Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 


 

Dr inż. Jolanta Dziatkiewicz
e-mail: Jolanta.Dziatkiewicz<at>polsl.pl
Wydział Mechaniczny-Technologiczny
pokój 151
tel. (+48 32) 2371302

Plan zajęć (https://plan.polsl.pl/)


Publikacje

  2007

 1. Poteralska J., Majchrzak E., Dziewoński M. Problem optymalizacji liniowej - opracowanie oprogramowania bazującego na metodach selekcji i simpleks Studencka Konferencja Naukowa "Metody Komputerowe 2007", wyd. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki, Gliwice, 2007, str. 69-72
 2. 2008

 3. Majchrzak E., Kałuża G., Poteralska J. Solution of the Cattaneo-Vernotte bio-heat transfer equation by means of the dual reciprocity method Proceedings of the 36th Solid Mechanics Conference, Gdańsk, Poland, September 9-12, 2008, 12-13
 4. Majchrzak E., Drozdek J., Kałuża G., Poteralska J. Application of the dual reciprocity boundary element method for numerical modelling of solidification process Archives of Foundry Engineering, Vol. 8, Issue 4, 2008, 99-104
 5. Majchrzak E., Drozdek J.,Kałuża G., Poteralska J. Zastosowanie dualnej metody elementów brzegowych do modelowania procesu krzepnięcia Mat. konf. 49 Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Krzepnięcie i Krystalizacja Metali - 2008'', Kielce-Cedzyna, 23-25.09.2008, 6 stron. (CD ROM)
 6. Majchrzak E., Kałuża G., Poteralska J. Application of the DRBEM for numerical solution of Cattaneo-Vernotte bioheat transfer equation Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science of Czestochowa University of Technology, Częstochowa, 1(7), 2008, 111-120
 7. 2009

 8. Majchrzak E., Poteralska J. Numerical modelling of short-pulse laser interactions with thin metal films using two-temperature model Computer Methods in Mechanics, Short Papers, ISBN 978-83-7481-245-0, Zielona Góra, Poland 2009, 295-296.
 9. Majchrzak E., Mochnacki B., Poteralska J. Estimation of laser intensity in a process of thin metal film heating Evolutionaty and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems, Eurogen, Cracow, Poland, 2009
 10. Majchrzak E., Kałuża G., Poteralska J. Application of dual reciprocity boundary element method for numerical solution of bioheat transfer equation Computational Modelling and Advanced Simulations, 30 June - 3 July, Bratislava, 2009, Book of abstracts 79-80
 11. Majchrzak E., Kałuża G., Poteralska J. Application of dual reciprocity boundary element method for numerical solution of bioheat transfer equation Computational Modelling and Advanced Simulations, 30 June - 3 July, Bratislava, 2009, CD-ROM Proceedings
 12. Mochnacki B., Dziewoński M., Poteralska J. Thermal effects in domain of tissue subjected to an external heat source Computational Modelling and Advanced Simulations, 30 June - 3 July, Bratislava, 2009, Book of abstracts 89-90
 13. Mochnacki B., Dziewoński M., Poteralska J. Thermal effects in domain of tissue subjected to an external heat source Computational Modelling and Advanced Simulations, 30 June - 3 July, Bratislava, 2009, CD-ROM Proceedings
 14. Majchrzak E., Mochnacki B., Poteralska J. 'One-shot' identification of laser intensity in a process of thin metal film heating Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science of Czestochowa University of Technology, Częstochowa, 1(8), 2009, 131-136.
 15. 2010

 16. Majchrzak E., Poteralska J., Turchan Ł. Comparison of different bioheat transfer models used in numerical modelling of a hyperthermia therapy International Conference of the Polish Society of Biomechanics 25 - 28 August, Warsaw, 2010 , Book of abstracts 137-138
 17. Majchrzak E., Poteralska J. Application of two-temperature model for numerical study of ultrashort laser pulse interactions with metal films 37th Solid Mechanics Conference, 6 -10 September, Warsaw, Poland, 2010, Book of abstracts 52-53
 18. Majchrzak E., Poteralska J. Numerical analysis of short-pulse laser interactions with thin metal film Archives of Foundry Engineering, Vol. 10, Issue 4, 2010, 123-128
 19. Majchrzak E., Poteralska J. Analiza numeryczna oddziaływań lasera o krótkim impulsie na warstwy metalowe Mat. konf. 51 Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Krzepnięcie i Krystalizacja Metali - 2010'', Kielce-Cedzyna, 27-29.09.2010, 6 stron. (CD ROM)
 20. Majchrzak E., Poteralska J. Two-temperature microscale heat treansfer model. Part1: Determination of electrons parameters Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science of Czestochowa University of Technology, 1(9), Częstochowa, 2010, 99-108
 21. Majchrzak E., Poteralska J. Two-temperature microscale heat treansfer model. Part2: Determination of lattice parameters Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science of Czestochowa University of Technology, 1 (9), Częstochowa, 2010, 109-120
 22. 2011

 23. Majchrzak E., Poteralska J. Two-temperature model of microscopic heat transfer, Computer Methods in Materials Science Vol. 11, No. 2, pp.330-336, 2011

 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie