Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 


 

Dr inż. Radosław Górski
e-mail: Radoslaw.Gorski<at>polsl.pl
Wydział Mechaniczny-Technologiczny
pokój 105
tel. (+48 32) 2371020 

Plan zajęć (https://plan.polsl.pl/)


Publikacje

  2001

 1. Górski R., Kuś W., Burczyński T. Applications of Evolutionary Algorithms and Finite Element Method in 3D Shape Optimization Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds T.Burczyński, W.Cholewa), Gliwice, 73-76, 2001.
 2. 2002

 3. Górski R., Fedeliński P. Subregion boundary element method for two-dimensional transient elastodynamics Scientific Papers of Rzeszów University of Technology, No.197, Mechanics Vol.60, Rzeszów, 227-234, 2002.
 4. Fedeliński P., Górski R., Kuś W. Evolutionary algorithms in identification of inclusions Methods of Artificial Intelligence (eds T.Burczyński, W.Cholewa, W.Moczulski), Gliwice, 155-158, 2002.
 5. 2003

 6. Górski R., Fedeliński P. Optimization of composite structures using boundary element method XLII Symposium "Modeling in Mechanics", Abstracts, Wisła, 70-71, 2003.
 7. Górski R., Fedeliński P. Optimization of composite structures using boundary element method XLII Symposium "Modeling in Mechanics", Scientific Papers of Department of Applied Mechanics, Silesian University of Technology, Vol. 20, Gliwice, 135-140, 2003.
 8. Fedeliński P., Górski R., Czyż T. Subregion boundary element method in identification and optimization of structures 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Short Papers (eds T.Burczyński, P.Fedeliński, E.Majchrzak), Gliwice/Wisła, 125-126, June 3-6, 2003.
 9. Fedeliński P., Górski R., Czyż T. Subregion boundary element method in identification and optimization of structures 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, CD-ROM Proceedings, Gliwice/Wisła, 1-8, June 3-6, 2003.
 10. Górski R., Fedeliński P. Analysis, optimization and identification of composite structures using boundary element method 9th International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics NMCM-2003, Proceedings of the Extended Abstracts (eds V.Kompis, J.Sladek, M.Zmindak), Zilina, 44-45, September 9-12, 2003.
 11. Górski R., Fedeliński P. Analysis, optimization and identification of composite structures using boundary element method 9th International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics NMCM-2003, CD-ROM Proceedings, Zilina, 1-14, September 9-12, 2003.
 12. Fedeliński P., Górski R., Kuś W. Evolutionary algorithms in minimization of support and interface tractions Methods of Artificial Intelligence (eds Burczyński T., Cholewa W., Moczulski W.), Gliwice, 129-132, 2003.
 13. Fedeliński P., Górski R., Kuś W. Evolutionary algorithms in minimization of support and interface tractions ECCOMAS Thematic Conference, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003, CD-ROM Proceedings, Gliwice, 59-60, 2003.
 14. 2004

 15. Fedeliński P., Górski R. Optimization of dynamically loaded composite materials Advances in Boundary Element Techniques V (eds Leitao V.M.A., Aliabadi M.H.), Proceedings of the 5th International Conference on Boundary Element Techniques, Lisbon, (6 stron), 2004.
 16. Górski R., Fedeliński P. Optimization of stiffened plates by the coupled BEM/FEM and the evolutionary algorithm 4th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, Book of Abstracts, Vol. I, Jyvaskyla, (CD-ROM Proceedings, 11 stron), 2004.
 17. Górski R., Fedeliński P. Optimization of stiffened plates by the coupled BEM/FEM and the evolutionary algorithm 6th World Congress on Computational Mechanics in conjunction with the 2nd Asian-Pacific Congress on Computational Mechanics, Abstract, Vol. II (eds Yao Z.H., Yuan M.W., Zhong W.X.), Beijing, (CD-ROM Proceedings, 7 stron), 2004.
 18. Górski R., Fedeliński P. Evolutionary shape optimization of reinforced plates Methods of Artificial Intelligence (eds Burczyński T., Cholewa W., Moczulski W.), Gliwice, pp. 69-70, 2004.
 19. 2005

 20. Górski R., Fedeliński P. Evolutionary shape optimization of plates with reinforcements Computational Fluid and Solid Mechanics (Bathe K.J. ed.), Elsevier Science Ltd., Cambridge, pp. 239-242, 2005.
 21. Górski R., Fedeliński P. Optimal reinforcement of dynamically loaded plates 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Częstochowa, pp. 83-84 (CD-ROM Proceedings, 4 pages), 2005.
 22. Fedelinski P., Górski R., Czyż T., Dziatkiewicz G. Metoda elementów brzegowych w analizie układów odkształcalnych Komputerowe wspomaganie w inżynierii maszyn i materiałów, pod red. Leszka A. Dobrzańskiego, Agencja Wydaw. Wrocławskiej Rady FSNT NOT, bibliogr. 15 poz., Wrocław, pp. 302-315, 2005
 23. Fedelinski P., Górski R., Czyż T., Dziatkiewicz G. Metoda elementów brzegowych w analizie układów odkształcalnych Worldwide Congress of Materials and Manufacturing Engineering and Technology COMMENT-2005, Proceedings of the 3rd Scientific Conference MMME-2005 (ed Dobrzański L.A.), Gliwice/Wisła, pp. 829-834, 2005
 24. Górski R., Fedeliński P. Analysis, optimization and identification of composite structures using boundary element method Journal of Computational and Applied Mechanics, Vol. 6, No. 1, pp. 53-65, 2005.
 25. Górski R. Analiza dynamiczna i optymalizacja materiałów kompozytowych metodą elementów brzegowych Praca doktorska, Promotor: Prof. P. Fedeliński, Gliwice, 2005.
 26. Górski R., Fedeliński P. Evolutionary optimal reinforcement of a weakened plate Methods of Artificial Intelligence (eds Burczyński T., Cholewa W., Moczulski W.), Gliwice, pp. 55-56 (CD-ROM Proceedings, 4 pages), 2005.
 27. Burczyński T., Skrobol A., Górski R. Internal defect identification by the computational intelligence system Methods of Artificial Intelligence (eds Burczyński T., Cholewa W., Moczulski W.), Gliwice, pp. 31-32 (CD-ROM Proceedings, 4 pages), 2005.
 28. 2006

 29. Gorski R., Fedelinski P. Optimal reinforcement of plates modelled by the coupled boundary and finite element method in "35th Solid Mechanics Conference", Volume of Abstracts, Cracow, pp. 381-382 (2006).
 30. Fedelinski P., Gorski R. Analysis and optimization of dynamically loaded reinforced plates by the coupled boundary and finite element method Computer Modeling in Engineering and Sciences, Vol. 15, No. 1, pp. 31-40 (2006).
 31. Fedelinski P., Gorski R. Analysis and optimization of dynamically loaded reinforced plates by the coupled boundary and finite element method in "Advances in Boundary Element Techniques VII", Gatmiri B., Sellier A., Aliabadi M.H. (Eds), Paris, pp. 33-38 (2006).
 32. Górski R. Optimization of composite structures by the coupled boundary and finite element method Modelowanie Inżynierskie, T.1, Nr 32, Gliwice, pp. 171-178, 2006.
 33. 2007

 34. Górski R., Fedelinski P. Free vibration analysis of non-homogeneous plates by the boundary element method 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, Short Papers (eds Dems K. and others), Łódź-Spała, pp. 157-158, 2007.
 35. Górski R., Fedelinski P. Free vibration analysis of non-homogeneous plates by the boundary element method 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, CD-ROM Proceedings, 4 strony, 2007.
 36. Górski R., Fedeliński P. Analysis and optimization of freely vibrating non-homogenous plates in ”First Congress of Polish Mechanics”, Eds Kubik J., Kurnik W., Nowacki W.K., Warsaw, (CD-ROM – 8 pages) (in Polish)
 37. Czyz T., Fedelinski P., Gorski R. Subregion boundary element method for inelastic structures 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, Short Papers (eds Dems K. and others), Łódź-Spała, pp. 127-128, 2007.
 38. Czyz T., Fedelinski P., Gorski R. Subregion boundary element method for inelastic structures 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, CD-ROM Proceedings, 4 strony, 2007.
 39. Burczyński T., Orantek P., Kuś W., Górski R., Poteralski A., Szczepanik M. The identification of uncertain parameters in coupled problems 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, Short Papers (eds Dems K. and others), Łódź-Spała, pp. 111-112, 2007.
 40. Burczyński T., Orantek P., Kuś W., Górski R., Poteralski A., Szczepanik M. The identification of uncertain parameters in coupled problems 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, CD-ROM Proceedings, 4 strony, 2007.
 41. Burczyński T., Orantek P., Kuś W., Górski R., Poteralski A., Szczepanik M. Fuzzy evolutionary algorithms and artificial neural networks in identification of uncertain structures 11th International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Abstract, St. Julians, Malta, 2007.
 42. Burczyński T., Orantek P., Kuś W., Górski R., Poteralski A., Szczepanik M. Fuzzy evolutionary algorithms and artificial neural networks in identification of uncertain structures 11th International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Full Paper, St. Julians, Malta, 2007.
 43. 2008

 44. Górski R. Analiza modalna wzmocnionych tarcz za pomocą metody elementów brzegowych Materiały konferencyjne XLVII Sympozjonu „Modelowanie w Mechanice”, CD-ROM (2008).
 45. Górski R. Analiza modalna wzmocnionych tarcz metodą elementów brzegowych Modelowanie Inżynierskie, T.4, Nr 35, Gliwice, pp. 31-38, 2008.
 46. Górski R., Fedeliński P. Free vibration analysis of stiffened plates by the boundary element method Selected Topics of Contemporary Solid Mechanics, Prace IPPT PAN, Ed. Kotulski Z., Kowalczyk P., Sosnowski W., Warszawa, pp. 382-383, 2008.
 47. Fedeliński P., Górski R., Dziatkiewicz G., Ptaszny J. Nowe zastosowania metody elementów brzegowych w mechanice układów odkształcalnych w materiałach VII Konferencja „Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki”, Rogów, pp. 11-12, 2008.
 48. Fedeliński P., Górski R., Czyż T., Dziatkiewicz G. New applications of the boundary element method in dynamics of solids Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, Vol. 8, pp. 10003-10006, 2008.
 49. 2009

 50. Burczyński T., Kuś W., Mrozek A., Górski R., Dziatkiewicz G. Advanced Continuum-Atomistic Model of Materials Based on Coupled Boundary Element and Molecular Approaches Chapter in: IUTAM Symposium on Modelling Nanomaterials and Nanosystems, (ed. R. Pyrz, J.C. Rauhe), Berlin, pp. 231-240, 2009.
 51. Górski R., Fedelinski P. Evaluation of effective properties of polymer/clay nanocomposites 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2009, Short Papers (Kuczma M., Wilmański K., Szajna W., eds), Zielona Góra, pp. 195-196, 2009.
 52. Burczyński T., Górski R., Kuś W., Mrozek A. Multiscale modelling using molecular statics and the subregion boundary element method 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2009, Short Papers (Kuczma M., Wilmański K., Szajna W., eds), Zielona Góra, pp. 137-138, 2009.
 53. Poteralski A., Szczepanik M., Dziatkiewicz G., Górski R., Kuś W., Burczyński T. Immune optimization and identification of solids modelled by the boundary element method 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, Lizbona, Portugalia, 2009.
 54. Poteralski A., Szczepanik M., Dziatkiewicz G., Górski R., Kuś W., Burczyński T. Artificial biological systems in optimization of structures analysed by the boundary element method Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems, EUROGEN 2009, Kraków, 2009.
 55. Górski R., Fedeliński P. Evaluation of effective properties of nanocomposites by the coupled BEM/FEM Conference on Computational Modelling and Advanced Simulations CMAS 2009, Book of Abstracts (Murin J., Kutis V., Duris R., eds), Bratislava, pp. 47-48, 2009.
 56. Górski R., Fedeliński P. Evaluation of effective properties of nanocomposites by the coupled BEM/FEM Conference on Computational Modelling and Advanced Simulations CMAS 2009, Bratislava, CD-ROM-10 stron, 2009.
 57. Fedeliński P., Górski R., Dziatkiewicz G., Ptaszny J. Boundary methods in analysis of deformable bodies in VIII Conference „New Directions in the Development of Mechanics”, Suchedniow, pp. 11-12 (2009) (in Polish).
 58. 2010

 59. Górski R., Fedeliński P. Modelling of polymer/clay nanocomposites by the boundary and finite element method 37th Solid Mechanics Conference, Book of Abstracts, Warszawa, pp. 356-357, 2010.
 60. Burczyński T., Mrozek A., Górski R., Kuś W. Molecular statics coupled with the subregion boundary element method in multiscale analysis International Journal for Multiscale Computational Engineering, 8, 3, pp. 319-330, 2010.
 61. 2011

 62. Fedeliński P., Górski R., Dziatkiewicz G., Ptaszny J. Computer modelling and analysis of effective properties of composites Computer Methods in Materials Science/ Informatyka w Technologii Materiałów, Vol. 11, No. 1, pp. 3-8, 2011.
 63. Górski R., Fedeliński P. Analysis of composites reinforced by wavy carbon nanotubes 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2011, Warszawa, (2 strony) (w recenzji), 2011.
 64. Fedeliński P., Górski R., Dziatkiewicz G., Ptaszny J. Analiza materiałów kompozytowych metodą elementów brzegowych w materiałach IX Konferencja „Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki”, Hucisko (w druku) (2011).

 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie