Przejdź w górę do witryny Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
 
 
Informacje o projekcie
 
   O projekcie
 Opis
 Zadania
 Osiągnięcia
 Zespół
 Publikacje
 Kontakt

 

 

 

 

Icon

Tytuł projektu: Analiza wieloskalowa materiałów niejednorodnych z uwzględnieniem anizotropii oraz nieliniowych związków konstytutywnych
Obszar badawczy: ST - Nauki Ścisłe i Techniczne
Numer panelu dyscyplin ST8 - Inżynieria procesów i produkcji
Numer rejestracyjny: 2016/21/N/ST8/01119
Kwota umowy: 99 600 zł
Okres realizacji projektu (liczba miesięcy): 36
Termin rozpoczęcia: 2017-03-16
Termin zakończenia: 2020-03-15
Słowa kluczowe: mikromechanika, mechanika komputerowa, homogenizacja, materiały kompozytowe, cyfrowa korelacja obrazu
Keywords: micromechanics, computational mechanics, homogenization, composite materials, digital image correlation


Graficzne przedstawienie wybranych efektów realizacji projektu