Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 


 

Dr hab. inż. Jerzy Mendakiewicz Prof. Pol. Śl.
e-mail: Jerzy.Mendakiewicz<at>polsl.pl
Wydział Mechaniczny-Technologiczny
pokój 151
tel. (+48 32) 2372273 

Plan zajęć (https://plan.polsl.pl/)


Książki

  Praca zbiorowa pod red. Ewy Majchrzak. M. Dziewoński, M. Jasiński, G. Kałuża, E. Majchrzak, J. Mendakiewicz, M. Paruch, A. Piasecka-Belkhayat, Badania operacyjne. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.


Publikacje

  1988

 1. S.Jura, J.Mendakiewicz Nowa metoda oceny stopnia zabielenia żeliwa szarego Krzepnięcie metali i stopów; Badania podstawowe, Gliwice (1988), 217-229
 2. 1992

 3. J.Mendakiewicz Określenie struktury żeliwa na podstawie efektów cieplnych procesu krystalizacji pierwotnej Prace Komisji Naukowych PAN, Komisja Odlewnictwa, zeszyt 16, Katowice (1992), 69-70
 4. 1993

 5. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz Application of the Generalized Alternating Phase Truncation Method for Numerical Modelling of Cast Iron Solidification Solidification of Metals and Alloys, Vol. 18, Wyd. Ossolineum (1993), 103-112
 6. 1994

 7. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz Macroscopic Model of Cast Iron Solidification. Numerical Solution on the Basis of BEM Solidification of Metals and Alloys, No 19, Wyd. Ossolineum (1994), 181-192
 8. J.Mendakiewicz, E.Majchrzak The Application of Combined BEM-FEM Algorithm in Numerical Modelling of a Certain Non-Steady and Non-Linear Diffusion Problem 1st Int.Conf. on Parallel Processing and Applied Mathematics, PPAM'94, Czestochowa (1994),139-146
 9. J.Mendakiewicz The Numerical Analysis of Chill Tendency in the Iron Casting Domain III Int. Conf. on Achievements in Mechanical and Materials Engineering AMME'94, Gliwice (1994), 229-236
 10. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, B.Mochnacki The Valuation of Cast Iron Hard Spots on the Basis of Numerical Simulation VIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów, Opole - Jesenik 1994r., Zeszyty Naukowe WSI w Opolu nr 208, Mechanika z. 50, pt. Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów, 185-187
 11. 1995

 12. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz Modelowanie przepływu ciepła w układzie odlew żeliwny-masa formierska XX Konferencja Wydziału Odlewnictwa AGH, I Int. Conf. of Faculty of Foundry Engineering, Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków (1995), 141-146
 13. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz Numerical Analysis of Cast Iron Solidification Process XIV Int. Scientific Conf. Advanced Materials and Technologies, Zakopane 1995r., ELSEVIER Journal of Materials Processing Technology 53, Amsterdam (1995), 258-292
 14. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz Numerical Model of Hot Spot Solidification Using Combined FEM-BEM Algorithm Solidification of Metals and Alloys, No 23, Wyd. Ossolineum (1995), 25-30, Katowice, Bielsko-Biała, Częstochowa, Opole, 1995
 15. 1996

 16. B.Mochnacki, E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, J.S.Suchy Numerical Model of Cast Composite Solidification Process XXXV Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Zeszyty naukowe Katedry Mechaniki Technicznej Politechniki Śląskiej (1996), tom 2, 149-154, Gliwice, 1996
 17. B.Mochnacki, J.S.Suchy, J.Mendakiewicz The Analysis of Artificial Heat Source Method Convergence and Its Application in Numerical Modelling of Solidification Process X Międzynarodowe Sympozjum "Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów", Zeszyty naukowe nr 227/97 Politechnika Opolska (1996), Mechanika, z. 53, 7-10, Głuchołazy, 1996
 18. 1997

 19. E.Majchrzak, E.Ładyga, J.Mendakiewicz Modelowanie krzepnięcia odlewów o geometrii kulistej z wykorzystaniem kombinowanej metody elementów brzegowych Solidification of Metals and Alloys, No 30, Wyd. Ossolineum (1997), 155-166, Katowice, Bielsko-Biała, Częstochowa, Opole, 1997
 20. B.Mochnacki, J.Mendakiewicz, R.Szopa Prediction of Tissue Burns on the Basis of Numerical Simulation Seminarium "Biomechanika w implantologii", materiały seminarium, 111-118, Ustroń, 1997
 21. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz Numerical Model of Heat Transfer in Domain of Continuous Casting Mould Using the BEM. Part I - Theoretical Background XI Międzynarodowe Sympozjum "Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów", Zeszyty naukowe nr 235/97 Politechnika Opolska (1997), Mechanika, z. 55, 209-212, Brno - Svratka, 1997
 22. 1998

 23. R.Szopa, J.Mendakiewicz Numerical simulation of cylindrical casting solidification on the basis of combined BEM XXXVII Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Zeszyty naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej (1998), tom 6, 335-340, Wisła, 1998
 24. B.Mochnacki, J.Mendakiewicz, M.Prażmowski Numerical Analysis of Internal Chills Influence on the Solidification Process XIII Międzynarodowe Sympozjum " Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów", Zeszyty naukowe nr 246/98 Politechnika Opolska (1998), Mechanika, z. 57, 9-12, Ostrava - Komorni Lhotka, 1998
 25. 1999

 26. E.Pawlak, J.Mendakiewicz Numerical Model of Heat Treatment Using the Generalized FDM. Part II XIV Międzynarodowe Sympozjum "Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów", Zeszyty naukowe nr 253/99 Politechnika Opolska (1999), Mechanika, z. 59, 19-26, Głuchołazy, 1999
 27. 2000

 28. J.Mendakiewicz, A.Piasecka Belkhayat, R.Szopa Modelowanie zadań z ostrym frontem krzepnięcia z wykorzystaniem II schematu MEB Solidification of Metals and Alloys, Year 2000, Vol. 2, No 44, Wyd. Komisji Odlewnictwa Katowickiego Oddziału PAN (2000), 223-228, Katowice, Opole, 2000
 29. R.Szopa, J.Mendakiewicz The Boundary Element Model of Heat Transfer in Spherical Domains XV Międzynarodowe Sympozjum "Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów", Zeszyty naukowe nr 263/2000 Politechnika Opolska (2000), Mechanika, z. 63, 37-42, Brno, 2000
 30. 2001

 31. J.Mendakiewicz, A.Piasecka Belkhayat Modelling of Cast Iron Solidification Using the Fixed Domain Approach XVI Międzynarodowe Sympozjum "Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów", Zeszyty naukowe nr 279/2001 Politechnika Opolska (2001), Mechanika, z. 72, 205-208, Opole - Komorni Lhotka, 2001
 32. 2002

 33. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, A.Piasecka Belkhayat Modelling of Pure Metal Crystallization Proces with Regard to Sensitivity Analysis Archives of Foundry, Year 2002, Vol. 2, No 4, Wyd. Komisji Odlewnictwa Katowickiego Oddziału PAN, 141-146, Katowice, 2002
 34. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, D.Janisz Estimation of Time Dependent Boundary Heat Flux Using Sensitivity Coefficients XVII Międzynarodowe Sympozjum "Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów", Zeszyty naukowe nr 288/2002 Politechnika Opolska (2002), Mechanika, z. 75, 141-144, Głuchołazy, 2002
 35. 2003

 36. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, D.Janisz Identification of Boundary Heat Flux Using The Sequential Function Specification Method XVIII Miedzynarodowe Sympozjum "Metody oceny struktury oraz wlasnosci materialów i wyrobów", Zeszyty naukowe nr 290/2003 Politechnika Opolska (2003), Mechanika, z. 76, 267-270, Opole, 2003
 37. 2004

 38. E.Majchrzak, E.Ladyga, J.Mendakiewicz, A.Piasecka-Belkhayat Different variants of the boundary element method for parabolic equations Sympozjum SIMI 2004, Zeszyty naukowe nr 1(3) 2004 Prace naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki, 127-132, Politechnika Czestochowska, Czestochowa, 2004
 39. E.Majchrzak, D.Janisz, J.Mendakiewicz, A.Piasecka-Belkhayat Identification of Thermophysical Parameters of the Mould XLV Miedzynarodowa Konferencja Naukowa "Krzepniecie i Krystalizacja Metali - 2004", Sielpia, Archiwum Odlewnictwa, Wydawnictwo Komisji Odlewnictwa Katowickiego Oddzialu PAN (rocznik 4, nr 14, 2004), 279-282
 40. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, A.Piasecka Belkhayat Estimation of Volumetric Specific Heat on the Basis of Temperature Measurements XIX Międzynarodowe Sympozjum „Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów”, Zeszyty naukowe nr 298/2004 Politechnika Opolska (2004), Mechanika, z. 78, 225-228, Rožnov pod Radhoštem, 2004
 41. 2005

 42. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, A.Piasecka Belkhayat Algorithm of the mould thermal parameters identification in the system casting-mould-environment Worldwide Congress of Materials and Manufacturing Engineering and Technology COMMENT’2005, Wisła 16 – 19.05.2005r., ELSEVIER Journal of Materials Processing Technology 164-165 (2005), Amsterdam 2005, 1544-1549
 43. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, A.Piasecka Belkhayat Algorithm of the mould thermal parameters identification in the system casting-mould-environment Worldwide Congress of Materials and Manufacturing Engineering and Technology COMMENT’2005, Gliwice - Wisła 16 – 19.05.2005r., Proceedings of the 13th International Scientific Conference Achievements in Mechanical & Materials Engineering, 411-414
 44. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz Estimation of cast steel thermal conductivity on the basis of cooling curves from the casting domain Worldwide Congress of Materials and Manufacturing Engineering and Technology COMMENT’2005, 46th International Scientific Conference on Foundry - Solidification and Crystallisation FOUND'2005, Polish Academy of Sciences, Branch Katowice, Foundry Commission, Archives of Foundry, 2005, vol. 5 no. 15, (34/15), 265-270
 45. E.Majchrzak, M.Jasiński, J.Mendakiewicz Identification of Epidermis Thermal Parameters on The Basis of Skin Surface Temperature 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Częstochowa 21-24.06.2005r., Short Papers, ISBN-83-921605-2-5, 315-316
 46. E.Majchrzak, M.Jasiński, J.Mendakiewicz Identification of Epidermis Thermal Parameters on The Basis of Skin Surface Temperature 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Częstochowa 21-24.06.2005r., CD-ROM Proceedings, ISBN-83-921605-7-6
 47. E.Majchrzak, K.Freus, J.Mendakiewicz Identification of Boundary Heat Flux Using The Different Methods of Inverse Problem Solution 10th International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics NMCM 2005 & 4th workshop on TREFFTZ Methods, Book of Abstract, Žilina, Slovak Republic, August 23-26 2005, 85-86
 48. E.Majchrzak, K.Freus, J.Mendakiewicz Identification of Boundary Heat Flux Using The Different Methods of Inverse Problem Solution 10th International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics NMCM 2005 & 4th workshop on TREFFTZ Methods, CD-ROM Proceedings, Žilina, Slovak Republic, August 23-26 2005, 1-15
 49. E.Majchrzak, K.Freus, J.Mendakiewicz Identification of Boundary Heat Flux Using The Global Function Specification Method Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(4) 2005, 147-156, Częstochowa, 2005
 50. E.Majchrzak, K.Freus, J.Mendakiewicz Identification of Time Dependent Boundary Heat Flux using Parameter Estimation Method XX Międzynarodowe Sympozjum „Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów”, Zeszyty naukowe nr 308/2005 Politechnika Opolska (2005), Mechanika, z. 86, 61-66, Ustroń – Jaszowiec, 7-9.12.2005
 51. 2006

 52. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz Application of FDM for Numerical Solution of Hyperbolic Heat Conduction Equation Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(5) 2006, 134-139, Częstochowa, 2006
 53. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz Identification of Cast Iron Substitute Thermal Capacity XLVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa ?rzepnięcie i Krystalizacja Metali ?2006? Sielpia, Archiwum Odlewnictwa,Wydawnictwo Komisji Odlewnictwa Katowickiego Oddziału PAN (rocznik 6, nr 22, 2006), 310-315, Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, No 22
 54. J.Mendakiewicz Wpływ doboru zastępczej pojemno?i cieplnej żeliwa na wyniki obliczeń numerycznych XLVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa ?rzepnięcie i Krystalizacja Metali ?2006? Sielpia, Archiwum Odlewnictwa, Wydawnictwo Komisji Odlewnictwa Katowickiego Oddziału PAN (rocznik 6, nr 22, 2006), 316-323, Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, No 22
 55. J.Mendakiewicz Estimation of Cast Iron Substitute Thermal Capacity Using The Temperature Measurements XXI Międzynarodowe Sympozjum ?etody oceny struktury oraz własno?i materiałów i wyrobów? Zeszyty naukowe nr 318/2006 Politechnika Opolska (2006), Mechanika, z. 88, 247-252, Ro?ov pod Radho?em , 2006
 56. E.Majchrzak, M.Dziewoński, J.Mendakiewicz Identification of Temperature Dependent Specific Heat Using Gradient Method XXI Międzynarodowe Sympozjum ?etody oceny struktury oraz własno?i materiałów i wyrobów? Zeszyty naukowe nr 318/2006 Politechnika Opolska (2006), Mechanika, z. 88, 229-234, Ro?ov pod Radho?em , 2006
 57. J.Mendakiewicz Inverse Problem of Solidification Modeling ?Identification of Substitute Thermal Capacity 5th International Conference ?imulation Designing and Control of Foundry Processes??FOCOMP?6, AGH University of Science and Technology, Department of Automatics Foundry Research Institute, 33-41, Kraków, 2006
 58. 2007

 59. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, M.Paruch Comparison of different algorithms of temperature dependent specific heat identification 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, ISBN-978-83-923982-2-6, 2007, 51-52
 60. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, M.Paruch Comparison of different algorithms of temperature dependent specific heat identification, 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, ISBN-978-83-923982-3-3, 2007, 1-6
 61. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, M.Paruch Application of evolutionary algorithms in identification of solidification parameters, Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 23, Issue 2, 2007, 67-70
 62. J.Mendakiewicz Estimation of boundary heat flux during cast iron solidification Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(6), Częstochowa, 2007, 191-198
 63. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz Gradient method of cast iron latent heat identification Archives of Foundry Engineering, Vol. 7, No 4, 2007, 121?26
 64. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz Metoda gradientowa identyfikacji utajonego ciepła krzepnięcia żeliwa Międzynarodowa Konferencja Naukowa ?rzepnięcie i Krystalizacja Metali ?2007?Sielpia, Kielce, Mat. Konferencyjne (CD ROM), 2007, pp.1-6
 65. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, K.Freus Identification of temperature dependent thermal conductivity of alloy using gradient method Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika, 89, 2007, 57-58
 66. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, K.Freus Identification of temperature dependent thermal conductivity of alloy using gradient method XXII Międzynarodowe Sympozjum ?etody oceny struktury oraz własno?i materiałów i wyrobów? Mat. Konferencyjne (CD ROM), 2007, 145-146
 67. 2008

 68. J.Mendakiewicz Application of identification methods in solidification process modeling Archives of Foundry Engineering, Vol. 8, Special Issue, No 1, 2008, 203?10
 69. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz Identification of parameters determining the course of casting solidification 8th International Foundrymen Conference, Development of Foundry Management and Technology, Proceedings Book 39-2008, Chorwacja, Opatija, 2008
 70. J.Mendakiewicz Application of experimental data for numerical simulation of cast iron solidification Archives of Foundry Engineering, Vol. 8, No 4, 2008, 111?14
 71. J.Mendakiewicz Wykorzystanie danych do?iadczalnych w symulacji numerycznej procesu krzepnięcia żeliwa Międzynarodowa Konferencja Naukowa ?rzepnięcie i Krystalizacja Metali ?2008?Cedzyna, Kielce, Mat. Konferencyjne (CD ROM), 2008
 72. J.Mendakiewicz, M.Paruch Application of evolutionary algorithm for cast iron latent heat identification Archives of Foundry Engineering, Vol. 8, No 4, 2008, 115?20
 73. J.Mendakiewicz, M.Paruch Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do identyfikacji zastępczej pojemno?i cieplnej żeliwa Międzynarodowa Konferencja Naukowa ?rzepnięcie i Krystalizacja Metali ?2008?Cedzyna, Kielce, Mat. Konferencyjne (CD ROM), 2008
 74. J.Mendakiewicz Application of sensitivity analysis in experiments design Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(7), Częstochowa, 2008, 141-148
 75. J.Mendakiewicz Sensitivity analysis as an accessory tool in experiments design Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika, 92, 2008, 33-34
 76. J.Mendakiewicz Sensitivity analysis as an accessory tool in experiments design XXIII Międzynarodowe Sympozjum ?etody oceny struktury oraz własno?i materiałów i wyrobów? Mat. Konferencyjne (CD ROM), 2008, 93-100
 77. 2009

 78. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz Identification of cast steel latent heat on a basis of thermal and differential analysis Komplastech, 2009, Computer Methods in Materials Science, Informatyka w Technologii Materiałów, vol. 9, 2009, no. 2, 195-199
 79. A.Piasecka Belkhayat, J.Mendakiewicz Modelling of cast iron solidification process with interval thermophysical parameters 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2009, ISBN-978-83-7481-245-0, 2009, 371-372
 80. A.Piasecka Belkhayat, J.Mendakiewicz Application of interval arithmetic for numerical modelling of solidification process EUROGEN 2009, ECCOMAS Thematic Conference, Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems, Kraków/Gliwice, 2009, 87-88
 81. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, M.Paruch Application of evolutionary algorithms for inverse solidification problems solution EUROGEN 2009, ECCOMAS Thematic Conference, Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems, Kraków/Gliwice, 2009, 65-66
 82. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz Optimum location of sensors used for mould parameters estimation Archives of Foundry Engineering, Vol. 10, No1/2010 , 2009, 97-100
 83. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz Optymalne położenie sensorów wykorzystywanych do estymacji parametrów masy formierskiej Międzynarodowa Konferencja Naukowa ?rzepnięcie i Krystalizacja Metali ?2009?Cedzyna, Kielce, Mat. Konferencyjne (CD ROM), 2009
 84. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz Optimal Location of Sensors for Estimation of Cast Iron Latent Heat Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(8), Częstochowa 2009, 123-130
 85. J.Mendakiewicz Location of Sensors Assuring the Optimal Solution of Identification Problems Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika, 95, 2009, 85-86
 86. J.Mendakiewicz Location of Sensors Assuring the Optimal Solution of Identification Problems XXIV Międzynarodowe Sympozjum ?etody oceny struktury oraz własno?i materiałów i wyrobów? Mat. Konferencyjne (CD ROM), 2009, 217-218
 87. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz, M.Paruch Identification of solidification parameters using evolutionary algorithm AI-METH 2009 Symposium on Methods of Artificial Intelligence, Gliwice, 2009, 45-46
 88. 2010

 89. E.Majchrzak, J.Mendakiewicz Sensitivity analysis as a tool of optimal sensors location for solidification parameters estimation Materials Science Forum Vols. 638-642 (2010), 2640-2645, Trans Tech Publications, Switzerlans

 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie