Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 


 

Dr inż. Grażyna Kałuża
e-mail: Grazyna.Kaluza<at>polsl.pl
Wydział Mechaniczny-Technologiczny
pokój 103
tel. (+48 32) 2372203 

Plan zajęć (https://plan.polsl.pl/)


Książki
 1. Praca zbiorowa pod red. Ewy Majchrzak. M. Dziewoński, M. Jasiński, G. Kałuża, E. Majchrzak, J. Mendakiewicz, M. Paruch, A. Piasecka-Belkhayat, Badania operacyjne. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.

Publikacje

  2002

 1. Majchrzak E., Drozdek J., Kałuża G., Application of the multiple reciprocity BEM for numerical solution of bioheat transfer equation, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science of Technical University of Częstochowa, 2002, 1(1), 113-124.
 2. 2003

 3. Majchrzak E., Jasiński M., Kałuża G., Sensitivity analysis of burn integrals with respect to the geometrical parameters of skin, 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Gliwice/Wisła, June 3-6, 2003, Short Papers, ISBN-83-914632-5-7, 239-240.
 4. Majchrzak E., Kałuża G., Shape sensitivity analysis in nonlinear transient heat transfer, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Częstochowa, 1(2), 203, 93-98.
 5. Majchrzak E., Janisz D., Kałuża G., Freus K., Identification of the boundary condition on the skin surface subjected to external heat source, 9th Int. Conf. on Numerical Methods in Continuum Mechanics, Proceedings of the Extended Abstracts, Zilina, 9-12th September, 2003, 97-98.
 6. Majchrzak E., Jasiński M., Kałuża G., Sensitivity analysis of solidification with respect to the mould thickness, Archives of Foundry, Vol. 3, No. 9, 2003, 305-310.
 7. Majchrzak E., Janisz D., Kałuża G., Identification of external heat flux in the system casting - mould - environment, Archives of Foundry, Vol. 3, No 9, 2003, 311-316.
 8. Majchrzak E., Jasiński M., Kałuża G., Shape sensitivity analysis in solidification process, Zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika, z. 76, nr 290, 2003, 263-266.
 9. Majchrzak E., Jasiński M., Kałuża G., Sensitivity analysis of burn integrals with respect to the geometrical parameters of skin, 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Gliwice/Wisła, June 3-6, 2003, CD-ROM roceedings, ISBN-83-914632-4-9, 1-6.
 10. Majchrzak E., Janisz D., Kałuża G., Freus K., Identification of the boundary condition on the skin surface subjected to external heat source, 9th Int. Conf. on Numerical Methods in Continuum Mechanics, CD-ROM Proceedings, ISBN 80-968823-4-1, Zilina, 9-12th September, 2003, 1-11.
 11. 2004

 12. Majchrzak E., Kałuża G., Modelling of temperature distribution in heating tissue with regard to the shape sensitivity analysis, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(3), 2004, 121-126.
 13. Majchrzak E., Mochnacki B., Kałuża G., Modelling of biological tissue freezing process with regard to sensitivity analysis, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Proceedings of the International Conference BIOMECHANICS 2004, Gdansk, Poland, Vol. 6, Suppl. 1, 2004, 480-484.
 14. MajchrzakE., Jasiński M., Kałuża G., Sensitivity analysis of solidification process with respect to the geometrical parameters of casting and mould, Archives of Foundry, Vol. 4, No. 14, 2004, 279-284.
 15. Majchrzak E., Kałuża G., Shape sensitivity analysis in 2D heat transfer, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika, z. 78, 2004, 229-234.
 16. 2005

 17. Majchrzak E., Jasiński M., Kałuża G., Application of Shape Sensitivity Analysis in Numerical Modelling of Solidification Process, Archives of Foundry, Vol. 5, No. 15, 2005.
 18. Majchrzak E., Jasiński M., Kałuża G., Application of Shape Sensitivity Analysis in Numerical Modelling of Solidification Process, 46th International Scientific Conference Foundry - Solidification and Crystallisation of Metals, CD - ROM, ISBN 83-89728-13-3, Gliwice - Wisła, Poland, 2005.
 19. Majchrzak E., Mochnacki B., Dziewoński M., Jasiński M., Kałuża G., Modelowanie numeryczne przepływu biociepła, Proceedings of Materials, Mechnical & Manufacturing Engineering M3E'2005, ISBN 83-89728-08-7, Gliwice - Wisła, 2005.
 20. Majchrzak E., Jasiński M., Kałuża G., Application of Shape Sensitivity Analysis in Numerical Modelling of Solidification Process, 46th International Scientific Conference Foundry - Solidification and Crystallisation of Metals, Short Abstract, ISBN 83-89728-12-5, Gliwice - Wisła, Poland, 2005.
 21. Majchrzak E., Mochnacki B., Dziewoński M., Jasiński M., Kałuża G., Numerical Modelling of Bioheat Transfer Processes, Proceedings of Materials, Mechnical & Manufacturing Engineering M3E'2005, CD-ROM, ISBN 83-89728-13-3, Gliwice - Wisła, 2005.
 22. Majchrzak E., Mochnacki B., Dziewoński M., Jasiński M., Kałuża G., Numerical Modelling of Bioheat Transfer Processes, Proceedings of Materials, Mechnical & Manufacturing Engineering M3E'2005, Short Abstract, ISBN 83-89728-12-5, Gliwice - Wisła, 2005.
 23. Majchrzak E., Mochnacki B., Dziewoński M., Jasiński M., Kałuża G., Modelowanie numeryczne przepływu biociepła, NIT. Nauka, Innowacje, Technika, 2/2005.
 24. Majchrzak E., Kałuża G., Sensitivity analysis of biological tissue freezing process with respect to the radius of spherical cryoprobe, 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa/Poland, June 21-24, 2005, Short Papers, ISBN 83-921605-2-5,137-138.
 25. Majchrzak E., Kałuża G., Sensitivity analysis of biological tissue freezing process with respect to the radius of spherical cryoprobe, 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa/Poland, June 21-24, 2005, CD-ROM Proceedings.
 26. Mochnacki B., Kałuża G., Modelling of biological tissue freezing process with regard to the shape sensitivity analysis, II International Conference on Computational Bioengineering, Lisbon, Portugal, September 14-16, 2005, Vol.2, 781-792.
 27. Majchrzak E., Kałuża G., Shape sensitivity analysis of temperature distribution in heating tissue, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(4), 2005, 157-164.
 28. Majchrzak E., Kałuża G., Paruch M., Sensitivity analysis of temperature field with respect to the radius of internal hole, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(4), 2005, 165-172.
 29. Kałuża G., Zastosowanie metod analizy wrażliwości w przepływie biociepła, Rozprawa doktorska, Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak, Gliwice
 30. 2006

 31. Majchrzak E., Kałuża G., Sensitivity analysis of biological tissue freezing process with respect to the radius of spherical cryoprobe, Journal of theoretical and applied mechanics, Vol 44, 2, pp. 381-392, Warsaw
 32. Majchrzak E., Kałuża G., Analysis of thermal processes proceeding in the skin tissue subjected to freezing Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej. Materiały Konferencyjne - International Conference BIOMECHANICS 2006. Vol. 26. pp.225-230, Zakopane 2006.
 33. Majchrzak E., Kałuża G., Dziewoński M., Identification of latent heat of biological tissue subjected to the freezing Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(5), 2006, 106-113.
 34. Majchrzak E., Kałuża G., Shape sensitivity analysis using implicit differentiation method, XXI Międzynarodowe Sympozjum, Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów, Zeszyty Naukowe Politechnika Opolska, Nr 318/2006, 241-246
 35. 2007

 36. Mochnacki B., Kałuża G., Shape sensitivity analysis of bioheat transfer in the system blood vessel-surrounding tissue, International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences, Miami, USA, 2007, 221-226.
 37. Majchrzak E., Kałuża G., Numerical solution of thermal wave model of bioheat transfer using the boundary element method, 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, Łódź-Spała, Poland, CD-ROM Proceedings.
 38. Majchrzak E., Kałuża G., Numerical solution of thermal wave model of bioheat transfer using the boundary element method, 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, Łódź-Spała, Poland, Short Papers, 261-262.
 39. Mochnacki B., Kałuża G., Dziewoński M., Freezing process of biological tissue - identification of latent heat, 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, Łódź-Spała, Poland, CD-ROM Proceedings.
 40. Mochnacki B., Kałuża G., Dziewoński M., Freezing process of biological tissue - identification of latent heat, 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, Łódź-Spała, Poland, Short Papers, 273-274.
 41. Majchrzak E., Kałuża G., Dziewoński M., Numerical algorithm of cast steel latent heat identification, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 22, issue 1 May, 2007, Short Papers, 61-64.
 42. Pilik M., Majchrzak E., Kałuża G., Modelowanie przepływu biociepła z wykorzystaniem równiania Cattaneo-Vernotte'a, Studencka Konferencja Naukowa, Metody Komputerowe 2007, 65-68.
 43. Majchrzak E., Mochnacki B., Kałuża G., Shape sensitivity analysis in numerical modelling of solidification, Archives of Foundry Engineering, 2007, Vol. 7, 4 115-120.
 44. Majchrzak E., Mochnacki B., Kałuża G., Analiza wrażliwości kształtu w numerycznym modelowaniu procesu krzepnięcia, 48 Konferencja "Krzepnięcie i krystalizacja metalu - 2007", Sielpia, Kielce, Mat. konferencyjne (CD-ROM), 6 stron.
 45. Majchrzak E., Kałuża G., Paruch M., Zadania odwrotne w przepływie biociepła I Kongres Mechaniki Polskiej, KMP 2007, Warszawa, Polska, 1-8.
 46. Majchrzak E., Mochnacki B., Kałuża G., Dziewoński M., Identyfikacja parametrów tkanki poddanej procesowi zamrażania, XV Krajowa Konferencja Naukowa BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, KBiIB 2007, Wrocław, Polska.
 47. Majchrzak E., Mochnacki B., Kałuża G., Dziewoński M., Identyfikacja parametrów tkanki poddanej procesowi zamrażania, XV Krajowa Konferencja Naukowa BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, KBiIB 2007, Wrocław, Polska, streszczenia prac konferencyjnych, pp. 206.
 48. Majchrzak E., Kałuża G., Freus S., Influence of casting dimensions on the solidification process, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika, z. 89, 2007, 55-56.
 49. Majchrzak E., Kałuża G., Freus S., Influence of casting dimensions on the solidification process, XXII Międzynarodowe Sympozjum, Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów, CD-ROM, Svratka, 6-8 XI 2007, 143-144.
 50. Majchrzak E., Kałuża G., Dziewoński M., Identification of cast steel latent heat by means of gradient method, International Journal of Computational Materials Science and Surface Engineering, Vol.1, No 5, 2007, 555-570.
 51. Kałuża G., Majchrzak E., 3D thermal wave model of bioheat transfer by means of finite difference method, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Czestochowa, 2007, 1(6), pp.91-98.
 52. E.Majchrzak, M. Dziewoński, G.Kałuża, Numerical algorithm of cast steel latent heat identification, Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'07, Gliwice - Cracow - Zakopane, 27th - 30th May 2007. [Dokument elektroniczny]. Congress programme and abstracts. . Ed. by L. A. Dobrzański. [Gliwice] : [Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej], 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 115
 53. 2008

 54. E.Majchrzak, G.Kałuża, Explicit and implicit approach of sensitivity analysis in numerical modelling of solidification, Archives of Foundry Engineering, Vol. 8, No 1, 2008, 187-192.
 55. E.Majchrzak, G.Kałuża, Jawna i niejawna metoda analizy wrażliwości w numerycznym modelowaniu procesu krzepnięcia, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Zapewnienie Jakości w Odlewnictwie'', Szklarska Poręba, 13-16 maja, 2008, Materiały Konferencyjne (CD ROM), 7 stron.
 56. E.Majchrzak, G.Kałuża, J.Poteralska Solution of the Cattaneo-Vernotte bio-heat transfer equation by means of the dual reciprocity method, Proceedings of the 36th Solid Mechanics Conference, Gdańsk, Poland, September 9-12, IPPT PAN 2/2008, pp. 12-13.

 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie