Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 


 

Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl.
e-mail: Antoni.John<at>polsl.pl
Wydział Mechaniczny-Technologiczny
pokój 150
tel. (+48 32) 2372439

Plan zajęć (https://plan.polsl.pl/)


Publikacje

  1984

 1. John A., Adamczyk T., Burczyński T. Analiza drgań układów lepkosprężystych metodą elementów brzegowych. Materiały XI Sympozjum Drgania w układach fizycznych, str. 171-172, Poznań-Błażejewko
 2. 1985

 3. Burczyński T., John A. Stochastic dynamic analysis of elastic and viscoelastic system by means of the boundary element method. Materiały 7 Międzynarodowej Konferencji Boundary Element Method in Engineering, Como, Włochy, Springer-Verlag Berlin 1985, str. 6/53-6/61
 4. Burczyński T., John A., The stochastic boundary integral equation method for random vibration of continous media. Zeszyty Naukowe WSI Opole, s. Matematyka, 9, str. 61-74, Opole 1985
 5. 1986

 6. Burczyński T., John A. Zastosowanie metody elementów brzegowych do zadań brzegowych teorii lepkosprężystości, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Mechanika, 83, str. 81-100
 7. Burczyński T., John A. Stochastic dynamics of viscoelestic media using boundary elements. Materiały XII Sympozjum Drgania w układach fizycznych, Poznań-Błażejewko
 8. 1989

 9. John A. Analiza stanu mechanicznego elementów maszyn z tworzywa lepkosprężystego metodą elementów brzegowych. Rozprawa doktorska. Wydział Mechaniczny Technologiczny,Politechnika Śląska w Gliwicach
 10. 1991

 11. John A., Lidwin A. Analiza metodą elementów brzegowych procesu kruszenia węgla w kruszarkach szczękowych. Materiały XVII Sympozjum Drgania w układach fizycznych, Poznań-Błażejewko
 12. John A. Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu kostnego metodą elementów brzegowych. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Biomechanika'91, Zakopane, Streszczenia referatów, str. 35
 13. 1993

 14. Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Część II. Praca zbiorowa pod red. A.Jakubowicza, Opracowali: T. Burczyński, K. Haręźlak, A. John, J. Kapłanek, J. Rzytka, G. Wróbel, Wyd. Pol. Śl. Skrypt nr 1692
 15. John A. Metoda elementów brzegowych – podstawowe zastosowania. Biuletyn Seminarium CAD. Część I. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania, Katowice 1993, str. 15-19,
 16. 1994

 17. John A., Mrówczyńska B. Wyznaczanie rozkłady temperatur w uzwojeniu wirnika turbogeneratora metodą elementów skończonych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Mechanika, z. 115, Gliwice 1994,139-146
 18. 1995

 19. John A., Mrówczyńska B. Wyznaczanie naprężeń roboczych i zmęczeniowych w kolejowych zestawach kołowych przy zadanej drodze i średniej prędkości. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Transport, Z. 27, Gliwice 1995, 143-146
 20. John A., Mrówczyńska B. Wyznaczanie rozkłady temperatur w stojanie turbogeneratora metodą elementów skończonych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Mechanika, z. 121, Gliwice 1995,145-152
 21. 1996

 22. John A., Mrówczyńska B. Sitarz M. Numerical estimation of the wheel sets effort for the different shaped wheels. Scientific Papers of Department of Applied Mechanics, vol. 2 , Gliwice 1996, pp. 91-96
 23. John A., Mrówczyńska B., Pośpiech P., Sitarz M. Analiza wytrzymałościowa kolejowego zestawu kołowego ORE920 wózka trakcyjnego metodą elementów skończonych Konferencja Naukowa Napędy Maszyn Transportowych, Ustroń Śląski, wrzesień 1996. Maszyny Dźwigowo - Transportowe. Kwartalnik Naukowo - Techniczny No 4 , 1996, Pages 92-101.
 24. Adamiec P., John A., Mrówczyńska B. Wyznaczanie rozkładu naprężeń w procesie wytwarzania rur ożebrowanych. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Technicznej, Zeszyt nr 2 , Gliwice 1996, Pages 7-14.
 25. Burczyński T., John A., Kokot G., Grabysz W. Dobór cech geometrycznych pancerza wielkiego pieca ze względu na wytrzymałość. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Technicznej, Zeszyt nr 2 , Gliwice 1996, Pages 35-40
 26. Adamiec P., Dziubinski J., John A. Modeling of cracks in welded fin-tube for heat exchanger. Proc. Conference Welding Science & Technology. International Welding Conference. Japan-Slovak Welding Symposium, Tatranska Lomnica, Slovakia, march 1996, Osaka-Kosice 1996, 6 Pages.
 27. John A., Mrówczyńska B., Pośpiech P., Sitarz M. Przykłady zastosowań pakietu KOŁO_PC do wspomagania komputerowego projektowania. Proc. Conference Seminarium z zakresu wytwarzania i eksploatacji obręczy zorganizowane przez Hutę 1 Maja i Hutę Bankową 29 października 1996, 19 Pages.
 28. John A., Mrówczyńska B., Sitarz M. Wytężenie kół kolejowych zestawów kołowych o różnym kształcie tarczy. Proc. Conference XII Konferencja Naukowa „Pojazdy szynowe'96", Poznań - Rydzyna 21 - 24 października 1996., t. 2, Pages 115 - 120.
 29. John A, Mrówczyńska B. Wyznaczanie rozkładu temperatur w stojanie i wirniku turbogeneratora z chłodzeniem bezpośrednim. Proc. Conference XII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Rzeszów-Jawor,9-13 wrzesień 1996. Zbiór prac, tom II, Pages 51 - 58.
 30. 1997

 31. John A., Mrówczynska B. Analiza wrażliwooci przemieszczen osiowych kół zestawów kołowych ze wzgledu na miejsce przyłożenia siły do obreczy koła. XXXVI Sympozjon Modelowanie w mechanice, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Zeszyt 3, str. 61-66, Gliwice 1997
 32. John A., Mrówczyńska B. Ocena wytrzymałości zmęczeniowej i trwałości zestawów kołowych po zadanym okresie eksploatacji. XXXVI Sympozjon Modelowanie w mechanice, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Zeszyt 3, str. 67-70, Gliwice 1997
 33. John A., Mrówczyńska B. Minimalizacja przemieszczeń wieńca koła ze względu na rozkład obciążenia na obręczy koła. Międzynarodowa Konferencja i Specjalistyczna Wystawa "Rozwój infrastruktury transportowej Śląska i Północnych Moraw - Część środkowoeuropejskiego systemu transportowego", Materiały konferencyjne Ostrawa - Katowice 29.04-06.05.1997r., tom 1, str. 257-262
 34. John A., Mrówczyńska B., Witaszek M. Ocena wytrzymałości zmęczeniowej i trwałości kół z napawanymi obręczami. Międzynarodowa Konferencja i Specjalistyczna Wystawa "Rozwój infrastruktury transportowej Śląska i Północnych Moraw - Część środkowoeuropejskiego systemu transportowego", Materiały konferencyjne Ostrawa - Katowice 29.04-06.05.1997r., tom 1, str. 263-270
 35. John A., Mrówczyńska B. Finite element method applied to stress and strain analysis during finned pipes production. XIII Polish Conference "Computer Method in Mechanics", Conference proceedings, vol. 2, pages 577-582, Poznań 1997
 36. John A., Mrówczyńska B. Analiza wytrzymałościowa zestawu kołowego wózka trakcyjnego w chwili rozpoczęcia jazdy. V Seminarium Naukowe "Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej", Materiały konferencyjne, Katowice 16.05.1997r., str. 213-216
 37. John A., Mrówczyńska B., Sitarz M. Wpływ kształtu tarczy koła na wytężenie kolejowych zestawów kołowych. V Seminarium Naukowe "Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej", Materiały konferencyjne, Katowice 16.05.1997r., str. 209-212
 38. John A., Mrówczyńska B. Computer aided engeenering using finite element method program KOLO_PC. 3rd International Scientific Colloquium "CAE TECHNIQUES '97", Rzeszów, 24-27 IX 1997, Materiały konferencyjne CAE Techniques, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, str. 506-513
 39. 1998

 40. Dąbrowska-Tkaczyk A.M, John A. Stan naprężenia i odkształcenia w przestrzennym modelu numerycznym kości miednicy człowieka. Biology of Sport, vol. 15, Supl. 8, 1998, str. 200-205
 41. Dąbrowska-Tkaczyk A., John A. Wybrane aspekty numerycznego modelowania kości miednicy człowieka. Materiały konferencyjne Biomechanika-Modelowanie, obliczenia numeryczne, badania doświadczalne i zastosowania biomedyczne, Łódż 1998, str.83-90
 42. Dąbrowska-Tkaczyk A.M., John A. Obciążenia, naprężenia i odkształcenia kości miednicy człowieka pod wpływem sił mięśniowych i sił zewnętrznych. Zbiór prac seminarium naukowego Mechanika w Medycynie 4, Rzeszów 1998, str.79-88
 43. Dąbrowska-Tkaczyk A.M., Grajek K.,John A. Stan naprężenia i odkształcenia w powłokowym modelu numerycznym kości miednicy człowieka. Proceedings Conference on Biomechanics- Modeling, computational methods, experiments and biomedical applications, Łódź 1998, str.75-82
 44. John A., Mrówczyńska B. Optymalny rozkład obciążeń obręczy koła ze względu na przemieszczenia wieńca koła. Proceedings of International Scientific Conference on MECHANICS'98, Rzeszów 1998, Vol.1, str.309-314
 45. Burczyński T., John A., Kokot G., Grabysz W. Komputerowe wspomaganie obliczeń wytrzymałościowych wielkiego pieca. Proceedings of International Scientific Conference Computer Aided Engineering, Polanica Zdrój 1998, str. 105-114
 46. Burczyński T., John A., Kokot G., Grabysz W. Komputerowa analiza wytrzymałościowa i modyfikacja konstrukcyjna elektrofiltrów. Proceedings of International Scientific Conference Computer Aided Engineering, Polanica Zdrój 1998, str. 115-1241998
 47. Dąbrowska-Tkaczyk A.M, John A. Numeryczne modelowanie kości miednicy człowieka. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, 7/1998, Gliwice, str. 71-78
 48. John A., Mrówczyńska B. Optymalizacja rozkładu obciążenia na obręczy koła ze względu na minimalizację przemieszczeń wieńca koła XXXVII Sympozjon Modelowanie w Mechanice, Wisła'98, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Zeszyt nr 6 , Gliwice 1998, str. 151-156
 49. A. John, B.Mrówczyńska, M.Sitarz Zastosowanie pakietu programów metody elementów skończonych KOŁO_PC do komputerowego wspomagania projektowania. Pojazdy Szynowe. Kwartalnik naukowo-techniczny. OBRPSz Poznań,1/1998, str. 32-36
 50. John A., Mrówczyńska B. Optimization of load distribution of wheel band depend on displacement of wheel rim. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Transport, z.31, Gliwice 1998, str. 109-116
 51. John A., Mrówczyńska B. Optimization of Load distribution on wheel band . Proceedings of the VII-th International Conference Numerical Methods in Continuum Mechanics, Slovak Republic 1998, str. 422-427
 52. John A., Mrówczyńska B., Sitarz M. Computer aided design of railway wheel sets by means of finite element method KOLO_PC program. Proceedings of the VII-th International Conference Numerical Methods in Continuum Mechanics, Slovak Republic 1998, str. 422-427
 53. Dąbrowska-Tkaczyk A.M, John A. Stress and strain distribution in the 3D numerical model of human pelvic bone. Proceedings of the VII-th International Conference Numerical Methods in Continuum Mechanics, Slovak Republic 1998, str. 422-427
 54. 1999

 55. John A. Yield criteria in numerical analysis of human pelvic bone. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol.1, Supplement 1, pp. 215-218
 56. John A. The boundary conditions in numerical model of human pelvic bone. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol.1, Supplement 1, pp. 918-222
 57. Dąbrowska-Tkaczyk A., John A. Wpływ warunków brzegowych na rozkład naprężeń i przemieszczeń w numerycznym modelu kości miednicy człowieka. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, 10/1999, Gliwice, str. 165-170
 58. Burczyński T., John A., Kokot G., Grabysz W. Komputerowe wspomaganie obliczeń wytrzymałościowych wielkiego pieca. Przegląd Mechaniczny 5-6/1999, str. 26-29
 59. A.John, K. Karwala, B. Mrówczyńska Numeryczna analiza wytrzymałościowa modelu bryłowego kolejowego zestawu kołowego z utwardzoną warstwą wierzchnią osi. ZN Pol. Śl., seria Transport, z.39, str.65-72
 60. A.John, K. Karwala, B. Mrówczyńska Numeryczna analiza wytrzymałościowa modelu osiowosymetrycznego kolejowego zestawu kołowego z utwardzoną warstwą wierzchnią osi. ZN Pol. Śl., seria Transport, z.39, str.73-78
 61. M. Chmurawa, A. John, G. Kokot The influence of numerical model on distribution of loads and stress in cycloidal planetary gear, Proceedings of the 4th International Scientific Colloquium Fachhochschule Bielefeld, Germany, 149-156.
 62. John A. Yield criteria and stress concentration in numerical analysis of human pelvic bone. Cax Techniques, Proceedings of the 4th International Scientific Colloquium, Fachhochschule Bielefeld, Germany, 1999, pp. 289-296
 63. A.John Computer aided engineering using finite element method and boundary element method. Proceedings of International Course on "Design for Quality", Bertinoro, Italia, May 1999, Supplement, pp. 1-37
 64. 2000

 65. M.Chmurawa, A. John, G. Kokot Numerical analysis of stress and strain in planetary gear using FEM, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, 13/2000, Gliwice, 45-50
 66. A.John, K. Karwala, B. Mrówczyńska Numeryczna analiza połączenia wciskowego w kolejowym zestawie kołowym z utwardzoną warstwą wierzchnią osi na przykładzie modelu bryłowego i osiowosymetrycznego Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, 13/2000, Gliwice, 147-152
 67. A.John, K. Karwala, B. Mrówczyńska Wytężenie kolejowych zestawów kołowych z technologiczną warstwą wierzchnią i bez obróbki wstępnej dla różnych wartości wcisku, ZN Pol. Krakowskiej, seria Transport,
 68. A.John, K. Karwala, B. Mrówczyńska Numeryczna analiza stanu naprężenia w połączeniu wciskowym z technologiczną warstwą wierzchnią osi przy uwzględnieniu obciążeń dynamicznych, ZN Pol. Krakowskiej, seria Transport,
 69. M. Sitarz, A.John, K. Chruzik Zastosowanie metod numerycznych w projektowaniu i optymalizacji konstrukcji kolejowych zestawów kołowych ZN Pol. Śl., seria Transport, z.42,
 70. John A. Numerical analysis of solid and shell models of human pelvic bone, Proceedings of the Second Conference on Numerical Analysis and Applications NAA'2000, Rousse, Bulgaria
 71. John A., Chmurawa M. FEM in numerical analysis of strains distribution and mashing modyfication in planetary cycloidal gear, Proceedings of the Second Conference on Numerical Analysis and Applications NAA'2000, Rousse, Bulgaria
 72. John A. Boundary conditions in numerical analysis of human pelvic bone, Proceedings of VIIIth International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics, Slovak Republic 2000, 149-151
 73. John A., Chmurawa M. Numerical analysis of stress and strain distribution in planetary wheel of cycloidal gear using FEM, Proceedings of VIIIth International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics, Slovak Republic 2000, 186-188
 74. M.Chmurawa, A. John, G. Kokot Analiza numeryczna rozkładu naprężeń i odkształceń w kołach obiegowych przekładni cykloidalnej z wykorzystaniem metody elementów skończonych, Streszczenia referatów XXXIX Sympozjonu Modelowanie w Mechanice, Wisła 2000, 65-66.
 75. John A. Analiza numeryczna modelu bryłowo-powłokowego kości miednicy człowieka. Streszczenia referatów XXXIX Sympozjonu Modelowanie w Mechanice, Wisła 2000, 147-148
 76. A.John, K. Karwala, B. Mrówczyńska Wpływ wielkości wcisku na rozkład naprężeń w kolejowych zestawach kołowych z technologiczną warstwą wierzchnią. ZN Pol. Śl., seria Transport, z.40
 77. M.Chmurawa, A. John, G. Kokot Calculation of stress and strain distribution in planetary wheel of cycloidal gear using FEM, Proceedings of the 33rd Solid Mechanics Conference, Zakopane 2000, 139-140
 78. John A. Boundary conditions and yield criteria in numerical analysis of human pelvic bone, Proceedings of the 33rd Solid Mechanics Conference, Zakopane 2000, 205-206
 79. A.John, K. Karwala, B. Mrówczyńska Wytężenie kolejowych zestawów kołowych z technologiczną warstwą wierzchnią i bez obróbki wstępnej dla różnych wartości wcisku, ZN Pol. Krakowskiej, seria Transport,
 80. A.John, K. Karwala, B. Mrówczyńska Numeryczna analiza stanu naprężenia w połączeniu wciskowym z technologiczną warstwą wierzchnią osi przy uwzględnieniu obciążeń dynamicznych, ZN Pol. Krakowskiej, seria Transport,
 81. M. Sitarz, A.John, K. Chruzik Zastosowanie metod numerycznych w projektowaniu i optymalizacji konstrukcji kolejowych zestawów kołowych ZN Pol. Śl., seria Transport, z.42, 19 stron
 82. 2001

 83. A. John Numerical analysis of solid and shell models of human pelvic bone. LNCS 1988, Eds.: L. Vulkov, J. Waśniewski, P. Yalamov, Numerical Analysis and Its Applications, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, pp. 764-771.
 84. M. Chmurawa, A. John Displacement distribution in planetary wheel of cycloidal gear. LNCS 1988, Eds.: L. Vulkov, J. Waśniewski, P. Yalamov, Numerical Analysis and Its Applications, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, pp. 772-780.
 85. A. John, P Orantek Computer aided creation of geometrical model of human pelvic bone. Acta of Bioengineering and Biomechanics, vol. 2, Supplement 2, 2001, pp. 217-220.
 86. P. Adamiec, J Dziubiński, A. John, G. Kokot Ocena zużycia szyn – badania doświadczalne i analiza numeryczna. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Technicznej, Z. 15, str. 9-14.
 87. A. John, K. Karwala, B. Mrówczyńska Numeryczna analiza stanu naprężenia w połączeniu wciskowym z technologiczną warstwą wierzchnią osi przy uwzględnieniu różnych wartości wcisku. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Technicznej, Z. 15, str.161-166
 88. A. John, P. Orantek Budowa modelu numerycznego kości miednicy człowieka. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Technicznej, Z. 17, str.71-76.
 89. P. Adamiec, J Dziubiński, A. John Ocena trwałości szyn. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, s. Mechanika, Z. 73, Kielce, str.21-28.
 90. A.John, K. Karwala, B. Mrówczyńska Computer aided design of railway wheel set with hardening surface of axle. Proc. Of International Conference "Mechanika-2001", Kaunas, Kaunas University of Technology, 2001, pp. 87-92.
 91. A. John Numerical analysis of human pelvic bone. Proc. Of International Conference "Mechanika-2001", Kaunas, Kaunas University of Technology, 2001, pp. 238-243.
 92. A. John The experimental ground for numerical modeling of human pelvic bone. Proc. of 18th Danubia-Adria Symposium on Experimental Method in Solid Mechanics, Extended Summaries, Ed. R.J.Beer, ASESA, Wien, 2001, pp. 107-108.
 93. A. John, P. Orantek Numerical modeling of human pelvic bone. Volume of Abstracts 2, 2nd Europian Conference on Computational Mechanics, Kraków, 2001, pp. 786-787.
 94. A. John, G. Kokot Numerical analysis of selected problems in wheel-rail contact area. Volume of Abstracts 1, 2nd Europian Conference on Computational Mechanics, Kraków, 2001, pp. 504-505.
 95. M. Chmurawa, A. John Numerical analysis of state of load and effort in planetary wheel of cycloidal gear using FEM. Volume of Abstracts 2, 2nd Europian Conference on Computational Mechanics, Kraków, 2001, pp.1042-1043.
 96. A. John, P. Orantek Komputerowo wspomagany model kości miednicy człowieka. Materiały 3-cich Warsztatów Naukowych „Biomechanika układu kostnego", IPPT PAN, Warszawa,
 97. P. Adamiec, J Dziubiński, A. John, G. Kokot Ocena zużycia szyn – badania doświadczalne i analiza numeryczna. Streszczenia referatów, Materiały XL Sympozjonu Modelowanie w Mechanice, Wydawnictwo KMS, Gliwice, 2001, str. 13-14.
 98. A. John, K. Karwala, B. Mrówczyńska Numeryczna analiza stanu naprężenia w połączeniu wciskowym z technologiczną warstwą wierzchnią osi przy uwzględnieniu różnych wartości wcisku. Streszczenia referatów, Materiały XL Sympozjonu Modelowanie w Mechanice, Wydawnictwo KMS, Gliwice, 2001, str. 117-118..
 99. A. John, P. Orantek Budowa modelu numerycznego kości miednicy człowieka. Streszczenia referatów, Materiały XL Sympozjonu Modelowanie w Mechanice, Wydawnictwo KMS, Gliwice, 2001, str. 119-120.
 100. A. John, P. Orantek Numerical modeling of human pelvic bone. CD, 2nd Europian Conference on Computational Mechanics, Kraków, 2001, pp. 786-787.
 101. A. John, G. Kokot Numerical analysis of selected problems in wheel-rail contact area. CD,2nd Europian Conference on Computational Mechanics, Kraków, 2001, pp. 504-505.
 102. 2002

 103. A. John Boundary conditions and yield criteria in numerical analysis of human pelvic bone. Journal of Mechanical Engineering (Strojnicky Ćasopis) 53, No 2, Bratislava, 65-76
 104. M. Chmurawa, A. John Numerical analysis of forces,stress and strain in planetary wheel of cycloidal gear using FEM. Journal of Mechanical Engineering (Strojnicky Ćasopis) 53,No 2, Bratislava, 77-91
 105. A. John, W. Kuś, P Orantek The influence of material coefficients on displacement and strain in numerical model of human pelvic bone with layer structure. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 4, Suppl. 1, str. 164-165
 106. R, Będziński, A. John, W. Kuś, P Orantek, W. Pilarski The comparision of experimental results and numerical calculation for human pelvic bone. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 4, Suppl. 1, str. 270-271
 107. A. John, W. Pilarski Weryfikacja doświadczalna modeli numerycznych kości miednicy człowieka. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Technicznej, Z. 19, str.51-56
 108. P. Adamiec, J Dziubiński, A. John Zużycie i trwałość szyn kolejowych. Przegląd Mechaniczny. 7-8, 2002, 54-58
 109. A.John, K. Karwala, B. Mrówczyńska Wpływ wielkości wcisku na rozkład naprężeń w kolejowych zestawach kołowych z technologiczną warstwą wierzchnią. ZN Pol. Śl., seria Transport, z.40, 88-93
 110. Laboratorium z wytrzymałości materiałów. Praca zbiorowa pod red. T.Burczyńskiego, W. Belucha, A. Johna. Wyd. Pol. Śl.
 111. A. John, P Orantek Computer aided analysis of stress and strain distribution human pelvic bone. Fifth World Congress on Computational Mechanics, WCCMV, Book of Abstract, vol. 1, 302, Vienna, Austria 2002, pełna wersja na stronie http://wccm.tuwien.ac.at (7 stron).
 112. Adamiec P., Dziubiński J., John A. Numerische Berechnungen der Kontaktspannungen in einem Rad-Schiene-System. Proc. of the 13th International Colloquium Tribology „Lubricants, Materials, and Lubrication Engineering, Technische Akademie Esslingen, Ed.: W.J. Bartz, vol. II, Germany, 2002, 1205-1210.
 113. A. John, W. Kuś Identification of material coefficients of human pelvic bone on the ground of experimental data. Proc. Of 19th Danubia-Adria Symposium on Experimental Method in Solid Mechanics, Polanica Zdrój 2002, pp. 38-39
 114. W. Pilarski, R. Będziński, A. John, E. Gawin Application of ESPI method for displacement analysis of cadaver human pelvis. Proc. Of 19th Danubia-Adria Symposium on Experimental Method in Solid Mechanics, Polanica Zdrój 2002, 46-47
 115. A. John, W. Pilarski Weryfikacja doświadczalna modeli numerycznych kości miednicy człowieka. Streszczenia referatów, Materiały XLI Sympozjonu Modelowanie w Mechanice, Wydawnictwo KMS, Gliwice, 2002, str. 73-74.
 116. T. Burczyński, A. John, G.Kokot Komputerowa analiza wytrzymałościowa wybranych urządzeń hutniczych. Materiały 9. Konferencji "Informatyka w Technologii Metali" KOMPLASTECH2002, Wyd. Naukowe Akapit, Kraków, 151-156
 117. T. Burczyński, A. John, G.Kokot Komputerowa analiza wytrzymałości wielkiego pieca i urządzeń wspomagających. Materiały 9. Konferencji "Informatyka w Technologii Metali" KOMPLASTECH2002, Wyd. Naukowe Akapit, Kraków, 157-164
 118. A. John, P. Orantek Numerical modeling of human pelvic bone. Book of Abstracts, The first UCF-SUT Seminar, Niedzica 2002, 27
 119. A. John, W. Kuś, P Orantek The influence of material coefficients on displacement and strain in numerical model of human pelvic bone with layer structure. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 4, Suppl. 1, 2002, str. 164-165
 120. R, Będziński, A. John, W. Kuś, P Orantek, W. Pilarski The comparision of experimental results and numerical calculation for human pelvic bone. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 4, Suppl. 1, 2002, str. 270-271
 121. A. John, W. Kuś, P Orantek Wpływ stałych materiałowych na rozkład naprężeń I przemieszczeń w modelu warstwowym kości miednicy człowieka. Zbiór prac seminarium naukowego „Mechanika w Medycynie 6", Rzeszów 2002, Oficyna Wyd. Pol. Rzesz., 71-78
 122. A. John, W. Kuś, P Orantek Layer model of human pelvic bone with variable material coefficients. Volum of Abstracts, 34th Solid Mechanics Conference, Zakopane 2002, 123-124
 123. A. John, W. Kuś The identification ofmaterial coefficients of human pelvic bone using evolutionary algorithms. Proc. Of AIMETH2002, Methods of Artificial Inteligence, Gliwice 2002, 201-204
 124. 2003

 125. A. John, W. Kuś, P. Orantek Material coefficients identification of bone tissue using evolutionary algorithms. Proc. Of International Symposium on Inverse Problems in Engineering Mechanics ISIP2003, Nagano City, Japan, 2003, 72-73
 126. Burczyński T., John A., Kuś K. Orantek P., Poteralski A. Identification of material coefficients in human pelvic bone with use of evolutionary algorithm and hipersurface. Proc. of International Conference Computer Methods in Mechanics CMM2003, Gliwice/Wisła 2003, Abstracts, 77-78.
 127. Burczyński T., John A., Kuś K. Orantek P., Poteralski A. Identification of material coefficients in human pelvic bone with use of evolutionary algorithm and hipersurface. Proc. of International Conference Computer Methods in Mechanics CMM2003, Gliwice/Wisła 2003, pełna wersja (5 stron) na CD.
 128. Burczyński T., John A., Kuś K. Orantek P., Poteralski A. The evolutionary algorithm and hipersurface in identification of material coefficients in human pelvic bone. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 5, Supplement 1, (2003), s. 61-66.
 129. Burczyński T., John A., Kuś K. Orantek P., Poteralski A. Material coefficients identification of human bone with use of evolutionary algorithm and hipersurface. Proc. of The Int. Conf. AIMETH2003, Methods of Artificial Intelligence (eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski), Gliwice 2003, 33-34.
 130. Burczyński T., John A., Kuś K. Orantek P., Poteralski A. Material coefficients identification of human bone with use of evolutionary algorithm and hipersurface. Proc. of The Int. Conf. AIMETH2003, Methods of Artificial Intelligence (eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski), Gliwice 2003, pełna wersja (4 strony) na CD.
 131. John A., Kokot G. Wpływ przyjęcia anizotropowych własności materiału na rozkłady naprężeń I odkształceń w kości miednicy człowieka. Streszczenia referatów, Materiały XLII Sympozjonu Modelowanie w Mechanice, Wydawnictwo KMS, Gliwice, 2003, str. 87-88.
 132. John A., Kokot G. Wpływ przyjęcia anizotropowych własności materiału na rozkłady naprężeń i odkształceń w kości miednicy człowieka. Zeszyty Naukowe KMS, z. 20, Gliwice, 2003, str. 182-187
 133. John A., Kokot G. Analiza numeryczna układu koło-klocek hamulcowy w pojazdach szynowych. Zeszyty Naukowe KMS, z. 20, Gliwice, 2003, str. 177-181
 134. John A., Kokot G. Analiza numeryczna układu koło-klocek hamulcowy w pojazdach szynowych. Materiały XLII Sympozjonu Modelowanie w Mechanice, Wydawnictwo KMS, Gliwice, 2003, str. 85-86.
 135. John A., Kokot G. The test of implementation the ortotropic material properties in numerical model of human pelvic bone. Proc. of International Conference Computer Methods in Mechanics CMM2003, Short Papers, Gliwice/Wisła 2003, 161-162
 136. John A., Kokot G. The test of implementation the ortotropic material properties in numerical model of human pelvic bone. Proc. of International Conference Computer Methods in Mechanics CMM2003, Short Papers, Gliwice/Wisła 2003, pełna wersja (6 stron) na CD.
 137. John A., Kuś W. The evolutionary algorithms in identification problem of material coefficient of pelvic bone. Proc. Of Advanced Course on Modelling in Biomechanics MIB'03, IPPT-AMAS, Warszawa 2003
 138. John A., Orantek P. Computer aided creation of numerical model of human pelvic bone. Engineering Transactions, vol. 51, nr 2-3, W-wa 2003, 215-226
 139. John A., Kokot G. The anisotropic material properties in numerical model of the human pelvic bone. Proc of The International Conference Numerical Methods in Continuum Mechanics NMCM2003, Extended Abstracts, Zilina, Slovak Republic, 2003, 55-56.
 140. John A., Kokot G. The anisotropic material properties in numerical model of the human pelvic bone. Proc of The International Conference Numerical Methods in Continuum Mechanics NMCM2003, Zilina, Slovak Republic, 2003, pełna wersja (6 stron) na CD.
 141. John A., Kuś W., Orantek P. Material coefficient identification of bone tissues using evolutionary algorithms. Proc. Of International Symposium on Inverse Problems in Engineering Mechanics ISIP2003, Nagano City, Japan, 2003,72-73.
 142. John A., Kuś W., Orantek P. Material coefficient identification of bone tissues using evolutionary algorithms. Inverse Problems in Engineering Mechanics IV. Editor: Masa.Tanaka, Elsevier, 2003, 95-102.
 143. John A., Kokot G. Thermo-mechanical analysis of wheel-break shoe system in rail vehicle. Proc of The International Conference Numerical Methods in Continuum Mechanics NMCM2003, Extended Abstracts, Zilina, Slovak Republic, 2003, 55-56.
 144. John A., Kokot G. Thermo-mechanical analysis of wheel-break shoe system in rail vehicle. Proc of The International Conference Numerical Methods in Continuum Mechanics NMCM2003, Zilina, Slovak Republic, 2003, pełna wersja (4 strony) na CD.
 145. 2004

 146. John A., Orantek P. Wpływ kierunku działania siły na wytężenie w modelu numerycznym kości miednicy ze sztuczną panewką. Materiały konferencyjne XLIII Sympozjonu Modelowanie w Mechanice, Streszczenia referatów, str. 81-82, Wisła 2004,
 147. John A., Orantek P., Telega J.J. The numerical modeling of human pelvic bone with artificial acetabulum. Materiały Europejskiego Kongresu Metod Komputerowych Mechaniki ECCOMAS2004, Book of abstracts. Volume I. str. 37, pełna wersja na CD, Jyvaskyla, Finlandia, 2004,
 148. John A., Orantek P., Telega J.J. The load cases in numerical model of pelvic bone with artificial acetabulum. Materiały 21 Światowego Kongresu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej ICTAM2004, ICTAM04 Abstracts book, str. 205, pełna wersja na CD, Warszawa, 2004,
 149. John A., Maździarz M., Telega J.J., Rojek J., Małdyk P. Contact between pelvis and prosthesis: loosening of acetabulum. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 6, Suppl. 1, Work in progress, 2004, str. 5-10
 150. Burczyński T., John A., Kuś W., Orantek P. The distributed evolutionary algorithm in material identification of bone. Materiały konferencyjne SIIB2004 Sztuczna Inteligencja w Inżynierii Biomedycznej, Kraków 2004 (4 strony)
 151. John A., Kokot G. Modelowanie hamowania w układzie koło-klocek hamulcowy w pojazdach szynowych z wykorzystaniem systemu MSC.Patran/Marc. Materiały II Międzynarodowej Konferencji TRANSMEC2004, sekcja Zestawy Kołowe, zeszyt okolicznościowy, Katowice 2004, str. 94-104
 152. John A. Identyfikacja i analiza parametrów geometrycznych i mechanicznych kości miednicznej człowieka. ZN Politechniki Śląskiej, S. Mechanika, z. 147, monografia (137 stron), Gliwice 2004
 153. 2005

 154. John A., Kokot G. Numeryczna analiza termomechaniczna wkładek hamulcowych w pojazdach szynowych. Streszczenia referatów Sympozjonu Modelowanie w Mechanice, Gliwice-Wisła 2005, pełna wersja: ZN KMS 29, 163-168
 155. Chruzik K., John A., Sitarz M. Numeryczna analiza wytrzymałości zmęczeniowej kół kolejowych. Streszczenia referatów Sympozjonu Modelowanie w Mechanice, Gliwice-Wisła 2005, pełna wersja: ZN KMS 29, 45-50
 156. John A., Orantek P., Kuś W. The numerical modelling of human pelvic bone after THA. Materiały Konferencyjne Międzynarodowej konferencji Computer Method in Mechanics CMM2005, Short Papers, 99-100, Częstochowa 2005 (pełna wersja na CD).
 157. John A., Kokot G., Kuś W. The numerical testing of brake shoes made from cast iron and composites. Materiały Konferencyjne Międzynarodowej konferencji Computer Method in Mechanics CMM2005, Short Papers, 100-101, Częstochowa 2005 (pełna wersja na CD).
 158. John A. Computer aided planning of the surgical intervention in human pelvic joint region. Materiały Konferencyjne Międzynarodowej konferencji COMMENT2005, Gliwice-Wisła 2005, (pełna wersja na CD)
 159. John A., Kokot G. The application of modern computer aided engineering systems in designing and strength simulations of industrial structures. Materiały Konferencyjne Międzynarodowej konferencji COMMENT2005, Gliwice-Wisła 2005, (pełna wersja na CD)
 160. John A. Komputerowe wspomaganie planowania zabiegów operacyjnych w obrębie stawu biodrowego człowieka. Proceedings of the Third Scientific Conference M3E'2005, Ed. L.A.Dobrzański, 835-848, Gliwice 2005
 161. John A. Kokot G. Zastosowanie nowoczesnych systemów obliczeń inżynierskich w projektowaniu i analizach wytrzymałościowych obiektów przemysłowych. Proceedings of the Third Scientific Conference M3E'2005, Ed. L.A.Dobrzański, 849-858, Gliwice 2005
 162. John A. Komputerowe wspomaganie planowania zabiegów operacyjnych w obrębie stawu biodrowego człowieka. Technika 2005 (14 stron)
 163. John A. Kokot G. Zastosowanie nowoczesnych systemów obliczeń inżynierskich w projektowaniu i analizach wytrzymałościowych obiektów przemysłowych. Technika 2005 (11 stron)
 164. John A., Kokot G. Modelowanie hamowania w układzie koło-klocek hamulcowy w pojazdach szynowych z wykorzystaniem systemu MSC.Patran/Marc. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Transport (10 stron)
 165. John A., Orantek P. The numerical modelling of human pelvic bone after THA. Proceedings of the II International Conference on Computational Bioengineering ICCB2005, IST Press, Lisbon, Portugal, vol. 1, 97-106, 2005 (również na CD)
 166. John A., Orantek P. The numerical modeling of acetabulum reconstruction of human pelvic bone. Book of Abstracts International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics 2005, Žilina, Slovak Republic, 39-40
 167. John A., Kokot G. The effort comparison of the brake shoes made from cast iron and composites. Book of Abstracts International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics 2005, Žilina, Slovak Republic, 37-38
 168. John A., Kokot G. W. The numerical testing of brake shoes made from cast iron and composites. Rozdział w monografii: Rail vehicle dynamics and associated problems. Ed.: A. Sładkowski, Wydawnictwo Pol. Śl., Gliwice 2005, 161-172.
 169. 2006

 170. John A., Kokot G. Numeryczna analiza wybranych elementów układu hamulcowego w samochodach ciężarowych. Streszczenia referatów XLV Sympozjonu Modelowanie w Mechanice, Gliwice-Wisła 2006
 171. John A., Orantek P. Symulacja oddziaływań dynamicznych w stawie biodrowym ze sztuczną panewką. Streszczenia referatów XLV Sympozjonu Modelowanie w Mechanice, Gliwice-Wisła 2006
 172. John A., Kokot G. The numerical modeling of braking in the rail vehicles. Proceedings of the 11th International Conference "Mechanika", Kowno, Litwa 2006, 106-114, również na CD
 173. John A., Orantek P. Numerical simulation of pelvic joint after THA. Proceedings of the 11th International Conference "Mechanika", Kowno, Litwa 2006, 115-119, również na CD
 174. John A., Orantek P. Numerical simulation of pelvic bone after THA. 35th Solid Mechanics Conference SolMech2006, Volum of Abstract, 61-62, Kraków 2006
 175. John A., Orantek P. Numerical modeling of selected joints of human body. Zeszyty Naukowe KMS, z. 26, Gliwice 2006, str. 173-178
 176. John A., Orantek P. Numerical analysis of selected joints of human body. Zeszyty Naukowe KMS, z. 26, Gliwice 2006, str. 167-172
 177. John A. Numerical simulation of pelvic bone after THA. Teoria maszyn i mechanizmów t. II, red. J. Wojnarowski, M. Galicki, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Polski Komitet TMM, Zielona Góra 2006, 225-231
 178. John A., Kuś K. Orantek P. Material coefficients identification on the ground of experimental data. Proceedings of 23rd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, Podbanske-Żylina, Slovak Republic 2006, 209-210
 179. John A., Maździarz M., Telega J.J., Rojek J., Małdyk P. Selected contact problems in human joints after arthroplasty. Lectures Notes in Applied and Computational Mechanics. 27/2006, Analysis and simulation of Contact Problems., 383-384

 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie