolutionary multi-objective optimization of hybrid laminates Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, vol 14. no.4, pp.569-578 2007
 70. A. Długosz, W.Kuś, T. Burczyński, Application of parallel grid-enabled evolutionary algorithm in inverse problems of thermoelasticity Recent Developements in Artificial Intelligence Methods AI-METH,pp. 43-52, Gliwice, 2007.
 71. A. Długosz, W.Kuś, T. Burczyński, Application of parallel grid-enabled evolutionary algorithm in inverse problems of thermoelasticity Methods of Artificial Inteligence, AI-METH,pp. 23-34, Gliwice, 2007.
 72. 2008

 73. W. Beluch, T. Burczyński, A. Długosz Evolutionary Multi-Objective Optimization of Laminates. Evolutionary Computation and Global Optimization 2008, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Prace Naukowe, Elektronika, z.165, (Ed. J. Arabas), Warszawa, 2008, pp. 43-50.
 74. T. Burczyński, W. Beluch, A. Długosz Modal analysis methods in multi-objective optimization of hybrid laminates. Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych (Ed. T. Uhl), Wyd. Inst. Technologii Eksploatacji PIW, Kraków, 2006,, pp. 63-71.
 75. A. Długosz, T. Burczyński, Multicriteria shape optimization of thermoelastic structures using evolutionary algorithms 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008), Venice, Italy, 2008, CD-ROM
 76. W. Beluch, T. Burczyński, A. Długosz Evolutionary Computing in Multi-Objective Optimization of Laminates. Selected Topics of Contemporary Solid Mechanics 2/2008, Proc. of the 36th Solid Mechanics Conference SOLMECH 2008, Wyd. IPPT PAN, pp. 384-385.
 77. P. Orantek, A. Długosz, T. Burczyński Stochastic identification in thermomechanical structures using evolutionary algorithms Selected Topics of Contemporary Solid Mechanics 2/2008, Proc. of the 36th Solid Mechanics Conference SOLMECH 2008, Wyd. IPPT PAN, pp. 90-91.
 78. T. Burczyński, W. Beluch, A. Długosz, G. Dziatkiewicz, P. Orantek Evolutionary granular computing in uncertain optimization and identification problems. Evolutionary and Deterministic Methods for Design Optimization and Control, P. Neittaanmäki, J. Périaux and T. Tuovinen (Eds.), CIMNE, Barcelona, Spain 2008., pp.39-44
 79. 2009

 80. A. Długosz, T. Burczyński Multiobjective evolutionary optimization of structures under thermomechanical loading Short papers. 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2009, Zielona Góra, 2009, pp. 161-162.
 81. A. Poteralski, M. Szczepanik, A. Długosz, W. Kuś, T. Burczyński Optimization of thermomechanical structures by using artificial immune systems Short papers. 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2009, Zielona Góra, 2009, pp. 381-382.
 82. W. Beluch, T. Burczyński, A. Długosz, P. Orantek Granular computing in evolutionary identification. Short papers. 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2009, Zielona Góra, 2009, pp. 55-56.
 83. A. Długosz, T. Burczyński Shape optimization of thermomechanical bodies using multiobjective evolutionary algorithms Book of abstracts. 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization (WCSMO-8), Lisbon, 2009, p. 110.
 84. A. Długosz, T. Burczyński Shape optimization of thermomechanical bodies using multiobjective evolutionary algorithms Proceedings of the 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization (WCSMO-8), Lisbon, 2009, CD-ROM.
 85. W. Beluch, T. Burczyński, A. Długosz Evolutionary optimization of laminate structures Eurogen 2009, Book of Abstracts, (Eds. T. Burczyński, J. Periaux), Kraków, 2009, pp. 11-12.
 86. A. Długosz, T. Burczyński Shape optimization of thermo-mechanical and electro-thermal-mechanical systems using multiobjective evolutionary algorithms Eurogen 2009, Book of Abstracts, (Eds. T. Burczyński, J. Periaux), Kraków, 2009, pp. 23-24.
 87. A. Długosz, T. Burczyński Multi-objective shape optimization of thermal actuators Proc. of the Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2009, Gliwice, 2009, pp. 23-24
 88. 2010

 89. W. Beluch, T. Burczyński, A. Długosz, P. Orantek Granular Computing in Evolutionary Identification. Computer Methods in Mechanics, Lectures of the CMM 2009, Advanced Structured Materials vol. 1, Eds.: M. Kuczma, K. Wilmanski, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2010, pp. 165-181.
 90. G. Dziatkiewicz, A. Długosz, T. Burczyński Application of multi-objective evolutionary algorithms in optimization of piezoelectric models Book of abstracts. IV European Congress on Computational Mechanics (ECCM IV), Paris, 2010.
 91. A. Długosz, T. Burczyński Multi-objective design optimization of MEMS devices Proc. of the 9th World Congress on Computational Mechanics and 4th Asian Pacific Congress on Computational Mechanic (WCCM/APCOM 2010), Sydney, 2010, p. 318
 92. Długosz A. Multiobjective Evolutionary Optimization of MEMS Structures Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences 2010, vol.17, No. 1, pp.41-50
 93. 2011

 94. W. Kuś, A. Długosz, T. Burczyński OPTIM - library of bioinspired optimization algorithms in engineering applications Computer Methods in Materials Science, Vol.11, No.1, pp 9-15, 2011
 95. A. Długosz, T. Burczyński Multiobjective shape optimization of selected coupled problems by using evolutionary algorithms. Short papers. 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2011, Warszawa, 2011, pp. 55-56.
 96. M. Szczepanik, A. Poteralski, A. Długosz, W. Kuś, T. Burczyński Optimization of thermoelastic structures using PSO. Short papers. 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2011, Warszawa, 2011, pp. 479-480.
 97. A. Długosz, T. Burczyński Shape optimization of electro-thermal-mechanical systems by using multiobjective evolutionary algorithms Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control. Applications to Industrial and Societal Problems (Eds. T. Burczyński, J. Périaux), CIMNE, Barcelona, 2011, pp. 162-169.
 98. W. Beluch, A. Długosz, T. Burczyński Evolutionary Optimization of laminate structures Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control. Applications to Industrial and Societal Problems (Eds. T. Burczyński, J. Périaux), CIMNE, Barcelona, 2011, pp. 195-200.
 99. A. Długosz, T. Burczyński Integration of multiobjective evolutionary algorithms and CAE systems in shape optimization of selected coupled problems Short papers. Coupled Problems 2011, IV Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering, Kos, Greece, 2011
 100. A. Długosz, T. Burczyński Optimum shape designs for selected multiphysics problems by using multiobjective evolutionary algorithms Collection of Abstracts Eurogen 2011 - Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems, pp.187-189, Capua, Italy 2011
 101. A. Długosz, T. Burczyński Optimum shape designs for selected multiphysics problems by using multiobjective evolutionary algorithms Full papers (CD-ROM) Eurogen 2011 - Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems, Capua, Italy 2011

 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie