SKN STRESS

Studenckie Koło Naukowe Mechaniki Eksperymentalnej STRESS
działające przy Instytucie Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej,
Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska w Gliwicach

powrótdo strony głównej

22.10.2015 odbyło się seminarium organizowane przez Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej, firmę Dantec Dynamics GmbH oraz SKN STRESS dotyczące optycznych pomiarów przemieszczeń i odkształceń (m.in. można było zapoznać się oraz zobaczyć w praktyce działanie microDIC - cyfrowej korelacji obrazu w skali mikro (pomiary odkształceń z wykorzystaniem mikroskopu oraz kamer).

5.5.2015 odbyły się Warsztaty COMSOL Multiphysics 5.1 organizowane przez Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej, firmę Comsol GmbH oraz SKN STRESS dotyczące możliwości obliczeń wielodyscyplinarnych MES z użyciem oprogramowania Comsol.

06.06.2014 Dzień Wydziału Mechanicznego-Technologicznego - inż. Martyna Poręba przewodnicząca SKN STRESS przedstawiła informacje o działności Koła.

20.05.2014 godz. 10 aula B CEK odbyło się seminarium zorganizowane wspólnie z Zwick Polska - Service.
Krótka relacja:

21.03.2014 I Festiwal Kół Naukowych w Gliwicach - SKN STRESS przedstawił swoją ofertę na Targach Pracy, prezentację na sesji Kół wygłosił inż. Marcin Hatłas.

06.06.2013 aula B. Seminarium zorganizowane wspólnie z firmą 3D SPACE TEAM. Pokazy oprogramowania SpaceClaim, skanerów 3D.

22.03.2013 aula B. Seminarium zorganizowane wspólnie z firmą Elhys oraz MTS. MTS Hybrid Testing Seminar.

All rights reserved, 2011-2014, SKN STRESS Home Page by SKN STRESS