Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
 
Spotkanie Dyskusyjne nt.
Zagadnienia odwrotne w mechanice materiałów i konstrukcji
Janowice 9-11 grudnia 2004 roku
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne
Icon Strona główna
Icon Opłaty członkowskie
Icon Deklaracja członkowska
Icon Aktualizacja danych
Icon Cele
Icon Członkostwo
Icon Członkowie honorowi PTMKM
Icon Afiliacja
Icon Pobierz: Acrobat Reader
Nowości
Icon Walne Zebranie PTMKM - 19 maja 2009
Icon Konkurs ECCOMAS 2008/09
Icon Konferencje PTMKM
Icon European Research Council
Icon Inne konferencje
Icon IACM e-news
Icon IACM Expressions
Archiwum
Icon Walne Zebranie 2008
Icon Wyniki Konkursu ECCOMAS 2007/08
Icon Zebranie Zarządu po WZ 2007
Icon Konkurs w trakcie CMM2007
Icon Walne Zebranie 2007
Icon Medal PTMKM im. prof. O.C Zienkiewicza
Icon Laureaci Medalu 2007
Icon Konkurs ECCOMAS 2007/08
Icon Konkurs ECCOMAS 2006/07
Icon Konkurs ECCOMAS 2005/06
Icon Walne zebranie2005
Icon Zebranie Zarządu po WZ 2005
Icon Konkurs w trakcie CMM 2005
Icon Walne zebranie PTMKM (05.06.2003r.)
Icon Konkurs w trakcie CMM2003
Dyskusje
Ankiety
Icon
 
Sekcja Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki

Spotkanie nawiązuje do podobnego spotkania nt. Analiza i identyfikacja w mechanice konstrukcji i materiałów, jakie odbyło się też w Janowicach w dniach 30.11-2.12.2000. W ten sposób jest kontynuowana tradycja spotkań dyskusyjnych, polegających na organizowaniu nieformalnych warsztatów celem dyskusji problemów podstawowych, różnorodnych ujęć i metod analizy odwrotnej oraz zastosowaniom perspektywicznym w różnych działach mechaniki konstrukcji i materiałów i dyscyplinach inżynierskich.
    Spotkanie dotyczy głównie zagadnień mechaniki materiałów i konstrukcji, w których są modele matematyczne oraz metody i algorytmy związane z analizą odwrotna. Modyfikacje istniejących i tworzenie nowych metod analizy odwrotnej znajdują się teraz w centrum zainteresowań naukowych i inżynierskich. Do tych zagadnień, korzystających z analizy odwrotnej, należą m.in. problemy identyfikacji parametrycznej, identyfikacji uszkodzeń, strojenie modeli konstrukcji i kalibracji stałych materiałowych. Złożoność zgadnień odwrotnych wymaga łączenia różnych metod celem obliczania za pomocą odpowiednio formułowanych metod optymalizacyjnych, z wykorzystaniem MES, MEB i MB oraz algorytmów teorii wrażliwości. W ostatnich latach są też silnie rozwijane metody identyfikacji i bezpieczeństwa konstrukcji, dowiązujące do metod obliczeniowych sztucznej inteligencji.
    Spotkanie będzie oparte na zaproszonych wykładach 30-minutowych i dyskusji po każdym z nich. Zapraszanych wykładowców prosimy o podkreślenie oryginalnych koncepcji i głównych elementów modelowania oraz algorytmów. Planujemy, że będzie wygłoszonych 10-12 wykładów. Zachęcamy również uczestników do przedstawienia komunikatów 10-minutowych, dotyczących szczegółowych problemów i metod.
    Podobnie jak na poprzednich spotkaniach dyskusyjnych materiały będą ograniczone do 1-stronicowych konspektów wykładów i 1/2-stronicowych streszczeń komunikatów. Kontakt organizatorów z uczestnikami będzie utrzymywany wyłączne za pomocą poczty elektronicznej.
    Spotkanie odbędzie się w Domu Pracy Twórczej Politechniki Krakowskiej w Janowicach k/Zakliczyna (ok. 20 km od Tarnowa) i rozpocznie się we czwartek, 9 grudnia br. (przyjazd w godz. 16-18, kolacja o godz. 18:00, pierwsze wykłady w godz. 19:30-21:00), a zakończy się w sobotę, 11 grudnia po obiedzie o godz. 13:30.
    Koszty udziału w Spotkaniu wynoszą 180 zł/osobę, płatne po przyjeździe do Janowic. Ww. kwota pokrywa koszty 2 noclegów, wyżywienie, uroczystą kolację i zminimalizowane koszty organizacyjne. Uczestnicy otrzymają na miejscu fakturę potwierdzająca dokonanie wpłaty, wystawioną przez Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki (PTMKM).
    Spotkanie ma na celu nie tylko przedstawienie różnych zagadnień odwrotnych, ale też zainteresowanie nimi młodych pracowników naukowo-badawczych. Dlatego jest ono adresowane nie tylko do członków Sekcji Komitetów ILiW i Mechaniki PAN oraz PTMK, ale też do doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni i jednostek naukowo-badawczych. Ograniczona liczba miejsc (ok. 45) powoduje, że o przyjęciu uczestników na Spotkanie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
    Zgłoszenie uczestnictwa prosimy dokonać na następujący adres: pm@twins.pk.edu.pl podając: tytuł i stopień naukowy, imię i nazwisko, miejsce pracy lub studiów, NIP instytucji, ew. zgłoszenie tytuły komunikatu do dnia: 15 października 2004 roku.

Z pozdrowieniami i nadzieją spotkana się w Janowicach

Organizatorzy Spotkania Dyskusyjnego: Prof. prof. Zenon Waszczyszyn, Zenon Mróz, Tadeusz Burczyński

 

 
Obraz witryny