Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 


 

Dr inż. Arkadiusz Poteralski
e-mail: Arkadiusz.Poteralski<at>polsl.pl
Wydział Mechaniczny-Technologiczny
pokój 106
tel. (+48 32) 2371074  
GG 1542852

Plan zajęć (https://plan.polsl.pl/)


Publikacje

  2001

 1. Poteralski A., Kuś W., Burczyński T. Remodeling simulation of material systems using evolutionary algorithms. Proc. AI-MECH 2001 Symposium on Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2001.
 2. 2002

 3. Poteralski A., Burczyński T., Kuś W. Optimization of 3-D elastic structures using evolutionary algorithms Proc. AI-METH 2002 Symposium on Methods of Artificial Intelligence (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2002.
 4. 2003

 5. Poteralski A., Burczyński T. Ewolucyjna optymalizacja ciał przestrzennych II Krajowe Sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice MiS' 2003 Łódź
 6. Burczyński T., Poteralski A., Szczepanik M. Genetic generation of 2-D and 3-D structures Second M.I.T. Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA 02139 U.S.A.
 7. Burczyński T., Poteralski A., Szczepanik M. Evolutionary optimization of 2-D and 3-D structures with respect to shape, material and topology VI Krajowa Konferencja - Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna - Łagów 2003
 8. Burczyński T.,John A. ,Kuś W. ,Orantek P. ,Poteralski A. Identification of material coefficients in human pelvic bone with use of evolutionary algorithm and hipersurface 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003
 9. Burczyński T.,Poteralski A., Szczepanik M. Optimization of 3-D elastic structures using evolutionary algorithms 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003
 10. Burczyński T.,John A. ,Kuś W. ,Orantek P. ,Poteralski A. Identification of material coefficients in human pelvic bone with use of evolutionary algorithm and hipersurface 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, full paper, CD-ROM
 11. Burczyński T.,Poteralski A., Szczepanik M. Optimization of 3-D elastic structures using evolutionary algorithms 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, full paper, CD-ROM
 12. Tadeusz Burczyński, Wacław Kuś, Witold Beluch, Antoni John, Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych z MSC/Nastran i MSC/Marc w zagadnieniach optrymalnego projektowania. Spotkanie użytkowników oprogramowania MSC, Rynia, 2003.
 13. T. Burczyński, A. John, W. Kuś, P. Orantek, A. Poteralski The evolutionary algorithm and hipersurface in identification of material coefficients of human pelvic bone Biomechanics '03 International Conference, Kiekrz 2003
 14. Burczyński T., Poteralski A., Kuś W., Szczepanik M. Advanced evolutionary optimization of 3-D structures. Proc. Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003 (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2003.
 15. Burczyński T., Poteralski A., Kuś W., Szczepanik M. Advanced evolutionary optimization of 3-D structures. Proc. Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003 (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2003, Full paper, CD-Rom.
 16. Burczyński T., John A., Kuś W., Orantek P., Poteralski A. Material coefficients identification of human bone with use of evolutionary algorithm and hipersurface Proc. Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003 (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2003.
 17. Burczyński T., John A., Kuś W., Orantek P., Poteralski A. Material coefficients identification of human bone with use of evolutionary algorithm and hipersurface Proc. Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003 (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2003, Full paper, CD-Rom.
 18. Tadeusz Burczyński, Szczepan Bojara, Wojciech Chuchnowski, Grzegorz Kokot, Wacław Kuś, Arkadiusz Poteralski, Jarosław Tokarczyk, Teodor Winkler Optymalizacja ewolucyjna postaci geometrycznej stropnicy obudowy górniczej Czwarta Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu KOMTECH: „Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechaniczne w świetle wymagań Unii Europejskiej”
 19. 2004

 20. Tadeusz Burczyński, Wacław Kuś, Witold Beluch, Antoni John, Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych z MSC/Nastran i MSC/Marc w zagadnieniach optrymalnego projektowania Biuletyn WAT, 2004. (submited)
 21. T. Burczyński, W. Kuś, A. Długosz, A. Poteralski, M. Szczepanik Sequential and Distributed Evolutionary Computations inStructural Optimization ICAISC International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Lecture Notes on Artificial Intelligence 3070, Springer, 2004
 22. T. Burczyński, A. Poteralski Advanced Evolutionary Optimization of 3-D Structures 4th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, Jyvaskyla, Finland 2004, full paper, CD-ROM
 23. T. Burczyński, A. Poteralski Advanced Evolutionary Optimization of 3-D Structures 4th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, Jyvaskyla, Finland 2004
 24. T. Burczyński, A. Poteralski Evolutionary Optimization of the 3-D Structures for Various Criteria 6 th World Congress on Computational Mechanics in conjunction with the 2nd Asian-Pacific Congress on Computational Mechanics, 1-7, Beijing, 2004
 25. T. Burczyński, A. Poteralski Ewolucyjna optymalizacja ciał przestrzennych Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Teoria i Zastosowanie Informatyki, Nr3(1) 2004, 21-36
 26. T. Burczyński, A. Poteralski, W. Kuś, P. Orantek Two different types of interpolation functions in optimization of 3-D structures using distributed and sequential evolutionary algorithm Proc. Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2004 (eds. T.Burczyński, W.Cholewa and W.Moczulski), Gliwice 2004
 27. T. Burczyński, A. Poteralski, W. Kuś, P. Orantek Two different types of interpolation functions in optimization of 3-D structures using distributed and sequential evolutionary algorithm Proc. Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2004 (eds. T.Burczyński, W.Cholewa and W.Moczulski), Gliwice 2004, Full paper, CD-Rom
 28. T. Burczyński, A. Poteralski Ewolucyjna optymalizacja ciał przestrzennych dla różnych kryteriów III Krajowe Sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice MiS' 2004 Łódź
 29. A. Poteralski Optymalizacja strukturalna przestrzennych układów mechanicznych z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych. Rozprawa doktorska. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, Gliwice 2004
 30. 2005

 31. T. Burczyński, A. Poteralski, P. Orantek Generalized shape optimization of three-dimensional structures WCSMO6 - 2005, Rio de Janeiro, Brazil
 32. T. Burczyński, A. Poteralski, P. Orantek Generalized shape optimization of three-dimensional structures WCSMO6 - 2005, Rio de Janeiro, Brazil, Full paper, CD-Rom
 33. T. Burczyński, A. Poteralski, P. Orantek Comparison two different types of parameterization in optimization of 3-D structures using evolutionary algorithm 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Częstochowa, CD-ROM - full paper, 2005.
 34. T. Burczyński, A. Poteralski, P. Orantek Comparison two different types of parameterization in optimization of 3-D structures using evolutionary algorithm 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Częstochowa
 35. A. Poteralski, T. Burczyński Evolutionary optimization for minimum mass of the structure Proc. Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2005 (eds. T.Burczyński, W.Cholewa and W.Moczulski), Gliwice 2005
 36. A. Poteralski, T. Burczyński Evolutionary optimization for minimum mass of the structure Proc. Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2005 (eds. T.Burczyński, W.Cholewa and W.Moczulski), Gliwice 2005, Full paper, CD-Rom
 37. A. Poteralski, T. Burczyński Evolutionary optimization for minimum mass of the structure. Recent Advances in Methods of Artificial Intelligence, Gliwice, 2005.
 38. 2006

 39. A. Poteralski Topology optimization of the 3-D structures for various criteria using evolutionary algorithm III European Conference on Computational Mechanics. Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering. C.A. Mota Soares et.al. (eds.). Lisbon, Portugal, 5-8 June 2006
 40. A. Poteralski Topology optimization of the 3-D structures for various criteria using evolutionary algorithm III European Conference on Computational Mechanics. Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering. C.A. Mota Soares et.al. (eds.). Lisbon, Portugal, 5-8 June 2006, full paper, CD-ROM
 41. T. Burczynski, A. Poteralski, M. Szczepanik Topological Evolutionary Computing in Optimal Design 7th World Congress on Computational Mechanics. Los Angeles, California USA. July 16 - 22, 2006
 42. T. Burczynski, A. Poteralski, M. Szczepanik Evolutionary topology optimization of 2D and 3D solid bodies 35th SOLID MECHANICS CONFERENCE (SolMech 2006). Kraków, Poland. September 4-8, 2006
 43. 2007

 44. T. Burczyński, A. Poteralski, M. Szczepanik Evolutionary optimization of the shell-solid structures The Procedings of the CMM-2007 Conference, Book of Abstracts, Lodz-Spala, 2007
 45. T. Burczyński, A. Poteralski, M. Szczepanik Advanced optimal design using evolutionary algorithm The Procedings of the CMM-2007 Conference, Book of Abstracts, Lodz-Spala, 2007
 46. T. Burczyński, A. Poteralski, M. Szczepanik Global optimization using artificial immune systems and comparison with evolutionary algorithms The Procedings of the CMM-2007 Conference, Book of Abstracts, Lodz-Spala, 2007
 47. T. Burczynski,P. Orantek,W. Kuś,R. Górski,A. Poteralski,M. Szczepanik The identification of uncertain parameters in selected mechanical structures The Procedings of the CMM-2007 Conference, Book of Abstracts, Lodz-Spala, 2007
 48. T. Burczyński, A. Poteralski, M. Szczepanik Evolutionary optimization of the shell-solid structures The Procedings of the CMM-2007 Conference, Book of Abstracts, Lodz-Spala, 2007, Full paper, CD-Rom
 49. T. Burczyński, A. Poteralski, M. Szczepanik Advanced optimal design using evolutionary algorithm The Procedings of the CMM-2007 Conference, Book of Abstracts, Lodz-Spala, 2007, Full paper, CD-Rom
 50. T. Burczyński, A. Poteralski, M. Szczepanik Global optimization using artificial immune systems and comparison with evolutionary algorithms The Procedings of the CMM-2007 Conference, Book of Abstracts, Lodz-Spala, 2007, Full paper, CD-Rom
 51. T. Burczynski,P. Orantek,W. Kuś,R. Górski,A. Poteralski,M. Szczepanik The identification of uncertain parameters in selected mechanical structures The Procedings of the CMM-2007 Conference, Book of Abstracts, Lodz-Spala, 2007, Full paper, CD-Rom
 52. A. Smołka, A. Poteralski, T. Burczyński Optymalizacja konstrukcji przestrzennych z wykorzystaniem sztucznych systemów immunologicznych (SSI) i metody elementów skończonych (MES) Studencka Konferencja Naukowa - Metody komputerowe 2007, Gliwice 2007
 53. Burczynski T., Orantek P., Kuś W., Górski R., Poteralski A., Szczepanik M. Fuzzy evolutionary algorithms and artificial neural networks in identification of uncertain structures The Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Abstract, St. Julians, Malta 2007
 54. Burczynski T., Orantek P., Kuś W., Górski R., Poteralski A., Szczepanik M. Fuzzy evolutionary algorithms and artificial neural networks in identification of uncertain structures The Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, FullPaper, St. Julians, Malta 2007
 55. Burczyński, T., Poteralski, A. and Szczepanik, M. Topological evolutionary computing in the optimal design of 2D and 3D structures Engineering Optimization, 39:7, 811 - 830, Publisher: Taylor & Francis
 56. T.Burczynski, A.Poteralski, M.Szczepanik Evolutionary Computing in Topology Optimization The Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Abstract, St. Julians, Malta 2007
 57. T.Burczynski, A.Poteralski, M.Szczepanik Evolutionary Computing in Topology Optimization The Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, FullPaper, St. Julians, Malta 2007
 58. T.Burczynski, W. Kuś, A.Poteralski, M.Szczepanik Immune optimization: tests and engineering applications Methods of Artificial Inteligence, AI-METH, abstract, Gliwice, 2007
 59. T.Burczynski, A.Poteralski, M.Szczepanik Immune optimization: tests and engineering applications Methods of Artificial Inteligence, AI-METH, full paper CD-ROM, Gliwice, 2007
 60. T.Burczynski, W. Kuś, A.Poteralski, M.Szczepanik Global optimization using artificial immune systems Methods of Artificial Inteligence, AI-METH, full paper CD-ROM, Gliwice, 2007
 61. T.Burczynski, W. Kuś, A.Poteralski, M.Szczepanik Global optimization using artificial immune systems Methods of Artificial Inteligence, AI-METH, abstract, Gliwice, 2007
 62. 2008

 63. A. Poteralski, M. Szczepanik Artificial immune optimization: tests and comparison with evolutionary algorithm 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008) 2008, Venice, Italy
 64. A. Poteralski, M. Szczepanik, T. Burczyński Advanced optimal design using artificial immune system 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008) 2008, Venice, Italy
 65. 2009

 66. A. Poteralski, M. Szczepanik, A. Długosz, W. Kuś, T. Burczyński Optimization of thermomechanical structures by using artificial immune systems Short papers. 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2009, Zielona Góra, 2009, pp. 381-382.
 67. M. Szczepanik, A. Poteralski, W. Kuś, T. Burczyński Application of artificial immune systems in optimization of shell-solid structures Short papers. 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2009, Zielona Góra, 2009
 68. M. Szczepanik, A. Poteralski, W. Kuś, T. Burczyński Shape and topology optimization of shell, solid and shell-solid structures using artificial immune systems Book of abstracts. 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization (WCSMO-8), Lisbon, 2009
 69. M. Szczepanik, A. Poteralski, W. Kuś, T. Burczyński Shape and topology optimization of shell, solid and shell-solid structures using artificial immune systems systems Proceedings of the 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization (WCSMO-8), Lisbon, 2009, CD-ROM
 70. A. Poteralski, M. Szczepanik, G. Dziatkiewicz, R.Górski, W. Kuś, T. Burczyński Immune optimization and identification of solids modelled by the boundary element method Book of abstracts. 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization (WCSMO-8), Lisbon, 2009
 71. A. Poteralski, M. Szczepanik, G. Dziatkiewicz, R.Górski, W. Kuś, T. Burczyński Immune optimization and identification of solids modelled by the boundary element method Proceedings of the 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization (WCSMO-8), Lisbon, 2009, CD-ROM
 72. A. Poteralski, M. Szczepanik, G. Dziatkiewicz, R.Górski, W. Kuś, T. Burczyński Artificial biological systems in optimization of structures analysed by the boundary element method Eurogen 2009, Book of Abstracts, (Eds. T. Burczyński, J. Periaux), Kraków, 2009
 73. M. Szczepanik, A. Poteralski, W. Kuś, T. Burczyński Topology optimization of mechanical systems using artificial immune system Eurogen 2009, Book of Abstracts, (Eds. T. Burczyński, J. Periaux), Kraków, 2009
 74. A. Poteralski, M. Szczepanik, T. Burczyński Immune optimization of mechanical structures Proc. of the Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2009, Gliwice, 2009, pp. 23-24
 75. J. Ptaszny, A. Poteralski Identification of room acoustic properties by using an artificial immune system Proc. of the Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2009, Gliwice, 2009, pp. 23-24
 76. A. Poteralski, M. Szczepanik, G. Dziatkiewicz, W. Kuś, T. Burczyński Immune identification of piezoelectric material constants using BEM Proc. International Symposium on Inverese Problems in Mechanics of Structures and Materials, IPM 2009, Rzeszów-Łańcut, 2009
 77. T. Burczyński, A. Poteralski, M. Szczepanik Immune optimization of structures 80th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM), Gdańsk, 2009
 78. T. Burczyński, W. Kuś, A. Poteralski, M. Szczepanik Immune optimization Proceedings of the 10-th finnish mechanics days. X suomen Mekaniikkapaivat, Jyvaskyla, finlandia 2009
 79. 2010

 80. A. Poteralski, M. Szczepanik, W. Kuś, J. Ptaszny, T. Burczyński Optimization and identification of structures using artificial immune system IV European Congress on Computational Mechanics (ECCM IV), Paryż, 2010
 81. A. Poteralski, M. Szczepanik, G. Dziatkiewicz, J. Ptaszny, W. Kuś, T. Burczyński Hybrid artificial immune system in certain inverse problems 9th World Congress on Computational Mechanics and 4th Asian Pacific Congress on Computational Mechanics, Sydney, 2010
 82. A. Poteralski, M. Szczepanik, W. Kuś, W. Beluch, G. Dziatkiewicz, T. Burczyński Artificial immune system in identification of material constants in composites and piezoelectrics The Tenth International Conference on Computational Structures Technology, abstract, Walencja, 2010
 83. A. Poteralski, M. Szczepanik, W. Kuś, W. Beluch, G. Dziatkiewicz, T. Burczyński Artificial immune system in identification of material constants in composites and piezoelectrics The Tenth International Conference on Computational Structures Technology, full paper, Walencja, 2010
 84. A. Poteralski, M. Szczepanik, T. Burczyński Topology optimization of mechanical structures using artificial immune system Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Teoria i Zastosowanie Informatyki, Łódź, 2010
 85. A. Poteralski, M. Szczepanik, G. Dziatkiewicz, W. Kuś, T. Burczyński Immune identification of piezoelectric material constants using BEM Inverse Problems in Science and Engineering, Publisher: Taylor & Francis
 86. M. Szczepanik, A. Poteralski, W. Kuś, T. Burczyński Topology optimization for minimum mass criterion using PSO IV European Congress on Computational Mechanics (ECCM IV), Paryż, 2010
 87. M. Szczepanik, A. Poteralski, W. Kuś, T. Burczyński Optimal design of shell, solid and shell-solid structures using particle swarm optimizer 9th World Congress on Computational Mechanics and 4th Asian Pacific Congress on Computational Mechanics, Sydney, 2010
 88. M. Szczepanik, A. Poteralski, W. Kuś, T. Burczyński Global optimization using PSO and comparison with EA and AIS The Tenth International Conference on Computational Structures Technology, abstract, Walencja, 2010
 89. M. Szczepanik, A. Poteralski, W. Kuś, T. Burczyński Global optimization using PSO and comparison with EA and AIS The Tenth International Conference on Computational Structures Technology, full paper, Walencja, 2010
 90. T. Burczyński, M. Bereta, A. Poteralski, M. Szczepanik Immune Computing: Intelligent Methodology and its applications in bioengineering and computational mechanics Advanced Structured Materials v1. Computer Methods in Mechanics. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010

 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie