SKN STRESS

Studenckie Koło Naukowe Mechaniki Eksperymentalnej STRESS
działające przy Instytucie Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej,
Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska w Gliwicach

Projekty
Seminaria

27.11.2014 Zebranie SKN STRESS.
Zapraszamy do sali H o godz. 17:00.

SKN STRESS jest ko?em dzia?aj?cym od 2011 roku. W ramach Ko?a realizujemy projekty, organizujemy seminaria, bierzemy udzia? w konferencjach i targach. Projekty realizowane w ramach Ko?a posiadaj? zazwyczaj elementy zwi?zane z prowadzeniem eksperyment? na rzeczywistymi obiektach, ale r?nie? projektowanie, analiz?element?. Mechanika, budowa maszyn, elektronika, mechatronika, robotyka oraz informatyka to nasze ulubione obszary dzia?ania (niekoniecznie w takiej kolejno?ci :) Aby z nami wsp?racowa?nie musisz przechodzi?przez wieloteapowe procesy rekrutacji, wystarcz? ch?i i zapa?.

All rights reserved, 2011-2014, SKN STRESS Home Page by SKN STRESS