Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 


 

Dr inż. Marek Paruch
e-mail: Marek.Paruch<at>polsl.pl
Wydział Mechaniczny-Technologiczny
pokój 103
tel. (+48 32) 2372203

Plan zajęć (https://plan.polsl.pl/)


Książki
 1. Praca zbiorowa pod red. Ewy Majchrzak. M. Dziewoński, M. Jasiński, G. Kałuża, E. Majchrzak, J. Mendakiewicz, M. Paruch, A. Piasecka-Belkhayat, Badania operacyjne. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.

Publikacje

  2003

 1. E. Majchrzak, J. Drozdek, M. Paruch Multiple reciprocity BEM for numerical analysis of thermal processes in the system tissue - tumor region 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Gliwice-Wisła, Poland, CD-ROM Proceedings
 2. E. Majchrzak, J. Drozdek, M. Paruch Multiple reciprocity BEM for numerical analysis of thermal processes in the system tissue - tumor region 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Gliwice-Wisła, Poland, Short Papers
 3. E. Majchrzak, J. Drozdek, M. Paruch 3D boundary element model of thermal processes in the tissue with a tumor 9th International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics NMCM-2003, Żilina, Slovakia, CD-ROM Proceedings
 4. E. Majchrzak, J. Drozdek, M. Paruch 3D boundary element model of thermal processes in the tissue with a tumor 9th International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics NMCM-2003, Żilina, Slovakia, Short Papers
 5. E. Majchrzak, J. Drozdek, M. Paruch Sensitivity analysis of temperature field in the tissue with a tumor Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(2), Częstochowa, Poland
 6. 2004

 7. E. Majchrzak, M. Paruch Identification of the tumor region on the basis of skin surface temperature European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS 2004, Jyvaskyla, Finland, CD-ROM Proceedings
 8. E. Majchrzak, M. Paruch Identification of the tumor region on the basis of skin surface temperature European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS 2004, Jyvaskyla, Finland, Book of Abstracts
 9. E. Majchrzak, M. Paruch Estimation of internal heat source in a tumor region on the basis of skin surface temperature Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 6, Suppl. 1, 2004. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
 10. E. Majchrzak, J. Drozdek, M. Paruch Modelling of thermal processes occuring in the tissue with a tumor with regard to parameter sensitivity analysis Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(3), Częstochowa, Poland
 11. 2005

 12. E. Majchrzak, M. Paruch, T. Burczyński A comparison of different techniques of inverse problem solution for identification of tumor thermal parameters 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, Poland, CD-ROM Proceedings
 13. E. Majchrzak, M. Paruch, T. Burczyński A comparison of different techniques of inverse problem solution for identification of tumor thermal parameters 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, Poland, Short Papers
 14. E. Majchrzak, M. Paruch Identification of tumor thermal parameters using techniques of inverse problem solution 10th International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics & 4th workshop on Trefftz Methods NMCM-2005, Żilina, Slovakia, Book of Abstracts
 15. E. Majchrzak, M. Paruch Identification of tumor thermal parameters using techniques of inverse problem solution 10th International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics & 4th workshop on Trefftz Methods NMCM-2005, Żilina, Slovakia, Full papers in CD-ROM Proceedings
 16. E. Majchrzak, M. Paruch Identification of tumor shape and position in 3D domain using evolutionary algorithm Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2005 and the workshop on Knowledge Acquisition in Mechanical Engineering, Gliwice, Poland, Book of Abstracts
 17. E. Majchrzak, M. Paruch Identification of tumor shape and position in 3D domain using evolutionary algorithm Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2005 and the workshop on Knowledge Acquisition in Mechanical Engineering, Gliwice, Poland, Recent Developments in Artificial Intelligence Methods
 18. E. Majchrzak, G. Kałuża, M. Paruch Sensitivity analysis of temperature field with respect to radius of internal hole Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(4), Częstochowa, Poland
 19. M. Paruch, M. Dziewoński, G. Kokot Temperature determination in the tissue with a tumor using MRBEM and FEM Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(4), Częstochowa, Poland
 20. E. Majchrzak, M. Paruch Localization of tumor region using the information concerning skin surface temperature 2nd International Conference on Computational Bioengineering ICCB 2005, Lisbon, Portugal, Full papers
 21. M. Paruch Zastosowanie metod identyfikacji w wybranych zagadnieniach przepływu biociepła. Rozprawa doktorska Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak, Gliwice 2005
 22. 2006

 23. E. Majchrzak, M. Paruch Identyfikacja podobszaru nowotworowego w tkance biologicznej z zastosowaniem algorytmu ewolucyjnego i hybrydowego V Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Łódź, Polska
 24. M. Paruch, E. Majchrzak Numerical simulation of tumor region identification on the basis of skin surface temperature Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 8, No.2, 2006. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
 25. M. Dziewoński, M. Paruch Numerical simulation of the freezing process in biological tissue with tumor Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej vol. 26. Materiały Konferencyjne - International Conference BIOMECHANICS 2006, Zakopane, Polska
 26. E. Majchrzak, J. Drozdek, E. Ładyga, M. Paruch Computer implementation of the dual reciprocity BEM for 2D Poisson's equation Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(5), Częstochowa, Poland
 27. 2007

 28. E. Majchrzak, M. Paruch Identification of dimensions and position of tumor region on the basis of skin surface temperature using the gradient method coupled with the multiple reciprocity BEM International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences ICCES 2007, Miami, Florida, USA
 29. E. Majchrzak, J. Mendakiewicz, M. Paruch Application of evolutionary algorithms in identification of solidification parameters Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 23, Issue 2, August 2007, pp. 67-70
 30. M. Paruch, E. Majchrzak Identification of tumor region parameters using evolutionary algorithm and multiple reciprocity boundary element method Engineering Applications of Artificial Intelligence, The International Journal of Intelligent Real-Time Automation, Vol. 20, Issue 5, August 2007, pp. 647-655
 31. E. Majchrzak, J. Mendakiewicz, M. Paruch Comparison of different algorithms of temperature-dependent specific heat identification 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, Łódź-Spała, Poland, CD-ROM Proceedings
 32. E. Majchrzak, J. Mendakiewicz, M. Paruch Comparison of different algorithms of temperature-dependent specific heat identification 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, Łódź-Spała, Poland, Short Papers
 33. E. Majchrzak, G. Kałuża, M. Paruch Zadania odwrotne w przepływie biociepła I Kongres Mechaniki Polskiej, KMP 2007, Warszawa, Polska
 34. M. Paruch, E. Majchrzak Lokalizacja guzów nowotworowych na podstawie temperatury na powierzchni ciała XV Krajowa Konferencja Naukowa BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, KBiIB 2007, Wrocław, Polska
 35. Ł. Kulik, E. Majchrzak, M. Paruch Zastosowanie metody różnic skończonych do rozwiązywania równań Naviera-Stokesa dla płynów ściśliwych Studencka Konferencja Naukowa, Metody Komputerowe 2007
 36. M. Paruch Numerical simulation of bioheat transfer process in the human eye using finite element method Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(6), Częstochowa, Poland
 37. E. Majchrzak, J. Mendakiewicz, M. Paruch Application of evolutionary algorithms in identification of solidification parameters Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'07, Gliwice - Cracow - Zakopane, Poland, CD-ROM Proceedings
 38. 2008

 39. K. Stępka, E. Majchrzak, M. Paruch Modelowanie oddziaływania pola elektrycznego na tkankę biologiczną Studencka Konferencja Naukowa, Metody Komputerowe 2008
 40. E. Majchrzak, G. Dziatkiewicz, M. Paruch Modelling of tissue heating subject to external electromagnetic field Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 10, Supp. 2, 2008. Abstracts of the Congress of the Polish Society of Biomechanics, Wrocław, 31.08-3.09.2008, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
 41. E. Majchrzak, G. Dziatkiewicz, M. Paruch Modelling of tissue heating subject to external electromagnetic field Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 10, No. 2, 2008. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
 42. J. Mendakiewicz, M. Paruch Application of evolutionary algorithm for cast iron latent heat identification Archives of Foundry Engineering, Vol. 8, Issue 4/2008, pp. 115-120.
 43. J. Mendakiewicz, M. Paruch Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do identyfikacji zastępczej pojemności cieplnej żeliwa Materiały Konferencyjne 49 Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Krzepnięcie i krystalizacja metali - 2008", 23-25.09.2008 Kielce-Cedzyna
 44. E. Majchrzak, J. Drozdek, M. Paruch Heating of tissue by means of the electric field - numerical model basing on the BEM Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(7), Częstochowa, Poland
 45. 2009

 46. E. Majchrzak, M. Paruch Identification of electromagnetic field parameters assuring the cancer destruction during hyperthermia treatment International Symposium on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials, IPM 2009, Eccomas Thematic Conference, Rzeszów-Łańcut, Poland, Book of Abstracts, pp. 45-46
 47. E. Majchrzak, M. Paruch Numerical modelling of temperature distribution in tissue with a tumor subjected to the external electromagnetic field 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2009, Zielona Góra, Poland, Short Papers, pp. 293-294
 48. E. Majchrzak, M. Paruch Application of evolutionary algorithms for identification of number and size of nanoparticles embedded in a tumor region during hyperthermia treatment EUROGEN 2009, ECCOMAS Thematic Conference, Kraków, Poland, Book of Abstracts, pp. 67-68
 49. E. Majchrzak, J. Mendakiewicz, M. Paruch Application of evolutionary algorithms for inverse solidification problems solution EUROGEN 2009, ECCOMAS Thematic Conference, Kraków, Poland, Book of Abstracts, pp. 65-66
 50. E. Majchrzak, M. Paruch Modelling of temperature field in a tissue with a tumor subjected to external electromagnetic field IV International Congress on Computational Bioengineering ICCB 2009, Bertinoro, Italy, Book of Abstracts
 51. E. Majchrzak, J. Mendakiewicz, M. Paruch Identification of solidification parameters using evolutionary algorithm Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2009, Gliwice, Poland, Short Papers, pp. 45-46
 52. E. Majchrzak, M. Paruch Numerical modelling of temperature field in the tissue with a tumor subjected to the action of two external electrodes Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(8), Częstochowa, Poland
 53. 2010

 54. W. Miłkowski, E. Majchrzak, M. Paruch Analiza przepływu ciepła w skali nano - model dwutemperaturowy Studencka Konferencja Naukowa, Metody Komputerowe 2010
 55. E. Majchrzak, M. Paruch Numerical modelling of tissue heating by means of the electromagnetic field Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(9), Częstochowa, Poland
 56. 2011

 57. E. Majchrzak, M. Paruch Identification of electromagnetic field parameters assuring the cancer destruction during hyperthermia treatment Inverse Problem in Science and Engineering, Vol. 19, No. 1, January 2011, pp. 45-58, Publisher Taylor & Francis
 58. E. Majchrzak, M. Paruch Numerical modelling of the cancer destruction during hyperthermia treatment 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2011, Warszawa, Poland, Short Papers, pp. 333-334
 59. E. Majchrzak, M. Paruch Numerical modelling of the cancer destruction during hyperthermia treatment 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2011, Warszawa, Poland, CD-ROM Proceedings (6 pages)
 60. B. Mochnacki, M. Paruch Identification of generalized Fourier law parameters using the evolutionary algorithms 2nd International Conference on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials, IPM 2011, Eccomas Thematic Conference, Rzeszów-Sieniawa, Poland, Book of Abstracts, pp. 71-72
 61. N. Borowiec, E. Majchrzak, M. Paruch Rozwiązywanie zadań transportowych za pomocą modułu SOLVER oraz programu TRANS.EXE Studencka Konferencja Naukowa, Metody Komputerowe 2011
 62. A. Rosiak, E. Majchrzak, M. Paruch Zastosowanie modułu SOLVER do rozwiązywania zadań programowania całkowitoliczbowego Studencka Konferencja Naukowa, Metody Komputerowe 2011
 63. P. Żak, E. Majchrzak, M. Paruch Rozwiązywanie zadań lokalizacji produkcji za pomocą modułu SOLVER Studencka Konferencja Naukowa, Metody Komputerowe 2011
 64. E. Majchrzak, M. Paruch Application of evolutionary algorithms for identification of number and size of nanoparticles embedded in a tumor region during hyperthermia treatment Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems (Eds. T.Burczyński and J.Periaux), April 2011, pp. 310-315, CIMNE, Barcelona, Spain, A Series of Handbooks on Theory and Engineering Applications of Computational Methods
 65. E. Majchrzak, J. Mendakiewicz, M. Paruch Application of evolutionary algorithms for inverse solidification problems solution Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems (Eds. T.Burczyński and J.Periaux), April 2011, pp. 281-286, CIMNE, Barcelona, Spain, A Series of Handbooks on Theory and Engineering Applications of Computational Methods
 66. B. Mochnacki, M. Paruch Estimation of dual phase lag model parameters using the evolutionary algorithms Archives of Foundry Engineering, Vol. 11, Issue 3/2011, pp. 277-281.
 67. B. Mochnacki, M. Paruch Estymacja parametrów modelu z dwoma czasami opóźnień z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych Materiały Konferencyjne 52 Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Krzepnięcie i krystalizacja metali - 2011", 27-29.09.2011 Kielce-Cedzyna
 68. B. Mochnacki, M. Paruch Application of evolutionary algorithms for identification of dual phase lag model parameters Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(10), Częstochowa, Poland
 69. 2012

 70. T. Biały, E. Majchrzak, M. Paruch Analiza skuteczności odprowadzania ciepła przez element pasywny z wykorzystaniem pakietu MSC MARC/MENTAT Studencka Konferencja Naukowa, Metody Komputerowe 2012
 71. Ł. Gogol, E. Majchrzak, M. Paruch Analiza termiczna warunków pracy wału korbowego silnika spalinowego za pomocą metody elementów skończonych Studencka Konferencja Naukowa, Metody Komputerowe 2012
 72. K. Kubacki, E. Majchrzak, M. Paruch Analiza numeryczna przepływu ciepła w grzejniku podłogowym Studencka Konferencja Naukowa, Metody Komputerowe 2012
 73. J. Pikuła, E. Majchrzak, M. Paruch Przewodzenie ciepła przez przegrody płaskie, cylindryczne i sferyczne Studencka Konferencja Naukowa, Metody Komputerowe 2012
 74. K. Szłapa, E. Majchrzak, M. Paruch Analiza skuteczności izolacji termicznej ciepłociagu Studencka Konferencja Naukowa, Metody Komputerowe 2012
 75. M. Paruch Control of hyperthermia process induced by the electric field to destroy cancer tissue ECCOMAS Special Interest Conference, Numerical Heat Transfer 2012, Gliwice-Wrocław, Poland, Book of Abstracts (Eds. Andrzej J. Nowak & Ryszard Białecki)
 76. M. Paruch Control of hyperthermia process induced by the electric field to destroy cancer tissue ECCOMAS Special Interest Conference, Numerical Heat Transfer 2012, Gliwice-Wrocław, Poland, CD-ROM Proceedings (12 pages) (Eds. Andrzej J. Nowak & Ryszard Białecki)
 77. 2013

 78. M. Paruch Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w odwrotnych zagadnieniach przepływu biociepła 52. Sympozjon "Modelowanie w mechanice", 23-27.02.2013 Ustroń, Zeszyt streszczeń
 79. M. Paruch Application of the evolutionary algorithms in the inverse bioheat transfer problems 52. Sympozjon "Modelowanie w mechanice", 23-27.02.2013 Ustroń, Zeszyt streszczeń
 80. E. Majchrzak, M. Paruch Identification of the burn wound shape on the basis of skin surface temperature - solution of an inverse problem using the evolutionary algorithm coupled with bem International Symposium on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials, IPM 2013, Eccomas Thematic Conference, Rzeszów-Baranów Sandomierski, Poland, Conference Proceedings, pp. 33-34
 81. M. Paruch, E. Majchrzak, J. Mendakiewicz Estimation of thermophysical parameters of cast iron on the basis of temperature measurements International Symposium on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials, IPM 2013, Eccomas Thematic Conference, Rzeszów-Baranów Sandomierski, Poland, Conference Proceedings, pp. 47-48
 82. M. Brzeziński, E. Majchrzak, M. Paruch Modelowanie sztucznej hipertermii wywołanej polem elektrycznym z zastosowaniem pakietu MARC/MENTAT Studencka Konferencja Naukowa, Metody Komputerowe 2013
 83. E. Majchrzak, M. Dziewoński, M. Paruch Burn wound shape prediction using the skin surface temperature 7th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting, ACEX 2013, Madrid, Spain, Abstract Book, pp. 161.
 84. E. Majchrzak, M. Paruch Modeling of temperature distribution in the burned and healthy skin tissue using the boundary element method 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2013, Poznań, Poland, Short Papers, 2 pages
 85. B. Mochnacki, M. Paruch Identification of relaxation time in microscale heat transfer model using evolutionary algorithms 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2013, Poznań, Poland, Short Papers, 2 pages

 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie