Main page   Strona główna   Zarząd   Czlonkowie   Prace studentów   Konferencje   Fotogaleria     
 

 

Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
Strona główna
 
 
 
Głównym celem Koła jest poszerzenie wiedzy studentów na temat metod komputerowych i ich zastosowań w technice.

Zakres merytoryczny działania Koła obejmuje:

 • poznanie nowych metod komputerowych i technik informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w dziedzinie mechaniki,
 • zapoznanie się ze sprzętem i programami komputerowymi oraz ich obsługą,
 • pogłębienie wiedzy z zakresu mechaniki układów odkształcalnych, termomechaniki, biomechaniki, analizy wrażliwości i optymalizacji, modelowania układów i procesów.

Formy działalności Koła:

 • udostępnienie członkom koła sprzętu oraz programów komputerowych znajdujących się w laboratoriach Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej (IMIO),
 • prowadzenie badań własnych i samokształcenie przez członków Koła,
 • prezentacje przez członków Koła prac własnych, prac przejściowych i prac dyplomowych na zebraniach naukowych Koła i konferencjach,
 • opieka naukowa pracowników IMIO nad pracami własnymi członków Koła,
 • referaty pracowników naukowych IMIO oraz zaproszonych gości na zebraniach naukowych Koła,
 • uczestniczenie w wystawach i prezentacjach sprzętu i programów komputerowych,
 • zapoznanie się z pracą biur projektowo-konstrukcyjnych, instytutów, szkół wyższych stosujących metody mechaniki komputerowej, przez organizowanie wycieczek,
 • współpraca naukowa z innymi studenckimi kołami naukowymi w kraju i za granicą.

Koło powstało w dniu 26.10.2001.

Opiekun naukowy Koła -

 dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl.
   

Opiekun ds. organizacji -

 dr inż. Grzegorz Dziatkiewicz
   dr inż. Jacek Ptaszny 
   mgr inż. Marcin Hatłas

 
Obecnie brak aktywnych anonsów. Aby dodać nowy anons, kliknij łącze Dodaj nowy anons poniżej.
 Dodaj nowy anons


INTEGRATOR wspomaga zatrudnianie studentów i absolwentów zwłaszcza kierunków technicznych a także wymianę informacji dotyczących bieżącej działalności kół naukowych, organizacji studenckich i innych jednostek akademickich z przedsiębiorstwami specjalistycznymi powiązanymi branżowo celem nawiązania współpracy.

 

 

  http://www.imio.polsl.pl
  http://www.mscsoftware.com/
  http://www.ansys.com/
  http://www.simulia.com/
  https://eintegrator.com.pl/
  https://www.facebook.com/imiopolsl
 Dodaj nowe łącze

© Copyright IMIO. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe zamieszczone na stronach są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną IMIO.
Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja, bez pisemnej zgody Kierownika Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej jest zabroniona.