Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 


 

Dr inż. Grzegorz Kokot
e-mail: Grzegorz.Kokot<at>polsl.pl
Wydział Mechaniczny-Technologiczny
pokój 150
tel. (+48 32) 2372439

Plan zajęć (https://plan.polsl.pl/)


Publikacje

  1996

 1. Burczyński T., Habarta M., Kokot G. Coupling of boundary elements and path-indepedent integrals in generalized shape optimalization and defect identification. Proc. 2nd International Conference on Inverse Problems in Engineering: Theory and Practice. Le Croisic, France 1996.
 2. Burczyński T., Habrata M., Kokot G. Boundary elements and path-independent integrals in sensitivity analysis, optimization and defect identification., Proc. Intensive School on Optimal Design Theory and Applications, University of Pavia, Italy, 1996.
 3. Burczyński T., Grabysz W., John A., Kokot G. Dobór cech geometrycznych pancerza wielkiego pieca ze względu na wytrzymałość. ZN Kat. Mech. Techn. Z 2. Gliwice, 1996, pp. 35-40
 4. 1997

 5. Burczyński T., Kokot G. Topology optimalization using boundary elements, Proc.XIII Conf. Comp. Methods in Mechanics, Vol. 1.Poznań, 1997, pp. 213-220.
 6. 1998

 7. Burczyński T., John A., Kokot G., Grabysz W. Komputerowe wspomaganie obliczeń wytrzymałościowych wielkiego pieca. Przegląd Mechaniczny 5-6/1999, pp. 26-29.
 8. Kokot G. Optymalizacja ewolucyjna sprężystych układów mechanicznych z zastosowaniem metody elementów brzegowych. Praca doktorska. Politechnika Śląska. Gliwice 1998.
 9. Burczyński T., John A., Kokot G., Grabysz W. Komputerowe wspomaganie obliczeń wytrzymałościowych wielkiego pieca. IV Międzyn,Konf.Nauk. Comp.Aided Enging. Polanica Zdrój, 1998, pp. 105-114.
 10. Burczyński T., John A., Kokot G., Grabysz W. Komputerowa analiza wytrzymałościowa i modyfikacja konstrukcji elektrofiltrów. IV Międzyn,Konf.Nauk. Comp.Aided Enging. Polanica Zdrój, 1998, pp. 115-124
 11. Burczyński T., Kokot G. Topology optimization using boundary elements and genetic algorithms. Computational Mechanics, New Trends and Applications, CIMNE. Barcelona, 1998.
 12. Burczyński T., Kokot G. Topology optimization using boundary elements and genetic algorithms. In Computational Mechanics - New Trends and Applications (eds. S.R.Idelsohn, E.Onate, E.N.Dvorkin), Proc. Fourth World Congress on Computational Mechanics, Buenos Aires, 1998.
 13. Burczyński T., Habarta M., Kokot G. Coupling of the boundary elements and path-independent integrals in generalized shape optimization and defect identification. In: Inverse Problems in Engineering: Theory and Practice (eds. D.Delauney, Y.Yarny, K.A.Woodbury), ASME, New York 1998, pp.97-105.
 14. 1999

 15. Burczyński T., Beluch W., Kokot G. Optimization of cracked structures using boundary elements and evolutionary computation. In: Boundary Element Techniques (ed. M.H.Aliabadi), Queen Mary and Westfield College University of London, London UK, 1999.
 16. Burczyński T., Beluch W., Kokot G., Nowakowski M., Orantek P. Evolutionary BEM computation in optimization and identification. Proc. of IUTAM/IACM/IABEM Symposium on Advanced Mathematical and Computational Mechanics Aspects of the Boundary Element Methods, Cracow, 1999. pp. 13-15.
 17. Burczyński T., Beluch W., Kokot G., Nowakowski M., Orantek P. Zastosowanie algorytmów genetycznych i ewolucyjnych. Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, zbiory rozmyte (praca zbiorowa), Studio BEL s.c., Rzeszów 1999.
 18. Burczyński T., Kokot G. Evolutionary optimization of elastic structures using boundary elements and genetic algorithms. Proc.XIV Conf.Computer Methods in Mechanics, Rzeszów, 1999, pp. 58-58.
 19. Burczyński T., Kokot G. Algorytmy ewolucyjne w projektowaniu wspomaganym komputerowo. Mat. XII Konf. Metody i Środki Projektowania Wspomaganego Komputerowo, Warszawa, 1999, pp. 55-62.
 20. Burczyński T., Kokot G. Algorytmy genetyczne i metoda elementów brzegowych w optymalizacji sprężystych układów mechanicznych. ZN Kat.Mech.Stos. Pol.Śl., 1999, Z.10, pp. 47-52.
 21. Burczyński T., Kokot G. The evolutionary optimization using genetic algorithms and boundary elements. Proc. 3rd World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization, Buffalo, USA, 1999, pp. 87-89.
 22. Burczyński T., Kokot G., John A., Grabysz W. Komputerowe wspomaganie obliczeń wytrzymałościowych wielkiego pieca. Przegląd Mechaniczny 5-6'99, 1999, pp. 26-29.
 23. Chmurawa M., John A., Kokot G. The influence of numerical model on distribution of loads and stress in cycloidal planetary gear. Proc. of the 4th International Scientific Colloquium Fachhochschule Bielefeld, Germany 1999, pp. 149-156.
 24. 2000

 25. Burczyński T, Beluch W., Kokot G., Orantek P. Topology Optimization by Evolutionary Methods. NATO/ISSMO ADVANCED Research Workshop: Topology Optimization of Structures and Composites Continua, May 8-12, 2000, Budapest, Hungary.
 26. Kokot G. Generalized shape optimization using genetic algorithms and boundary elements. Proc. AI-MECH 2000 Symposium on Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2000.
 27. Chmurawa M., John A., Kokot G. Analiza numeryczna rozkładu naprężeń i odkształceń w kołach obiegowych przekładni cykloidalnej z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Streszczenia referatów XXXIX Sympozjonu Modelowanie w Mechanice, Wisła 2000, pp. 65-66.
 28. Chmurawa M., John A., Kokot G. Numerical analysis of stress and strain in planetary gear using FEM. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, 13/2000. Gliwice 2000, pp.45-50.
 29. M.Chmurawa, John A., Kokot G. Calculation of stress and strain distribution in planetary wheel of cycloidal gear using FEM. Proceedings of the 33rd Solid Mechanics Conference. Zakopane 2000, pp. 139-140.
 30. 2001

 31. Burczyński T., Beluch W., Długosz A., Kokot G., Kuś W., Orantek P. Evolutionary BEM computation in shape optimization problems. Advanced Mathematical and Computational Mechanics Aspects of the Boundary Element Method, Kluwer Academic Publischers, Dordrecht 2001, pp. 37-49.
 32. John A., Kokot G. Numerical analysis of selected problems in wheel-rail contact area ECCM-2001. European Conference on Computational Mechanics, June 26-29, 2001Cracow, Poland, Book of Abstracts, pp. 504-505.
 33. Adamiec P., Dziubiński J., John A., Kokot G. Ocena zużycia szyn – badania doświadczalne i analiza numeryczna. Streszczenia referatów, Materiały XL Sympozjonu Modelowanie w Mechanice, Wydawnictwo KMS, Gliwice, 2001, pp. 13-14.
 34. Adamiec P., Dziubiński J., John A., Kokot G. Ocena zużycia szyn – badania doświadczalne i analiza numeryczna. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Technicznej, Z. 15, Gliwice 2001, str. 9-14.
 35. John A., Kokot G. Numerical analysis of selected problems in wheel-rail contact area. ECCM-2001. European Conference on Computational Mechanics, June 26-29, 2001 Cracow, Poland, on CD.
 36. 2002

 37. Burczyński T., John A., Kokot G. Komputerowa analiza wytrzymałościowa wybranych urządzeń hutniczych. Materiały 9 Konferencji ”Informatyka w Technologii Metali” KOMPLASTECH2002, Wyd. Naukowe Akapit, Kraków. pp. 151-156.
 38. Burczyński T., John A., Kokot G. Komputerowa analiza wytrzymałości wielkiego pieca i urządzeń wspomagających. Materiały 9 Konferencji ”Informatyka w Technologii Metali” KOMPLASTECH2002,Wyd. Naukowe Akapit, Kraków, pp. 157-164.
 39. Kokot G., Orantek P. The topology optimization using evolutionary algorithms. Proceedings of IUTAM Symposium on Evolutionary Methods in Mechanics,Poland, Cracow 2002, pp. 41-42.
 40. W. Beluch, T. Burczyński, P. Fedeliński, A. John, G. Kokot, W. Kuś Laboratorium z wytrzymałości materiałów Wyd. Politechniki Śląskiej, Skrypt nr 2285, Gliwice, 2002.
 41. 2003

 42. John A. , Kokot G. Thermo-mechanical analysis of wheel-break shoe system in rail vehicle, Numerical Method in Continuum Mechanics NMCM 2003, Żilina, Slovak Republic.
 43. John A., Kokot G. Wpływ przyjęcia anizotropowych własności materiału na rozkłady naprężeń i odkształceń w kości miednicy człowieka. Streszczenia referatów, Materiały XLII Sympozjonu Modelowanie w Mechanice, Wydawnictwo KMS, Gliwice, 2003, pp. 87-88.
 44. John A., Kokot G. Analiza numeryczna układu koło-klocek hamulcowy w pojazdach szynowych. Materiały XLII Sympozjonu Modelowanie w Mechanice,Wydawnictwo KMS, Gliwice, 2003, pp. 85-86.
 45. John A., Kokot G. The test of implementation the orthotropic material properties in numerical model of human pelvic bone. 1st CEACM Conf. on Comput. Mech., Proc. of 15th Int. Conf. on Comp. Meth. in Mech. CMM2003, Gliwice/Wisła 2003, pp. 161-162, full paper (6 pages) on CD.
 46. John A., Kokot G. The anisotropic material properties in numerical model of the human pelvic bone. Proc of The International Conference Numerical Methods in Continuum Mechanics NMCM2003, Ext. Abstracts, Zilina, Slovak Republic, 2003, pp. 55-56, and full paper (6 pages) on CD.
 47. John A., Kokot G. Thermo-mechanical analysis of wheel-break shoe system in rail vehicle. Proc of The Int. Conference Numerical Methods in Continuum Mechanics NMCM2003. Extended Abstracts, Zilina, Slovak Republic, 2003, 55-56, and full paper (4 pages) on CD.
 48. Kokot G., Orantek P. Topology Optimization Using Evolutionary Algorithms IUTAM Symposium on Evolutionary Methods in Mechanics. Kluwer 2003.
 49. Burczyński T., Kokot G., Kuś W., Poteralski A., Bojara S., Chuchnowski W., Tokarczyk J., Winkler T. Optymalizacja ewolucyjna postaci geometrycznej stropnicy obudowy górniczej. Mat. KOMTECH 2003 Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechaniczne w świetle wymagań unii europejskiej. Szczyrk, 2003.
 50. Burczyński T., Beluch W., Dlugosz A., Kokot G., Kus W., Orantek P., Evolutionary BEM Computation in Shape Optimization Problems . In: Advanced Mathematical and Computational Mechanics Aspects of the Boundary Element Method.
 51. 2004

 52. Kokot G. Obliczenia wytrzymałościowe z uwzględnieniem naprężeń cieplnych przy użyciu pakietu MSC.Marc, Mat. Sem. dla przemysłu „Współczesne narzędzia obliczeniowe w inżynierii energetycznej”, w ramach Centrum Doskonałości OPTI_Energy, Pol. Śląska, Gliwice 2004.
 53. 2005

 54. John A., Kokot G. Numeryczna analiza termomechaniczna wkładek hamulcowych w pojazdach szynowych. Streszczenia referatów Sympozjonu Modelowanie w Mechanice, Gliwice-Wisła 2005, ZN KMS 29, 163-168
 55. John A., Kokot G., Kuś W. The numerical testing of brake shoes made from cast iron and composites. Proc. International Conf. Computer Method in Mecanics CMM2005, (streszczenie + pełna wersja na CD) Częstochowa 2005
 56. John A., Kokot G. Modelowanie hamowania w układzie koło-klocek hamulcowy w pojazdach szynowych z wykorzystaniem systemu MSC.Patran/Marc. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Transport 2005.
 57. John A., Kokot G. Zastosowanie nowoczesnych systemów obliczeń inżynierskich w projektowaniu i analizach wytrzymałościowych obiektów przemysłowych. Proc. of the 3rd Scientific Conference MMME2005, Gliwice 2005, pp. 849-858.
 58. John A., Kokot G. The application of modern computer aided engineering systems in designing and strength simulations of industrial structures. Proc. (Abstracts) of Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology, Gliwice-Wisła 2005
 59. John A., Kokot G., Kuś W. The numerical testing of brake shoes made from cast iron and composites. Materiały Konferencyjne Międzynarodowej konferencji Computer Method in Mechanics CMM2005, Short Papers, 100-101, Częstochowa 2005 (pełna wersja na CD).
 60. John A., Kokot G. The application of modern computer aided engineering systems in designing and strength simulations of industrial structures. Materiały Konferencyjne Międzynarodowej konferencji COMMENT2005, Gliwice-Wisła 2005, (pełna wersja na CD).
 61. John A., Kokot G. The effort comparison of the brake shoes made from cast iron and composites. Book of Abstracts International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics 2005, Žilina, Slovak Republic, pp. 37-38.
 62. John A., Kokot G. The numerical testing of brake shoes made from cast iron and composites. Rozdział w monografii: Rail vehicle dynamics and associated problems. Ed.: A. Sładkowski, Wydawnictwo Pol. Śl., Gliwice 2005, 161-172.
 63. John A., Kokot G. Projektowanie i analizy wytrzymałościowe obiektów przemysłowych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów obliczeń inżynierskich. MSC.Software, Mat. Konferencji użytkowników oprogramowania MSC.Software, Kraków 2005, na CD.
 64. Paruch M., Dziewoński M., Kokot G. Temperature determination in the tissue with a tumor using MRBEM and FEM. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Częstochowa, Poland, 2005.
 65. 2006

 66. John A., Kokot G. Numeryczna analiza wybranych elementów układu hamulcowego w samochodach ciężarowych. Streszczenia referatów XLV Sympozjonu Modelowanie w Mechanice, Gliwice-Wisła 2006.
 67. John A., Kokot G. The numerical modeling of braking in the rail vehicles. Proceedings of the 11th International Conference "Mechanika", Kowno, Litwa 2006, 106-114 również na CD.
 68. John A., Kokot G. The numerical modeling of braking in the rail vehicles. Proceedings of the 11th International Conference "Mechanika", on CD,Kowno, Litwa 2006.
 69. 2007

 70. Kokot G., John A., Górka J. Symulacja komputerowa procesu spawania. Mat. Konf.I Kongres Mechaniki Polskiej,streszczenia, 169, Warszawa 2007.
 71. Kokot G., John A., Górka J. Symulacja komputerowa procesu spawania. Mat. Konf.I Kongres Mechaniki Polskiej, na CD, 7 stron, Warszawa 2007.
 72. Kokot G., John A., Górka J. Welding process simulation using FEM. Proc. of the 17-th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, 207-208, Lodz-Spala, 2007.
 73. Kokot G., John A., Górka J. Welding process simulation using FEM. 17-th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, on CD, Lodz-Spala, 2007.
 74. Kokot G., Kuś W. Multiscale analysis of shell structures with small features. Proc. of the 17-th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, 209-210, Lodz-Spala, 2007.
 75. Kokot G., Kuś W. Multiscale analysis of shell structures with small features. 17-th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, on CD, Lodz-Spala, 2007.
 76. G. Kokot, W. Kuś Global optimization of shell structures with small features by using multiscale approach. Proc. of the 23rd IFIP TC 7 Conference on System Modelling and Optimization, Cracow, 2007, ISBN 978-83-88309-0.
 77. Kokot G., John A. Wspomaganie procesu spawania z wykorzystaniem MES. Mat. Konf. X Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej Programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania, 74-75,Kazimierz Dolny 2007.
 78. Kokot G., John A. Wspomaganie procesu spawania z wykorzystaniem MES. Mat. Konf. X Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej Programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania, na CD,8 stron,Kazimierz Dolny 2007.

 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie