Logo Strona główna   Dokumenty KWMiMKM   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
Profil dydaktyczny Katedry:  
Szybkie uruchamianie
O katedrze
Icon Profil naukowy i dydaktyczny
Icon Struktura KWMiMKM
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Dzialalność naukowa
Icon Konferencje naukowe
Icon Przykłady badań eksperymentalnych
Icon Przykłady analiz numerycznych
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybitni naukowcy
Icon Z życia Katedry
Dla studentów
Icon Nasi absolwenci
Icon Specjalności prowadzone przez Katedrę
Icon Przedmioty prowadzone w Katedrze
Icon Laboratoria
Icon Prace dyplomowe
Icon Pliki do pobrania
Icon Praktyki studenckie
Icon Wyniki i oceny
Icon Na wesoło
Dyskusje
Icon Dyskusja na tematy ogólne
Ankiety

 

Główne kierunki działalności Katedry:

 • mechanika ciała stałego i ośrodków ciągłych,
 • termomechanika,
 • biomechanika,
 • mechanika pękania,
 • nanomechanika,
 • mechanika komputerowa,
 • metody sztucznej inteligencji,
 • inteligencja obliczeniowa,
 • metody komputerowe w mechanice i budowie maszyn,
 • metody komputerowe w analizie dynamicznej układów odkształcalnych,
 • metody numeryczne w termomechanice i biomechanice,
 • komputerowe modelowanie propagacji pęknięć,
 • komputerowe modelowanie materiałów piezoelektrycznych,
 • metody komputerowe w analizie procesów sprzężonych,
 • metody komputerowe w analizie gradientowej teorii ciał odkształcalnych,
 • optymalizacja kształtu i topologii konstrukcji
 • optymalizacja i identyfikacja kompozytów,
 • optymalizacja wielokryterialna,
 • optymalizacja w zagadnieniach wielofizycznych,
 • optymalizacja ewolucyjna,
 • optymalizacja immunologiczna,
 • analiza wrażliwości,
 • wytrzymałość elementów konstrukcyjnych,
 • termodynamika procesów odlewniczych,
 • metoda elementów brzegowych,
 • metoda elementów skończonych,
 • zagadnienia odwrotne,
 • identyfikacja defektów materiałowych,
 • zagadnienia z ruchomym brzegiem,
 • zbiory rozmyte i interwałowe w modelowaniu systemów fizycznych i biologicznych
 • ziarniste algorytmy ewolucyjne,
 • obliczenia równoległe i rozproszone,
 • sztuczne systemy immunologiczne,
 • sztuczne sieci neuronowe,
 • neuronowo-rozmyte systemy wnioskujące,
 • gridy obliczeniowe,
 • modelowanie wieloskalowe materiałów i konstrukcji,
 • optymalizacja w systemach wieloskalowych
 • metody homogenizacji komputerowej,
 • modelowanie materiałów w skali nano-mikro,
 • modelowanie przepływu ciepła w organizmach biologicznych,
 • modelowanie komputerowe oparzeń tkanki biologicznej,
 • modelowanie komputerowe zamrażania tkanek biologicznych,
 • modelowanie komputerowe układów kostnych,
 • modelowanie połączeń kość-implant,
 • sztuczne systemy immunologiczne w klasyfikacji i analizie danych,
 • numeryczna symulacja procesu spawania
 • komputerowe wspomaganie przetwarzania obrazu z tomografii komputerowej
 • komputerowe wspomaganie projektowania i analizy urządzeń transportowych

Więcej informacji o działalności naukowej można znaleźć tutaj.


Profil dydaktyczny Katedry obejmuje m.in:

 • wytrzymałość materiałów
 • mechanikę układów odkształcalnych
 • mechanikę ośrodków ciągłych
 • metody optymalizacji
 • elementy biofizyki i biomechaniki
 • podstawy biomechaniki i bioniki technicznej
 • komputerowe modelowanie układu kostnego człowieka
 • metody numeryczne
 • metodę elementów skończonych
 • metodę elementów brzegowych
 • języki programowania
 • metody numeryczne termomechaniki
 • biomechanika procesów cieplnych
 • algorytmy genetyczne i programowanie ewolucyjne

Więcej informacji o przedmiotach prowadzonych przez pracowników Katedry można znaleźć tutaj.


 

 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie