Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 


 

Dr inż. Mirosław Szczepanik
e-mail: Mirosław Szczepanik<at>polsl.pl
Wydział Mechaniczny-Technologiczny
pokój 106
tel. (+48 32) 2372177 

Plan zajęć (https://plan.polsl.pl/)


Publikacje

  2000

 1. Szczepanik M., Kuś W., Burczyński T., Evolutionary optimization of stiffeners locations in 2-D structures Proc. Symposium on Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering AI-MECH 2000 (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2000.
 2. 2001

 3. Szczepanik M., Burczyński T., Evolutionary optimisation of shape, topology and material for 2-D problems. Proc. Symposium on Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering AI-MECH 2001 (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2001.
 4. 2002

 5. Szczepanik M., Kuś W., Burczyński T., Evolutionary computation in optimisation of bending plates. Proc. Symposium on Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering AI-MECH 2002 (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2002.
 6. 2003

 7. Burczyński T., Poteralski A., Szczepanik M., Genetic generation of 2-D and 3-D structures. Proc. Second M.I.T. Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts 02139 U.S.A.
 8. Burczyński T., Poteralski A., Szczepanik M., Evolutionary optimization of 2-D and 3-D structures with respect to Shape, Material and Topology. Mat. VI Krajowa Konferencja - Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Łagów 2003.
 9. Burczyński T., Szczepanik M., Orantek P., Optymalizacja ewolucyjna konstrukcji powłokowych. Mat. II Krajowego sympozjum Modelowanie i Symulacja w Technice, Łódź 2003.
 10. Poteralski A., Burczyński T., Szczepanik M., Evolutionary optimisation of 3-D structures. Proc. CMM 2003 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics, Wisła, 2003.
 11. Poteralski A., Burczyński T., Szczepanik M., Evolutionary optimisation of 3-D structures. Proc. CMM 2003 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics, Wisła, 2003, Full paper, CD-rom.
 12. Szczepanik M., Burczyński T., Evolutionary computation in optimisation of 2-D structures. Proc. WCSMO 2003 5th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, Italy, Venice 2003.
 13. Szczepanik M., Burczyński T., Evolutionary computation in optimisation of 2-D structures. Proc. WCSMO 2003 5th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, Italy, Venice 2003, Full paper, CD-Rom.
 14. Szczepanik M., Burczyński T., Evolutionary optimisation of 2-D structures. Proc. CMM 2003 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics, Wisła, 2003.
 15. Szczepanik M., Burczyński T., Evolutionary optimisation of 2-D structures. Proc. CMM 2003 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics, Wisła 2003, Full paper, CD-Rom.
 16. Burczyński T., Kuś W., Beluch W., John A., Poteralski A., Szczepanik M., Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych z MSC/Nastran i MSC/Marc w zagadnieniach optymalnego projektowania. Spotkanie użytkowników oprogramowania MSC, Rynia, 2003.
 17. Burczyński T., Szczepanik M., Orantek P., Evolutionary computation in optimisation of shells. Proc. Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003 (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2003.
 18. Burczyński T., Szczepanik M., Orantek P., Evolutionary computation in optimisation of shells. Proc. Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003 (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2003, Full paper, CD-Rom.
 19. Burczyński T., Poteralski A., Kuś W., Szczepanik M., Advanced evolutionary optimization of 3-D structures. Proc. Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003 (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2003.
 20. Burczyński T., Poteralski A., Kuś W., Szczepanik M., Advanced evolutionary optimization of 3-D structures. Proc. Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003 (eds. T.Burczyński and W.Moczulski), Gliwice 2003, Full paper, CD-Rom.
 21. 2004

 22. Burczyński T., Kuś W., Beluch W., John A., Poteralski A., Szczepanik M., Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych z MSC/Nastran i MSC/Marc w zagadnieniach optrymalnego projektowania. Biuletyn WAT.
 23. Burczyński T., Kuś W., Długosz A., Poteralski A., Szczepanik M., Sequential and Distributed Evolutionary Computations in Structural Optimization. ICAISC International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Lecture Notes on Artificial Intelligence 3070, Springer.
 24. Burczyński T., Szczepanik M.,Kuś W., Optymalizacja ewolucyjna konstrukcji powłokowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, nr 3.
 25. Burczyński T., Szczepanik M., Kuś W. Optimization of stiffeners locations in 2-D structures using distributed evolutionary algorithms Proc. Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2004 (eds. T.Burczyński and W.Moczulski), Gliwice 2004.
 26. Burczyński T., Szczepanik M., Kuś W. Optimization of stiffeners locations in 2-D structures using distributed evolutionary algorithms Proc. Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2004 (eds. T.Burczyński and W.Moczulski), Gliwice 2004, Full paper, CD-Rom.
 27. 2005

 28. Burczyński T., Szczepanik M., Kuś W. Evolutionary optimization of stiffeners locations in 2-D structures Proc. CMM 2005 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics, Wisła 2005.
 29. Burczyński T., Szczepanik M., Kuś W. Evolutionary optimization of stiffeners locations in 2-D structures Proc. CMM 2005 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics, Wisła 2005, Full paper, CD-Rom.
 30. Szczepanik M., Burczyński T. Evolutionary optimization of topology and stiffeners locations in 2-D structures Proc. Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2005 (eds. T.Burczyński and W.Moczulski), Gliwice 2005.
 31. Szczepanik M., Burczyński T. Evolutionary optimization of topology and stiffeners locations in 2-D structures Proc. Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2005 (eds. T.Burczyński and W.Moczulski), Gliwice 2005, Full paper, CD-Rom.
 32. Szczepanik M., Burczyński T. Evolutionary optimization of topology and stiffeners locations in 2-D structures. Recent Advances in Methods of Artificial Intelligence Gliwice 2005
 33. 2006

 34. Szczepanik M. Optimization of topology and stiffeners locations in 2-D structures using evolutionary methods. III European Conference on Computational Mechanics. Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering. C.A. Mota Soares et.al. (eds.). Lisbon, Portugal, 5-8 June 2006
 35. Szczepanik M. Optimization of topology and stiffeners locations in 2-D structures using evolutionary methods. III European Conference on Computational Mechanics. Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering. C.A. Mota Soares et.al. (eds.). Lisbon, Portugal, 5-8 June 2006, Full paper, CD-Rom.
 36. Burczyński T., Poteralski A., Szczepanik M., Topological Evolutionary Computing in Optimal Design. 7th World Congress on Computational Mechanics. Los Angeles, California USA. July 16 - 22, 2006
 37. Burczyński T., Poteralski A., Szczepanik M., Evolutionary topology optimization of 2D and 3D solid bodies. 35th SOLID MECHANICS CONFERENCE (SolMech 2006). Kraków, Poland. September 4-8, 2006
 38. 2007

 39. T. Burczyński, A. Poteralski, M. Szczepanik Evolutionary optimization of the shell-solid structures. The Procedings of the CMM-2007 Conference, Book of Abstracts, Lodz-Spala, 2007
 40. T. Burczyński, A. Poteralski, M. Szczepanik Advanced optimal design using evolutionary algorithm. The Procedings of the CMM-2007 Conference, Book of Abstracts, Lodz-Spala, 2007
 41. T. Burczyński, A. Poteralski, M. Szczepanik Global optimization using artificial immune systems and comparison with evolutionary algorithms. The Procedings of the CMM-2007 Conference, Book of Abstracts, Lodz-Spala, 2007
 42. T. Burczynski,P. Orantek,W. Kuś,R. Górski,A. Poteralski,M. Szczepanik The identification of uncertain parameters in selected mechanical structures. The Procedings of the CMM-2007 Conference, Book of Abstracts, Lodz-Spala, 2007
 43. T. Burczyński, A. Poteralski, M. Szczepanik Evolutionary optimization of the shell-solid structures. The Procedings of the CMM-2007 Conference, Book of Abstracts, Lodz-Spala, 2007, Full paper, CD-Rom
 44. T. Burczyński, A. Poteralski, M. Szczepanik Advanced optimal design using evolutionary algorithm. The Procedings of the CMM-2007 Conference, Book of Abstracts, Lodz-Spala, 2007, Full paper, CD-Rom
 45. T. Burczyński, A. Poteralski, M. Szczepanik Global optimization using artificial immune systems and comparison with evolutionary algorithms. The Procedings of the CMM-2007 Conference, Book of Abstracts, Lodz-Spala, 2007, Full paper, CD-Rom
 46. T. Burczynski,P. Orantek,W. Kuś,R. Górski,A. Poteralski,M. Szczepanik The identification of uncertain parameters in selected mechanical structures. The Procedings of the CMM-2007 Conference, Book of Abstracts, Lodz-Spala, 2007, Full paper, CD-Rom
 47. R. Robak,T. Burczyński, M. Szczepanik Optymalizacja tarcz z zastosowaniem sztucznych systemów immunologicznych i metody elementów skończonych. Studencka Konferencja Naukowa - Metody komputerowe 2007, Gliwice 2007
 48. Burczynski T., Orantek P., Kuś W., Górski R., Poteralski A., Szczepanik M. Fuzzy evolutionary algorithms and artificial neural networks in identification of uncertain structures. The Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Abstract, St. Julians, Malta 2007
 49. Burczynski T., Orantek P., Kuś W., Górski R., Poteralski A., Szczepanik M. Fuzzy evolutionary algorithms and artificial neural networks in identification of uncertain structures. The Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, FullPaper, St. Julians, Malta 2007
 50. Burczyński, T., Poteralski, A. and Szczepanik, M. Topological evolutionary computing in the optimal design of 2D and 3D structures. Engineering Optimization, 39:7, 811 - 830, Publisher: Taylor & Francis
 51. T.Burczynski, A.Poteralski, M.Szczepanik Evolutionary Computing in Topology Optimization. The Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Abstract, St. Julians, Malta 2007
 52. T.Burczynski, A.Poteralski, M.Szczepanik Evolutionary Computing in Topology Optimization. The Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, FullPaper, St. Julians, Malta 2007
 53. T. Burczyński, M. Szczepanik Topology optimization for minimum mass criterion using evolutionary methods. The Procedings of the CMM-2007 Conference, Book of Abstracts, Lodz-Spala, 2007
 54. T. Burczyński, M. Szczepanik Topology optimization for minimum mass criterion using evolutionary methods The Procedings of the CMM-2007 Conference, Book of Abstracts, Lodz-Spala, 2007, Full paper, CD-Rom
 55. 2008

 56. A. Poteralski, M. Szczepanik Artificial immune optimization: tests and comparison with evolutionary algorithm 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008) 2008, Venice, Italy
 57. Ł. Bogun, M. Szczepanik, T. Burczyński Proces modelowania elementów nadwozia samochodowego przy użyciu oprogramowania ICEM Surf Studencka Konferencja Naukowa - Metody komputerowe 2008, Gliwice 2008
 58. A. Poteralski, M. Szczepanik, T. Burczyński Advanced optimal design using artificial immune system 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008) 2008, Venice, Italy
 59. 2009

 60. A. Poteralski, M. Szczepanik, A. Długosz, W. Kuś, T. Burczyński Optimization of thermomechanical structures by using artificial immune systems Short papers. 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2009, Zielona Góra, 2009, pp. 381-382.
 61. M. Szczepanik, A. Poteralski, W. Kuś, T. Burczyński Application of artificial immune systems in optimization of shell-solid structures Short papers. 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2009, Zielona Góra, 2009
 62. M. Szczepanik, A. Poteralski, W. Kuś, T. Burczyński Shape and topology optimization of shell, solid and shell-solid structures using artificial immune systems Book of abstracts. 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization (WCSMO-8), Lisbon, 2009
 63. M. Szczepanik, A. Poteralski, W. Kuś, T. Burczyński Shape and topology optimization of shell, solid and shell-solid structures using artificial immune systems systems Proceedings of the 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization (WCSMO-8), Lisbon, 2009, CD-ROM
 64. A. Poteralski, M. Szczepanik, G. Dziatkiewicz, R.Górski, W. Kuś, T. Burczyński Immune optimization and identification of solids modelled by the boundary element method Book of abstracts. 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization (WCSMO-8), Lisbon, 2009
 65. A. Poteralski, M. Szczepanik, G. Dziatkiewicz, R.Górski, W. Kuś, T. Burczyński Immune optimization and identification of solids modelled by the boundary element method Proceedings of the 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization (WCSMO-8), Lisbon, 2009, CD-ROM
 66. A. Poteralski, M. Szczepanik, G. Dziatkiewicz, R.Górski, W. Kuś, T. Burczyński Artificial biological systems in optimization of structures analysed by the boundary element method Eurogen 2009, Book of Abstracts, (Eds. T. Burczyński, J. Periaux), Kraków, 2009
 67. M. Szczepanik, A. Poteralski, W. Kuś, T. Burczyński Topology optimization of mechanical systems using artificial immune system Eurogen 2009, Book of Abstracts, (Eds. T. Burczyński, J. Periaux), Kraków, 2009
 68. A. Poteralski, M. Szczepanik, T. Burczyński Immune optimization of mechanical structures Proc. of the Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2009, Gliwice, 2009, pp. 23-24
 69. A. Poteralski, M. Szczepanik, G. Dziatkiewicz, W. Kuś, T. Burczyński Immune identification of piezoelectric material constants using BEM Proc. International Symposium on Inverese Problems in Mechanics of Structures and Materials, IPM 2009, Rzeszów-Łańcut, 2009
 70. T. Burczyński, A. Poteralski, M. Szczepanik Immune optimization of structures 80th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM), Gdańsk, 2009
 71. T. Burczyński, W. Kuś, A. Poteralski, M. Szczepanik Immune optimization Proceedings of the 10-th finnish mechanics days. X suomen Mekaniikkapaivat, Jyvaskyla, finlandia 2009
 72. 2010

 73. A. Poteralski, M. Szczepanik, W. Kuś, J. Ptaszny, T. Burczyński Optimization and identification of structures using artificial immune system IV European Congress on Computational Mechanics (ECCM IV), Paryż, 2010
 74. A. Poteralski, M. Szczepanik, G. Dziatkiewicz, J. Ptaszny, W. Kuś, T. Burczyński Hybrid artificial immune system in certain inverse problems 9th World Congress on Computational Mechanics and 4th Asian Pacific Congress on Computational Mechanics, Sydney, 2010
 75. A. Poteralski, M. Szczepanik, W. Kuś, W. Beluch, G. Dziatkiewicz, T. Burczyński Artificial immune system in identification of material constants in composites and piezoelectrics The Tenth International Conference on Computational Structures Technology, abstract, Walencja, 2010
 76. A. Poteralski, M. Szczepanik, W. Kuś, W. Beluch, G. Dziatkiewicz, T. Burczyński Artificial immune system in identification of material constants in composites and piezoelectrics The Tenth International Conference on Computational Structures Technology, full paper, Walencja, 2010
 77. A. Poteralski, M. Szczepanik, T. Burczyński Topology optimization of mechanical structures using artificial immune system Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Teoria i Zastosowanie Informatyki, Łódź, 2010
 78. A. Poteralski, M. Szczepanik, G. Dziatkiewicz, W. Kuś, T. Burczyński Immune identification of piezoelectric material constants using BEM Inverse Problems in Science and Engineering, Publisher: Taylor & Francis
 79. M. Szczepanik, A. Poteralski, W. Kuś, T. Burczyński Topology optimization for minimum mass criterion using PSO IV European Congress on Computational Mechanics (ECCM IV), Paryż, 2010
 80. M. Szczepanik, A. Poteralski, W. Kuś, T. Burczyński Optimal design of shell, solid and shell-solid structures using particle swarm optimizer 9th World Congress on Computational Mechanics and 4th Asian Pacific Congress on Computational Mechanics, Sydney, 2010
 81. M. Warcholiński, M. Szczepanik, A. John Modelowanie metodą elementów skończonych wpływu skurczu spawalniczego na ostateczną postać konstrukcji Studencka Konferencja Naukowa - Metody komputerowe 2010, Gliwice 2010
 82. R. Ziętek, M. Szczepanik, T. Burczyński Optymalizacja układów powierzchniowych przy zastosowaniu algorytmów rojowych i metody elementów skończonych Studencka Konferencja Naukowa - Metody komputerowe 2010, Gliwice 2010
 83. M. Szczepanik, A. Poteralski, W. Kuś, T. Burczyński Global optimization using PSO and comparison with EA and AIS The Tenth International Conference on Computational Structures Technology, abstract, Walencja, 2010
 84. M. Szczepanik, A. Poteralski, W. Kuś, T. Burczyński Global optimization using PSO and comparison with EA and AIS The Tenth International Conference on Computational Structures Technology, full paper, Walencja, 2010
 85. T. Burczyński, M. Bereta, A. Poteralski, M. Szczepanik Immune Computing: Intelligent Methodology and its applications in bioengineering and computational mechanics Advanced Structured Materials v1. Computer Methods in Mechanics. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010

 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie