Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 


 

Zastępca Kierownika Katedry Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak
e-mail: Ewa.Majchrzak<at>polsl.pl
Wydział Mechaniczny-Technologiczny
pokój 102
tel. (+48 32) 2371204, (+48 32) 2371487 

Plan zajęć (https://plan.polsl.pl/)


Książki

 1. E. Majchrzak, Zastosowanie metody elementów brzegowych w termodynamice procesów odlewniczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej., Mechanika, nr 102, Gliwice 1991.
 2. E. Majchrzak, B. Mochnacki, Metody numeryczne. Podstawy teoretyczne, aspekty praktyczne i algorytmy, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1994, 1996, 1998.
 3. E. Majchrzak, Metoda elementów brzegowych w przepływie ciepła, Wyd. Pol. Częstochowskiej, Częstochowa 2001.
 4. E. Majchrzak, B. Mochnacki, R. Wyrzykowski (eds), Fourth International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics, PPAM 2001, Workshop, Wyd. Pol. Częstochowskiej, Częstochowa 2001, str. 138.
 5. T. Burczyński, P. Fedeliński, E. Majchrzak (eds), 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Short Papers, Gliwice 2003.
 6. E. Majchrzak, B. Mochnacki, Metody numeryczne. Podstawy teoretyczne, aspekty praktyczne i algorytmy, Wyd. Pol. Śląskiej., Gliwice 2004, Wyd. IV rozszerzone.
 7. Praca zbiorowa pod red. Ewy Majchrzak. M. Dziewoński, M. Jasiński, G. Kałuża, E. Majchrzak, J. Mendakiewicz, M. Paruch, A. Piasecka-Belkhayat, Badania operacyjne. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
 8. E. Majchrzak, Boundary element method in numerical modelling of solidification process, Rozdział XVI w monografii: Pod. red. J. Szajnara, Postępy Teorii i Praktyki Odlewniczej, PAN, Komisja Odlewnictwa, 2009, 253-270.


Publikacje

  1997

 1. E.Majchrzak, B.Mochnacki, J.S.Suchy Symulacja komputerowa procesu COS. Materiały IV Konferencji "Zastosowanie Komputerów w Zakładach Przetwórstwa Metali", Ustroń-Jaszowiec 1997, 33-40
 2. E.Majchrzak Wyznaczanie rozkładu temperatury w skórze poddanej działaniu czynników termicznych. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, 3, 1997, 159-164, XXXVI Sympozjon "Modelowanie w Mechanice"
 3. E.Majchrzak, B.Mochnacki Symulacja numeryczna procesu zamrażania tkanki. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, 3, 1997, 165-170, XXXVI Sympozjon "Modelowanie w Mechanice"
 4. E.Majchrzak, E.Ładyga Numerical Model of Solidification and Macrosegregation Process using the Boundary Element Method. XIII Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Pozna_, 5-8 May, 1997, 831-838
 5. E.Majchrzak, E.Ładyga, J.Mendakiewicz Modelowanie krzepnięcia odlewów o geometrii kulistej z wykorzystaniem kombinowanej metody elementów brzegowych. Krzepnięcie Metali i Stopów, 30, 1997, 155-166
 6. E.Majchrzak, B.Mochnacki, R.Szopa Numerical Modelling of Cylindrical or Sperical Casting Solidification. A New Approach Basing on the Artificial Source Introduction. Proceedings of the International Conference "Challenges to Civil and Mechanical Engineering in 2000 and Beyond", 1997, 221-230.
 7. E.Majchrzak, A.Piasecka The Numerical Micro/Macro Model of Solidification Process Journal of Materials Processing Technology, 64, Elsevier, 1997, 267-276
 8. B.Mochnacki, E.Majchrzak, J.Suchy, E.Pawlak Modelling of Fe-C alloys solidification using the artificial heat source method Journal of Materials Processing Technology, 64, Elsevier, 1997, 293-302
 9. E.Majchrzak, B.Mochnacki A Numerical Modelling of Diffusion Processes in Cylindrical and Sperical Objects Using the BEM IASTED/Acta Press, Anaheim, Calgary, Zurich, 1997, 75-78
 10. E.Majchrzak, E.Ładyga, Numerical Analysis of Freezing of a Binary Solution During Cryosurgical Process Using the Boundary Element Method Moving Boundaries IV, Computational Modelling of Free and Moving Boundary Problems, Ed. R.Van Keer and C.A.Brebbia, Computational Mechanics Publications, Southampton, Boston, 1997, 37-46
 11. E.Majchrzak, B.Mochnacki, M.Dziewoński Numerical Simulation of Biological Tissue Freezing Process PPAM'97, Zakopane, 1997, 591-602
 12. E.Majchrzak, M.Dziewoński Numerical Analysis of Ice Front Generation During the Cryosurgical Treatment Seminarium Biomechanika w Implantologii, Ustroń, 1997, 89-96
 13. E.Majchrzak, B.Mochnacki, R.Skoczylas Model numeryczny krzepnięcia stopu dwuskładnikowego z wykorzystaniem metody elementów brzegowych Materiały Konferencji Naukowej "Nowoczesne tendencje w odlewnictwie metali nieżelaznych", Instytut Odlewnictwa, Kraków, 1997, 71-78
 14. E.Majchrzak, R.Szopa Symulacja przepływu ciepła i masy w odlewie wytwarzanym ze stopu dwuskładnikowego Materiały Konferencji Naukowej "Nowoczesne tendencje w odlewnictwie metali nieżelaznych", Instytut Odlewnictwa, Kraków, 1997, 63-70
 15. E.Majchrzak, B.Mochnacki, R.Szopa Analysis of thermal processes in solidifying casting using the combined variant of the BEM Proceedings of the 6th Int. Scientific Conference AMME, Gliwice-Wisła, 1997, 127-130
 16. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz Numerical Model of Heat Transfer in Domain of Continuous Casting Mould Using the BEM. Part I - Theoretical Background Z.N.Pol.Opolskiej, Mechanika, 55, 1997, 209-212
 17. B.Mochnacki, E.Majchrzak Numerical Model of Heat Transfer in Domain of Continuous Casting Mould Using the BEM. Part II - The Results of Computations Z.N.Pol.Opolskiej, Mechanika, 55, 1997, 213-216
 18. 1998

 19. E.Majchrzak, B.Mochnacki Metody numeryczne. Podstawy teoretyczne, aspekty praktyczne i algorytmy Wydanie III, Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice, 1998
 20. E.Majchrzak Solution of Non-steady Thermal Diffusion Problem in Spherical Domains Using the BEM Z.N. Katedry Mechaniki Stosowanej Pol. Śląskiej, 7, XXXVII Sympozjon PTMTS "Modelowanie w mechanice", 1998, 213-218
 21. E.Majchrzak Model krzepnięcia złożonego geometrycznie odlewu z wykorzystaniem kombinowanej metody elementów brzegowych Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN, Katowice, 1998, 36, 33-40
 22. E.Majchrzak Numerical Modelling of Bio-Heat Transfer Using the Boundary Element Method Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2, 36, 1998, 437-455.
 23. E. Majchrzak Numerical Modelling of Non-steady Diffusion Problem in Spherical Domains Using the BEM Proceedings of the Int. Symposium on Boundary Element Method IABEM'98, Paris, France, 1998, 133-134
 24. E.Majchrzak, B.Mochnacki The Model of Ice-Ball Formation During the Brain Tissue Freezing on the Basis of the BEM Proceedings of the Int. Symposium on Boundary Element Method IABEM'98, Paris, France, 1998, 151-152
 25. E.Majchrzak, B.Mochnacki, J.S.Suchy Numerical Simulation of Thermal Interactions Between the Particles and Metal Matrix During the Cast Composite Solidification II Cast Composites Conference'98, CIATF Commision 8.1. Cast Composites, Polanica Zdrój, 4-6 June, 1998, 29-36
 26. E.Majchrzak, B.Mochnacki, J.S.Suchy Numerical Model of Macrosegregation Proceeding During Directional Crystallization Process Journal of Materials Processing Technology, 78, 1998, 122-127.
 27. E.Majchrzak, R.Szopa Modelling of non-steady heat transfer in non-homogeneous spherical domains using combined variant of the BEM Fifth International Conference on Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Heat Transfer V, Computational Mechanics Publications, Southampton, UK and Boston, USA, 1998, 43-52
 28. E.Majchrzak Numerical Simulation of Thermal Processes Proceeding in the System Spherical Cryoprobe - Biological Tissue Fourth World Congress on Computational Mechanics, Buenos Aires, Argentina, 29 June - 2 July, 1998, 1-12.
 29. E.Majchrzak, B.Mochnacki Application of the BEM for Numerical Modelling of Heat Transfer in the System Single Blood Vessel - Biological Tissue Conference on Numerical Methods and Computational Mechanics 1998, Book of Abstracts, Miskolc, Hungary, 24-27 August, 1998, 64-66.
 30. E.Majchrzak, B.Mochnacki, J.S.Suchy Numerical Simulation of Heat Transfer Processes in Continuous Casting Mould 63rd World Foundry Congress, 12-18 September, Budapest, Hungary, 1998, T43, 1-7.
 31. E.Majchrzak, M.Dziewoński Numerical Simulation of the Ice Ball Generation Using the Boundary Element Method Proceedings of the IV National Conference on Applications od Mathematics in Biology and Medicine, Zwierzyniec, September 15-18, 1998, 92-97.
 32. E.Majchrzak, B.Mochnacki, J.S.Suchy Zastosowanie metody elementów brzegowych w numerycznym modelowaniu zadań z ruchomymi granicami Konferencja Sprawozdawcza "Metalurgia'98", PAN, Komitet Metalurgii, 23-26.09.1998, Krynica, 1998, 134-135.
 33. E.Majchrzak, R.Szopa Simulation of Heat and Mass Transfer in Domain of Solidifying Binary Alloy, Archives of Metallurgy, Vol. 43, 4, 1998, 341-351.
 34. E.Majchrzak, B.Mochnacki, J.S.Suchy Solidification of cast composite - numerical analysis of heat transfer between spherical particle and metal matrix Int. Conf. AMME'98, Gliwice-Zakopane, 1998, 329-332.
 35. E.Majchrzak, B.Mochnacki, M.Jasiński Application of the Finite Element Method for Modelling of Biological Tissue Freezing Process, Conference on Biomechanics Computational Methods, Experiments and Biomedical Applications, Łódź, 7-8 December, 1998, 161-168.
 36. Ewa Majchrzak, Katarzyna Freus Identification of heat flux on the contact surface of the continuous casting mould Z.N. Pol. Opolskiej, Mechanika, z. 57, 1998, 13-16.
 37. E.Majchrzak, B.Mochnacki, J.S.Suchy Numerical Model of Solidification on the Basis of the Boundary Element Method CIATF International Commision 3.3, Report of constituent meeting, Porto_, Slovenia, May 26-27, 1998, 5-12.
 38. 1999

 39. B.Mochnacki, E.Majchrzak, M.Jasi_ski, Numerical solution of Pennes bio-heat transfer equation with the blood vessels, Z.N.Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki _l_skiej, 10, 233-236 (XXXVIII Sympozjon ,,Modelowanie w Mechanics'', 8-12.02.1999)
 40. E.Majchrzak, M.Dziewoński Application of the BEM for numerical modelling of non-steady thermal diffusion in cylindrical domains Z.N.Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, 10, 209-214 XXXVIII Sympozjon "Modelowanie w Mechanice", 8-12.02.1999
 41. E.Majchrzak, M.Dziewoński Numerical Simulation of Freezing Process using the BEM Proceedings of the XIV Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Rzeszów, 1999, 241-242.
 42. B.Mochnacki, E.Majchrzak, E.Pawlak Application of Generalized FDM for Numerical Modelling of Heat Transfer in the System Blood Vessels - Biological Tissue Proceedings of the XIV Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Rzeszów, 1999, 251-252.
 43. E.Majchrzak, M.Dziewoński Numerical analysis of biological tissue freezing process Symposium on Advanced Mathematical and Computational Mechanics Aspects of the Boundary Element Method, Cracow, 1999, 44-45.
 44. E.Majchrzak, B.Mochnacki Analysis of bio-heat transfer in the system blood vessel - biological tissue Symposium on Advanced Mathematical and Computational Mechanics Aspects of the Boundary Element Method, Cracow, 1999, 46-47.
 45. E.Majchrzak, B.Mochnacki, J.S.Suchy, R.Szopa Numeryczne modelowanie procesu ciągłego odlewania z wykorzystaniem metody elementów brzegowych Przegląd Odlewnictwa, 1999, 5, 169-174.
 46. E.Majchrzak, M.Dziewoński Heat transfer in biological tissue subjected to the action of cylindrical cryoprobe Fifth World Conference on the Computational Modelling of Free and Moving Boundary Problems, Moving Boundaries V, Ljubljana, Slovenia, 1999, 29-36.
 47. E.Majchrzak, B.Mochnacki, J.S.Suchy The BEM application in numerical simulation of cast composite solidification Fifth World Conference on the Computational Modelling of Free and Moving Boundary Problems, Moving Boundaries V, Ljubljana, Slovenia, 1999, 37-46.
 48. B.Mochnacki, E. Majchrzak, M.Lupa Coupled Model of Thermal Processes in the System Blood Vessel - Biological Tissue European Conference on Computational Mechanics ECCM'99, Munich, Germany, 31.08-03.09.1999, Abstracts, 824-825
 49. B.Mochnacki, E. Majchrzak, M.Lupa Coupled Model of Thermal Processes in the System Blood Vessel - Biological Tissue Proceedings of the European Conference on Computational Mechanics 1999, editor: W.Wunderlich, Munich, Germany, 1999, 1-12
 50. E. Majchrzak, B.Mochnacki Modelling of Non-Steady Heat Diffusion in Cylindrical Domains Using the Boundary Element Method European Conference on Computational Mechanics ECCM'99, Munich, Germany, 31.08-03.09.1999, Abstracts, 822-823
 51. E. Majchrzak, B.Mochnacki Modelling of Non-Steady Heat Diffusion in Cylindrical Domains Using the Boundary Element Method Proceedings of the European Conference on Computational Mechanics 1999, editor: W.Wunderlich, Munich, Germany, 1999, 1-10
 52. E.Majchrzak, M.Jasiński, A.Pownuk A boudary element model of burns of a skin with interval thermophysical parameters Acta of Bioengineering and Biomechanics, Volume 1, Supplement 1, 1999, Proceedings of the 4th Polish Scientific Conference "Biomechanics'99", Wrocław-Polanica, 305-308.
 53. E.Majchrzak, E.Ładyga Numerical model of 2D heat conduction using the combined variant of the boundary element method Proceedings of the Third International Conference on Parallel Processing & Applied Mathematics, Kazimierz Dolny, Poland, PPAM'99, 655-664.
 54. E.Majchrzak, K.Freus, S.Freus Application of the BEM for numerical solution of inverse Laplace problem Proceedings of the Third International Conference on Parallel Processing & Applied Mathematics, Kazimierz Dolny, Poland, PPAM'99, 645-654.
 55. E.Majchrzak, B.Mochnacki, J.S.Suchy Thermal theory of foundry processes - a base of numerical simulation of casting solidification Workshop "Computer in Foundry" and 4th Meeting of International Commision 3.3: "Computer Simulation of Casting Processes", Portoro_, Slowenia, 15-17 September, 1999, 35-54.
 56. B.Mochnacki, E.Majchrzak, R.Szopa Metody numeryczne w zagadnieniach przepływu bio-ciepła Annales Academiae Medicae Silesiensis, Supl. 29, Materiały II Sympozjum "Biomechanika w Implantologii", Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Katowice, 1999, 108-115.
 57. B.Mochnacki, E.Majchrzak, J.S.Suchy Numerical simulation of casting solidification on the basis of the boundary element method Simulation, Designing and Control of Foundry Processes, Eds S.Kluska Nawarecka, H.Po_cik, M.Warmuzek, G. Dobrowolski, Kraków, Aachen, Sofia, 1999, 149-158
 58. E.Majchrzak, B.Mochnacki, E.Pawlak Numerical model of heat treatment using the generalized FDM Part I Z.N.Pol.Opolskiej, Mechanika, z. 59, 1999, 15-18.
 59. E.Majchrzak, A.Piasecka-Belkhayat Application of the BEM for numerical modelling of 2D Stefan problem Z.N.Pol.Opolskiej, Mechanika, z. 59, 1999, 23-26.
 60. E.Majchrzak, B.Mochnacki Numerical model of heat transfer between blood vessel and biological tissue Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 6, 1999,439-447.
 61. E.Majchrzak, B.Mochnacki, J.S.Suchy Computer simulation of heat transfer between the particles and metal matrix during the solidification of a cast composite International Journal of Cast Metals Research, Vol. 12, No 4, 1999, 241-249.
 62. B.Mochnacki, E.Majchrzak, J.S.Suchy Boundary element model of coupled heat and mass transfer in solidifying casting International Journal of Cast Metals Research, Vol. 12, No 4, 1999, 227-232.
 63. 2000

 64. E.Majchrzak, B.Mochnacki, M.Dziewoński, M.Jasiński Application of the boundary element method in numerical modelling of bio-heat transfer Conference Proceedings 'Materials and Mechanical Engineering', Silesian University of Technology in Gliwice, 2000, 303-312.
 65. E.Majchrzak, E.Ładyga Metoda kombinowana dla 3D równania parabolicznego Seminarium Instytutu Matematyki i Informatyki, SIMI, Wyd. Pol. Częstochowskiej, 2000, 97-102.
 66. E.Majchrzak, M.Lupa Analiza wrażliwości 1D przepływu ciepła ze względu na parametry materiałowe Seminarium Instytutu Matematyki i Informatyki, SIMI, Wyd. Pol. Częstochowskiej, 2000, 91-96.
 67. E.Majchrzak, B.Mochnacki Numerical modelling of bio-heat transfer Seminarium Instytutu Matematyki i Informatyki, SIMI, Wyd. Pol. Częstochowskiej, 2000, 103-110.
 68. E.Majchrzak, K.Freus Odtwarzanie warunku brzegowego Dirichleta za pomocą metody elementów brzegowych Seminarium Instytutu Matematyki i Informatyki, SIMI, Wyd. Pol. Częstochowskiej, 2000, 83-90.
 69. E.Majchrzak, B.Mochnacki Numerical Analysis of Heat Exchange Between Artery-Vein Pair and Biological Tissue IABEM 2000, Symposium of the International Association for Boundary Element Methods, Brescia, July 4-7, 2000, Extended Abstracts, 143-145.
 70. B.Mochnacki, E.Majchrzak, R.Szopa Model of Alloy Volumetric Solidification Using the Combined Boundary Element Method IABEM 2000, Symposium of the International Association for Boundary Element Methods, Brescia, July 4-7, 2000, Extended Abstracts, 153-155.
 71. E.Majchrzak, B.Mochnacki A boundary element model of biological tissue subjected to a flash fire European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS 2000, Barcelona, 11-14 September 2000, Book of Abstracts, 303-303.
 72. E.Majchrzak, B.Mochnacki A boundary element model of biological tissue subjected to a flash fire European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS 2000, Barcelona, 11-14 September 2000, CD-Rom Proceedings, 1-12.
 73. B.Mochnacki, E.Majchrzak Numerical solution of bio-heat transfer equation using the boundary element method European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS 2000, Barcelona, 11-14 September 2000, Book of Abstracts, 306-306.
 74. B.Mochnacki, E.Majchrzak Numerical solution of bio-heat transfer equation using the boundary element method European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS 2000, Barcelona, 11-14 September 2000, CD-Rom Proceedings, 1-10.
 75. E.Majchrzak, K.Freus Reconstruction of boundary condition on the internal surface of continuous casting mould Solidification of Metals and Alloys, Polish Academy of Sciences, Branch Katowice, Foundry Commision, Vol. 2, Book No 44, 2000, 211-216.
 76. E.Majchrzak, M.Jasiński Sensitivity analysis in solidification problems - variation of thermal conductivity of the mould Solidification of Metals and Alloys, Polish Academy of Sciences, Branch Katowice, Foundry Commision, Vol. 2, Book No 44, 2000, 217-222.
 77. E.Majchrzak, B.Mochnacki, R.Szopa Application of the boundary element method for the numerical modelling of the solidification of cylindrical and spherical castings Journal of Materials Processing Technology, 106, 2000, 99-106.
 78. E.Majchrzak, K.Freus Solution of parametric inverse problem using the boundary element method Z.N.Pol. Opolskiej, Mechanika, 63, 2000, 9-14.
 79. E.Majchrzak, J.Drozdek Identification of initial condition using the 2nd scheme of the BEM Z.N.Pol. Opolskiej, Mechanika, 63, 2000, 15-22.
 80. E.Majchrzak, M.Jasiński Bioheat transfer in chronic heating tissue Proceedings of the Scientific Conference "Materials, Mechanical & Manufacturing Engineering", Silesian University of Technology, Gliwice, 2000, 187-190.
 81. E.Majchrzak, M.Dziewoński Numerical Simulation of Freezing Process using the BEM Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 7, 2000, 667-676.
 82. 2001

 83. E.Majchrzak Metoda elementów brzegowych w przepływie ciepła Wyd. Pol. Częstochowskiej, Częstochowa 2001.
 84. B.Mochnacki, E.Majchrzak, J.S.Suchy Thermal theory of foundry processes - a base of numerical simulation of casting solidification - chapter 2 pp. 31-66 in: Casting Simulation. Background and Examples, World Foundrymen Organization, International Comission 3.3: "Computer Simulation of Casting Processes".
 85. E.Majchrzak, B.Mochnacki, R.Wyrzykowski (eds) Fourth International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics PPAM 2001, Workshop, Wyd. Pol. Częst. Częstochowa, 2001, str.138.
 86. E.Majchrzak, R.Szopa Analysis of thermal processes in solidifying casting using the combined variant of the BEM Journal of Materials Processing Technology, 109, 2001, 126-132.
 87. E.Majchrzak Numerical modelling of biological tissue freezing Moving Boundaries VI, Computational Modelling of Free and Moving Boundary Problems, WIT Press, Southampton, Boston, 2001, 153-162.
 88. E.Majchrzak, M.Jasiński Sensitivity analysis of transient heat transfer in domain of biological tissue 2nd European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2001, Cracow, Poland, 2001, Book of Abstacts, 790-791.
 89. E.Majchrzak, M.Jasiński Sensitivity analysis of transient heat transfer in domain of biological tissue 2nd European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2001, Cracow, Poland, 2001, CD ROM Proceedings, 1-20.
 90. B.Mochnacki, E.Majchrzak, M.Jasiński Sensitivity of solidification model to the parameters of mould 2nd European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2001, Cracow, Poland, 2001, Book of Abstacts, 182-183.
 91. B.Mochnacki, E.Majchrzak, M.Jasiński Sensitivity of solidification model to the parameters of mould 2nd European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2001, Cracow, Poland, 2001, CD ROM Proceedings, 1-19.
 92. E.Majchrzak, M.Jasinski Sensitivity study of burn predictions to variations in thermophysical properties of skin Advances in Boundary Element Techniques II, Hoggar, Geneva, 2001, 273-280.
 93. B.Mochnacki, E.Majchrzak, R.Szopa Sensitivity analysis in 2D solidification problem: variation of mould parameters Advances in Boundary Element Techniques II, Hoggar, Geneva, 2001, 281-288.
 94. E.Majchrzak, M.Jasiński, D.Janisz Analiza wrażliwości nieustalonego przepływu ciepła ze względu na parametry termofizyczne, XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Gliwice-Szczyrk, 2001, 255-262.
 95. M.Dziewoński, E.Majchrzak, B.Mochnacki Modelling of cyclic freezing process of the biological tissue using the BEM 4th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics, PPAM 2001, Workshop, Częstochowa, 2001, 47-52.
 96. M.Jasiński, E.Majchrzak Sensitivity analysis of burns integrals with respect to the thermophysical properties of skin 4th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics, PPAM 2001, Workshop, Częstochowa, 2001, 53-63.
 97. E.Majchrzak, J.Drozdek Modelling of temperature field in the skin tissue with a tumor using the boundary element method 4th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics, PPAM 2001, Workshop, Częstochowa, 2001, 92-99.
 98. E.Majchrzak, K.Freus Identification of the Neumann condition using the sensitivity coefficients and the BEM 4th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics, PPAM 2001, Workshop, Częstochowa, 2001, 100-107.
 99. E.Majchrzak, S.Freus Modelling of non-steady diffusion using the 1st scheme of the boundary element method 4th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics, PPAM 2001, Workshop, Częstochowa, 2001, 108-117.
 100. E.Majchrzak, M.Jasiński Sensitivity analysis of bioheat transfer in 2D tissue domain subjected to an external heat source Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 3, Suppl. 2, 2001, 329-336. XVII Scientific Conference "Biomechanics'2001", Gliwice-Zakopane, 3-6.09.2001
 101. E.Majchrzak, M.Dziewoński Numerical analysis of biological tissue freezing process KLUWER Academic Publishers, 2001, 189-200.
 102. E.Majchrzak, B.Mochnacki Analysis of bio-heat transfer in the system of blood vessel - biological tissue KLUWER Academic Publishers, 2001, 201-211.
 103. E.Majchrzak, K.Freus Identification of boundary heat flux using the sensitivity coefficients Archives of Foundry, 2001, 1, 1, 238-243.
 104. E.Majchrzak, B.Mochnacki, R.Szopa Numerical analysis of temperature distribution in the skin tissue with a tumor Annales Academiae Medicae Silesiensis, Supl. 32, 2001, 135-142 (Materiały III Sympozjum "Biomechanika w Implantologii", Ustroń 18-21 październik, 2001).
 105. E.Majchrzak, M.Jasiński Evaluation of burns with regard to variations of thermophysical parameters of skin tissue, Annales Academiae Medicae Silesiensis, Supl. 32, 2001, 127-134 (Materia_y III Sympozjum "Biomechanika w Implantologii", Ustroń 18-21 październik, 2001).
 106. W.Kuś, E.Majchrzak, P.Orantek, M.Dziewoński, T.Burczyński Position and shape identification of tissue anomalies based on tissue surface temperature with use of evolutionary algorithms Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering, AI-Mech 2001, 113-116.
 107. E.Majchrzak, K.Freus Application of sensitivity analysis to the identification of the Neumann condition Z.N. Pol. Opolskiej, Mechanika, 72, 2001, 201-204. No 9, 2003, 305-310.
 108. 2002

 109. E.Majchrzak, B.Mochnacki Analysis of thermal processes occuring in tissue with a tumor region using the BEM. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1, 40, 2002, 101-112.
 110. B.Mochnacki, E.Majchrzak Sensitivity of conti-casting process with respect to cooling conditions Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1, 40, 2002, 129-146.
 111. B.Mochnacki, E.Majchrzak, R.Szopa Boundary element model of microsegregation during volumetric solidification of binary alloy. Computational Mechanics, 28, 3-4, 2002, 186-190.
 112. E.Majchrzak, B.Mochnacki The application of sensitivity analysis in thermal theory of foundry processes. Polska Metalurgia w Latach 1998-2002, Red. K.Świątkowski, Komitet Metalurgii PAN, Tom 2, 213-221.
 113. E.Majchrzak Identification of heat transfer conditions between cast slab and concast mould. Polska Metalurgia w Latach 1998-2002, Red. K.Świątkowski, Komitet Metalurgii PAN, Tom 2, 222-228.
 114. T.Burczyński, E.Majchrzak, W.Kuś, P.Orantek, M.Dziewoński. Identyfikacja zmian nowotworowych w tkance z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych. Krajowe Sympozjum ,,Modelowanie i symulacja komputerowa w technice'', Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Łódź, 2002, 85-88.
 115. T.Burczyński, E.Majchrzak, W.Kuś, P.Orantek, M.Dziewoński. Evolutionary computation based on biological tissue surface temperatures in identification of a tumor. Proceedings of the Second International Conference on Philosophy and Computer Science Processes of Evolution in Real and Virtula Systems, PERVS'01, Kraków, Poland, 10-11 January 2002, 75-79.
 116. E.Majchrzak, M.Dziewoński, M.Jasiński, B.Mochnacki. Modelling of bioheat transfer processes. The First UCF-SUT Seminar, Book of Abstract, Niedzica, 2002, 35-36.
 117. B.Mochnacki, R.Szopa, E.Majchrzak. Numerical modelling of solidification process. The First UCF-SUT Seminar, Book of Abstract, Niedzica, 2002, 39-40.
 118. E.Majchrzak. Identification of internal heat source in domain of tissue with a tumor. Fifth World Congress on Computational Mechanics, July 7-12, 2002, Vienna, Austria, Book of Abstracts, I-292.
 119. E.Majchrzak. Identification of internal heat source in domain of tissue with a tumor. Proceedings of the Fifth World Congress on Computational Mechanics (WCCM V), July 7-12, 2002, Vienna, Austria, Editors: Mang, H.A.; Rammerstorfer, F.G.; Ebershardsteiner, J.; Publisher: Vienna University of Technology, Austria, ISBN 3-9501554-0-6, http://wccm.tuwien.ac.at.(10 stron)
 120. E.Majchrzak, K.Freus. Identification of heat transfer coefficient in the Robin boundary condition. An Euro Conference on Numerical Methods and Computational Mechanics, NMCM 2002, Miskolc, Hungary, July 15-19, 2002, Book of Abstracts, 168-169.
 121. E.Majchrzak, M.Jasiński. Sensitivity analysis of burn integrals. An Euro Conference on Numerical Methods and Computational Mechanics, NMCM 2002, Miskolc, Hungary, July 15-19, 2002, Book of Abstracts, 170-171.
 122. E.Majchrzak, M.Jasiński. Numerical estimation of burn degree of skin tissue using the sensitivity analysis methods. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 4, Suppl. 1, 2002, (Proceedings of the 13th Conference of European Society of Biomechanics, Wroc_aw 1-4.09.2002), 464-465.
 123. E.Majchrzak, M.Jasiński. Numerical analysis of bioheat transfer processes in tissue domain subjected to a strong external heat source. Proceedings of the Third International Conference on Boundary Element Techniques, Eds. Z.Yao, M.H.Aliabadi, Tsinghua University Press, Springer, 2002, 377-382. (BeTeQ'2002, 10-12.09.2002, Tsinghua University, Beijing, China).
 124. B.Mochnacki, E.Majchrzak. Identification of heat transfer coefficient on the contact surface between cast strand and continuous casting mould. Proceedings of the Third International Conference on Boundary Element Techniques, Eds. Z.Yao, M.H.Aliabadi, Tsinghua University Press, Springer, 2002, 157-162. (BeTeQ'2002, 10-12.09.2002, Tsinghua University, Beijing, China).
 125. B.Mochnacki, E.Majchrzak, R.Szopa. Application of the BEM for numerical analysis of temperature field in the skin tissue with a tumor. Proceedings of the Third International Conference on Boundary Element Techniques, Eds. Z.Yao, M.H.Aliabadi, Tsinghua University Press, Springer, 2002, 399-404. (BeTeQ'2002, 10-12.09.2002, Tsinghua University, Beijing, China).
 126. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, A.Piasecka Belkhayat. Modelling of pure metal crystallization process with regard to sensitivity analysis. Archives of Foundry, Vol. 2, No 4, 2002, 141-146.
 127. A.Nowak, S.Pocica, E.Majchrzak, M.Dziewoński. Numerical simulation of the tungsten inert gas process. Archives of Foundry, Vol. 2, No 4, 2002, 186-191.
 128. T.Burczyński, E.Majchrzak. Evolutionary computation in inverse problems of mechanics and biomechanics. IUTAM Symposium on Evolutionary Methods in Mechanics, Abstracts, Cracow, Poland, 2002, 7-8.
 129. E.Majchrzak, K.Freus, S.Freus. Identification of temperature dependent thermal conductivity using the BEM. Z.N. Politechniki Opolskiej, Mechanika, Nr 288, z. 75, 2002, 145-148 (XVII Międzynarodowe Sympozjum ,,Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów'', Głuchołazy 4-6.12.2002).
 130. E.Majchrzak, J.Drozdek, M.Lupa, Boundary element method for the Poisson equation. Z.N.Politechniki Opolskiej, Mechanika, Nr 288, z.75, 2002, 149-154 (XVII Międzynarodowe Sympozjum ,,Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów'', Głuchołazy 4-6.12.2002).
 131. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, D.Janisz. Estimation of time dependent boundary heat flux using sensitivity coefficients. Z.N.Politechniki Opolskiej, Mechanika, Nr 288, z.75, 2002, 141-144 (XVII Międzynarodowe Sympozjum ,,Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów'', Głuchołazy 4-6.12.2002).
 132. B.Mochnacki,E.Majchrzak. Wykorzystanie analizy wrażliwości w modelowaniu krzepnięcia odlewów, Przegląd Odlewnictwa, 12, 2002, 428-433.
 133. E.Majchrzak, J.Drozdek, G.Kałuża. Application of the multiple reciprocity BEM for numerical solution of bioheat transfer equation. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science of Technical University of Częstochowa, 2002, 1(1), 113-124.
 134. E.Majchrzak, K.Freus. Numerical solution of the inverse parametric problem using the boundary element method. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science of Technical University of Częstochowa, 2002, 1(1), 125-132.
 135. E.Majchrzak, M.Lupa, E.Ładyga. W pełni brzegowe sformułowanie MEB dla nieustalonej dyfuzji ciepła. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science of Technical University of Częstochowa, 2002, 1(1), 125-132.
 136. 2003

 137. E.Majchrzak, M.Jasiński, G.Kałuża. Sensitivity analysis of burns integrals with respect to the geometrical parameters of skin. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Gliwice/Wisla, June 3-6, 2003, Short Papers, ISBN-83-914632-5-7, 239-240.
 138. E.Majchrzak, M.Jasiński, G.Kałuża. Sensitivity analysis of burns integrals with respect to the geometrical parameters of skin. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Gliwice/Wisla, June 3-6, 2003, CD-ROM Proceedings, ISBN-83-914632-4-9, 1-6.
 139. E.Majchrzak, D.Janisz, B.Mochnacki. Identification of external heat flux on the basis of temperature distribution in domain of skin tissue. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Gliwice/Wisla, June 3-6, 2003, Short Papers, ISBN-83-914632-5-7, 237-238.
 140. E.Majchrzak, D.Janisz, B.Mochnacki. Identification of external heat flux on the basis of temperature distribution in domain of skin tissue. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Gliwice/Wisla, June 3-6, 2003, CD-ROM Proceedings, ISBN-83-914632-4-9, 1-6.
 141. E.Majchrzak, J.Drozdek, M.Paruch. Multiple reciprocity BEM for numerical analysis of thermal processes in the system tissue - tumor region. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Gliwice/Wisla, June 3-6, 2003, Short Papers, ISBN-83-914632-5-7, 235-236.
 142. E.Majchrzak, J.Drozdek, M.Paruch. Multiple reciprocity BEM for numerical analysis of thermal processes in the system tissue - tumor region. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Gliwice/Wisla, June 3-6, 2003, CD-ROM Proceedings, ISBN-83-914632-4-9, 1-8.
 143. B.Mochnacki, E.Majchrzak. Sensitivity analysis of solidification process using the boundary element method (the micro-macro approach). Computational Fluid and Solid Mechanics, Elsevier, Vol. I, 2003, 473-476 (Proceedings Second MIT Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics, June 17-20, editor K.J.Bathe).
 144. E.Majchrzak, B.Mochnacki, M.Jasiński. Numerical modelling of bioheat transfer in multi-layer skin tissue domain subjected to a flash fire. Computational Fluid and Solid Mechanics, Elsevier, Vol. II, 2003, 1766-1770 (Proceedings Second MIT Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics, June 17-20, editor K.J.Bathe).
 145. E.Majchrzak, M.Jasiński. Numerical estimation of burn degree of skin tissue using the sensitivity analysis methods. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 5, No 1, 2003, 93-108.
 146. B.Mochnacki, E.Majchrzak. Sensitivity of the skin tissue on the activity of external heat sources. Computer Modelling in Engineering and Sciences, Vol. 4, No 3-4, 2003, 431-438.
 147. E.Majchrzak, K.Freus. Boundary element method in the inverse problems of steady heat transfer. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(2), 2003, 77-86.
 148. E.Majchrzak, G.Kałuża. Shape sensitivity analysis in nonlinear transient heat transfer. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(2), 2003, 93-98.
 149. E.Majchrzak, M.Paruch, J.Drozdek. Sensitivity analysis of temperature field in the tissue with a tumor. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(2), 2003, 93-98.
 150. E.Majchrzak, M.Paruch, J.Drozdek. 3D boundary element model of thermal processes in the tissue with a tumor. 9th Int. Conf. on Numerical Methods in Continuum Mechanics, Proceedings of the Extended Abstracts, Zilina, 9-12th September, 2003, 94-96.
 151. E.Majchrzak, M.Paruch, J.Drozdek. 3D boundary element model of thermal processes in the tissue with a tumor. 9th Int. Conf. on Numerical Methods in Continuum Mechanics, CD-ROM Proceedings, ISBN 80-968823-4-1, Zilina, 9-12th September, 2003, 1-12.
 152. E.Majchrzak, D.Janisz, G.Kałuża, K.Freus. Identification of the boundary condition on the skin surface subjected to external heat source. 9th Int. Conf. on Numerical Methods in Continuum Mechanics, Proceedings of the Extended Abstracts, Zilina, 9-12th September, 2003, 97-98.
 153. E.Majchrzak, D.Janisz, G.Kałuża, K.Freus. Identification of the boundary condition on the skin surface subjected to external heat source. 9th Int. Conf. on Numerical Methods in Continuum Mechanics, CD-ROM Proceedings, ISBN 80-968823-4-1, Zilina, 9-12th September, 2003, 1-11.
 154. E.Majchrzak, D.Janisz, G.Kałuża. Identification of external heat flux in the system casting-mould-environment. Archives of Foundry, Vol. 3, No 9, 2003, 311-316.
 155. E.Majchrzak, M.Jasiński, G.Kałuża. Sensitivity analysis of solidification with respect to the mould thickness. Archives of Foundry, Vol. 3, No 9, 2003, 305-310.
 156. B.Mochnacki, E.Majchrzak. Application of sensitivity analysis in numerical modelling of solidification process. Proceedings of the International Conference on Advanced Materials and Processing Technologies, AMPT 2003, 8-11 July 2003, Dublin, 515-518.
 157. E.Majchrzak, B.Mochnacki. Identification of cooling conditions in domain of continuous casting mould. Proceedings of the International Conference on Advanced Materials and Processing Technologies, AMPT 2003, 8-11 July 2003, Dublin, 724-727.
 158. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, D.Janisz. Identification of boundary heat flux using the sequential function specification method. Z.N. Pol. Opolskiej, z.76, nr 290, 2003, 267-270.
 159. E.Majchrzak, M.Jasiński, G.Kałuża. Shape sensitivity analysis in solidification process. Z.N. Pol. Opolskiej, z.76, nr 290, 2003, 263-266.
 160. 2004

 161. E.Majchrzak, K.Freus, D.Janisz. Solution of inverse heat conduction problem using the sequential function specification method. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(3), 2004, 105-113.
 162. E.Majchrzak, M.Jasiński. Parameter sensitivity analysis of burn integrals using the adjoint approach. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(3), 2004, 115-120.
 163. E.Majchrzak, G.Kałuża. Modelling of temperature distribution in heating tissue with regard to the shape sensitivity analysis. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(3), 2004, 121-126.
 164. E.Majchrzak, E.Ładyga, J.Mendakiewicz, A.Piasecka Belkhayat. Different variants of the boundary element method for parabolic equations. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(3), 2004, 127-132.
 165. E.Majchrzak, M.Paruch, J.Drozdek. Modelling of thermal processes occurring in the tissue with a tumor with regard to parameter sensitivity analysis. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(3), 2004, 133-142.
 166. B.Mochnacki, E.Majchrzak, J.S.Suchy. Sensitivity analysis of macrosegregation process. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(3), 2004, 161-164.
 167. E.Majchrzak, B.Mochnacki, J.S.Suchy. Sensitivity analysis of macrosegregation simulation with respect to partition and diffusion coefficients. International Journal of Cast Metals Research, Vol. 17, No 2, 2004, 72-78.
 168. E.Majchrzak, B.Mochnacki. Identification of the boundary heat flux on the casting surface. 4th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS, July 24-28, 2004, Jyvaskyla, Finland, Book of Abstracts, Vol. I, 62-62.
 169. E.Majchrzak, B.Mochnacki. Identification of the boundary heat flux on the casting surface 4th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS, July 24-28, 2004, Jyvaskyla, Finland, CD-ROM Proceedings, Vol. I, 1-17.
 170. B.Mochnacki, E.Majchrzak. Sensitivity analysis of biological tissue freezing process. 4th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS, July 24-28, 2004, Jyvaskyla, Finland, Book of Abstracts, Vol. I, 390-390.
 171. B.Mochnacki, E.Majchrzak. Sensitivity analysis of biological tissue freezing process. 4th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS, July 24-28, 2004, Jyvaskyla, Finland, CD-ROM Proceedings, Vol. I, 1-9.
 172. E.Majchrzak, M.Paruch. Identification of the tumor region on the basis of skin surface temperature. 4th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS, July 24-28, 2004, Jyvaskyla, Finland, Book of Abstracts, Vol. I, 332-332.
 173. E.Majchrzak, M.Paruch. Identification of the tumor region on the basis of skin surface temperature. 4th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS, July 24-28, 2004, Jyvaskyla, Finland, CD-ROM Proceedings, Vol. I, 1-14.
 174. J.S.Suchy, B.Mochnacki, E.Majchrzak, J.Lelito, M.Urbanowicz. Virtual prototyping as a way to product development. 66th World Foundry Congress, 6-9 September, 2004, Istanbul, Proceedings, Vol. 1, 279-286.
 175. T.Burczyński, E.Majchrzak, W.Kuś, P.Orantek, M.Dziewoński. Evolutionary computation in inverse problems. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 2004, 33-46.
 176. E.Majchrzak, M.Jasiński, D.Janisz. Identification of thermal parameters of biological tissue. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 6, Suppl. 1, 2004, 467-470
 177. E.Majchrzak, M.Paruch. Estimation of internal heat source in a tumor region on the basis of skin surface temperature. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 6, Suppl. 1, 2004, 471-475
 178. B.Mochnacki, E.Majchrzak, G.Kałuża. Modelling of biological tissue freezing process with regard to sensitivity analysis. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 6, Suppl. 1, 2004, 480-484
 179. E.Majchrzak, D.Janisz, J.Mendakiewicz, A.Piasecka Belkhayat. Identification of thermophysical parameters of the mould. Archives of Foundry, 2004, 4, 14, 273-278.
 180. E.Majchrzak, M.Jasiński, G.Kałuża. Sensitivity analysis of solidification process with respect to the geometrical parameters of casting and mould, Archives of Foundry, 2004, 4, 14, 279-284.
 181. E.Majchrzak, M.Jasiński. Sensitivity analysis of burns integrals. Computer Assisred Mechanics and Engineering Sciences, Vol. 11, No 2/3, 2004, 125-136.
 182. J.S.Suchy, B.Mochnacki, E.Majchrzak, J.Lelito, M.Urbanowicz, Witrualne modelowanie jako metoda rozwoju produkcji, Przegląd Odlewnictwa, 9, 2004, 752-755.
 183. E.Majchrzak, G.Kałuża, Shape sensitivity analysis in 2D heat transfer, Z.N.Pol. Opolskiej, 2004, 78, 229-234.
 184. E.Majchrzak, K.Freus, M.Jasiński, Estimation of boundary temperature using the energy minimization method, Z.N.Pol. Opolskiej, 2004, 78, 235-240.
 185. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, A.Piasecka Belkhayat, Estimation of volumetric specific heat on the basis of temperature measurements, Z.N.Pol. Opolskiej, 2004, 78, 235-240
 186. E.Majchrzak, Analiza wrażliwości i zadania odwrotne w przepływie biociepła, Zagadnienia odwrotne w mechanice materiałów i konstrukcji, Spotkanie Dyskusyjne w Janowicach, 9-11 grudnia, 2004.
 187. E.Majchrzak, D.Janisz, G.Kałuża, K.Freus, Identification of the boundary condition on the skin surface subjected to external heat source, International Journal of Engineering Modelling, Vol. 17, No 1-2, 2004, 33-39.
 188. 2005

 189. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, A.Piasecka Belkhayat, Algorithm of mould thermal parameters identification in the system casting -mould - environment, Achievements in Mechanical and Materials Engineering, 2005, 411-414.
 190. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, A.Piasecka Belkhayat, Algorithm of mould thermal parameters identification in the system casting -mould - environment, Journal of Materials Processing Technology, 162-163, 2005, 1544-1549.
 191. E.Majchrzak, M.Dziewo_ski, A.Metelski, Estimation of nuclei density in solidifying casting using the Kolmogoroff model, Archives of Foundry, 5, 15, 2005, 253-258.
 192. E.Majchrzak, M.Jasiński, G.Kałuża, Application of shape sensitivity analysis in numerical modelling of solidification process, Archives of Foundry, 5, 15, 2005, 259-264.
 193. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, Estimation of cast steel thermal conductivity on the basis of cooling curves from the casting domain, Archives of Foundry, 5, 15, 2005, 265-270.
 194. E.Majchrzak, B.Mochnacki, M.Dziewoński, M.Jasiński, G.Kałuża, Modelowanie numeryczne przepływu biociepła, Proceedings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering, Gliwice, 2005, 867-876.
 195. E.Majchrzak, B.Mochnacki, M.Dziewoński, M.Jasiński, G.Kałuża, Modelowanie numeryczne przepływu biociepła, Nauka, Innowacje, Technika, 2, 2005 (9), 30-38.
 196. E.Majchrzak, M.Dziewoński, A.Metelski, Estimation of nuclei density in solidifying casting using the Kolmogoroff model, 46th International Scientific Conference on Foundry -Solidification and Crystallisation of Metals, 16-19 May, 2005, Wisła, Poland, 89-92 (CD ROM Proceedings).
 197. E.Majchrzak, M.Jasiński, G.Kałuża, Application of shape sensitivity analysis in numerical modelling of solidification process, 46th International Scientific Conference on Foundry -Solidification and Crystallisation of Metals, 16-19 May, 2005, Wis_a, Poland, 93-96 (CD ROM Proceedings).
 198. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, Estimation of cast steel thermal conductivity on the basis of cooling curves from the casting domain, 6th International Scientific Conference on Foundry -Solidification and Crystallisation of Metals, 16-19 May, 2005, Wisła, Poland, 97-100 (CD ROM Proceedings).
 199. E.Majchrzak, M.Paruch, T.Burczyński, A comparison of different techniques of inverse problem solution for identification of tumor thermal parameters, 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, June 21-24, 2005, Short Papers, ISBN-83-921605-2-5, 135-136.
 200. E.Majchrzak, M.Paruch, T.Burczyński, A comparison of different techniques of inverse problem solution for identification of tumor thermal parameters, 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, June 21-24, 2005, CD-ROM Proceedings, ISBN-83-921605-7-6.
 201. E.Majchrzak, G.Kałuża, Sensitivity analysis of biological tissue freezing process with respect to the radius of spherical cryoprobe, 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, June 21-24, 2005, Short Papers, ISBN-83-921605-2-5, 137-138.
 202. E.Majchrzak, G.Kałuża, Sensitivity analysis of biological tissue freezing process with respect to the radius of spherical cryoprobe, 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, June 21-24, 2005, CD-ROM Proceedings, ISBN-83-921605-7-6.
 203. E.Majchrzak, M.Jasiński, J.Mendakiewicz, Identification of epidermis thermal parameters on the basis of skin surface temperature, 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, June 21-24, 2005, Short Papers, ISBN-83-921605-2-5, 315-316.
 204. E.Majchrzak, M.Jasiński, J.Mendakiewicz, Identification of epidermis thermal parameters on the basis of skin surface temperature, 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, June 21-24, 2005, CD-ROM Proceedings, ISBN-83-921605-7-6.
 205. E.Majchrzak, M.Dziewoński, B.Mochnacki, Numerical analysis of temperature field in the tissue around blood vessel, 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, June 21-24, 2005, Short Papers, ISBN-83-921605-2-5, 319-320.
 206. E.Majchrzak, M.Dziewoński, B.Mochnacki, Numerical analysis of temperature field in the tissue around blood vessel, 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, June 21-24, 2005, CD-ROM Proceedings, ISBN-83-921605-7-6.
 207. E.Majchrzak, J.Drozdek, R.Szopa, Numerical solution of bioheat transfer equation using the multiple reciprocity BEM, 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, June 21-24, 2005, Short Papers, ISBN-83-921605-2-5, 323-324.
 208. E.Majchrzak, J.Drozdek, R.Szopa, Numerical solution of bioheat transfer equation using the multiple reciprocity BEM, 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, June 21-24, 2005, CD-ROM Proceedings, ISBN-83-921605-7-6.
 209. E.Majchrzak, M.Paruch, Identification of tumor thermal parametes using techniques of inverse problem solution, Numerical Methods in Continuum Mechanics, Book of Abstracts, Zilina, Slovak Republic, 23-26.08.2005, 83-84.
 210. E.Majchrzak, M.Paruch, Identification of tumor thermal parametes using techniques of inverse problem solution, Numerical Methods in Continuum Mechanics, CD-ROM Proceedings, Zilina, Slovak Republic, 23-26.08.2005, 1-13.
 211. E.Majchrzak, K.Freus, J.Mendakiewicz, Identification of boundary heat flux using the different methods of inverse problem solution, Numerical Methods in Continuum Mechanics, Book of Abstracts, Zilina, Slovak Republic, 23-26.08.2005, 85-86.
 212. E.Majchrzak, K.Freus, J.Mendakiewicz, Identification of boundary heat flux using the different methods of inverse problem solution, Numerical Methods in Continuum Mechanics, CD-ROM Proceedings, Zilina, Slovak Republic, 23-26.08.2005, 1-15.
 213. E.Majchrzak, M.Dziewoński, S.Freus, Identification of thermal conductivity and volumetric specific heat using the BEM-based inverse algorithm, Numerical Methods in Continuum Mechanics, Book of Abstracts, Zilina, Slovak Republic, 23-26.08.2005, 87-88.
 214. E.Majchrzak, M.Dziewoński, S.Freus, Identification of thermal conductivity and volumetric specific heat using the BEM-based inverse algorithm, Numerical Methods in Continuum Mechanics, CD-ROM Proceedings, Zilina, Slovak Republic, 23-26.08.2005, 1-10.
 215. E.Majchrzak, M.Paruch, Localization of tumor region using the information concerning skin surface temperature, Int. Conference on Computational Bioengineering, H.Rodrigues et al. (Eds.), Lisbon, Portugal, September 14-16, 2005, 1077-1087.
 216. E.Majchrzak, M.Paruch, Identification of tumor shape and position in 3D domain using evolutionary algorithm, in: Methods of Artificial Intelligence, Eds. T.Burczy_ski, W.Cholewa, W.Moczulski, AI-METH Series, Gliwice, 2005, 77-78.
 217. E.Majchrzak, M.Paruch, Identification of tumor shape and position in 3D domain using evolutionary algorithm, in: Recent Developments in Artificial Intelligence Methods, Eds. T.Burczyński, W.Cholewa, W.Moczulski, AI-METH Series, Gliwice, 2005, 119-122.
 218. E.Majchrzak, J.Drozdek, E.Ładyga, Dual reciprocity boundary element method for the Poisson equation, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(4), Czestochowa University of Technology, 2005, 129-136.
 219. E.Majchrzak, M.Dziewoński, S.Freus, Application of boundary element method to shape sensitivity analysis, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(4), Czestochowa University of Technology, 2005, 137-146.
 220. E.Majchrzak, K.Freus, J.Mendakiewicz, Identification of boundary heat flux using the global function specification method, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(4), Czestochowa University of Technology, 2005, 147-156.
 221. E.Majchrzak, G.Kałuża, Shape sensitivity analysis of temperature distribution in heating tissue, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(4), Czestochowa University of Technology, 2005, 157-164.
 222. E.Majchrzak, G.Kałuża, M.Paruch, Sensitivity analysis of temperature field with respect to the radius of internal hole, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Czestochowa University of Technology, 1(4), 2005, 165-172.
 223. E.Majchrzak, K.Freus, J.Mendakiewicz, Identification of time dependent boundary heat flux using parameter estimation method, Z.N. Pol. Opolskiej, Mechanika, Nr 308, z. 86, 2005, 61-66.
 224. 2006

 225. E.Majchrzak, J.S.Suchy, R.Szopa, Linear model of crystallization - identification of nuclei density, Giessereiforschung, International Foundry Research, 2, 2006, 29-32.
 226. E.Majchrzak, G.Kałuża, Sensitivity analysis of biological tissue freezing process with respect to the radius of spherical cryoprobe, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 44, 2, 2006, 381-392.
 227. E.Majchrzak, B.Mochnacki, Sensitivity analysis and inverse problems in bio-heat transfer modelling, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 13, 2006, 85-108.
 228. M.Paruch, E.Majchrzak, Numerical simulation of tumor region identification on the basis of skin surface temperature, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 8, No 2, 2006, 143-150.
 229. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, Identification of cast iron substitute thermal capacity, Archives of Foundry, 6, 22, 2006, 310-315.
 230. E.Majchrzak, B.Mochnacki, Identification of thermal properties of the system casting - mould, THERMEC'2006, International Conference on Processing & Manufacturing of Advanced Materials, Abstracts, July 4-8, 2006, Vancouver, Canada, 452-452.
 231. B.Mochnacki, E.Majchrzak, Application of the shape sensitivity analysis in numerical modelling of solidification process, THERMEC'2006, International Conference on Processing & Manufacturing of Advanced Materials, Abstracts, July 4-8, 2006, Vancouver, Canada, 453-453.
 232. E.Majchrzak, B.Mochnacki, Simultaneous identification of biological tissue thermal parameters, 35th Solid Mechanics Conference, Kraków, September 4-8, 2006, 69-70.
 233. B.Mochnacki, E.Majchrzak, Identification of macro and micro parameters in solidification model, 35th Solid Mechanics Conference, Kraków, September 4-8, 2006, 327-328.
 234. E.Majchrzak, B.Mochnacki, R.Szopa, Identification of micro/macro solidification model parameters, Simulation, Designing and Control of Foundry Processes, Published by AGH University of Science and Technology, Kraków, 2006, 9-19.
 235. E.Majchrzak, M.Jasiński, Identification of epidermis thickness on the basis of skin surface temperature, Z.N.Katedry Mechaniki Stosowanej, 26, 2006, 219-224.
 236. E.Majchrzak, G.Kałuża, Analysis of thermal processes proceeding in the skin tissue subjected to freezing, Z.N.Katedry Mechaniki Stosowanej, 26, 2006, 225-230.
 237. B.Mochnacki, E.Majchrzak, Symulacja numeryczna przepływu ciepła w organizmach żywych, Z.N.Pol. Opolskiej, z.87, Nr 309, 2005, 115-134 (ukazał się w 2006).
 238. E.Majchrzak, M.Dziewoński, J.Mendakiewicz, Identification of temperature dependent specific heat using gradient method, Z.N. Pol. Opolskiej, Nr 318, z.88, 2006, 229-234.
 239. E.Majchrzak, K.Freus, S.Freus, Estimation of temperature dependent thermal conductivity - steady state problem, Z.N. Pol. Opolskiej, Nr 318, z.88, 2006, 225-240.
 240. E.Majchrzak, G.Kałuża, Shape sensitivity analysis using implicit differentiation method, Z.N. Pol. Opolskiej, Nr 318, z.88, 2006, 241-246.
 241. E.Majchrzak, J.Drozdek, E.Ładyga, M.Paruch, Computer implementation of the dual reciprocity BEM for 2D Poisson's equation, Scientific Research i the Institute of Mathematics and Computer Science, Czestochowa, 1(5), 2006, 95-105.
 242. E.Majchrzak, M.Dziewoński, G.Kałuża, Identification of latent heat of biological tissue subjected to the freezing, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Czestochowa, 1(5), 2006, 106-113.
 243. E.Majchrzak, K.Freus, S.Freus, Identification of temperature dependent thermal conductivity using the gradient method, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Czestochowa, 1(5), 2006, 114-123.
 244. E.Majchrzak, M.Jasiński, Estimation of epidermis and dermis thicknesses on the basis of skin surface temperature, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Czestochowa, 1(5), 2006, 124-133.
 245. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, Application of FDM for numerical solution of hyperbolic heat conduction equation, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Czestochowa, 1(5), 2006, 134-139.
 246. B.Mochnacki, E.Majchrzak, R.Szopa, J.S.Suchy, Inverse problems in the thermal theory of foundry, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Czestochowa, 1(5), 2006, 154-179.
 247. E.Majchrzak, M.Paruch, Identyfikacja podobszaru nowotworowego w tkance biologicznej z zastosowaniem algorytmu ewolucyjnego i hybrydowego, V Sympozjum ,,Modelowanie i symulacja komputerowa w technice'', Wyższa Szkoła Informatyki, Łódź, 2006, 81-86.
 248. B.Mochnacki, E.Majchrzak, The methods of inverse problems solution in the thermal theory of foundry, 2006, 239-254, w: Ed. K.Świątkowski, Research in Polish Metallurgy of the Polish Academy of Sciences
 249. 2006, 239-254, w: Ed. K.Świątkowski, Research in Polish Metallurgy of the Polish Academy of Sciences 2006, 239-254, w: Ed. K.Świątkowski, Research in Polish Metallurgy of the Polish Academy of Sciences 2006, 239-254, w: Ed. K.Świątkowski, Research in Polish Metallurgy of the Polish Academy of Sciences
 250. 2007

 251. E.Majchrzak, B.Mochnacki, Identification of thermal properties of the system casting - mould, Materials Science Forum, Vols. 539-543, 2007, 2491-2496.
 252. B.Mochnacki, E.Majchrzak, Application of the shape sensitivity analysis in numerical modelling of solidification process, Materials Science Forum, Vols. 539-543, 2007, 2524-2529.
 253. M.Paruch, E.Majchrzak, Identification of tumor region parameters using evolutionary algorithm and multiple reciprocity boundary element method, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 20, 2007, 647-655.
 254. B.Mochnacki, E.Majchrzak, Identification of macro and micro parameters in solidification model, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 55, No 1, 2007, 107-113.
 255. E.Majchrzak, M.Dziewoński, G.Kałuża, Numerical algorithm of cast steel latent heat identification, Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 22, Issue 1, 2007, 61-64.
 256. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, M.Paruch, Application of evolutionary algorithms in identification of solidification parameters, Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 23, Issue 2, 2007, 67-70.
 257. E.Majchrzak, B.Mochnacki, G.Kałuża, Shape sensitivity analysis in numerical modelling of solidification, Archives of Foundry Engineering, Vol. 7, 4, 2007, 115-120.
 258. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, Gradient method of cast iron latent heat identification, Archives of Foundry Engineering, Vol. 7, 4, 2007, 121-126.
 259. E.Majchrzak, A.Piasecka Belkhayat, Modelling of crystallization process using the interval boundary element method, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 14, 2007, 673-680.
 260. E.Majchrzak, A.Piasecka Belkhayat, Modelling of crystallization process using the interval arithmetic, Z.N. Pol.Opolskiej, Mechanika, 89, 2007, 59-60.
 261. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, K.Freus, Identification of temperature dependent thermal conductivity of alloy using gradient method, Z.N. Pol.Opolskiej, Mechanika, 89, 2007, 57-58.
 262. E.Majchrzak, G.Kałuża, S.Freus, Influence of casting dimensions on the solidification process, Z.N. Pol.Opolskiej, Mechanika, 89, 2007, 56-57.
 263. E.Majchrzak, M.Paruch, Identification of dimensions and position of tumor region on the basis of skin surface temperature using the gradient method coupled with the multiple reciprocity BEM, Proceedings of International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences, ICCES'07, FL, Miami, USA, 02-08.01.2007, pp. 213-219.
 264. E.Majchrzak, Identification of alloy solidification parameters, 9th US National Congress on Computational Mechanics, San Francisco, California, July 22-26, 2007, p. 154-154.
 265. E.Majchrzak, G.Kałuża, Numerical solution of thermal wave model of bioheat transfer using the boundary element method, 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, Łódź-Spała, Poland, June 19-22, 2007, Short Papers, ISBN-978-83-923982-2-6, 261-262.
 266. E.Majchrzak, M.Jasiński, Burn evaluation of skin subjected to instantaneous heating using the thermal wave model of bioheat transfer, 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, Łódź-Spała, Poland, June 19-22, 2007, Short Papers, ISBN-978-83 923982-2-6, 259-260.
 267. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, M.Paruch, Comparison of different algorithms of temperature dependent specific heat identification, 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, Łódź-Spała, Poland, June 19-22, 2007, Short Papers, ISBN-978-83 923982-2-6, 51-52.
 268. M.Paruch, E.Majchrzak, Lokalizacja guzów nowotworowych na podstawie temperatury powierzchni ciała, XV Krajowa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Wrocław 2007, CD ROM Proceedings, 1-4.
 269. E.Majchrzak, G.Kałuża, M.Paruch, Zadania odwrotne w przepływie biociepła, I Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa, 28-31 sierpnia 2007, J.Kubik, W.Kurnik, W.K.Nowacki (Red.), CD ROM, str. 1-8.
 270. B.Mochnacki, E.Majchrzak, M.Dziewoński, G.Kałuża, Identyfikacja parametrów tkanki poddanej procesowi zamrażania, XV Krajowa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Wrocław 2007, CD ROM Proceedings, 1-4.
 271. E.Majchrzak, B.Mochnacki, G.Kałuża, Analiza wrażliwości kształtu w numerycznym modelowaniu procesu krzepnięcia, 48 Konferencja ,,Krzepniecie i krystalizacja metali-2007'', Sielpia, Kielce, 25-27.09.2007, Mat. Konferencyjne (CD ROM), 6 stron.
 272. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, Metoda gradientowa identyfikacji utajonego ciepła krzepnięcia żeliwa, Sielpia, Kielce, 25-27.09.2007, Mat. Konferencyjne (CD ROM), 6 stron.
 273. E.Majchrzak, A.Piasecka Belkhayat, Modelling of crystallization process using the interval boundary element method, Methods of Artificial intelligence, AI-METH Series, Silesian University of Technology, Gliwice, 2007, 45-46.
 274. 2008

 275. E.Majchrzak, B.Mochnacki, J.S.Suchy, Identification of substitute thermal capacity of solidifying alloy, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 46, 2, Warsaw, 2008, 257-268.
 276. E.Majchrzak, G.Kałuża, Explicit and implicit approach of sensitivity analysis in numerical modelling of solidification, Archives of Foundry Engineering, Vol. 8, No 1, 2008, 187-192.
 277. E.Majchrzak, B.Mochnacki, J.S.Suchy, Estimation of boundary heat flux between casting and mould using the global function specification method, Archives of Foundry Engineering, Vol. 8, No 1, 2008, 193-198.
 278. E.Majchrzak, B.Mochnacki, J.S.Suchy, Wykorzystanie globalnej metody specyfikacji funkcji do estymacji strumienia ciepła wymienianego między odlewem i formą-198, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Zapewnienie Jakości w Odlewnictwie'', Szklarska Poręba, 13-16 maja, 2008, Materiały Konferencyjne (CD ROM), 7 stron.
 279. E.Majchrzak, G.Kałuża, Jawna i niejawna metoda analizy wrażliwości w numerycznym modelowaniu procesu krzepnięcia, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Zapewnienie Jakości w Odlewnictwie'', Szklarska Poręba, 13-16 maja, 2008, Materiały Konferencyjne (CD ROM), 7 stron.
 280. K. Stępka, E. Majchrzak, M. Paruch, Modelowanie oddziaływania pola elektrycznego na tkankę biologiczną, Studencka Konferencja Naukowa, Metody Komputerowe 2008
 281. R.Mazur, E. Majchrzak, A. Długosz, Analiza systemów rurowych za pomocą oprogramowania ANSYS Studencka Konferencja Naukowa, Metody Komputerowe 2008
 282. K. Żabicki, E. Majchrzak, M. Jasiński, Zagadnienie transportowe - opracowanie oprogramowania Studencka Konferencja Naukowa, Metody Komputerowe 2008
 283. T. Zwierzyński, E. Majchrzak, A. Piasecka Belkhayat, Opracowanie projektu dotyczącego utworzenia serwisu komputerowego, Studencka Konferencja Naukowa, Metody Komputerowe 2008
 284. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz Identification of parameters determining the course of casting solidification 8th International Foundrymen Conference, Opatija, Croatia, Proceedings book, 2008, 1-13
 285. E.Majchrzak Identification of relaxation time in bio-heat transfer equation 8th World Congress on Computational Mechanics (WCCM8), 5th European Congress in Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008), June 30 - July 5, 2008, Venice, Italy, 2 pages
 286. E.Majchrzak, B.Mochnacki, J.S.Suchy Substitute thermal capacity of alloy. An inverse problem solution 8th World Congress on Computational Mechanics (WCCM8), 5th European Congress in Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008), June 30 - July 5, 2008, Venice, Italy, 2 pages
 287. E.Majchrzak, G.Dziatkiewicz, M.Paruch Modelling of tissue heating subject to external electromagnetic field Abstracts of the Congress of the Polish Society of Biomechanics, Wroc_aw, 31 August - 3 September 2008, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 10, Suplement 1, 2008
 288. E.Majchrzak, G.Dziatkiewicz, M.Paruch The modelling of heating a tissue subjected to external electromagnetic field Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 10, No 2, 2008, pp. 29-37
 289. E.Majchrzak, G.Kałuża, J.Poteralska Solution of the Cattaneo-Vernotte bio-heat transfer equation by means of the dual reciprocity method Proceedings of the 36th Solid Mechanics Conference, Gdańsk, Poland, September 9-12, 2008, 12-13
 290. E.Majchrzak, B.Mochnacki, J.S.Suchy Identification of boundary heat flux on the external surface of casting Proceedings of the 36th Solid Mechanics Conference, Gdańsk, Poland, September 9-12, 2008, 422-423
 291. E.Majchrzak, J.Drozdek, G.Kałuża, J.Poteralska Application of the dual reciprocity boundary element method for numerical modelling of solidification process Archives of Foundry Engineering, Vol. 8, Issue 4, 2008, 99-10
 292. E.Majchrzak, B.Mochnacki, M.Dziewoński, M.Jasiński Identification of boundary heat flux on the continuous casting surface Archives of Foundry Engineering, Vol. 8, Issue 4, 2008, 105-110
 293. B.Mochnacki, E.Majchrzak, R.Szopa Simulation of heat and mass transfer in domain of casting made from binary alloy Archives of Foundry Engineering, Vol. 8, Issue 4, 2008, 121-126
 294. E.Majchrzak, B.Mochnacki, M.Dziewoński, M.Jasiński Identyfikacja brzegowego strumienia ciepła na powierzchni wlewka ciągłego Mat. konf. 49 Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Krzepnięcie i Krystalizacja Metali - 2008'', Kielce-Cedzyna, 23-25.09.2008, 6 stron. (CD ROM)
 295. E.Majchrzak, J.Drozdek, G.Kałuża, J.Poteralska Zastosowanie dualnej metody elementów brzegowych do modelowania procesu krzepnięcia Mat. konf. 49 Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Krzepnięcie i Krystalizacja Metali - 2008'', Kielce-Cedzyna, 23-25.09.2008, 6 stron. (CD ROM)
 296. B.Mochnacki, E.Majchrzak, R.Szopa Modelowanie krzepnięcia odlewów wytwarzanych ze stopów dwuskładnikowych Mat. konf. 49 Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Krzepnięcie i Krystalizacja Metali - 2008'', Kielce-Cedzyna, 23-25.09.2008, 6 stron. (CD ROM)
 297. E.Majchrzak, B.Mochnacki, J.S.Suchy Heat transfer in domain of casting superficial layer subjected to external heat flux Z.N. Pol. Opolskiej, Mechanika, 92, 2008, 31-32
 298. E. Majchrzak, J. Drozdek, M. Paruch, Heating of tissue by means of the electric field - numerical model basing of the BEM, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science of Czestochowa University of Technology, Częstochowa, 1(7), 2008, 99-110.
 299. E. Majchrzak, G. Kałuża, J. Poteralska, Application of the DRBEM for numerical solution of Cattaneo-Vernotte bioheat transfer equation, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science of Czestochowa University of Technology, Częstochowa, 1(7), 2008, 111-120.
 300. E. Majchrzak, B. Mochnacki, J.S. Suchy, Heat transfer in domain of metal superficial layer subjected to a strong external heat flux, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science of Czestochowa University of Technology, Częstochowa, 1(7), 2008, 121-128.
 301. E. Majchrzak, D. Tarasek, Shape sensitivity analysis with respect to the parameters of internal hole, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science of Czestochowa University of Technology, Częstochowa, 1(7), 2008, 129-140.
 302. R. Mazur, E. Majchrzak, A. Długosz, Analiza systemów rurowych za pomocą oprogramowania ANSYS, Studencka Konferencja Naukowa „Metody Komputerowe 2008”, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki, Gliwice, 2008, 29-32.
 303. K. Stępka, E. Majchrzak, M. Paruch, Modelowanie oddziaływania pola elektrycznego na tkankę biologiczną, Studencka Konferencja Naukowa „Metody Komputerowe 2008”, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki, Gliwice, 2008, 53-56.
 304. T. Zwierzyński, E. Majchrzak, A. Piasecka-Belkhayat, Opracowanie projektu dotyczącego utworzenia serwisu komputerowego, Studencka Konferencja Naukowa „Metody Komputerowe 2008”, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki, Gliwice, 2008, 77-80.
 305. K. Żabicki, E. Majchrzak, M. Jasiński, Zagadnienie transportowe - opracowanie oprogramowania, Studencka Konferencja Naukowa „Metody Komputerowe 2008”, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki, Gliwice, 2008, 81-84.
 306. 2009

 307. E. Majchrzak, J. Mendakiewicz, Identification of cast steel latent heat on a basis of thermal and differential analysis, Computer Methods in Materials Science, 2009, Vol. 9, No 2, 195-199.
 308. E. Majchrzak, B. Mochnacki, J.S. Suchy, Finite difference model of short-pulse laser interactions with thin metal film, Computer Methods in Materials Science, 2009, Vol. 9, No 2, 316-322.
 309. E. Majchrzak, B. Mochnacki, J.S. Suchy, Numerical simulation of thermal processes proceeding in a multi-layered film subjected to ultrafast laser heating, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 47, 2, 2009, 383-396.
 310. E. Majchrzak, M. Paruch, Identification of electromagnetic field parameters assuring the cancer destruction during hyperthermia treatment, ECCOMAS International Symposium IPM 2009 on Inverse Problems in Mechanics of Structure and Materials, April 23-25, 2009 Rzeszów-Łańcut, Poland, Book of Abstracts, 45-46.
 311. E. Majchrzak, Numerical solution of dual-phase-lag model of bioheat transfer using the boundary element method, 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics, CMM 2009, 18-21 May 2009, Zielona Góra, Short Papers, 297-298.
 312. E. Majchrzak, M. Paruch, Numerical modelling of temperature distribution in tissue with a tumor subjected to the external electromagnetic field, 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics, CMM 2009, 18-21 May 2009, Zielona Góra, Short Papers, 293-294.
 313. E. Majchrzak, J. Poteralska, Numerical modelling of short-pulse laser interactions with thin metal films using two-temperature model, 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics, CMM 2009, 18-21 May 2009, Zielona Góra, Short Papers, 295-296.
 314. E. Majchrzak, J. Mendakiewicz, M. Paruch, Application of evolutionary algorithms for inverse solidification problems solution, EUROGEN 2009, Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems, June 15-17, 2009, Cracow, Poland, Book of Abstracts, 65-66.
 315. E. Majchrzak, M. Paruch, Application of evolutionary algorithms for identification of number and size of nanopatricles embedded in a tumor region during hyperthermia treatment, EUROGEN 2009, Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems, June 15-17, 2009, Cracow, Poland, Book of Abstracts, 67-68.
 316. E. Majchrzak, B. Mochnacki, J. Poteralska, Estimation of laser intensity in a process of thin metal film heating, EUROGEN 2009, Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems, June 15-17, 2009, Cracow, Poland, Book of Abstracts, 69-70.
 317. E. Majchrzak, B. Mochnacki, A.L. Greer, J.S. Suchy, Numerical modeling of short pulse laser interactions with multi-layered thin metal films, Computer Modeling in Engineering and Sciences, 2009, Vol. 41, No 2, pp. 131-146.
 318. E. Majchrzak, G. Kałuża, J. Poteralska, Application of dual reciprocity boundary element method for numerical solution of bioheat transfer equation, Conference on Computational Modelling and Advanced Simulations CMAS 2009, 30 June - 3 July 2009, Bratislava, Slovak Republic, Book of Abstracts, 9-10.
 319. E. Majchrzak, G. Kałuża, J. Poteralska, Application of dual reciprocity boundary element method for numerical solution of bioheat transfer equation, Computational Modelling and Advanced Simulations, 30 June - 3 July 2009, Bratislava, Slovak Republic, CD-ROM Proceedings (11 pages).
 320. E. Majchrzak, J. Mendakiewicz, Sensitivity analysis as a tool of optimal sensors location for solidification parameters estimation, THERMEC'2009, International Conference on Processing & Manufacturing of Advanced Materials, August 25-29, 2009, Berlin, Germany, Abstracts, 449-449.
 321. B. Mochnacki, E. Majchrzak, Numerical modelling of casting solidification using generalized finite difference method, THERMEC'2009, International Conference on Processing & Manufacturing of Advanced Materials, August 25-29, 2009, Berlin, Germany, Abstracts, 450-450.
 322. E. Majchrzak, J. Mendakiewicz, Optymalne położenie sensorów wykorzystywanych do estymacji parametrów masy formierskiej, Mat. Konf. 50. Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Krzepnięcie i Krystalizacja Metali - 2009, Kielce-Cedzyna, 28-30.09.2009, 4 strony.
 323. E. Majchrzak, M. Paruch, Modelling of temperature field in a tissue with a tumor subjected to external electromagnetic field, IV International Congress on Computational Bioengineering, Bertinoro (FC), Italy, September 16-18, 2009, Book of Abstracts, 114-114.
 324. E. Majchrzak, K. Freus, Application of NURBS curves in numerical modelling of heat transfer using the BEM, Z.N. Pol. Opolskiej, Mechanika, 95, 2009, 83-84.
 325. E. Majchrzak, E. Pawlak, Identification of volumetric specific heat in a form of piece-vice constant function, Z.N. Pol. Opolskiej, Mechanika, 95, 2009, 81-82.
 326. E. Majchrzak, B. Mochnacki, J.S. Suchy, Model of thermal interactions between laser pulse and thin metal film, Z.N. Pol. Opolskiej, Mechanika, 95, 2009, 79-80.
 327. E. Majchrzak, J. Mendakiewicz, M. Paruch, Identification of solidification parameters using evolutionary algorithm, Methods of Aritificial Intelligence, AIMETH 2009, Eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski, Gliwice 2009, 45-46.
 328. E. Majchrzak, M. Dziewoński, G. Kałuża, Application of the boundary element method coupled with the artificial source procedure for numerical modelling of freezing process, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Czestochowa University of Technology, 1(8), 2009, 105-112.
 329. E. Majchrzak, K. Freus, S. Freus, Experimental design for parameter estimation of nonlinear Poisson equation - part I, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Czestochowa University of Technology, 1(8), 2009, 113-118.
 330. E. Majchrzak, K. Freus, S. Freus, Experimental design for parameter estimation of nonlinear Poisson equation - part II, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Czestochowa University of Technology, 1(8), 2009, 119-122.
 331. E. Majchrzak, J. Mendakiewicz, Optimal location of sensors for estimation of cast iron latent heat, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Czestochowa University of Technology, 1(8), 2009, 123-130.
 332. E. Majchrzak, B. Mochnacki, J. Poteralska, ,One-shot' identification of laser intensity in a process of thin metal film heating, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Czestochowa University of Technology, 1(8), 2009, 131-136.
 333. E. Majchrzak, M. Paruch, Numerical modelling of temperature field in the tissue with a tumor subjected to the action of two external electrodes, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Czestochowa University of Technology, 1(8), 2009, 137-146.
 334. E. Majchrzak, D. Tarasek, Identification of internal whole parameters on the basis of boundary temperature, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Czestochowa University of Technology, 1(8), 2009, 138-146.
 335. A. Brodacka, E. Majchrzak, M. Dziewoński, Aplikacja wspomagająca bilansowanie diety u chorych na cukrzycę, Studencka Konferencja Naukowa ,,Metody Komputerowe 2009'', Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki, Gliwice, 2009, 19-22
 336. M. Domagalski, E. Majchrzak, A. Piasecka Belkhayat, Programowanie dynamiczne - rozwiązanie problemu załadunku, Studencka Konferencja Naukowa ,,Metody Komputerowe 2009'', Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki, Gliwice, 2009, 31-34
 337. A. Fizia, E. Majchrzak, Modelowanie rozkładu temperatury w tkance skórnej poddanej działaniu lasera, Studencka Konferencja Naukowa ,,Metody Komputerowe 2009'', Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki, Gliwice, 2009, 35-38
 338. M. Hirsz, E. Majchrzak, M. Dziewoński, Aplikacja wspomagająca planimetrię ran na podstawie termogramów, Studencka Konferencja Naukowa ,,Metody Komputerowe 2009'', Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki, Gliwice, 2009, 43-46
 339. M. Kolasa, E. Majchrzak, M. Jasiński, Opracowanie aplikacji wspomagającej budowę harmonogramów optymalnych, Studencka Konferencja Naukowa ,,Metody Komputerowe 2009'', Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki, Gliwice, 2009, 51-54
 340. P. Prządo, E. Majchrzak, M. Dziewoński, Aplikacja komputerowa do wspomagania analizy ran oparzeniowych, Studencka Konferencja Naukowa ,,Metody Komputerowe 2009'', Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki, Gliwice, 2009, 75-78
 341. Ł. Turchan, E. Majchrzak, M. Jasiński, Numeryczna realizacja zadania programowania kwadratowego, Studencka Konferencja Naukowa ,,Metody Komputerowe 2009'', Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki, Gliwice, 2009, 83-86
 342. 2010

 343. E. Majchrzak, J. Mendakiewicz, Optimum location of sensors used for mould parameters estimation, Archives of Foundry Engineering, Vol. 10, Issue 1, 2010, 97-100.
 344. E. Majchrzak, J. Mendakiewicz, Sensitivity analysis as a tool of optimal sensors location for solidification parameters estimation, Materials Science Forum, Vols. 638-642, 2010, pp. 2640-2645.
 345. B. Mochnacki, E. Majchrzak, Numerical modeling of casting solidification using generalized finite difference method, Materials Science Forum, Vols. 638-642, 2010, pp. 2676-2681.
 346. E. Majchrzak, B. Mochnacki, R. Szopa, Numerical models of thermal processes in domain of metal superficial layer subjected to an external heat flux, IV European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2010, Paris, Book of Abstracts.
 347. E. Majchrzak, B. Mochnacki, R. Szopa, Numerical models of thermal processes in domain of metal superficial layer subjected to an external heat flux, IV European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2010, Paris 1-6.
 348. E. Majchrzak, B. Mochnacki, Numerical modelling of heat transfer between blood vessels (artery and vein) and biological tissue, IV European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2010, Paris, Book of Abstracts.
 349. E. Majchrzak, B. Mochnacki, Numerical modelling of heat transfer between blood vessels (artery and vein) and biological tissue, IV European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2010, Paris, 1-7.
 350. E. Majchrzak, B. Mochnacki, Numerical modelling of microscale heat transfer in 2D cylindrical domain, IV European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2010, Paris. Book of Abstracts.
 351. E. Majchrzak, B. Mochnacki, Numerical modelling of microscale heat transfer in 2D cylindrical domain, IV European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2010, Paris, 1-10.
 352. P. Gocyła, E. Majchrzak, A. Długosz, Wybrane zagadnienia identyfikacji w układach termicznych za pomocą algorytmów ewolucyjnych oraz metody elementów skończonych, Studencka Konferencja Naukowa ,,Metody Komputerowe 2010'', Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki, Gliwice, 2010, 15-18.
 353. P. Karbownik, E. Majchrzak, M. Dziewoński, Analiza wrażliwości pola temperatury w nagrzewanej/chłodzonej tkance biologicznej, Studencka Konferencja Naukowa ,,Metody Komputerowe 2010'', Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki, Gliwice, 2010, 31-34.
 354. W. Miłkowski, E. Majchrzak, M. Paruch, Analiza przepływu ciepła w skali nano - model dwutemperaturowy, Studencka Konferencja Naukowa ,,Metody Komputerowe 2010'', Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki, Gliwice, 2010, 43-46.
 355. M. Psarska, E. Majchrzak, M. Jasiński, Modelowanie oddziaływań lasera na tkanki biologiczne - zadanie osiowo-symetryczne, Studencka Konferencja Naukowa ,,Metody Komputerowe 2010'', Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki, Gliwice, 2010, 63-66.
 356. W. Szwed, E. Majchrzak, G. Kałuża, Modelowanie pól temperatury z uwzględnieniem zmiennych parametrów termofizycznych, Studencka Konferencja Naukowa ,,Metody Komputerowe 2010'', Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki, Gliwice, 2010, 71-74.

 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie