Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 


 

Dr inż. Piotr Orantek
ur. 1973 - zm. 2009


Nasz kolega i przyjaciel, Piotr Orantek, zmarł nagle i niespodziewanie 1 lutego 2009. Jego śmierć przerwała bardzo obiecującą karierę naukową. Był autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych. Jego zainteresowania naukowe dotyczyły głównie: algorytmów genetycznych oraz ewolucyjnych, sztucznych sieci neuronowych, algorytmów hybrydowych, zagadnień optymalizacji oraz identyfikacji, biomechaniki. Po obronie pracy doktorskiej w 2002r. dotyczącej zastosowania algorytmów hybrydowych w zagadnieniach optymalizacji i identyfikacji dynamicznych układów mechanicznych, jego zainteresowania naukowe związane były z obliczeniami ziarnistymi. Opracował m.in. metodę optymalizacji ewolucyjnej oraz hybrydowej opartej na interwałowym, rozmytym oraz stochastycznym modelu ziarnistości. Był autorem wielu oryginalnych prac z tego zakresu. Jego śmierć przerwała przygotowywaną przez niego monografię związaną z habilitacją.
Piotr Orantek brał czynny udział w wielu projektach naukowych. Był kierownikiem własnego projektu badawczego dotyczącego zastosowania obliczeń ziarnistych w konstrukcji maszyn. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki, członkiem komitetów organizacyjnych sympozjów i konferencji organizowanych i współorganizowanych przez Katedrę oraz recenzentem czasopism naukowych. Uwielbiał muzykę klasyczną oraz grę w szachy. Będziemy Go pamiętać jako znakomitego kolegę, przyjaciela i uzdolnionego naukowca, który zawsze bardzo chętnie służył wszelką pomocą innym.
Publikacje

  1999

 1. T. Burczyński, P. Orantek Połączenie algorytmów genetycznych i gradientowych Materiały III Krajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna. Potok Złoty 1999
 2. T. Burczyński, M. Nowakowski, P. Orantek Identification of voids using evolutionary and boundary element computation XIV Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Rzeszów 1999
 3. T. Burczyński, P. Orantek Algorytmy ewolucyjne i hybrydowe Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, zbiory rozmyte (praca zbiorowa), Studio BEL s.c., Rzeszów 1999, 99-116
 4. Burczyński T., Orantek P. Implementacja komputerowa algorytmów genetycznych i ewolucyjnych Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, zbiory rozmyte (praca zbiorowa), Studio BEL s.c., Rzeszów 1999, 117-124.
 5. Burczyński T., Beluch W., Kokot G., Nowakowski M., Orantek P. Zastosowania algorytmów genetycznych i ewolucyjnych Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, zbiory rozmyte (praca zbiorowa), Studio BEL s.c., Rzeszów 1999, 125-140
 6. T. Burczyński, W. Beluch, G. Kokot, M. Nowakowski, P. Orantek Evolutionary BEM Computation in optimization and identification Advanced Mathematical and Computational Mechanics Aspects of the Boundary Element Method. Cracow 1999.
 7. 2000

 8. T. Burczyński, W. Kuś, P. Orantek Optymalizacja kratownicy płaskiej z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego. Mat. XXXIX PTMTS Symp. Modelowanie w mechanice, Wisła 2000.
 9. T. Burczyński, W. Beluch, M. Nowakowski, P. Orantek Hybrid Evolutionary Methods in Structural Optimization. 20th International Congress of IUTAM, Chicago, USA, 2000.
 10. Burczyński T., Beluch W., Długosz A., Nowakowski A., Orantek P. Coupling of the boundary element method and evolutionary algorithms and optimization and identification problems. Proc. ECCOMAS 2000, Barcelona 2000.
 11. Burczyński T., Beluch W., Długosz A., Orantek P., Nowakowski M. Evolutionary methods in inverse problems of engineering mechanics. International Symposium on Inverse Problems in Engineering Mechanics ISIP 2000, Nagano 2000.
 12. T. Burczyński, W. Beluch, A. Długosz, W. Kuś, P. Orantek The finite and boundary elements in evolutionary optimization. M2E'2000 Materials and Mechanical Engineering. Gliwice 2000.
 13. T. Burczyński, W. Beluch, M. Nowakowski, P. Orantek Evolutionary algorithms in geomatrical inverse problems. Materiały IV Krajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna. Lądek Zdrój 2000.
 14. T. Burczyński, W. Beluch, A. Długosz, W. Kuś, P. Orantek Evolutionary design in computer aided engineering. Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Polanica Zdrój 2000.
 15. T. Burczyński, P. Orantek Hybrid evolutionary algorithms aided by sensitivity information in identification and structural optimization. Methods of artificial intelligence in mechanics and mechanical engineering AI-MECH 2000, Gliwice, 2000.
 16. T. Burczyński, P. Orantek Topology optimization of structures by evolutionary methods. Conference on Advanced Materials and Structures, Warszawa 2000.
 17. T. Burczyński, M. Nowakowski, P. Orantek Identification of material defects using evolutionary algorithm. V Szkoła Analizy Modalnej, Kraków 2000.
 18. Burczyński T., Beluch W., Długosz A., Orantek P., Nowakowski M. Evolutionary methods in inverse problems of engineering mechanics. Inverse Problems in Engineering Mechanics ( eds. M.Tanaka and G.S.Dulikravich) Elsevier London 2000.
 19. 2001

 20. T. Burczyński, P. Orantek Hybrid evolutionary algorithms aided by sensitivity information in identification and structural optimization. 2nd European conference on computational mechanics ECCM-2001, Abstract, Cracow, Poland 2001.
 21. T. Burczyński, P. Orantek Hybrid evolutionary algorithms aided by sensitivity information in identification and structural optimization. 2nd European conference on computational mechanics ECCM-2001, Full Paper, Cracow, Poland 2001.
 22. T. Burczyński, P. Orantek Evolutionary algorithms aided by sensitivity information. 5th International conference on artificial neural networks and genetic algorithms ICANNGA 2001. Praga, 2001.
 23. T. Burczyński, P. Orantek Application of Neural Networks in Controlling of Evolutionary Algorithms. First Asian-Pacific Congress on Computational Mechanics APCOM 01. Sydney, Australia 2001.
 24. A. John, P. Orantek Budowa modelu numerycznego kości miednicy człowieka. Mat. XL PTMTS Symp. Modelowanie w mechanice, Wisła 2001.
 25. A. John, P. Orantek Budowa modelu numerycznego kości miednicy człowieka. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Technicznej, Z. 17. Gliwice 2001.
 26. A. John, P. Orantek Numerical Modeling of Human Pelvic Bone. 2nd European conference on computational mechanics ECCM-2001, Abstract, Cracow, Poland 2001.
 27. A. John, P. Orantek Numerical Modeling of Human Pelvic Bone. 2nd European conference on computational mechanics ECCM-2001, Full Paper, Cracow, Poland 2001.
 28. T.Burczynski, W.Beluch, A.Długosz, G.Kokot, W.Kuś and P.Orantek Evolutionary BEM Computation in Shape Optimization Problems. In: T.Burczynski, ed., Advanced Mathematical and Computational Mechanics Aspects of the Boundary Element Method. Kluwer Academic Publishers, Dortrecht, 2001.
 29. A.John, P.Orantek Computer Aided Creation of Geometrical Model of Human Pelvic Bone Biomechanics’01 International Conference, Zakopane 2001.
 30. A.John, P.Orantek Computer Aided Creation of Geometrical Model of Human Pelvic Bone Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol.3, S.2, 2001.
 31. T. Burczyński, W. Kuś, M. Nowakowski, P. Orantek Evolutionary algorithms in nondestructive identification of internal defects. Materiały V Krajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna. Jastrzębia Góra 2001.
 32. T. Burczyński, P. Orantek Evolutionary approach to topology optimization of structures. Materiały V Krajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna. Jastrzębia Góra 2001.
 33. P.Orantek, W.Kuś, T.Burczyński Identification of Boundary Conditions for 3D dynamic structures using genetic algorithms. Methods of artificial intelligence in mechanics and mechanical engineering AI-MECH 2001, Gliwice, 2001.
 34. W.Kuś, E.Majchrzak, P.Orantek, M.Dziewoński, T.Burczyński Position and Shape Identification of the Tumor Based on Tissue surface temperature with use of evolutionary algorithms. Methods of artificial intelligence in mechanics and mechanical engineering AI-MECH 2001, Gliwice, 2001.
 35. A. John, P.Orantek: Komputerowo wspomagany model kości miednicy człowieka. Materiały III Warsztatów Naukowych „Biomechanika układu kostnego”, IPPT PAN, Warszawa, 2001.
 36. T. Burczyński, P. Orantek: Evolutionary algorithms aided by sensitivity information. In: Artificial Neural Nets and Genetic Algorithms (eds. V.Kurkova et al.), Springer 2001, pp.272-275.
 37. T. Burczyński, P. Orantek: Application of Neural Networks in Controlling of Evolutionary Algorithms. S. Valliappan, N. Khalili (eds.) Elsevier, London 2001. pp.1271-1276
 38. 2002

 39. T. Burczyński, W. Beluch, A. Długosz, W. Kuś, M. Nowakowski, P. Orantek Evolutionary computation in optimization and identification. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences (CAMES), vol 9.no.1 2002.
 40. T.Burczyński, W.Kuś, E.Majchrzak, P.Orantek and M.Dziewoński Evolutionary Computation Based on Biological Tissue Surface Temperatures in Identification of a Tumor. PERVS’01. Kraków 2002.
 41. T.Burczyński, P.Orantek Neuronowe Wspomaganie Obliczeń Ewolucyjnych. Krajowe Sympozjum Krajowe Sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Łódź, 2002.
 42. A.John, P.Orantek, W.Kuś Model Geometryczny Kości Miednicy Krajowe Sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Łódź, 2002.
 43. E.Majchrzak, T.Burczyński, M.Dziewoński, W.Kuś, P.Orantek Identyfikacja zmian nowotworowych w tkance, z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych. Krajowe Sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Łódź, 2002.
 44. G. Kokot, P.Orantek and T.Burczyński Genetic algorithms in generalized shape optimization (topology and shape optimization). W: Computational Sensitivity Analysis and Evolutionary Optimization of Systems with Geometrical Singularities (Ed.T.Burczyński), Zeszyty Naukowe KWMiMKM 1/2002, Gliwice, 2002.
 45. P.Orantek and T.Burczyński Evolutionary optimization of vibrating structures for criteria depending on eigenfrequencies. W: Computational Sensitivity Analysis and Evolutionary Optimization of Systems with Geometrical Singularities (Ed.T.Burczyński), Zeszyty Naukowe KWMiMKM 1/2002, Gliwice, 2002.
 46. P.Orantek and T.Burczyński Evolutionary optimization of structures under dynamical loading. W: Computational Sensitivity Analysis and Evolutionary Optimization of Systems with Geometrical Singularities (Ed.T.Burczyński), Zeszyty Naukowe KWMiMKM 1/2002, Gliwice, 2002.
 47. P.Orantek and T.Burczyński Hybrid optimization using gradient and evolutionary algorithms. W: Computational Sensitivity Analysis and Evolutionary Optimization of Systems with Geometrical Singularities (Ed.T.Burczyński), Zeszyty Naukowe KWMiMKM 1/2002, Gliwice, 2002.
 48. W. Beluch, A.Długosz, W.Kuś, M.Nowakowski, P.Orantek and T.Burczyński Evolutionary algorithms in identification of internal defects. W: Computational Sensitivity Analysis and Evolutionary Optimization of Systems with Geometrical Singularities (Ed.T.Burczyński), Zeszyty Naukowe KWMiMKM 1/2002, Gliwice, 2002.
 49. A.John, W. Kuś, P.Orantek The influence of material coefficients on displacement and strain in numerical model of human pelvic bone with layer structure. European Congress on Biomechanics. Wrocław, 2002.
 50. A.John, W. Kuś, P.Orantek The influence of material coefficients on displacement and strain in numerical model of human pelvic bone with layer structure. Acta of Biomechanics 4 , Suppl. 1, 2002.
 51. R.Będziński, A.John, W.Kuś, P.Orantek, W.Pilarski The comparison of experimental results and numerical calculation for human pelvic bone. European Congress on Biomechanics. Wrocław, 2002.
 52. R.Będziński, A.John, W.Kuś, P.Orantek, W.Pilarski The comparison of experimental results and numerical calculation for human pelvic bone. Acta of Biomechanics 4 , Suppl. 1, 2002.
 53. A. John, W, Kuś and P.Orantek Layer Model of Human Pelvic Bone with Variable Material Coefficient. SolMech 2002. Zakopane, 2002.
 54. A. John, W. Kuś, P. Orantek Wpływ Stałych Materiałowych na Rozkład Naprężeń i Przemieszczeń w Modelu Warstwowym Kości Miednicy Człowieka. 6 Konferencja Mechanika w Medycynie. Rzeszów, 2002
 55. T. Burczyński, W. Beluch, A. Długosz, W. Kuś, P. Orantek Evolutionary Computation in Structural Optimization. 4th GRACM Congress on Computational Mechanics. Patra, 2002.
 56. T. Burczyński, P. Orantek Evolutionary Algorithms in Computational Mechanics: Applications in Optimization and Identification. V WCCM Wien, Book of Abstracts, Wien 2002.
 57. T. Burczyński, P. Orantek Evolutionary Algorithms in Computational Mechanics: Applications in Optimization and Identification. V WCCM Wien, Full Paper, Wien 2002.
 58. A. John, P. Orantek. Computer Aided Analysis of Stress and Strain Distribution in Human Pelvic Bone. V WCCM Wien, Book of Abstracts, Wien 2002.
 59. A. John, P. Orantek. Computer Aided Analysis of Stress and Strain Distribution in Human Pelvic Bone. V WCCM Wien, Full Paper, Wien 2002.
 60. P. Orantek Hybrid evolutionary algorithm in optimization of structures under dynamical loads, IUTAM Symposium on Evolutionary Methods in Mechanics, Cracow, 2002.
 61. G. Kokot, P. Orantek. Topology Optimization Using Evolutionary Algorithms, IUTAM Symposium on Evolutionary Methods in Mechanics, Cracow, 2002.
 62. T. Burczyński, P. Orantek Neuronal Controls of Evolutionary Parameters Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2002, Gliwice, 2002.
 63. T. Burczyński, W. Beluch, W. Kuś, M. Nowakowski, P. Orantek Evolutionary algorithms in selected optimization and identification problems of mechanical systems. W: Evolutionary Computation and Global Optimization (ed. J. Arabas). Oficyna Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
 64. A. John, P. Orantek: Numerical modeling of human pelvic bone. The first UCT-SUT Seminar, Abstract, Niedzica, 2002
 65. A. John, P. Orantek: Numerical modeling of human pelvic bone. The first UCT-SUT Seminar, CD, Niedzica 2002
 66. T.Burczyński, W. Kuś, E. Majchrzak, P. Orantek, M. Dziewoński: Evolutionary computation in identification of a tumor. Proc. 2002 IEEE World Congress on Computational Intelligence, Honolulu 2002.
 67. T.Burczyński, W. Kuś, P. Orantek, M. Nowakowski: Evolutionary identification of material defects. Proc. 4th International Conference on Inverse Problems in Engineering, Rio de Janeiro, Brasil 2002.
 68. P. Orantek Zastosowanie algorytmów hybrydowych w zagadnieniach optymalizacji i identyfikacji dynamicznych układów mechanicznych. Rozprawa doktorska. Gliwice, 2002, 202 s., bibliogr. 77 poz. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
 69. 2003

 70. A. John, P. Orantek Computer Aided Creation of Numerical Model of Human Pelvic Bone. Engineering Transactions, vol. 51, nr 2-3, W-wa 2003.
 71. T. Burczyński, A. John, W. Kuś, P. Orantek, A. Poteralski Identification of material coefficients in human pelvic bone with use of evolutionary algorithm and hipersurface. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Abstract, Wisla 2003.
 72. T. Burczyński, A. John, W. Kuś, P. Orantek, A. Poteralski Identification of material coefficients in human pelvic bone with use of evolutionary algorithm and hipersurface. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Full Paper, Wisla 2003.
 73. T. Burczyński, W. Kuś, P. Orantek, Distributed Evolutionary Algorithms in Selected Identification problems. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Abstract, Wisla 2003.
 74. T. Burczyński, W. Kuś, P. Orantek, Distributed Evolutionary Algorithms in Selected Identification problems. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Full Paper, Wisla 2003.
 75. P. Orantek. Hybrid evolutionary optimization and identification in structures under dynamical loads. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Abstract, Wisla 2003.
 76. P. Orantek. Hybrid evolutionary optimization and identification in structures under dynamical loads. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Full Paper, Wisla 2003.
 77. A. Dąbrowska-Tkaczyk, P. Orantek. Optimal resolution of inverse problem in biomechanics of human hip joint model of movement applying evolutionary algorithm procedure. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Abstract, Wisla 2003.
 78. A. Dąbrowska-Tkaczyk, P. Orantek. Optimal resolution of inverse problem in biomechanics of human hip joint model of movement applying evolutionary algorithm procedure. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Full Paper, Wisla 2003.
 79. A. John, W. Kuś, P. Orantek. Material coefficients identification of bone tissues using evolutionary algorithms. International Symposium on Inverse Problems in Engineering Mechanics ISIP-2003 Nagano.
 80. A. John, W. Kuś, P. Orantek. Material coefficients identification of bone tissues using evolutionary algorithms. Inverse Problems in Engineering Mechanics IV. Editor: Masa. Tanaka, Elsevier 2003.
 81. T. Burczyński, A. Dlugosz, W. Kuś, P. Orantek. Distributed evolutionary algorithms in structural optimization and defect identification. Evolutionary Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems EUROGEN 2003, Barcelona 2003.
 82. T. Burczyński, M. Szczepanik, P. Orantek. Optymalizacja ewolucyjna konstrukcji powłokowych. Krajowe Sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Łódź, 2003.
 83. T. Burczyński , A. John, W. Kuś, P. Orantek, A. Poteralski. The evolutionary algorithm and hipersurface in identification of material coefficients in human pelvic bone. Biomechanics’03 International Conference Kiekrz 2003.
 84. T. Burczyński , A. John, W. Kuś, P. Orantek, A. Poteralski. The evolutionary algorithm and hipersurface in identification of material coefficients in human pelvic bone. Biomechanics’03 Acta of Bioengineering and Biomechanics, 5, Supllement 1, 2003.
 85. T. Burczyński , A. John, W. Kuś, P. Orantek, A. Poteralski. Material coefficient identification of human pelvic bone with use of evolutionary algorithm and hipersurface. Proc. Of The Conf. AI-METH2003, Methods of Artificial Intelligence (eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski), Abstract, Gliwice 2003.
 86. T. Burczyński , A. John, W. Kuś, P. Orantek, A. Poteralski. Material coefficient identification of human pelvic bone with use of evolutionary algorithm and hipersurface. Proc. Of The Conf. AI-METH2003, Methods of Artificial Intelligence (eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski), Full Paper, Gliwice 2003.
 87. T. Burczyński , P. Orantek, A. Skrobol. Application of computational intelligence system for defect identification. Proc. Of The Conf. AI-METH2003, Methods of Artificial Intelligence (eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski), Abstract, Gliwice 2003.
 88. T. Burczyński , P. Orantek, A. Skrobol. Application of computational intelligence system for defect identification. Proc. Of The Conf. AI-METH2003, Methods of Artificial Intelligence (eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski), Full Paper, Gliwice 2003.
 89. T. Burczyński , M. Szczepanik, P. Orantek. Evolutionary computation in optimization of shells. Proc. Of The Conf. AI-METH2003, Methods of Artificial Intelligence (eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski), Abstract, Gliwice 2003.
 90. T. Burczyński , M. Szczepanik, P. Orantek. Evolutionary computation in optimization of shells. Proc. Of The Conf. AI-METH2003, Methods of Artificial Intelligence (eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski), Full Paper, Gliwice 2003.
 91. T. Burczyński , P. Orantek. Optymalizacja ewolucyjna układów drgających. VII Szkoła Analizy Modalnej, Kraków 2003.
 92. 2004

 93. G. Kokot, P. Orantek. Topology Optimization Using Evolutionary Algorithms, IUTAM Symposium on Evolutionary Methods in Mechanics. Kluwer 2004.
 94. P. Orantek. Hybrid evolutionary algorithm in optimization of structures under dynamical loads, IUTAM Symposium on Evolutionary Methods in Mechanics. Kluwer 2004.
 95. T. Burczyński, E. Majchrzak, W. Kuś, P. Orantek, M. Dziewoński. Evolutionary computation in inverse problems, IUTAM Symposium on Evolutionary Methods in Mechanics. Kluwer 2004.
 96. A. John, P. Orantek. Wpływ kierunku działania siły na wytężenie w modelu numerycznym kości miednicy ze sztuczną panewką. Mat. XLIII PTMTS Symp. Modelowanie w mechanice, Wisła 2004.
 97. A. John, P. Orantek, J.J. Telega. The loads cases in numerical model of pelvic bone with artificial acetabulum, XXI ICTAM, Abstract, Warszawa 2004
 98. A. John, P. Orantek, J.J. Telega. The loads cases in numerical model of pelvic bone with artificial acetabulum, XXI ICTAM, Full Paper, Warszawa 2004
 99. A. John, P. Orantek, J.J. Telega. The numerical modeling of human pelvic bone with artificial acetabulum. Proc. ECCOMAS 2004, Abstract, Jyväskylä 2004.
 100. A. John, P. Orantek, J.J. Telega. The numerical modeling of human pelvic bone with artificial acetabulum. Proc. ECCOMAS 2004, Full Paper, Jyväskylä 2004.
 101. T. Burczyński, P. Orantek. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do obliczania gradientu funkcji celu, Krajowe Sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Łódź 2004.
 102. T. Burczyński, A. Skrobol, P. Orantek. Identyfikacja defektów wewnętrznych za pomocą inteligentnego systemu obliczeniowego. Krajowe Sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Łódź 2004.
 103. T. Burczyński, A. Skrobol, P. Orantek. Fuzzy-neural and evolutionary computation in identification of defects. Journal of Applied Mechanics. 2004
 104. T. Burczyński, M. Szczepanik, P. Orantek. Optymalizacja ewolucyjna układów powłokowych. Zeszyty Naukowe WSInf, Łódź, 2004.
 105. T. Burczyński, W. Kuś, A. Długosz, P. Orantek. Optimization and identification using distributed evolutionary algorithms, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2004.
 106. T. Burczyński, A. John, W. Kuś, P. Orantek: The distributed evolutionary algorithm in material identification of bone, Proc. Sztuczna Inteligencja w Inżynierii Biomedycznej SIIB 2004, Krakow, 2004
 107. T. Burczyński, P. Orantek: Application of artificial neural network in computational sensitivity analysis. Methods of Artificial Intelligence. Book of Abstracts, Eds: Burczyński T., Cholewa W., and Moczulski W., AI-METH 2004, Gliwice, November, 2004
 108. T. Burczyński, P. Orantek: Application of artificial neural network in computational sensitivity analysis. Methods of Artificial Intelligence. Full Paper on CD, Eds: Burczyński T., Cholewa W., and Moczulski W., AI-METH 2004, Gliwice, November, 2004
 109. T. Burczyński, A. Poteralski, W. Kuś, P. Orantek: Two different types of interpolation functions in optimization od 3-D structures using distributed and sequential evolutionary algorithm. Methods of Artificial Intelligence. Book of Abstracts, Eds: Burczyński T., Cholewa W., and Moczulski W., AI-METH 2004, Gliwice, November, 2004
 110. T. Burczyński, A. Poteralski, W. Kuś, P. Orantek: Two different types of interpolation functions in optimization od 3-D structures using distributed and sequential evolutionary algorithm. Methods of Artificial Intelligence. Full Paper on CD, Eds: Burczyński T., Cholewa W., and Moczulski W., AI-METH 2004, Gliwice, November, 2004
 111. 2005

 112. T. Burczyński, P. Orantek: Sigmoidalne i radialne sieci neuronowe w analizie wrażliwości: Porównanie i zastosowanie w identyfikacji defektów. Krajowe Sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice. Łódź 2005.
 113. T. Burczyński, P. Orantek: Rozmyty algorytm ewolucyjny w zagadnieniach optymalizacji i identyfikacji. Krajowe Sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice. Łódź 2005.
 114. T. Burczyński, P. Orantek: Algorytm ewolucyjny bazujący na interwałowej i rozmytej reprezentacji danych. Testy numeryczne. Zeszyty Naukowe WSInf. Łódź 2005.
 115. T. Burczyński, A.Poteralski, P. Orantek: Generalized shape optimization of three-dimensional structures using evolutionary computation. WCSMO6. Abstract.Rio de Janeiro 2005.
 116. T. Burczyński, A.Poteralski, P. Orantek: Generalized shape optimization of three-dimensional structures using evolutionary computation. WCSMO6. Full paper. Rio de Janeiro 2005.
 117. T. Burczyński, P. Orantek: The fuzzy evolutionary algorithms in optimization problems. KAEiOG 2005. Korbielów 2005.
 118. T. Burczyński, P. Orantek: Sigmoid and radial neural networks in sensitivity analysis: comparisons and applications in defect identification. 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Book of Abstracts, Częstochowa 2005.
 119. T. Burczyński, P. Orantek: Sigmoid and radial neural networks in sensitivity analysis: comparisons and applications in defect identification. 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Full Paper on CD, Częstochowa 2005.
 120. T. Burczyński, P. Orantek: The fuzzy evolutionary algorithm in structural optimization and identification problems. 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Book of Abstracts, Częstochowa 2005.
 121. T. Burczyński, P. Orantek: The fuzzy evolutionary algorithm in structural optimization and identification problems. 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Full Paper on CD, Częstochowa 2005.
 122. T. Burczyński, A. Poteralski, P. Orantek: Comparison of two different types of parametrization in optimization of 3-D structures using evolutionary algorithm. 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Book of Abstracts, Częstochowa 2005.
 123. T. Burczyński, A. Poteralski, P. Orantek: Comparison of two different types of parametrization in optimization of 3-D structures using evolutionary algorithm. 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Full Paper on CD, Częstochowa 2005.
 124. A. John, P. Orantek, W. Kus: The numericalmodelling of human pelvic bone after THA. 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Abstract, Częstochowa 2005.
 125. A. John, P. Orantek, W. Kus: The numericalmodelling of human pelvic bone after THA. 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Full Paper, Częstochowa 2005.
 126. P. Orantek: Fuzzy neural networks in uncertain inverse problems. Abstract. Neural Network and Soft Computing NNSC-2005. Cracow 2005.
 127. P. Orantek: Fuzzy neural networks in uncertain inverse problems. Full Paper. Neural Network and Soft Computing NNSC-2005. Cracow 2005.
 128. A. John, P. Orantek: The numerical modeling of human pelvic bone after THA II International Conference on Computational Bioengineering ICCB 2005, Book of papers,Lisboa, Portugal, 2005.
 129. A. John, P. Orantek: The numerical modeling of human pelvic bone after THA II International Conference on Computational Bioengineering ICCB 2005, CD-Edition, Lisboa, Portugal, 2005.
 130. T. Burczyński, P. Orantek: Evolutionary computation in optimization and identification of dynamical systems. VIII International Conference on Dynamical Systems, Theory and Applications. Łódź 2005.
 131. A. John, P. Orantek: The numerical modeling of acetabulum reconstruction of human pelvic bone The 10th International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics (NMCM2005) and 4th Workshop on Trefftz Methods, (abstract) Zilina 2005
 132. A. John, P. Orantek: The numerical modeling of acetabulum reconstruction of human pelvic bone The 10th International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics (NMCM2005) and 4th Workshop on Trefftz Methods, (full paper) Zilina 2005
 133. T. Burczyński, P. Orantek: Optymalizacja kształtu dynamicznych układów mechanicznych. XII Sympozjum Dynamiki Konstrukcji. Rzeszów – Bystre 2005.
 134. T. Burczyński, A. Skrobol, P. Orantek: Dwuetapowa metoda identyfikacji defektów w dynamicznych układach mechanicznych. XII Sympozjum Dynamiki Konstrukcji. Rzeszów – Bystre 2005.
 135. T. Burczyński, P. Orantek: The two-stage fuzzy strategy in identification of the uncertain boundary conditions Methods of Artificial Intelligence. Book of Abstracts, Eds: Burczyński T., Cholewa W., and Moczulski W., AI-METH 2004, Gliwice, November, 2005
 136. T. Burczyński, P. Orantek: The two-stage fuzzy strategy in identification of the uncertain boundary conditions Methods of Artificial Intelligence. Full Paper on CD, Eds: Burczyński T., Cholewa W., and Moczulski W., AI-METH 2004, Gliwice, November, 2005
 137. A. Mrozek, W. Kuś, P. Orantek, T. Burczyński Prediction of the aluminium atoms distribution using evolutionary algorithm Methods of Artificial Intelligence. Book of Abstracts, Eds: Burczyński T., Cholewa W., and Moczulski W., AI-METH 2004, Gliwice, November, 2005
 138. A. Mrozek, W. Kuś, P. Orantek, T. Burczyński Prediction of the aluminium atoms distribution using evolutionary algorithm Methods of Artificial Intelligence. Full Paper on CD, Eds: Burczyński T., Cholewa W., and Moczulski W., AI-METH 2004, Gliwice, November, 2005
 139. 2006

 140. P. Orantek An intelligent computing technique in identification problems Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences (CAMES), vol 13.no.pp. 351-364, 2006
 141. T. Burczyński, W. Beluch, A. Długosz, P. Orantek, A. Skrobol Inteligent computing in inverse problems Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences (CAMES), vol 13.no.pp. 161-206, 2006
 142. P. Orantek, T. Burczyński Stochastyczny algorytm ewolucyjny w zagadnieniach optymalizacji i identyfikacji Krajowe Sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice. Łódź 2006.
 143. P. Orantek, T. Burczyński The evolutionary algorithm in stochastic optimization and identification problems Evolutionary computation and global optimization 2006, Praca zbiorowa pod red. J. Arabasa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006
 144. P. Orantek The optimization and identification problems of structures with fuzzy parameters 3rd European conference on computational mechanics ECCM-2006, Abstract, Lizbona, Portugal 2006.
 145. P. Orantek The optimization and identification problems of structures with fuzzy parameters 3rd European conference on computational mechanics ECCM-2006, Full Paper CD, Lizbona, Portugal 2006.
 146. P. Orantek, T. Burczyński Two-stage strategy in fuzzy optimization 8th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC'06 Zakopane 2006
 147. John A., Orantek P. Symulacja oddziaływań dynamicznych w stawie biodrowym ze sztuczną panewką. Streszczenia referatów XLV Sympozjonu Modelowanie w Mechanice, Gliwice-Wisła 2006
 148. John A., Orantek P. Numerical simulation of pelvic joint after THA. Proceedings of the 11th International Conference "Mechanika", pp. 115-119, Kowno, Litwa 2006
 149. John A., Orantek P. Numerical simulation of pelvic joint after THA. Proceedings of the 11th International Conference "Mechanika", CD edition, Kowno, Litwa 2006
 150. John A., Orantek P. Numerical simulation of pelvic bone after THA. 35th Solid Mechanics Conference SolMech2006, Volum of Abstract, 61-62, Kraków 2006
 151. John A., Orantek P. Numerical modeling of selected joints of human body. Zeszyty Naukowe KMS, z. 26, Gliwice 2006, str. 173-178
 152. John A., Orantek P. Numerical analysis of selected joints of human body. Zeszyty Naukowe KMS, z. 26, Gliwice 2006, str. 173-178
 153. John A., Kuś K. Orantek P. Material coefficients identification on the ground of experimental data. Proceedings of 23rd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, Podbanske-Żylina, Slovak Republic 2006, 209-210
 154. T. Burczyński, P. Orantek, W. Beluch Modal Analysis in Identification of Fuzzy Laminates’ Parameters XI Szkoła Analizy Modalnej, Kraków 2006.
 155. John A., Orantek P. Symulacja oddziaływań dynamicznych w stawie biodrowym ze sztuczną panewką. Modelowanie Inżynierskie, Tom 1, Nr 32, pp.211-218
 156. 2007

 157. Orantek P., Burczyński T. The identification of stochastic parameters in mechanical structures The Procedings of the CMM-2007 Conference, Book of Abstracts, Lodz-Spala, 2007
 158. Beluch W., Burczyński T., Orantek P., The Two-Stage Fuzzy Strategy in identification of laminates’ elastic constants (in preparation) The Procedings of the CMM-2007 Conference, Book of Abstracts, Lodz-Spala, 2007
 159. Burczynski T., Orantek P., Kuś W., Górski R., Poteralski A., Szczepanik M. The identification of uncertain parameters in mechanical structures (in preparation) The Procedings of the CMM-2007 Conference, Book of Abstracts, Lodz-Spala, 2007
 160. Burczyński T., Długosz A., Dziatkiewicz G., Orantek P. Identification of the uncertain parameters in coupled problems (in preparation) The Procedings of the CMM-2007 Conference, Book of Abstracts, Lodz-Spala, 2007
 161. John A., Orantek P., Miarka M. The interval and fuzzy analysis of human pelvic bone (in preparation) The Procedings of the CMM-2007 Conference, Book of Abstracts, Lodz-Spala, 2007
 162. Orantek P., Burczyński T. The identification of stochastic parameters in mechanical structures The Procedings of the CMM-2007 Conference, CD-Edition, Lodz-Spala, 2007
 163. Beluch W., Burczyński T., Orantek P., The Two-Stage Fuzzy Strategy in identification of laminates’ elastic constants (in preparation) The Procedings of the CMM-2007 Conference, CD-Edition, Lodz-Spala, 2007
 164. Burczynski T., Orantek P., Kuś W., Górski R., Poteralski A., Szczepanik M. The identification of uncertain parameters in mechanical structures (in preparation) The Procedings of the CMM-2007 Conference, CD-Edition, Lodz-Spala, 2007
 165. Burczyński T., Długosz A., Dziatkiewicz G., Orantek P. Identification of the uncertain parameters in coupled problems (in preparation) The Procedings of the CMM-2007 Conference, CD-Edition, Lodz-Spala, 2007
 166. John A., Orantek P., Miarka M. The interval and fuzzy analysis of human pelvic bone (in preparation) The Procedings of the CMM-2007 Conference, CD-Edition, Lodz-Spala, 2007
 167. John A., Orantek P., Miarka M. Analiza interwałowa wybranych elementów układu kostnego Streszczenia referatów XLVI Sympozjonu Modelowanie w Mechanice, Gliwice-Wisła 2007
 168. P. Orantek, Nowa koncepcja opisu niepewności. Interwałowe liczby losowe. Streszczenia referatów XLVI Sympozjonu Modelowanie w Mechanice, Gliwice-Wisła 2007
 169. John A., Orantek P., Miarka M. Analiza interwałowa wybranych elementów układu kostnego Modelowanie Inżynierskie 2007
 170. Beluch W., Burczyński T., Orantek P., Evolutionary Identification of Fuzzy Material Constants in Laminates (in preparation) Evolutionary computation and global optimization 2007, Praca zbiorowa pod red. J. Arabasa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007
 171. Orantek P., Burczyński T. The two-stage evolutionary-neuro computing approach for stochastic optimization problems Evolutionary computation and global optimization 2007, Praca zbiorowa pod red. J. Arabasa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007
 172. John A., Orantek P. The interval analysis of the human pelvic bone PPAM-2007 (materiały konferencyjne)
 173. John A., Orantek P. The interval analysis of the human pelvic bone PPAM-2007 (czasopismo w przygotowaniu)
 174. John A., Orantek P., Miarka M. Analiza interwałowa i rozmyta wybranych struktur biomechanicznych Mat. Konf: I Kongress Mechaniki Polskiej (Streszczenie)
 175. John A., Orantek P., Miarka M. Analiza interwałowa i rozmyta wybranych struktur biomechanicznych Mat. Konf: I Kongress Mechaniki Polskiej (Full Paper)
 176. P. Orantek Fuzzy evolutionary algorithms and neural networks in uncertain optimization problems Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences (CAMES)
 177. Burczynski T., Orantek P., Kuś W., Górski R., Poteralski A., Szczepanik M. Fuzzy evolutionary algorithms and artificial neural networks in identification of uncertain structures The Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Abstract, St. Julians, Malta 2007
 178. Burczynski T., Orantek P., Kuś W., Górski R., Poteralski A., Szczepanik M. Fuzzy evolutionary algorithms and artificial neural networks in identification of uncertain structures The Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, FullPaper, St. Julians, Malta 2007
 179. Burczynski T., Beluch W, A. Długosz, G. Dziatkiewicz, P. Orantek Evolutionary granular computing in uncertain optimization and identification problems EUROGEN, ShortPaper, 2007
 180. Burczynski T., Beluch W, A. Długosz, G. Dziatkiewicz, P. Orantek Evolutionary granular computing in uncertain optimization and identification problems EUROGEN, FullPaper, 2007
 181. T. Burczynski, W.Beluch, P. Orantek Identification of dynamical systems in the fuzzy conditions (Abstract) IX International Conference on Dynamical Systems, Theory and Applications. Łódź 2007.
 182. T. Burczynski, W.Beluch, P. Orantek Identification of dynamical systems in the fuzzy conditions (Full Paper) IX International Conference on Dynamical Systems, Theory and Applications. Łódź 2007.
 183. A. John, P. Orantek The analysis of the human pelvic and scapula bone (Abstract) IX International Conference on Dynamical Systems, Theory and Applications. Łódź 2007.
 184. A. John, P. Orantek The analysis of the human pelvic and scapula bone (Full Paper) IX International Conference on Dynamical Systems, Theory and Applications. Łódź 2007.
 185. P. Orantek, T. Burczyński The granular computing in uncertain identification problems (Abstract) Methods of Artificial Intelligence. Abstract, Eds: Burczyński T., Cholewa W., and Moczulski W., AI-METH 2007, Gliwice, November, 2007
 186. P. Orantek, T. Burczyński The granular computing in uncertain identification problems (Full Paper) Methods of Artificial Intelligence. Full Paper on CD, Eds: Burczyński T., Cholewa W., and Moczulski W., AI-METH 2007, Gliwice, November, 2007
 187. A. John, P. Orantek The uncertain analysis of human pelvic bone (Abstract) Methods of Artificial Intelligence. Abstract, Eds: Burczyński T., Cholewa W., and Moczulski W., AI-METH 2007, Gliwice, November, 2007
 188. A. John, P. Orantek The uncertain analysis of human pelvic bone (Full Paper) Methods of Artificial Intelligence. Full Paper on CD, Eds: Burczyński T., Cholewa W., and Moczulski W., AI-METH 2007, Gliwice, November, 2007
 189. 2008

 190. A. John, P. Orantek Numeryczne modelowanie kości łopatki człowieka po zabiegu alloplastyki Streszczenia referatów XLVII Sympozjonu Modelowanie w Mechanice, Gliwice-Wisła 2008
 191. P. Orantek, T. Burczyński The granular computing in uncertain optimization problems Evolutionary computation and global optimization 2008, Praca zbiorowa pod red. J. Arabasa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008
 192. P. Orantek, W. Beluch, T. Burczyński Evolutionary algorithm in identification of stochastic parameters of laminates Evolutionary computation and global optimization 2008, Praca zbiorowa pod red. J. Arabasa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008
 193. P. Orantek, T. Burczyński The local gradient method supported by artificial neural network in granular identification problems Proc. of 36th Solid Mechanics Conference SOLMECH 2008, Gdańsk, Poland, 2008
 194. A. John, P. Orantek Selected applications of interval and fuzzy analysis in biomechanics Proc. of 36th Solid Mechanics Conference SOLMECH 2008, Gdańsk, Poland, 2008
 195. W. Beluch, T. Burczyński, P. Orantek Evolutionary identification of laminates' stochastic parameters Proc. of 36th Solid Mechanics Conference SOLMECH 2008, Gdańsk, Poland, 2008
 196. P. Orantek, A. Długosz, T. Burczyński Stochastic identification in thermomechanical structures using evolutionary algorithms Proc. of 36th Solid Mechanics Conference SOLMECH 2008, Gdańsk, Poland, 2008
 197. A. John, P. Orantek, P. Wysota The numerical modeling of osteoporotic changes in selected biomechanical structures Proc. of 36th Solid Mechanics Conference SOLMECH 2008, Gdańsk, Poland, 2008
 198. T. Burczyński, P. Orantek The granular evolutionary algorithms in uncertain identification problems 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008) 2008, Venice, Italy
 199. A. John, P. Orantek The interval and fuzzy analysis of the human pelvic bone 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008) 2008, Venice, Italy
 200. Z. Ostrowski, R. A. Białecki, A. John, P. Orantek and W. Kuś POD-RBF network approximation for identification of material coefficients of human pelvic bone tissues 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008) 2008, Venice, Italy
 201. W. Beluch, T. Burczyński, P. Orantek The identification of stochastic parameters in laminate structures by means of evolutionary computations 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008) 2008, Venice, Italy
 202. A. John, P. Orantek Static and modal analysis of human spapula bone after arthroplasty Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2008.
 203. A. John, P. Orantek The interval analysis of the human pelvic bone Proceedings of the International Conference "Mechanika", Kowno, Litwa 2008
 204. T. Burczynski, W.Beluch, P. Orantek Identification of dynamical systems in the fuzzy conditions A special Issue Post-conference publication in Springer Verlag, 2008
 205. T. Burczyński, P. Orantek Uncertain Identification Problems in the Context of Granular Computing Section of the book: Human-Centric Information Processing Through Granular Computing, (eds. A.Bargiela & W.Pedrycz) Springer-Verlag, 2008
 206. A. John, P. Orantek Numerical simulation of human spapula bone after arthroplasty Modelowanie Inżynierskie 2008
 207. A. John, P. Orantek Analiza interwałowa i rozmyta kości biodrowej człowieka Zeszyty Naukowe WSInf. Łódź 2008.
 208. W. Beluch, T. Burczyński, P. Orantek Evolutionary Identification of Laminates' Stochastic Parameters. Selected Topics of Contemporary Solid Mechanics 2/2008, Proc. of the 36th Solid Mechanics Conference SOLMECH 2008, Wyd. IPPT PAN, pp. 54-55.
 209. W. Beluch, T. Burczyński, P. Orantek Identification of laminates' stochastic parameters by means of modal analysis. Short papers. XIII School of Modal Analysis, Kraków 2009, p. 4.
 210. T. Burczyński, W. Beluch, A. Długosz, G. Dziatkiewicz, P. Orantek Evolutionary granular computing in uncertain optimization and identification problems. Evolutionary and Deterministic Methods for Design Optimization and Control, P. Neittaanmäki, J. Périaux and T. Tuovinen (Eds.), CIMNE, Barcelona, Spain 2008.
 211. 2009

 212. T. Burczyński, W. Beluch, P. Orantek Identification of Dynamical Systems in the Fuzzy Conditions. Modeling, Simulation and Nonlinear Engineering Dynamical Systems, State-of-the Art, Perspectives and Applications, Ed. J. Awrejcewicz, Springer, 2009, pp. 95-105.
 213. W. Beluch, T. Burczyński, P. Orantek Evolutionary Identification of Laminates' Granular Parameters. Internal Symposium on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials (IPM 2009), Book of Abstracts (Eds Z. Waszczyszyn, L. Ziemiański), Rzeszów-Łańcut, 2009, pp. 11-12.
 214. W. Beluch, T. Burczyński, A. Długosz, P. Orantek Granular computing in evolutionary identification. Short papers. 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2009, Zielona Góra, 2009, pp. 55-56.

 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie