Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 


 

Head of Department
Professor Tadeusz BURCZYNSKI, D.Sc, Ph.D. Eng.
Corresponding Member of the Polish Academy of Sciences


polish version

Curriculum Vitae
The most important achievements 
Dysertations
Books
Guest Editors
Publication
Schedule

Curriculum Vitae


Affiliation:

Department for Strength of Materials and Computational Mechanics
Faculty of Mechanical Engineering
Silesian University of Technology
ul. Konarskiego 18a, PL - 44-100 Gliwice, Poland
Tel:+48 32 2371204, Fax:+48 32 2371282
E-mail: tadeusz.burczynski@polsl.pl or tb@polsl.pl

Division of Computational Intelligence
Institute of Computer Science
Faculty of Physics Mathematics and Computer Science
Cracow University of Technology
ul. Warszawska 24, PL - 31-155 Kraków, Poland
Tel./Fax: +48-12-6282015
E-mail: tburczyn@pk.edu.pl


Discipline: Computational  and Information Sciences, Computational Engineering


Education:  
MS, Eng Applied Mechanics, Silesian University of Technology (1974)
Qualifications:  
Ph.D Silesian University of Technology (1980)
D.Sc. (habilitation)   Silesian University of Technology (1990)
Professor (scientific title) President of Poland (L.Wałęsa) (1993)

Professional Experience:  
Assistant Professor Silesian University of Technology, Institute of Mechanics and Fundamentals of Machine Design (1980-1990)
Associate Professor Silesian University of Technology, Department of Engineering Mechanics (1990-1993)
Full Professor Silesian University of Technology in Gliwice, Department for Strength of Materials and Computational Mechanics (1993 – present)
Full Professor Cracow University of Technology, Institute of Information Science (1997 – present)
   

Professional Positions:

 • Head of Department for Strength of Materials and Computational Mechanics, Silesian University of Technology (1997 – present

 • Head of Institute of Information Science, Cracow University of Technology (2008 – present)

 • Head of Programme Council of University Computer Center, Silesian University of Technology (2001 – present)

 • President of Polish Association for Computational Mechanics (1999-2009)

 • Vice-President on Committee of Mechanics of the Polish Academy of  Sciences (PAS) (2003-present)

 • Head of Section of Optimization and Control, Committee on Mechanics PAS (2003-present)

 • Member of Committee on Informatics PAS (2008- present)

 • Head of Section of Computational Sciences, Committee on Informatics PAS (2009- present)

 • Member of Interdisciplinary Centre for Materials Modelling (2004 – present)

 • Corresponding Member of the Polish Academy of  Sciences (since 2007)


Editorial Boards:

 • Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
 • International Journal for Boundary Elements
 • Foundation of Civil and Environmental Engineering
 • Computer Methods in Material Science
 • Acta Mechanica et Automatica
 • Scientific Research of the Institute of  Mathematics and Computer Science
 • Inverse Problems in Science and Engineering

Honors and Awards:

 • Visiting Professor at Politecnico di Milano, Italy

 • Distinguished Visiting Scholar at Clarkson University, USA

 • Visiting Professor at Delaware University, USA

 • Visiting Professor at Erlangen-Nurnberg University, Germany

 • Visiting Professor at Brauischweig University Germany

 • Visiting Professor at Minnesota University, USA

 • Awards of Ministry of Education for two books

 • Prizewinner of Academic Grant for Professors of Foundation for Polish Science for „Intelligent computing in optimization and identification of structures and materials” (2005-2008)

 • Member of General Council of IACM

 • Member of ECCOMAS Committee ECCSM


Chairs of Conferences:

 • Chairman of Organizing and Scientific Committee of IUTAM/IACM/IABEM Symposium on Advanced Mathematical and Computational Mechanics Aspects of the Boundary Element Method, Cracow 1999

 • Co-Chairman of Organizing and Scientific Committee of IUTAM Symposium on Evolutionary Methods in Mechanics, Cracow 2002

 • Co-Chairman of ECCOMAS Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH in 2003, 2005 and 2007, Gliwice

 • Chairman of 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003 Wisła (under Honorary auspices O.C.Zienkiewicz)

 • Member over 150 international conferences on computational mechanics, intelligence computing and solid mechanics


Scientific scope:

Computational engineering, especially computational mechanics (boundary element method, finite element method), mechanics of materials, sensitivity analysis and optimization, inverse problems, stochastic mechanics and fuzzy systems, computational intelligent methods, artificial intelligence, soft computing, application of hybrid computational intelligent system based on evolutionary algorithms, artificial immune systems and artificial neural networks and FEM and BEM in optimization and identification problems, multi-scale modelling of materials and structures, bioinformatics


Superviser:

Supervisor of 15 Ph.D. Theses, 3 Ph.D Theses in preparation.


 The most important achievements

 1.  Creating of the school of applications of the boundary element method in sensitivity analysis and optimization. Published papers on this subject were one of the first in the world. Lectures on „Sensitivity analysis, optimization and inverse problems” presented in the framework of CISM Advanced School on Boundary Element Advances in Solid Mechanics, Udine 2001. Guest Editor of special issue of Engineering Analysis with Boundary Elements (Vol. 19, No.2, 1997), Elsevier, devoted to sensitivity analysis and optimization.

 2. Original concepts of stochastic and fuzzy boundary element methods in analysis of systems with uncertain parameters. Author many papers and chapters. Guest co-editor of Engineering Analysis with Boundary Elements (Vol.19, No.3, 1997), Elsevier, devoted to stochastic problems.

 3. Elaboration of methodology and computer implementation in multi-scale modelling of materials. Managing of scientific consortium, consisting of a few Polish universities in research grant on Multi-scale modelling of materials: methodology and computer implementation. Member of Interdisciplinary Centre for Materials Modelling.

 4. Managing of research group dealing with developments of computational mechanics. Author the first Polish monograph devoted to the boundary element method: The Boundary Element Method in Mechanics, WNT, Warsaw 1995, editor the book: „Advanced Mathematical and Computational Mechanics Aspects of the Boundary Element Method”, Kluwer 2001, and co-author of three books on computational mechanics: Computer Method sin Solid Mechanics, PWN, Warsaw 1995, Handbook of Computational Solid Mechanics, Springer 1998, Boundary Element Advances in Solid Mechanics, Springer 2003.
 5. Application of computational intelligent systems based evolutionary algorithms, artificial immune systems, artificial neural networks and fuzzy systems in optimization and identification problems. Co-editor of the book: „Evolutionary Methods in Mechanics”, Kluwer 2004, author of a few chapters devoted to evolutionary computing and guest-editor of Journal of Theoretical and Applied Mechanics (Vol.42, No.3,2004) on Computational Intelligence in Mechanics. Lectures on „Evolutionary and immune computations in optimization and inverse problems” given in the framework of CISM Advanced School on Advances of Soft Computing in Engineering, Udine w 2007.

 6. Organizer and Chair of scientific committees of international conferences on computational mechanics: 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics, Wisła  2003, IUTAM Symposium on Advanced Mathematical and Computational Mechanics Aspects of the Boundary Element Method, Kraków 1999 and evolutionary computing: IUTAM Symposium on Evolutionary Methods in Mechanics, Kraków 2002.
 7. Co-chair of international symposia on Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering AI-MECH 2000, AI-MECH 2001 and  Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2002, ECCOMAS AI-METH 2003, AI-METH 2004, ECCOMAS AI-METH 2005 and ECCOMAS  AI-METH 2007 and 2009.

 8. Co-editor of books devoted to artificial intelligence and guest-editor of special issues of: Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences:Vol.9, No.1 2002; Vol. 12 No-1-3, 2005; Vol. 13 No. 1, 2006, Journal of Engineering Applications of Artificial Intelligence Vol.17, 2004 and Vol. 20, No.5, 2007, Elsevier and special issue of Information Science (Elsevier) on  Artificial Immune Systems (in press).

 9. Author or co-author over 500 published works including 15 books, 10 chapters, guest-editor of  10 special issues of journals, author of 150 articles published in reputable journals and many papers in conference proceedings. Member many scientific committees of international conferences on computational mechanics and artificial and computational intelligence.

Dysertation

 1. Burczyński T., Identyfikacja obciążeń dynamicznych działających na kolejowy zestaw kołowy w czasie eksploatacji, (rozprawa doktorska), Politechnika Śląska, Gliwice 1979.
 2. Burczyński T., Metoda elementów brzegowych w wybranych zagadnieniach analizy i optymalizacji układów odkształcalnych. ZN Pol. Śl. nr 1050, s. Mechanika, nr 97, 192 s. Gliwice 1989 (praca habilitacyjna).

Books, Special Issues

 1. Burczyński T., Metoda elementów brzegowych w mechanice. Seria CAD/CAM, WNT Warszawa 1995.
 2. Burczyński T., Grabacki J., Metoda elementów brzegowych. Cz. IV w: Komputerowe metody mechaniki ciał stałych (red. M.Kleiber), s. Mechanika Techniczna, tom XI, PWN Warszawa 1995.
 3. Burczyński T., Grabacki J.: The Boundary Element Method. Part IV in: Handbook of Computational Solid Mechanics (Ed. M. Kleiber), Springer-Verlag, Berlin 1998.
 4. Burczynski, T.(ed.), Advanced Mathematical and Computational Mechanics Aspects of the Boundary Element Method. Kluwer Publishers, Dordrecht 2001.
 5. Bąk, R., Burczynski, T., Wytrzymałość materiałow z elementami ujęcia komputerowego. WNT, Warszawa 2001.
 6. Burczynski, T., Osyczka, A. (eds.), Evolutionary Methods in Mechanics. Kluwer Publishers, Dordrecht 2004.
 7. Burczynski, T., Cholewa, W. (eds), Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering. PACM Publishers, Gliwice 2000.
 8. Burczynski, T., Cholewa, W. (eds), Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering. PACM Publishers,Gliwice 2001.
 9. Burczynski, T., Cholewa, W., Moczulski, W. (eds), Methods of Artificial Intelligence. PACM Publishers,Gliwice 2002.
 10. Burczynski, T., Cholewa, W., Moczulski, W. (eds), Methods of Artificial Intelligence. PACM Publishers, Gliwice 2003.
 11. Burczynski, T., Cholewa, W., Moczulski, W. (eds), Methods of Artificial Intelligence. PACM Publishers, Gliwice 2004.
 12. Burczynski, T., Cholewa, W., Moczulski, W. (eds), Methods of Artificial Intelligence. PACM Publishers, Gliwice 2005.
 13. Burczyński T., Cholewa W., Moczulski W. (eds), Recent Developments in Artificial Intelligence Methods. AI-METH Series, Gliwice 2004.
 14. Burczyński T., Cholewa W., Moczulski W. (eds), Recent Developments in Artificial Intelligence Methods. AI-METH Series, Gliwice 2005.
 15. Burczyński T. (ed.), Computational Sensitivity Analysis and Evolutionary Optimization of Systems with Geometrical Singularities. ZN KWMiMKM, nr1, Gliwice 2002
 16. Burczynski, T., Sensitivity Analysis, Optimization and Inverse Problems. Chapter in: Boundary Element Advances in Solid Mechanics (eds. D.Beskos, G.Maier), Springer-Verlag 2003, pp.245-307.
 17. Burczyński T., Majchrzak E., Fedeliński P. (eds), Computer Methods in Mechanics. PACM Publishers, CMM-2003, Gliwice 2003.
 18. Burczyński T., Kuś W., Optymalne projektowanie konstrukcji spręzysto-plastycznych z wykorzystaniem sekwencyjnych i rozproszonych algorytmów ewolucyjnych. Rozdział 3 w: Informatyka w Technologii Metali, Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2003.
 19. Burczyński T., Beluch W., Kuś W., Nowakowski M., Orantek P., Evolutionary algorithms in selceted optimization and identification problems of mechanical systems. Chapter in: Evolutionary Computation and Global Optimization (ed. J.Arabas), Oficyna Wyd. Pol. War., Warzawa 2002, s.87-121.
 20. Burczyński T., Stochastic Boundary Element Methods. Chapter in: Advances in Boundary Element Techniques (Eds. J.Kane, G.Maier, N.Tosaka and S.N.Atluri), Springer-Verlag 1993.
 21. Burczyński T., Stochastic Boundary Element to Shape Design Sensitivity and Identification Problems. Chapter in: Computational Stochastic Mechanics (Eds. A.H-D. Cheng and .Y.Yang), Elsevier Science Publishers London 1993.
 22. Burczyński T., Recent Advances in Boundary Element Approach to Design Sensitivity Analysis - Survey. Chapter in: Design Sensitivity Analysis (Eds. M.Kleiber and T.Hisada), Atlanta Technology Publications, Atlanta 1993.
 23. Burczyński T., Stochastic Boundary Element Approach to Shape Design Sensitivity Analysis. Chapter in : Design Sensitivity Analysis (Eds. M.Kleiber and T.Hisada), Atlanta Technology Publications, Atlanta 1993.
 24. Burczyński T. and Fedelinski P., Boundary Element Method in Sensitivity Analysis and Optimization. Chapter in: Numerical Methods in Computer Aided Optimal Design (Ed. T.Burczyński), Lecture Notes, Advanced TEMPUS Course, Gliwice-Zakopane 1992.

Scripts

 1. Burczyński T. (Ed.): Numerical Methods in Computer Aided Optimal Design. Lecture Notes, Advanced TEMPUS Course, Gliwice-Zakopane 1992.
 2. Burczyński T. (red.), Laboratorium z wytrzymałości materiałów. Skrypt Pol.Śl., Gliwice 2001.

Guest Editor

 1. Cheng A.H-D. and Burczynski T. (Guest Editors), Engineering Analysis with Boundary Elements, Special Issue: Optimization and Sensitivity Analysis, Vol. 19., No. 2, 1997, Elsevier.
 2. Cheng A.H-D. and Burczynski T. (Guest Editors), Engineering Analysis with Boundary Elements, Special Issue: Stochastic Boundary Element Methods, Vol. 19, No. 3, April 1997, Elsevier.
 3. Burczynski, T., Cholewa W. (Guest editors), Computer Assisted in Mechanics and Engineering Sciences. Special Issue on Methods of Artificial Intelligence, Vol.9, No.1, 2002.
 4. Burczynski, T. (Guest editor), Journal of Theoretical and Applied Mechanics. Special Issue on Computational Intelligence, Vol.42, No.3, 2004.
 5. Burczynski, T., Cholewa W., Moczulski, W. (Guest editors), Journal of Engineering Applications of Artificial Intelligence. Special Issue on Selected Problems of Knowledge Representation. Vol.17, No. 4, 2004, Elsevier.
 6. Burczyński T., Cholewa W., Moczulski W., (Guest editors), Special Issue of Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences: Methods of Artificial Intelligence, Vol. 12, No.1-3, 2005.
 7. Burczyński T., Mróz Z., Waszczyszyn Z., (Guest editor), Special Issue of Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences: Inverse Problems in Material and Structural Mechanics, Vol. 13, No.1, 2006.
 8. Burczyński T., Cholewa W., Moczulski W., (Guest editors), Engineering Applications of Artificial Intelligence: Special Issue on Soft Computing Applications, Vol. 20, No. 5, 2007, Elsevier.
 9. Burczyński, T., (Guest editor), Information Science Journal. Special Issue on Artificial Immune Systems, 2007 Elsevier (in preparation).

 Publication
 

  1974

 1. Bąk R., Burczyński T., Współczesne metody badania drgań i trwałości samochodów. ZN IPKM 20/54, Gliwice 1974.
 2. 1975

 3. Bąk R., Burczyński T., Analityczno-eksperymentalny sposób badania trwałości ram samochodów. ZN Pol.Śl., s. Mechanika, nr 53, Gliwice 1975.
 4. 1977

 5. Bąk R., Burczyński T., Metodyka symulacyjnych badań niezawodności i trwałości kolejowych zestawów kołowych. ZN IPKM 26/60, Gliwice 1977.
 6. Bąk R., Burczyński T., Modelowanie dynamicznych obciążeń pionowych działających na kolejowy zestaw kołowy w czasie eksploatacji. Zb. ref. XVI Sympozjonu PTMTS Modelowanie w Mechanice, Gliwice-Wisła 1977.
 7. Burczyński T., Identyfikacja pionowych obciążeń dynamicznych działających na kolejowy zestaw kołowy przy zwiększonych prędkościach eksploatacyjnych. Mat. II Konferencji Pojazdy Szynowe, Kraków 1977.
 8. 1979

 9. Burczyński T., Analiza numeryczna stochastycznych obciążeń pionowych działających na styku koło-szyna. Mat. 4 Konferencji Metody Komputerowe w Mechanice Konstrukcji, t. 1, Koszalin 1979.
 10. Burczyński T., Modelowanie udarowych stochastycznych obciążeń bocznych działających na kolejowy zestaw kołowy. Mat. III Konferencji Teoria i Badania Pojazdów Szynowych, Poznań 1979.
 11. 1981

 12. Burczyński T., Stochastyczne zadania brzegowe elastostatyki w ujęciu metody brzegowych równań całkowych. Prace Inst. Inżynierii Lądowej Pol.Wrocł., nr 28, Wrocław 1981.
 13. 1982

 14. Bąk R., Zacharski M., Burczyński T., Calcul numerique, par la methode des elements finis, de la resistance mecanique de lessien monte standard. DT 149/B, 106, 1/ORE, Utrecht 1982.
 15. Burczyński T., Analiza dynamiczna układów prętowych metodą elementów brzegowych. Mat. IX Konferencji Teorii Maszyn i Mechanizmów, Kraków 1982.
 16. 1983

 17. Burczyński T., Modelowanie jednowymiarowych układów ciągłych metodą elementów brzegowych. Zb. ref. 22 Sympozjonu PTMTS Modelowanie w Mechanice, Gliwice-Wisła 1983.
 18. Burczyński T., Analiza stochastyczna zagadnień granicznych jednowymiarowych układów ciągłych metodą elementów brzegowych. Mat. VI Konferencji Metody Komputerowe w Mechanice Konstrukcji, t. 1, Białystok 1983.
 19. Burczyński T. and Adamczyk T., Zastosowanie metody elementów brzegowych do analizy układów nieliniowych. Mat. VI Konferencji Metody Komputerowe w Mechanice Konstrukcji, t. 1, Białystok 1983.
 20. Burczyński T. and Adamczyk T., Zastosowanie metody elementów brzegowych do optymalnego projektowania kształtu konstrukcji. Mat. IV Konferencji Metody i Środki Projektowania Automatycznego, Warszwa 1983.
 21. Burczyński T. and Adamczyk T., Dynamika układów o dyskretno-ciągłych parametrach w ujęciu metody elementów brzegowych. ZN Pol. Rzeszowskiej, nr 13, s. Mechanika nr 5, Rzeszów 1983.
 22. 1984

 23. Burczyński T. and Adamczyk T., Wieloparametrowa optymalizacja kształtu przekroju poprzecznego preta skręcanego przy zastosowaniu metody elementów brzegowych. Zb. ref. 23 Sympozjonu PTMTS Modelowanie w Mechanice, Gliwice-Szczyrk 1984.
 24. Burczyński T., Zastosowanie metody elementów brzegowych do analizy drgań stochastycznych układów sprężystych. Mat. XI Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych, Poznań-Błażejewko 1984.
 25. Adamczyk T., Burczyński T., Metoda elementów brzegowych w dynamice ciągłego ośrodka nieliniowego. Mat. XI Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych, Poznań-Błażejewko 1984.
 26. John A., Burczyński T., Adamczyk T., Analiza drgań układów lepkosprężystych metodą elementów brzegowych. Mat. XI Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych, Poznań-Błażejewko 1984.
 27. Burczyński T., Adamczyk T., Zastosowanie metody elementów brzegowych do analizy układów ciągłych z nieliniowymi warunkami brzegowymi. Mat. X Konferencji TMiM, Warszwwa 1984.
 28. Burczyński T., Adamczyk T., Application of the boundary element method to dynamical analysis of nonlinear systems. Abst. 10th Inter. Conf. on Nonlinear Oscillations, Varna (Bulgaria) 1984.
 29. 1985

 30. Burczyński T., The boundary element method for stochastic potential problems. Applied Mathematical Modelling, Vol.3, No 3,1985.
 31. Burczyński T., Adamczyk T., The boundary element formulation for multiparameter structural shape optimization. Applied Mathematical Modelling, Vol. 9, No 3 1985.
 32. Burczyński T., Stochastic formulation of wheelset dynamics be means of the boundary element method. Proc. 8th Inter. Wheelset Congress, Vol. I, Madrid 1985.
 33. Burczyński T., Adamczyk T., The boundary element formulation for contact problems of wheelset. Proc. 8th Inter. Wheelset Congress, Vol. I, Madrid 1985.
 34. Adamczyk T., Burczyński T., The boundary element method for nonlinear axisymmetric contact problems. Proc. 24th Symp. on Modelling in Mechanics, PTMTS, Gliwice- Szczyrk 1985.
 35. Burczyński T., Adamczyk T., Generowanie optymalnego kształtu konstrukcji metodą elementów brzegowych. ZN Pol. Sl., s. Mechanika, nr 82, Gliwice 1985.
 36. Burczyński T., Adamczyk T., Metoda elementów brzegowych w problemach syntezy ksztaltu konstrukcji. Mat. 7 Konferencji Metody Komputerowe w Mechanice Konstrukcji, t. 1, Gdynia 1985.
 37. Adamczyk T., Burczyński T., Metoda elementów brzegowych w zagadnieniu kontaktu ciał stałych. Mat. 7 Konferencji Metody Komputerowe w Mechanice Konstrukcji, t. 1, Gdynia 1985.
 38. Burczyński T., Adamczyk T., The boundary element method for shape design synthesis of elastic structures. In: Boundary Elements VII (Eds. C.A.Brebbia and G.Maier), Springer Verlag Berlin 1985.
 39. Burczyński T., John A., Stochastic dynamic analysis of elastic and viscoelastic systems by means of the boundary element method. In: Boundary Elements VII (C.A.Brebbia and G.Maier), Springer Verlag Berlin 1985.
 40. Burczyński T., John A., The stochastic boundary integral equation method for random vibrations of continuous media. Papers of Technical University of Opole, No 109, Mathematics Series No 9, Opole 1985.
 41. 1986

 42. Burczyński T., The boundary element procedure for dependence of eigenvalues with respect to stochastic shape of elastic systems. Proc. 25th Symp. on Modelling in Mechanics, PTMTS, Gliwice-Kudowa 1986.
 43. Burczyński T., Stochastic boundary element method for wave propagation through continuous random media. BETECH/86-MIT Cambridge, USA (Eds.J.Connor and C.A.Brebbia), CML Publications 1986.
 44. Adamczyk T., Burczyński T., Metoda elementów brzegowych w zagadnieniach przestrzennego kontaktu z tarciem. ZN Pol. Śl., s. Mechanika, nr 83, Gliwice 1986.
 45. Burczyński T., John A., Zastosowanie metody elementów brzegowych do zadań brzegowych teorii lepkosprężystości. ZN Pol. Śl., s. Mechanika, nr 83, Gliwice 1986.
 46. 1987

 47. Burczyński T., Mrówczynska B., Zastosowanie elementów brzegowych i elementów skończonych w analizie wrażliwości kształtu konstrukcji. Mat. VIII Konferencji Metody Komputerowe w Mechanice Konstrukcji, Warszawa 1987.
 48. 1988

 49. Burczyński T., Adamczyk T., Analiza układów nieliniowych metodą elementów brzegowych. Mechanika i Komputer, t. 7, PWN Warszawa 1988.
 50. Burczyński T., Boundary element method for deterministic and stochastic shape design sensitivity analysis. In: Advanced Boundary Element Methods (Ed. T.A.Cruse), Springer Verlag Berlin 1988.
 51. Fedelińki P. and Burczyński T., Shape sensitivity analysis of eigenvalues using boundary elements. Proc. 13th Symp. on Vibrations in Physical Systems, Poznań-Błażejewko 1988.
 52. Fedeliński P. and Burczyński T., The boundary element method for shape design sensitivity analysis of natural frequencies. Scientific Papers of Wroclaw Technical University, No 55, Wrocław 1988.
 53. 1989

 54. Fedeliński P. and Burczyński T., Analysis of vibtating structural elements by the boundary element method. Scientific Papers of Wroclaw Technical University, No 56, Wroclaw 1989.
 55. Fedeliński P. and Burczyński T., Zastosowanie metody elementów brzegowych do analizy wpływu kształtu na częstości drgań własnych układu. ZN Pol Śl. nr 1026, s. Mechanika, nr 91, Gliwice 1989.
 56. Burczyński T. and Mrówczyńska B., Metoda elementów brzegowych w problemach wytrzymałościowych kół zębatych. ZN Pol. Śl. nr 952, s. Transport, nr 9, Gliwice 1989.
 57. Fedeliński P. and Burczyński T., The boundary element method for shape design sensitivity analysis and optimal design of vibrating structural elements. Proc. 9th Conf. on Computer Methods in Mechanics, Cracow 1989.
 58. 1990

 59. Burczyński T., Adamczyk T., Metoda elementów brzegowych w problemach syntezy kształtu konstrukcji. Mechanika i Komputer, t. 8, PWN Warszawa 1990.
 60. Novati G. and Burczyński T., Inelastic analysis via integral equations: the symmetric approach illustrated with reference to beam on elastic foundation. In: Boundary Element Methods in Engineering (Eds. B.S.Annigeri and K.Tseng), Springer-Verlag, Berlin 1990, pp.293-299.
 61. Burczyński T. and Fedeliński P.. Shape sensitivity analysis of natural frequencies using boundary elements. Structural Optimization, Vol. 2, No 1, 1990.
 62. Burczyński T. and Fedeliński P., Shape sensitivity analysis and optimal design of static and vibrating systems using the boundary element method. Control and Cybernetics, Vol.19, No.3-4, 1990.
 63. 1991

 64. Burczyński T. and Fedeliński P., Boundary elements in shape design sensitivity analysis and optimal design of vibrating structures. Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol.6, No.8, 1991.
 65. Fedeliński P. and Burczyński T., Shape optimal design of vibrating structures using boundary elements. Zeitschrift fur Angew. Mathematic und Mechanik-ZAMM, Vol.71, No.6, 1991.
 66. Burczyński T. and Fedeliński P., Boundary element sensitivity analysis and optimal design of vibrating and built-up structures. In: Boundary Integral Methods (Eds. L.Morino and R.Piva), Springer-Verlag, Berlin 1991.
 67. 1992

 68. Burczyński T., Shape sensitivity analysis of uncertain static and vibrating systems using stochastic boundary elements. In: Boundary Element Methods (Ed.S.Kobayashi), Springer-Verlag 1992.
 69. Burczyński T., Stochastic boundary elements. IABEM Newsletter, Vol.5, 1992.
 70. Burczyński T., New trends and applications of boundary elements methods in sensitivity and optimization - a survey. Proc. IABEM-92 Symposium, Boulder, University of Colorado, 1992.
 71. Burczyński T., Path-independent integral approach to shape sensitivity analysis and idenfication problems associated with singular- and quasi-singular boundary variations. Proc. IABEM-92 Symposium, Boulder, University of Colorado, 1992.
 72. Burczyński T., Fedeliński P., Boundary element method in shape design sensitivity analysis and optimal design of vibrating structures. Engineering Analysis with Boundary Elements, 9, 1992, pp.195-202.
 73. Burczyński T., Stochastic boundary element approach to shape design sensitivity analysis (invited papers), Proc. Intern. Conference on Computational Engineering Science - ICES'92, Hong Kong 1992.
 74. Burczyński T., Recent advances in boundary element approach to design sensitivity analysis (invited papers), Proc. Intern. Conference on Computational Engineering Science - ICES'92, Hong Kong 1992.
 75. 1993

 76. Burczyński T., Applications of BEM in sensitivity analysis and optimization. Computational Mechanics, Vol. 13, No. 1/2, 1993.
 77. Burczyński T. and Polch. E.Z., Sensitivity analysis of cracks using boundary and path-independent integrals. Proc. Int. Symposium on BEM IABEM-93, Braunschweig, Germany 1993.
 78. Burczyński T., Kane, J.H. and Balakrishna C., Comparison of 3-D boundary element shape DSA formulations via material derivative-adjoint variable and implicit differentiation techniques. Proc. Int. Symposium on BEM IABEM-93, Braunschweig, Germany 1993.
 79. 1994

 80. Burczyński T., Stochastic boundary element methods: computational methodology and applications. In: Probabilistic Structural Mechanics: Advances in Structural Reliability Methods, Springer- Verlag 1994, pp.42-55.
 81. Burczyński T., Application of stochastic boundary element method to modelling of uncertain mechanical systems. ZN Pol.Sl., s. Mechanika, nr 116, Gliwice 1994, s.57-73.
 82. Burczyński T., Boundary elements in sensitivity analysis and identification with respect to stochastic shape parameters of uncertain elastic solids. In: Boundary Element Method XVI (ed.C.A.Brebbia), CMP, Southampton 1994, pp.565-574.
 83. Burczyński T. Kane, J.H. and Balakrishna C., 3-D and 2-D boundary elements in sensitivity analysis of elastic solids. Proc. Polish Conference of Solid Mechanics, Zakopane, Poland, 1994.
 84. Burczyński T. and Polch E.Z., Path-independent and boundary integral approach to sensitivity analysis and identification of cracks. In: Inverse Problems in Engineering Mechanics (eds. H.D.Bui, M.Tanaka et al), A.A.Balkema Publishers, Rotterdam 1994, pp.355-361.
 85. 1995

 86. Burczyński T., 3-D and 2-D boundary elements in stochastic shape sensitivity analysis. In: Computational Stochastic Mechanics (ed. P.D.Spanos), A.A.Balkema Publishers, Rotterdam 1995, pp.489-495.
 87. Burczyński T., Boundary element method in stochastic shape design sensitivity analysis and identification of uncertain elastic solids. Engineering Analysis with Boundary Elements, Special Issue on Inverse Problems and Variable Domains, Vol. 15, No. 2, 1995, 151-160.
 88. Burczyński T., Deterministic and stochastic modelling of crack geometry - a boundary element approach. ZN Pol.Sl, s. Mechanika, nr 122, Gliwice, 1995, s.49-58.
 89. Burczyński T., Kane, J.H. and Balakrishna C., Shape design sensitivity analysis via material derivative-adjoint variable technique for 3-D and 2-D curved boundary elements. International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 38, No. 17, 1995, pp.2839-2866.
 90. Burczyński T., Habarta M., Shape sensitivity analysis using path-independent integrals - numerical implementation. Proc. XII Conference on Computer Methods in Mechanics, Warszawa-Zegrze 1995.
 91. Burczyński T., Skrzypczyk J., The fuzzy boundary element method: a new solution concept. Proc. XII Conference on Computer Methods in Mechanics, Warszawa-Zegrze 1995.
 92. Burczyński T., The boundary element method in sensitivity analysis and optimization (plenar paper). Proc. XII Conference on Computer Methods in Mechanics, Warszawa-Zegrze 1995.
 93. Burczyński T., Skrzypczyk J., The fuzzy boundary element method: a new methodology. ZN Pol.Sl., s. Budownictwo, Gliwice 1995.
 94. Burczyński T., Boundary element method for analysis and optimization. Proc. CIMPA/GDR/TEMPUS-JEP intensive school on "Shape Optimal Design, Applications and Software", Warsaw 1995.
 95. Burczyński T., Applications of stochastic boundary element method to solids with uncertain geometry (keynote lecture). Computational Mechanics'95 (eds. S.N. Atluri, G.Yagawa, T.A.Cruse), Springer 1995, pp.2677-2882.
 96. Burczyński T. and Habarta M., Boundary and path-independent integrals in sensitivity analysis of voids. Computational Mechanics'95 (eds. S.N. Atluri, G.Yagawa, T.A.Cruse), Vol. 2, Springer 1995, pp.3037- 3042.
 97. 1996

 98. Burczyński T., Habarta M. and Polch E.Z., Boundary element formulation for sensitivity analysis and detection of cracks and voids. In: Structural and Multidisciplinary Optimization (eds. N.Olhoff and G.Rozvany), Pergamon, Elsevier Science, 1996.
 99. Burczyński T., Skrzypczyk J., Fuzzy aspects of the boundary element method. Proc. XXXV Symposium on "Modelling in Mechanics". Gliwice-Wisla 1996.
 100. Burczyński T., Habarta M., Kokot G., Coupling of the boundary elements and path-independent integrals in generalized shape optimization and defect identification. Proc. 2nd International Conference on Inverse Problems in Engineering: Theory and Practice. Le Croisic, France 1996.
 101. Burczyński T., Ustalone zagadnienia termosprężystości przy zastosowaniu metody elementów brzegowych. Mat. Seminarium nt. Zastosowań MEB. Politechnika Częstochowska, 1996.
 102. Burczyński T, Grabysz W., John A., Kokot G., Dobór cech geometrycznych pancerza wielkiego pieca ze względu na wytrzymałość. Mat. XXXV Sympozjum Modelowanie w Mechanice, Gliwice-Wisla 1996. pp.35-40.
 103. Burczyński T., Skrzypczyk J., Stochastic and fuzzy aspects of the boundary element method. Proc. International Conference on Uncertain Structures, USA 1996.
 104. Burczyński T., Sensitivity analysis, optimization and identification of voids and cracks. Proc. Intensive School on Optimal Design Theory and Applications, University of Pavia, Italy 1996.
 105. Burczyński T., Habarta M., Kokot G., Boundary elements and path-independent integrals in sensitivity analysis, optimization and defect identification. Proc. Intensive School on Optimal Design Theory and Applications, University of Pavia, Italy 1996.
 106. 1997

 107. Burczyński T., Kane, J.H. and Balakrishna C., Comparison of shape design sensitivity analysis via material derivative-adjoint variable and implicit differentiation techniques for 3-D and 2-D curved boundary elements. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 142, 1997, pp.89-109.
 108. Burczyński T., Kuhn G., Antes H. and Nowakowski M., Boundary element formulation of shape sensitivity analysis for defect identification in free vibration problem. Engineering Analysis with Boundary Elements, Special Issue: Optimization and Sensitivity Analysis, Vol. 19., No. 2, 1997, pp.167-175.
 109. Burczyński T., Skrzypczyk J., The fuzzy aspects of the boundary element method. Engineering Analysis with Boundary Elements, Special issue: Stochastic Boundary Element Methods, Vol.19, No. 3, 1997, pp.209-216.
 110. Burczyński T., Sensitivity analysis and identification of internal defects. XXXVI Sympozjon "Modelling in Mechanics". Gliwice-Wisla 1997, pp. 77-82.
 111. Burczyński T., Skrzypczyk J., Fuzzy aspects of the boundary element method in elastostatics. Proc. XXXVI Symp. PTMTS "Modelling in mechanics", Gliwice-Wisła 1997, pp. 25-30.
 112. Burczyński T., Beluch W., Kuhn G., Sensitivity analysis of cracked structures using boundary elements. Proc. XIII Conference on Computer Methods in Mechanics, Vol. 1, Poznan 1997, pp.213-220.
 113. Burczyński T., Nowakowski M., Identification of voids in vibrating structures. Proc. XIII Conference on Computer Methods in Mechanics, Vol. 1, Poznan 1997, pp.229-236.
 114. Burczyński T., Kokot G., Topology optimization using boundary elements. Proc. XIII Conference on Computer Methods in Mechanics, Vol. 1, Poznan 1997, pp. 221-228.
 115. Skrzypczyk J., Burczyński T., The fuzzy boundary element method. Proc. XIII Conference on Computer Methods in Mechanics, Vol. 4, Poznan 1997, pp. 1195-1202.
 116. Bonnet M, Burczyński T., Sensitivity analysis for internal crack or void shape perturbation using boundary integral equations and adjoint variable approach. Proc. The Second World Congress of Multidisciplinary Optimization, Vol. 1, Zakopane 1997, pp.187-192.
 117. Bonnet M, Burczyński T., Application of boundary integral equations to sensitivity analysis of defect shape perturbation. Proc. 2nd Int. Conference on Parallel & Applied Mathematics, Part II, Zakopane 1997, pp.483-494.
 118. Burczyński T., Skrzypczyk J., The boundary element method for fuzzy systems. IASTED/Acta Press, Anaheim, Calgary, Zurich, 1997, pp.24-27.
 119. Burczyński T., Recent advances in the boundary element method in Poland. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 4, 35, 1997, pp.915-953.
 120. 1998

 121. Burczyński T., Metoda elementów brzegowych w stochastycznych zagadnieniach teorii sprężystości. Mechanika i Komputer, t. 7, PWN Warszawa 1988.
 122. Burczyński T., Beluch W., The dual boundary element method in sensitivity analysis of elastic systems with cracks. Proc. XXXVII PTMTS Symp. Modeling in Mechanics, Gliwice-Wisła 1998 pp.47-52
 123. Burczyński T., Nowakowski M., Sensitivity analysis in geometrical inverse problems of vibrating systems. Proc. XXXVII PTMTS Symp. Modeling in Mechanics, Gliwice-Wisła 1998 pp.53-58
 124. Skrzypczyk J., Burczyński T., Boundary element method in a fuzzy domain. Proc. XXXVII PTMTS Symp. Modeling in Mechanics, Gliwice-Wisła 1998, pp.317-322.
 125. Burczyński T., The boundary element method in sensitivity analysis, optimization and identification. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2, 36, 1998.
 126. Skrzypczyk J., Burczyński T., The boundary element method in analysis of fuzzy systems. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2, 36, 1998,
 127. Burczyński T., Habarta M., Kokot G., Coupling of the boundary elements and path-independent integrals in generalized shape optimization and defect identification. In: Inverse Problems in Engineering: Theory and Practice (eds. D.Delauney, Y.Yarny, K.A.Woodbury), ASME, New York 1998.
 128. Burczyński T., Kokot G., Topology optimization using boundary elements and genetic algorithms. In Computational Mechanics - New Trends and Applications (eds. S.R.Idelsohn, E.Onate, E.N.Dvorkin), Proc. Fourth World Congress on Computational Mechanics, Buenos Aires, 1998.
 129. Burczyński T., Beluch W., Kuhn G., Sensitivity analysis of cracked bodies. Proc. 32nd Solid Mechanics Conference, Zakopane 1998, 97-98.
 130. Burczyński T., Współczesne tendencje w rozwoju metod komputerowych w naukach stosowanych. Wykład inauguracyjny. Pol. Śl., Gliwice 1998.
 131. 1999

 132. Burczyński T., Skrzypczyk J., Theoretical and computational aspects of the stochastic boundary element method. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 168, 1999, pp.321-344.
 133. Burczyński T., G.Kokot, Algorytmy genetyczne i metoda elementów brzegowych w optymalizacji sprężystych układów mechanicznych. ZN Kat. Mech. Stos., Z.10, 1999.
 134. Burczyński T., G.Kokot, Evolutionary optimization of elastic structures using boundary elements and genetic algorithms. Proc. XIV Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Rzeszów, 1999.
 135. Burczyński T., G.Kokot, The evolutionary optimization using genetic algorithms and boundary elements. Proc. 3rd World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization, Buffalo, USA, 1999.
 136. Burczyński T., G.Kokot, Algorytmy ewolucyjne w projektowaniu wspomaganym komputerowo. Mat. XII Konferencji Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo, Warszawa, 1999.
 137. Burczyński T., W.Beluch, Optimization of cracked structures using evolutionary algorithms. Proc. XIV Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Rzeszów, 1999.
 138. Burczyński T., W.Beluch, G.Kokot, Optimization of cracked structures using boundary elements and evolutionary computation. In: Boundary Element Techniques (ed. M.H.Aliabadi), Queen Mary and Westfield College University of London, London UK, 1999.
 139. Burczyński T., M.Nowakowski, P.Orantek, Identification of voids using evolutionary and boundary element computation. Proc. XIV Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Rzeszów, 1999.
 140. Burczyński T., W.Beluch, G.Kokot, M.Nowakowski, P.Orantek, Evolutionary BEM computation in optimization and identification. Proc. IUTAM/IACM/IABEM Symposium on Advanced Mathematical and Computational Mechanics Aspects of the Boundary Element Methods, Cracow, 1999.
 141. Burczyński T., M.Habarta, Sensitivity analysis of stress functionals for structures with voids. Proc. XIV Conference on Computer Methods in Mechanics, Rzeszów, 1999.
 142. Burczyński T., W.Beluch, Sensitivity analysis and optimization of cracked structures using boundary elements. Proc. European Conference on Computational Mechanics, Munich, Germany, 1999.
 143. Bonnet M., T.Burczyński, M.Nowakowski, A BEM and adjoint variable-based approach to crack shape sensitivity analysis. Proc. IPE'99 Inverse Problems in Engineering III, Posrt Ludlow, Washington, USA, 1999.
 144. Burczyński T., M.Bonnet, M.Nowakowski, Sensitivity analysis and identification of material defects in dynamic systems. Proc. 5th Conference on Synamical Systems - Theory and Applications, Łódź, 1999.
 145. Burczyński T., Wprowadzenie do algorytmów genetycznych i obliczeń ewolucyjnych. W: Sieci neuronowe, Algorytmy genetyczne, Zbiory rozmyte (praca zbiorowa), Studio BEL s.c., Rzeszów, 1999.
 146. Burczyński T., P.Orantek, Algorytmy ewolucyjne i hybrydowe. W: Sieci neuronowe, Algorytmy genetyczne, Zbiory rozmyte (praca zbiorowa), Studio BEL s.c., Rzeszów, 1999.
 147. Burczyński T., P.Orantek, Implementacja komputerowa algorytmów genetycznych i ewolucyjnych. W: Sieci neuronowe, Algorytmy genetyczne, Zbiory rozmyte (praca zbiorowa), Studio BEL s.c., Rzeszów, 1999.
 148. Burczyński T., W.Beluch, G.Kokot, M.Nowakowski, P.Orantek, Zastosowania algorytmów genetycznych i ewolucyjnych. W: Sieci neuronowe, Algorytmy genetyczne, Zbiory rozmyte (praca zbiorowa), Studio BEL s.c., Rzeszów, 1999.
 149. Burczyński T., P.Orantek, Połączenie algorytmów genetycznych i gradientowych. Proc. III Konferencji Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna, Potok Złoty, 1999.
 150. 2000

 151. Burczyński T., Orantek P. Application of neural network in control of evolutionary algorithma. Computational Mechanics - New Frontiers for New Millennium (eds. S.Valliapan and N.Khalili), Elsevier, Amsterdam-London-New York 2000, s. 1271-1276
 152. Burczyński T., Długosz A., The boundary element method in evolutionary optimization of thermoelasic solids. Proc. 33rd Solid Mechanics Conference, Zakopane 2000.
 153. Burczyński T., Kuś W., Evolutionary methods in shape optimization of elastoplastic structures. Proc. 33rd Solid Mechanics Conference, Zakopane 2000.
 154. Burczyński T., Evolutionary algorithms: applications in mechanics. In: Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2000.
 155. Długosz A., Burczyński T., Evolutionary optimization in thermoelastic problems using the boundary element method. In: Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2000.
 156. Kokot G., Generalized shape optimization using genetic algorithms and boundary elements. In: Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2000.
 157. Kuś W., Burczyński T., Evolutionary optimization of elastoplastic solids. In: Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2000.
 158. Nowakowski M., Burczyński T., Evolutionary identification of internal defects in mechanical systems under dynamical loads. In: Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2000.
 159. Orantek P., Burczyński T., Hybrid evolutionary algorithms aided by sensitivity information in identification and structural optimization. In: Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2000.
 160. Szczepanik M., Kuś W., T.Burczyński, Evolutionary optimization of plate systems. In: Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2000.
 161. Burczyński T., Beluch W., Długosz A., Orantek P., Nowakowski M., Evolutionary methods in inverse problems of engineering mechanics. In: Inverse Problems in Engineering Mechanics (eds. M.Tanaka and G.S.Dulikravich) Elsevier London 2000.
 162. Burczyński T., Długosz A., Evolutionary optimization in thermoelastic problems using the boundary element method. Proc. IABEM Symposium, Brescia, 2000.
 163. Burczyński T., Beluch W., Nowakowski M., Orantek P., Hybrid evolutionary methods in structural optimization. Proc. International Congress of Theoretical and Applied mechanics ICTAM 2000, Chicago 2000.
 164. Burczyński T., Beluch W., Długosz A., Nowakowski A., Orantek P., Coupling of the boundary element method and evolutionary algorithms and optimization and identification problems. Proc ECCOMAS 2000, Barcelona 2000.
 165. Burczyński T., Beluch W., Evolutionary identification of the craks. Proc. VIII Int. Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics, Liptovsky Jan 2000
 166. Burczyński T., Beluch W., Długosz A., Kuś W. and Orantek P., The finite and boundary elements in evolutionary optimization, Proc. Conference M2E'2000, Gliwice 2000
 167. Burczyński T., Długosz A., Application of the boundary element method in evolutionary optimization of thermoelastic systems. Proc. XXXIX Symp. Modelling in Mechanics, Wisła 2000.
 168. Burczyński T., Kuś W., Shape optimization of elastoplastic solids using evolutionary algorithm. Proc. XXXIX Symp. Modelling in Mechanics, Wisła 2000.
 169. Burczyński T., Kuś W., Orantek P., Optimization of plane truss structures using evolutionary algorithm. Proc. XXXIX Symp. Modelling in Mechanics, Wisła 2000.
 170. Burczyński T., Beluch W., Długosz A., Kuś W., Orantek P., Evolutionary design in computer aided engineering. Mat. V Konferencji nt. Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynierskich, Polanica 2000
 171. Burczyński T., Beluch W., Nowakowski M., Orantek P., Evolutionary algorithms in geometrical inverse problems. Mat. IV Konf. nt. Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Lądek Zdrój. 2000
 172. Burczyński T., Nowakowski M., Orantek P., Identification of material defects using evolutionary algorithms. Mat. V Szkoły Analizy Modalnej, Kraków 2000
 173. Burczyński T., Orantek P., Topology optimization of structures by the evolutionary methods. Proc. Int. Conference on Advanced Materials and Structures, Warsaw 2000
 174. 2001

 175. Burczyński T., Beluch W. The identification of cracks using boundary elements and evolutionary algorithm. Engineering Analysis with Boundary Elements, 25 (2001) s. 313-322.
 176. Burczyński T., Długosz A.: Application of boundary element method in identification problems of thermoelasticity Advances in Boundary Element Techniques II, Geneva HOGGAR 2001, s. 563-570
 177. Burczyński T., Orantek P. Evolutionary algorithms aided by sensitivity information Artificial Neural Nets nad Genetic Algorithms, Springer Computer Science, Wien/New York, 2001, s. 272-275
 178. Burczyński, T., Beluch, W., The identification of cracks using boundary elements and evolutionary algorithms. Engineering Analysis with Boundary Elements, 25, 2001, pp.313-322.
 179. Burczyński T., Beluch W., Długosz A., Kokot G., Kuś W., Orantek P.: Evolutionary BEM computation in shape optimization problems. In: Advanced Mathematical and Computational Mechanics Aspects of the Boundary Element Method, Kluwer Academic Publischers, Dordrecht 2001, s. 37-49
 180. Beluch W. Burczyński T.: Identification and optimization of boundary conditions using evolutionary algorithms. In: Method of Artifical Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2001, s. 29-33.
 181. Długosz A., Burczyński T.: Evolutionary algorithms in identification problem of thermoelasticity. In: Method of Artifical Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2001, s. 57-62.
 182. Górski R., Kuś W., Burczyński T.: Applications of evolutionary algorithms and finite element method in 3D shape optimization. In: Method of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2001, s. 73-76.
 183. Kuś W., Burczyński T.: Distributed evolutionary algorithms in optimization of elasto-plastic structures with use of coupled FEM-BEM method. In: Method of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2001, s. 109-112.
 184. Kuś W., Majchrzak E., Orantek P., Dziewoński M., Burczyński T.: Position and shape identification of tissue anomalies based on tissue surface temperature with use of evolutionary algorithms. In: Method of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2001, s.113-116.
 185. Mrówczyńska B., Burczyński T.: Evolutionary optimization of interference joint in railway wheel set. In: Method of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2001, s. 155-158.
 186. Orantek P., Kuś W., Burczyński T.: Identification of boundary conditions for 3D dynamic structures with use of evolutionary algorithms. In: Method of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2001, s.179-182.
 187. Poteralski A., Kuś W., Burczyński T.: Remodeling simulation of material systems using evolutionary algorithms. In: Method of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2001, s. 203-208.
 188. Szczepanik M., Burczyński T.: Evolutionary optimization of shape topology and material for 2-D problems. In: Method of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2001, s. 261-266.
 189. Burczyński T., Kuś W.: Distributed evolutionary algorithms in shape optimization of nonlinear structures, Parallel Processing and Applied Mathematics, PPAM 2001, Nałęczów 2001
 190. Burczyński T.: Evolutionary algorithms in shape and topology optimization. OPTY-2001 Mathematical and Engineering Aspects of Optimal design of Materials and Structure.Poznań 2001.
 191. Burczyński T., Długosz A.: Inverse problems of thermoelasticity using evolutionary algorithms. ECCM-2001, European Conference on Computational Mechanics, June 26-29, 2001, Cracow, Poland CD 17 stron
 192. Burczyński T., Orantek P.: Hybrid evolutionary algorithms aided by sesitivity information in identification and structural optimization. ECCM-2001, European Conference on Computational Mechanics, June 26-29, 2001Cracow, Poland, CD, 12 stron
 193. Burczyński T., Habarta M.: The boundary element method and path-independent integrals in sensitivity analysis of structures with stress concentration. ECCM-2001, European Conference on Computational Mechanics, June 26-29, 2001Cracow, Poland CD, 20 stron
 194. Burczyński T., Kuś W.: Shape optimization of elasto-plastic structures using distributed evolutionary algorithms. ECCM-2001, European Conference on Computational Mechanics, June 26-29, 2001, Cracow, Poland CD, 13 stron
 195. Burczyński T., Kuś W.: Ewolucyjna identyfikacja modelu dyskretnego MES dla układów drgających. VI Szkoła Analizy Modalnej, Kraków 11-12.12.2001, s. 51-56
 196. Burczyński T., Nowakowski M.: Analiza wrażliwości i identyfikacja defektów wewnętrznych w drgających układach mechanicznych. Materiały XL Sympozjum "Modelowanie w Mechanice. Gliwice-Wisła 2001.
 197. Burczyński T., Beluch W.: Evolutionary Identification and Optimization of Boundary Conditions for Cracked Structures, Mat. V Krajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Jastrzębia Góra, 30 maja - 1 czerwca 2001, s. 32-39
 198. Burczyński T., Orantek P.: Evolutionary Approach to Topology Optimization of Structures. Mat. V Krajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Jastrzębia Góra, 30 maja - 1 czerwca 2001, s. 56-63
 199. Burczyński T., Kuś W., Nowakowski M., Orantek P.: Evolutionary algorithm in nondestructive identification of integral defects. Mat. V Krajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Jastrzębia Góra, 30 maja - 1 czerwca 2001, s. 48-55
 200. Burczyński T., Kuś W.: Application of the distributed evolutionary algorithms in the shape optimiazation of elasto-plastic structures. Mat. V Krajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Jastrzębia Góra, 30 maja - 1 czerwca 2001, s. 40-47
 201. 2002

 202. Bonnet, M., Burczyński, T., Nowakowski, N., Sensitivity analysis for shape perturbation of cavity or internal crack using BIE an adjoint variable approach. Int. J. Solids and Structures 39, 2002, pp.2365-2385.
 203. Burczynski, T., Bonnet, M., Fedeliński, P., Nowakowski, M., Sensitivity analysis and identification of material defects in dynamical systems. Journal of Mathematical Modeling and Simulation in System Analysis SAMS, Vol. 42, No.4, 2002, pp.559-574.
 204. Burczynski, T., Beluch, W., Dlugosz, A., Kuś, W., Nowakowski, M., Orantek, P., Evolutionary computation in optimization and identification. Computer Assisted mechanics and Engineering Sciences. 19, No 1, 2002, pp.3-20.
 205. Burczynski, T., Dlugosz, A., Evolutionary optimization in thermoelastic problems using the boundary element method. Computational Mechanics, Vol. 28, No.3-4, 2002, pp.317-324.
 206. Burczyński T., Długosz A., Application of boundary element method in identification problems of thermoelasticity. Electronic Journal of Boundary Elements, No. 3, pp.291-302, 2002.
 207. Burczynski, T., Kus, W., Distributed evolutionary algorithms in shape optimization of nonlinear structures. Lectures Notes on Computational Sciences, 2002 Springer.
 208. Burczyński T., Kuś W.: Distributed evolutionary algorithms in shape optimization of nonlinear structures. Lectures Notes on Computational Science, Springer 2002.
 209. Burczyński T., Kuś W.: Boundary Elements and Distributed Evolutionary Algorithms in Optimization of Elasto-Plastic Structures. Proceedings of the Third International Conference on Boundary Element Techniques, (Eds. Z.Yao, M.H.Aliabadi), Tsinghua University Press, Springer, 2002. 151-156
 210. Białecki R.A., Ostrowski Z., Burczyński T., Długosz A.: Shape optimization of thermoelastic heat radiating bodies using evolutionary BEM. In: Methods of Artificial Intelligence (eds. Burczynski T., Cholewa W. and Moczulski W.) Gliwice 2002, 101-104.
 211. Burczyński T., Długosz A.: Hybrid evolutionary algorithms aided by sensitivity information in thermoelastic structure optimization. In: Methods of Artificial Intelligence (eds. Burczyński T., Cholewa W. and Moczulski W.) Gliwice 2002., 139-142.
 212. Burczyński T., Kuś W.: Distributed evolutionary algorithm - tests and applications. In: Methods of Artificial Intelligence (eds. Burczynski T., Cholewa W. and Moczulski W.) Gliwice 2002, 109-112.
 213. Burczyński T., Orantek P.: Neuronal Controls of Evolutionary Parameters. In: Methods of Artificial Intelligence (eds. Burczynski T., Cholewa W. and Moczulski W.) Gliwice 2002., 325-328.
 214. Białecki R.A., Burczyński T., Długosz A., Ostrowski Z.P.: Evolutionary BEM in shape optimization of thermoelastic bodies in the presence of radiation. Proc. International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences, Reno-Nevada, USA 2002.
 215. Burczyński T, Beluch W., Długosz A., Kuś W., Orantek P.: Evolutionary computation in structural optimization. Proc. 4th GRACM Congress on Computational Mechanics. Patras, Greece, 2002. CD
 216. Burczyński T.: Genetic algorithms in selected problems of biomechanics. Proc. Pre-course: Modern Investigational Tools in Biomechanics, Wrocław University of Technology, Wrocław 2002. 24 str.
 217. Burczyński T., Kuś W.: Shape optimization of elasto-plastic structures using coupled BEM-FEM approach and distributed evolutionary algorithm. Proceedings of the Fifth World Congress on Computational Mechanics, (WCCM V), July 7-12, 2002, Vienna, Austria, Editors: Mang, H.A.; Rammerstorfer, F.G.; Eberhardsteiner,J.,Publisher: Vienna University of Technology, Austria, 280
 218. Burczyński T., Kuś W., Majchrzak E., Orantek P., Dziewoński M.: Evolutionary computation based on biological tissue surface temperatures in identification of a tumor. Proc. The Second International Conference on Philosophy and Computer Science Processes Of Evolution In Real And Virtual Systems PERVS01, Krakow, 2002. 54-62
 219. Burczyński T., Kuś W., Majchrzak E., Orantek P., Dziewoński M.: Ewolutionary computation in identification of a tumor. Proc. 2002 IEEE World Congress on Computational Intelligence, Honolulu 2002, CD 1250-1254
 220. Burczyński T., Kuś W., Orantek P., Nowakowski M.: Evolutionary identification of material defects. Proc. 4th International Conference on Inverse problems in Engineering, Rio de Janeiro, Brasil 2002. 7 str
 221. Burczyński T., Majchrzak E.: Evolutionary computation in inverse problems of mechanics and biomechanics. Proc. IUTAM Symposium on Evolutionary Methods in Mechanics, Cracow, 2002, 7-8
 222. Burczyński T., Orantek P.: Evolutionary Algorithms in Computational Mechanics: Applications in Optimization and Identification. Proceedings of the Fifth World Congress on Computational Mechanics, (WCCM V), July 7-12, 2002, Vienna, Austria, Editors: Mang, H.A.; Rammerstorfer, F.G.; Eberhardsteiner,J.,Publisher: Vienna University of Technology, Austria, ISBN 3-9501554-0-6,
 223. Kuś W., Burczyński T.: Distributed evolutionary algorithms in optimization of nonlinear solids. Proc. IUTAM Symp. on Evolutionary Methods in Mechanics, Cracow, 2002. 51-52
 224. Białecki R., Ostrowski Z., Burczyński T., Długosz A.: Ewolutionary BEM in shape optimization of thermoelastic bodies in presence of radiation. The First Polish-American UCF-SUT Seminar, Niedzica, 2002,
 225. Burczyński T.: Applications of evolutionary algorithms in optimization and identification. Proc. First Polish-American UCF-SUT Seminar, Niedzica 2002
 226. Burczyński T., John A., Kokot G.: Komputerowa analiza wytrzymałościowa wybranych urządzeń hutniczych. Materiały 9. Konferencji "Informatyka w Technologii Metali" KOMPLASTECH2002, Wyd. Naukowe Akapit, Kraków. 151-156
 227. Burczyński T., John A., Kokot G.: Komputerowa analiza wytrzymałości wielkiego pieca i urządzeń wspomagających.. Materiały 9. Konferencji "Informatyka w Technologii Metali" KOMPLASTECH2002, Wyd. Naukowe Akapit, Kraków, 157-164.
 228. Burczyński T., Kuś W: Optymalne projektowanie konstrukcji nieliniowych z wykorzystaniem rozproszonego algorytmu ewolucyjnego. Proc. Kom Plas. Tech 2002, Szczawnica 2002., 53-60
 229. Burczyński T., Kuś W.: Ewolucyjna identyfikacja modelu dyskretnego MES dla układów drgających. VI Szkoła Analizy Modalnej, Kraków 2002.
 230. Burczyński T., Kuś W.: Rozproszone algorytmy ewolucyjne w optymalizacji konstrukcji. Proc. Krajowego Sympozjum Modelowanie i Symulacja w Technice, Łódź 2002. 75-78.
 231. Burczyński T., Orantek P.: Neuronowe Wspomaganie Obliczeń Ewolucyjnych. Krajowe Sympozjum Krajowe Sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Łódź, 2002. 79-84
 232. Majchrzak E., Burczyński T., Dziewoński M., Kuś W., Orantek P.: Identyfikacja zmian nowotworowych w tkance z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnyc. Proc. Krajowego Sympozjum Modelowanie i Symulacja w Technice, Łódź 2002. 85-88
 233. Majchrzak E., Burczyński T., Dziewoński M., Kuś W., Orantek P.: Identyfikacja zmian nowotworowych w tkance z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych. Proc. Krajowego Sympozjum Modelowanie i Symulacja w Technice, Łódź 2002. 85-88
 234. 2003

 235. T. Burczyński, A. John, W. Kuś, P. Orantek, A. Poteralski, The evolutionary algorithm and hipersurface in identification of material coefficients of human pelvic bone, Acta of Bioengineering and Biomechanics, 5, 1, 2003, 61-66.
 236. Burczyński T., Poteralski A., Szczepanik M., Genetic generation of 2-D and 3-D structures. In: Computational Fluid and Solid Mechanics 2003 (ed. K.J. Bathe), Vol. 2, Elsevier 2003, pp. 2221-2225.
 237. Burczynski, T., Habarta, H. The boundary element method and path-independent integrals in sensitivity analysis of structures with stress concentration. Electronic Journal of Boundary Elements, Vol. 1, No.2, 2003, pp.154-173.
 238. Burczyński T., A. John, W. Kuś, P. Orantek, A. Poteralski, Identification of material coefficients in human pelvic bone with use of evolutionary algorithm and hipersurface, 1st CEACM Conference on Computational Mechanics, 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2003. Wisła 2003.
 239. Burczyński T., W. Kuś, Distributed and parallel evolutionary algorithms in optimization of nonlinear structures, 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Wisła, 2003.
 240. Burczyński T., W. Kuś, A. Długosz, Distributed evolutionary algorithms in optimization of thermoelastic structures, 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Wisła, 2003.
 241. Burczyński T., W. Kuś, P. Orantek, Distributed Evolutionary Algorithms in Selected Identification problems, 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Wisła, 2003.
 242. Białecki R., T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś, Z. Ostrowski, Shape optimization of thermoelastic heat radiating bodies using evolutionary algorithms, 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Wisła, 2003.
 243. Burczyński T., W. Kuś, P. Orantek, A. Dlugosz, Distributed evolutionary algorithms in structural optimization and defect identification. Evolutionary Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems EUROGEN 2003, Barcelona 2003.
 244. Burczyński T., W. Kuś, Optimization of structures using distributed and parallel evolutionary algorithms, Proc. PPAM 2003, Parallel Procesing and Applied Mathematics, Częstochowa, 2003.
 245. Białecki R., T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś, Z. Ostrowski, Parallel evolutionary algorithms in optimization of thermoelastic structures in the presence of radiation. In: Methods of Artificial Intelligence (eds. T.Burczyński, W.Cholewa and W.Moczulski), Gliwice, 2003.
 246. Burczyński T., W. Kuś, Improvements of distributed evolutionary algorithm in optimization of nonlinear structures. In: Methods of Artificial Intelligence (eds. T.Burczyński, W.Cholewa and W.Moczulski), Gliwice, 2003.
 247. Burczyński T., A. Poteralski, W. Kuś, M.Szczepanik, Advanced evolutionary optimization of 3-D structures. In: Methods of Artificial Intelligence (eds. T.Burczyński, W.Cholewa and W.Moczulski), Gliwice, 2003.
 248. Beluch W., W. Kuś, T. Burczyński, Evolutionary identification of material constants in composites. In: Methods of Artificial Intelligence (eds. T.Burczyński, W.Cholewa and W.Moczulski), Gliwice, 2003.
 249. Burczyński T., P. Orantek, A. Skrobol, Application of computational intelligence system for defect identification. In: Methods of Artificial Intelligence (eds. T.Burczyński, W.Cholewa and W.Moczulski), Gliwice, 2003.
 250. Burczyński T., Szczepanik M., Orantek P., Evolutionary computation in optimisation of shells. In: Methods of Artificial Intelligence (eds. T.Burczyński, W.Cholewa and W.Moczulski), Gliwice, 2003.
 251. Poteralski A., Burczyński T., Szczepanik M., Evolutionary optimisation of 3-D structures. Proc. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2003, Wisła 2003.
 252. Szczepanik M., Burczyński T., Evolutionary optimisation of 2-D structures. Proc. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2003, Wisła, 2003.
 253. Szczepanik M., Burczyński T., Evolutionary computation in optimisation of 2-D structures. 5th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization WCSMO 2003, Italy, Venice 2003, Full paper, CD-Rom.
 254. Burczyński T., W. Kuś, Obliczenia ewolucyjne w optymalnym kształtowaniu materiału wsadowego do kucia swobodnego. Proc. KomPlasTech 2003, pp. 53-60, Wisła, 2003.
 255. Burczyński T., W. Kuś, Distributed evolutionary algorithms with master-co-evolutionary algorithm and slaves - fitness function evaluators. Proc. VI Krajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna KAEiOG 2003, 26-28 maja, Łagów, 2003.
 256. Burczyński T., Poteralski A., Szczepanik M., Evolutionary optimization of 2-D and 3-D structures with respect to shape, material and topology. Proc. VI Krajowa Konferencja – Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Łagów 2003.
 257. Burczyński T., W. Kuś, Optymalne kształtowanie materiału wsadowego do kucia swobodnego. Proc. Fizyczne i Matematyczne Modelowanie Procesów Obróbki Plastycznej FIMM 2003, Warszawa, 2003.
 258. Burczyński T., W. Kuś, W. Beluch, A. John, A. Poteralski, M. Szczepanik, Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych z MSC/Nastran i MSC/Marc w zagadnieniach optymalnego projektowania, VIII konferencja naukowa-techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania, Rynia, 2003.
 259. Burczyński T., M. Szczepanik, P. Orantek. Optymalizacja ewolucyjna układów powłokowych. Krajowe Sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Łódź, 2003.
 260. Burczyński T., Poteraslki A., Szczepanik M., Genetic generation of 2-D and 3-D structures. In: Computational Fluid and Solid Mechanics (ed. K.J.Bathe), Elsevier Science, pp.2221-2225, 2003.
 261. Beluch W., W. Kuś, T. Burczyński Obliczenia ewolucyjne i analiza modalna w identyfikacji parametrów materiałowych kompozytów. VIII Szkoła analizy modalnej, Kraków, 2003.
 262. Poteralski A., Burczyński T. Ewolucyjna optymalizacja ciał przestrzennych. II Krajowe Sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice MiS' 2003 Łódź
 263. Burczyński T., G. Kokot, W. Kuś, A. Poteralski, S. Bojara, W. Chuchnowski, J. Tokarczyk, T. Winkler Optymalizacja ewolucyjna postaci geometrycznej stropnicy obudowy Górniczej. Mat. KOMTECH 2003 Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechaniczne w świetle wymagań unii europejskiej, Szczyrk, 2003.
 264. Burczynski, T., Habarta, H. The boundary element method and path-independent integrals in sensitivity analysis of structures with stress concentration. Electronic Journal of Boundary Elements, Vol. 1, No.2, 2003, pp.154-173.
 265. Burczyński T. John A., Kuś W., Orantek P., Poteralski A., The evolutionary algorithm and hipersurface in identification of material coefficients of human pelvic bone, Acta of Bioengineering and Biomechanics, 5, 1, 2003, 61-66.
 266. T. Burczyński, W. Kuś Optymalne projektowanie konstrukcji sprężysto-plastycznych z wykorzystaniem sekwencyjnych i rozproszonych algorytmów ewolucyjnych chapter 3 in Informatyka w technologii materiałów, Informatyka w technologii metali, ed. A. Piela, F. Grosman,J. Kusiak, M.Pietrzyk, Gliwice, pp.108-142 2003
 267. Burczyński T., Poteralski A., Szczepanik M., Genetic generation of 2-D and 3-D structures. In: Computational Fluid and Solid Mechanics 2003 (ed. K.J. Bathe), Vol. 2, Elsevier 2003, pp. 2221-2225.
 268. Burczyński T., A. John, W. Kuś, P. Orantek, A. Poteralski, Identification of material coefficients in human pelvic bone with use of evolutionary algorithm and hipersurface, 1st CEACM Conference on Computational Mechanics, 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2003. Wisła 2003.
 269. Burczyński T., W. Kuś, P. Orantek, A. Dlugosz, Distributed evolutionary algorithms in structural optimization and defect identification. Evolutionary Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems EUROGEN 2003, Barcelona 2003.
 270. Burczyński T., W. Kuś, Optimization of structures using distributed and parallel evolutionary algorithms, Proc. PPAM 2003, Parallel Procesing and Applied Mathematics, Częstochowa, 2003.
 271. T. Burczyński, A. John, W. Kuś, P. Orantek, A. Poteralski Identification of material coefficients in human pelvic bone with use of evolutionary algorithm and hipersurface. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, CD-ROM, Wisła, 2003.
 272. T. Burczyński, W. Kuś, Distributed and parallel evolutionary algorithms in optimization of nonlinear structures. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, CD-ROM, Wisła, 2003.
 273. T. Burczyński, W. Kuś, A. Długosz, Distributed evolutionary algorithms in optimization of thermoelastic structures. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, CD-ROM, Wisła, 2003.
 274. T. Burczyński, W. Kuś, P. Orantek, Distributed Evolutionary Algorithms in Selected Identification problems. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, CD-ROM, Wisła, 2003.
 275. R. Białecki, T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś, Z. Ostrowski, Shape optimization of thermoelastic heat radiating bodies using evolutionary algorithms. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, CD-ROM, Wisła, 2003.
 276. T. Burczyński, W. Kuś, P. Orantek, A. Dlugosz Distributed evolutionary algorithms in structural optimization and defect identification. Evolutionary Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems EUROGEN 2003, Barcelona 2003.
 277. T. Burczyński, W. Kuś, Optimization of structures using distributed and parallel evolutionary algorithms Proc. PPAM 2003, Parallel Procesing and Applied Mathematics, Częstochowa, 2003.
 278. T. Burczyński, A. John, W. Kuś, P. Orantek, A. Poteralski Material coefficients identification of human bone with use of evolutionary algorithm and hipersurface Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003, Gliwice, 2003.
 279. T. Burczyński, A. Poteralski, W. Kuś, M.Szczepanik Advanced evolutionary optimization of 3-D structures Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003, Gliwice, 2003.
 280. W. Beluch, W. Kuś, T. Burczyński Evolutionary identification of material constants in composites Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003, Gliwice, 2003.
 281. T. Burczyński, A. John, W. Kuś, P. Orantek, A. Poteralski Material coefficients identification of human bone with use of evolutionary algorithm and hipersurface Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003, Gliwice, 2003.
 282. R. Białecki, T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś, Z. Ostrowski, Parallel evolutionary algorithms in optimization of thermoelastic structures in the presence of radiation. Full papers, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003, Gliwice, 2003.
 283. T. Burczyński, W. Kuś, Improvements of distributed evolutionary algorithm in optimization of nonlinear structures Full papers, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003, Gliwice, 2003.
 284. T. Burczyński, A. Poteralski, W. Kuś, M.Szczepanik Advanced evolutionary optimization of 3-D structures Full papers, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003, Gliwice, 2003.
 285. W. Beluch, W. Kuś, T. Burczyński Evolutionary identification of material constants in composites Full papers, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003, Gliwice, 2003.
 286. Burczyński T., W. Kuś, Obliczenia ewolucyjne w optymalnym kształtowaniu materiału wsadowego do kucia swobodnego. Proc. KomPlasTech 2003, pp. 53-60, Wisła, 2003.
 287. Burczyński T., W. Kuś, Distributed evolutionary algorithms with master-co-evolutionary algorithm and slaves - fitness function evaluators. Proc. VI Krajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna KAEiOG 2003, 26-28 maja, Łagów, 2003.
 288. Burczyński T., Poteralski A., Szczepanik M., Evolutionary optimization of 2-D and 3-D structures with respect to shape, material and topology. Proc. VI Krajowa Konferencja - Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Łagów 2003.
 289. Burczyński T., W. Kuś, Optymalne kształtowanie materiału wsadowego do kucia swobodnego. Proc. Fizyczne i Matematyczne Modelowanie Procesów Obróbki Plastycznej FIMM 2003, Warszawa, 2003.
 290. Burczyński T., W. Kuś, W. Beluch, A. John, A. Poteralski, M. Szczepanik, Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych z MSC/Nastran i MSC/Marc w zagadnieniach optymalnego projektowania, VIII konferencja naukowa-techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania, Rynia, 2003.
 291. Burczyński T., M. Szczepanik, P. Orantek. Optymalizacja ewolucyjna układów powłokowych. Krajowe Sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Łódź, 2003.
 292. Poteralski A., Burczyński T. Ewolucyjna optymalizacja ciał przestrzennych. II Krajowe Sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice MiS' 2003 Łódź .
 293. Burczyński T., G. Kokot, W. Kuś, A. Poteralski, S. Bojara, W. Chuchnowski, J. Tokarczyk, T. Winkler Optymalizacja ewolucyjna postaci geometrycznej stropnicy obudowy Górniczej. Mat. KOMTECH 2003 Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechaniczne w świetle wymagań unii europejskiej, Szczyrk, 2003.
 294. T. Burczyński, W. Kuś Obliczenia ewolucyjne w optymalnym kształtowaniu materiału wsadowego do kucia swobodnego Proc. KomPlasTech 2003, pp. 53-60, Wisła, 2003.
 295. T. Burczyński, W. Kuś, Distributed Evolutionary Algorithms with master-co-evolutionary algorithm and slaves - fitness function evaluators Proc. VI Krajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna KAEiOG 2003, 26-28 maja, Łagów, 2003.
 296. T. Burczyński, W. Kuś, Optymalne kształtowanie materiału wsadowego do kucia . Fizyczne i Matematyczne Modelowanie Procesów Obróbki Plastycznej FIMM 2003, Warszawa, 2003.
 297. Tadeusz Burczyński, Wacław Kuś, Witold Beluch, Antoni John, Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych z MSC/Nastran i MSC/Marc w zagadnieniach optrymalnego projektowania Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania, Rynia, 2003.
 298. W. Beluch, W. Kuś, T. Burczyński Obliczenia ewolucyjne i analiza modalna w identyfikacji parametrów materiałowych kompozytów Proc. VIII Szkoła analizy modalnej, Kraków, 2003.
 299. 2004

 300. T. Burczyński, W. Kuś, Rozproszone algorytmy ewolucyjne w kuciu dwuetapowym matrycowym Proc. KOMPLASTECH 2004, Zakopane, 2004.
 301. W. Kuś, T. Burczyński Computer implementation of the coevolutionary algorithm with Condor scheduler, KAEIOG 2004, Kazimierz, pp. 109-114, 2004.
 302. W. Beluch, T. Burczyński, W. Kuś Distributed evolutionary algorithms in identification of material constants in composites KAEIOG 2004, Kazimierz, pp. 1-8, 2004.
 303. W. Kuś, T. Burczyński Zastosowanie gridów obliczeniowych w zagadnieniach optymalizacji i identyfikacji konstrukcji mechanicznych Proc. Spotkanie Dyskusyjne w Janowicach 9-11.12.2004, Janowice, 2004.
 304. T. Burczyński, W. Kuś, Rozproszone algorytmy ewolucyjne w kuciu dwuetapowym matrycowym Proc. KOMPLASTECH 2004,, 2004.
 305. W. Kuś, T. Burczyński Computer implementation of the coevolutionary algorithm with Condor scheduler, KAEIOG 2004, Kazimierz, pp. 109-114, 2004.
 306. W. Beluch, T. Burczyński, W. Kuś Distributed evolutionary algorithms in identification of material constants in composites KAEIOG 2004, Kazimierz, pp. 1-8, 2004.
 307. T. Burczyński, A. John, W. Kuś, P. Orantek The distributed evolutionary algorithm in material identification of bone Proc. Sztuczna Inteligencja w Inżynierii Biomedycznej SIIB 2004, Krakow, 2004.
 308. T. Burczyński, A. Poteralski Ewolucyjna optymalizacja ciał przestrzennych Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Teoria i Zastosowanie Informatyki, Nr3(1) 2004, 21-36.
 309. Burczyński T., Szczepanik M.,Orantek P., Optymalizacja ewolucyjna konstrukcji powłokowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, nr 3, 2004.
 310. T. Burczyński, P. Orantek. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do obliczania gradientu funkcji celu, Krajowe Sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Łódź 2004.
 311. T. Burczyński, A.Skrobol, P. Orantek. Identyfikacja defektów wewnętrznych za pomocą inteligentnego systemu obliczeniowego. Krajowe Sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Łódź 2004.
 312. T. Burczyński, W. Kuś, A. Długosz, P. Orantek, Optimization and identification using distributed evolutionary algorithms, Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 17, 2004. pp. 337-344.
 313. T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś Shape optimization of heat radiators using parallel evolutionary algorithms. Short papers, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2004, Gliwice, 2004.
 314. T. Burczyński, A. Poteralski, W. Kuś, P. Orantek Two different types on interpolation functions in optimization of 3-D structures using distributed and sequential evolutionary algorithm. Short papers, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2004, Gliwice, 2004.
 315. T. Burczyński, M. Szczepanik, W. Kuś Optimization of stiffeners locations in 2-D structures using distributed evolutionary algorithm. Short papers, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2004, Gliwice, 2004.
 316. W. Beluch, T. Burczyński, W. Kuś Shape optimization of the cracked mechanical structures using boundary element method and distributed evolutionary algorithm. Short papers, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2004, Gliwice, 2004.
 317. W. Kuś, T. Burczyński Parallel artificial immune system in optimization of mechanical structures. Short papers, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2004, Gliwice, 2004.
 318. T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś Shape optimization of heat radiators using parallel evolutionary algorithms. Recent Developements in Artificial Intelligence Methods, Gliwice, 2004.
 319. T. Burczyński, A. Poteralski, W. Kuś, P. Orantek Two different types on interpolation functions in optimization of 3-D structures using distributed and sequential evolutionary algorithm. Recent Developements in Artificial Intelligence Methods, Gliwice, 2004.
 320. T. Burczyński, M. Szczepanik, W. Kuś Optimization of stiffeners locations in 2-D structures using distributed evolutionary algorithm. Recent Developements in Artificial Intelligence Methods, Gliwice, 2004.
 321. W. Beluch, T. Burczyński, W. Kuś Shape optimization of the cracked mechanical structures using boundary element method and distributed evolutionary algorithm. Recent Developements in Artificial Intelligence Methods, Gliwice, 2004.
 322. W. Kuś, T. Burczyński Parallel artificial immune system in optimization of mechanical structures. Recent Developements in Artificial Intelligence Methods, Gliwice, 2004.
 323. Burczyński T, Kuś W., Długosz A., Poteralski A., Szczepanik M., Sequential and distributed evolutionary computations in structural optimization. In: Artificial Intelligence and Soft Computing (eds. L.Rutkowski et al.), Springer-Verlag, Berlin 2004, pp.1069-1074.
 324. Burczyński T., Multiple defect identification using boundary elements and computational intelligence technique. In Proc. IABEM 2004 Conference, Minneapolis 2004.
 325. Beluch W., Burczyński T., Distributed evolutionary algorithm in identification of material constants in composites. Mat. VII Krajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Kazimierz Dolny, 2004, pp.1-8.
 326. Kuś W., Burczyński T., Computer implementation of the coevolutionary algorithm with Condor scheduler. Mat. VII Krajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Kazimierz Dolny, 2004, pp.109-114.
 327. Habarta M., Burczyński T., Rozwiązania fundamentalne i brzegowe równania całkowe dla gradientowej teorii spręzystości. Rozprawy z mechaniki konstrukcji i materiałow, Monografia nr 302, s. Inzynieria Lądowa, Wyd. Pol. Krakowska, Kraków 2004, s. 109-114.
 328. Burczyński T., Kuś W., Optimization of structures using distributed and parallel evolutionary algorithms. Prallel Proceesing and Applied Matematics. Lecture Notes on Computational Sciences, pp. 572-579.PPAM, Springer-Verlag 2004.
 329. Burczyński T., Sczepanik M., Orantek P., Optymalizacja ewolucyjna konstrukcji powłokowych. ZN WSI nr 3(1), Łodz 2004, s.5-19.
 330. BurczyńskiT., Poteralski A., Ewolucyjna optymalizacja ciał przestrzennych. ZN WSI nr 3(1), Łodz 2004, s.21-36.
 331. Burczyński T., Orantek P., Zastosowanie sztucznych sieci neuronowqych do obliczania gradientu funkcji celu. Mat. III Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Łódź 2004, s. 11-14.
 332. Burczyński T., Orantek P., Skrobol A., Identyfikacja defektów wwewnętrznych za pomocą inteligentnego systemu obliczeniowego. Mat. III Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Łódź 2004, s. 15-20.
 333. Burczyński T., Poteralski A., Ewolucyjna optymalizacja ciał przestrzennych dla róznych kryteriów. Mat. III Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Łódź 2004, s. 21-26.
 334. Burczyński T., Orantek P., Skrobol A., Fuzzy-neural and evolutionary computation in identification of defects. Journal of Theoreical and Applied Mechanics, 42, 3, pp.445-460, Warswzawa 2004.
 335. T. Burczyński, W. Kuś, W. Beluch, A. John, A. Poteralski, M. Szczepanik Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych z MSC/Nastran i MSC/Marc w zagadnieniach optymalnego projektowania Biuletyn WAT, nr 6 (622), 2004
 336. Burczyński T., Majchrzak E., Kuś W., Orantek P., Dziewoński M., Evolutionary computation in inverse problems. In: Evolutionary Methods in Mechanics (eds. T.Burczyński and A.Osyczka), Kluwer, Dordrecht 2004, pp.33-46
 337. Burczyński T., Kuś W., Distributed evolutionary algorithm in optimisation of nonlinear solids. In: Evolutionary Methods in Mechanics (eds. T.Burczyński and A.Osyczka), Kluwer, Dordrecht 2004, 229-240.
 338. Burczyński T., Kuś W., Długosz A., Orantek P., Optimization and defect identification using distributed evolutionary algorithms. Engineering Applications of Artificial Intelligence,. No. 4, Vol. 17, 2004, pp.337-344.
 339. Burczyński T., Kuś W., Długosz A., Poteralski A. Szczepanik M., Sequential and distributed evolutionary computations in structural optimization. Lecture Notes in Artificial Intelligence, No.3070, pp.1069-1074, Springer 2004.
 340. Burczyński T., Orantek P., Skrobol A., Fuzzy-neural and evolutionary computation in identification of defects. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, No. 3, Vol.42, 2004, 445-460.
 341. Kuś W., Burczyński T., Distributed Evolutionary Algorithms in Optimization of Nonlinear Solids IUTAM Symposium on Evolutionary Methods in Mechanics, (ed. T. Burczyński, A. Osyczka). Kluwer, Dordrecht, 2004. pp. 229-240
 342. T. Burczyński, W. Kuś, A. Długosz, A. Poteralski, M. Szczepanik, Sequential and Distributed Evolutionary Computations in Structural Optimization. Lecture Notes on Artificial Intelligence 3070, Springer, 2004
 343. T.Burczyński, E. Majchrzak W. Kuś, P. Orantek. M. Dziewoński, Evolutionary computation in inverse problems IUTAM Symposium on Evolutionary Methods in Mechanics, (ed. T. Burczyński, A. Osyczka). Kluwer, Dordrecht, 2004. pp. 33-46
 344. T. Burczyński, W. Kuś, Optimization of structures using distributed and parallel evolutionary algorithms Parallel Procesing and Applied Mathematics, Lecture Notes on Computational Sciences 3019, Springer, 2004, pp. 572-579.
 345. W. Kuś, T. Burczyński, Distributed evolutionary algorithms in optimization of nonlinear solid. In: Evolutionary Methods in Mechanics, (ed. T. Burczyński, A. Osyczka). Kluwer, Dordrecht, 2004. pp. 229-240
 346. Burczyński, W. Kuś, A. Długosz, P. Orantek, Optimization and identification using distributed evolutionary algorithms, Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 17, 2004. pp. 337-344.
 347. R. A. Bialecki, T.S. Burczynski, A. Dlugosz, W. Kus, Z. Ostrowski, Shape optimization of thermomechanical structures in the presence of convection and radiation using parallel evolutionary computation Proc. XI International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, August 15-21, Warsaw, Poland, 2004
 348. T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś Shape optimization of heat radiators using parallel evolutionary algorithms. Short papers, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2004, Gliwice, 2004
 349. T. Burczyński, A. Poteralski, W. Kuś, P. Orantek Two different types on interpolation functions in optimization of 3-D structures using distributed and sequential evolutionary algorithm. Short papers, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2004, Gliwice, 2004
 350. T. Burczyński, M. Szczepanik, W. Kuś Optimization of stiffeners locations in 2-D structures using distributed evolutionary algorithm. Short papers, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2004, Gliwice, 2004
 351. W. Beluch, T. Burczyński, W. Kuś Shape optimization of the cracked mechanical structures using boundary element method and distributed evolutionary algorithm. Short papers, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2004, Gliwice, 2004
 352. W. Kuś, T. Burczyński Parallel artificial immune system in optimization of mechanical structures. Short papers, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2004, Gliwice, 2004
 353. T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś Shape optimization of heat radiators using parallel evolutionary algorithms. Recent Developements in Artificial Intelligence Methods, Gliwice, 2004
 354. T. Burczyński, A. Poteralski, W. Kuś, P. Orantek Two different types on interpolation functions in optimization of 3-D structures using distributed and sequential evolutionary algorithm. Recent Developements in Artificial Intelligence Methods, Gliwice, 2004
 355. T. Burczyński, M. Szczepanik, W. Kuś Optimization of stiffeners locations in 2-D structures using distributed evolutionary algorithm. Recent Developements in Artificial Intelligence Methods, Gliwice, 2004
 356. W. Beluch, T. Burczyński, W. Kuś Shape optimization of the cracked mechanical structures using boundary element method and distributed evolutionary algorithm. Recent Developements in Artificial Intelligence Methods, Gliwice, 2004
 357. W. Kuś, T. Burczyński Parallel artificial immune system in optimization of mechanical structures. Recent Developements in Artificial Intelligence Methods, Gliwice, 2004
 358. W. Kuś, T. Burczyński Distributed evolutionary algorithm plugin for UNICORE system Proc. 4th Cracow Grid Workshop, Krakow, 2004
 359. Burczyński T., Szczepanik M., Optimization of stiffeners locations in 2-D structures using distributed evolutionary algorithms. Proc. Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003 (eds. T.Burczyński and W.Moczulski), Gliwice 2004.
 360. Burczyński T., Szczepanik M., Optimization of stiffeners locations in 2-D structures using distributed evolutionary algorithms. Proc. Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003 (eds. T.Burczyński and W.Moczulski), Gliwice 2004, Full paper, CD-Rom.
 361. T. Burczyński, A. Poteralski Advanced Evolutionary Optimization of 3-D Structures 4th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, Jyvaskyla, Finland 2004, full paper, CD-ROM
 362. T. Burczyński, A. Poteralski Evolutionary Optimization of the 3-D Structures for Various Criteria 6 th World Congress on Computational Mechanics in conjunction with the 2nd Asian-Pacific Congress on Computational Mechanics, 1-7, Beijing, China 2004
 363. 2005

 364. R.A. Białecki, T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś, Z. Ostrowski, Evolutionary shape optimization of thermolastic bodies exchanging heat by convection and radiation Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol.194, pp.1839-1859, Elsevier, 2005
 365. Burczyński T., Orantek P., Algorytm ewolucyjny bazujący na interwałowej i rozmytej reprezentacji danych. Testy numeryczne. Zeszyty Naukowe WSInf. Łódź 2005.
 366. Burczyński T., Skrobol A., Orantek P., Dwuetapowa metoda identyfikacji defektów w dynamicznych układach mechanicznych. Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 65, Problemy Dynamiki Konstrukcji, pp.61-68, 2005.
 367. Burczyński T., Kuś W., Zastosowanie ewolucyjnej optymalizacji kształtu w procesie kucia, Informatyka w Technologii Materiałów, Nr 3, Tom 5, pp. 19-25, 2005.
 368. Beluch W., Burczyński T., Evolutionary optimization of hybrid laminates., Recent Advances in Methods of Artificial Intelligence, (eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W.Moczulski), AI-METH Series, Gliwice 2005.
 369. Bereta M., Burczyński T., Hybrid immune algorithm for feature selection and classification of ECG signals, Recent Advances in Methods of Artificial Intelligence, (eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W.Moczulski), AI-METH Series, pp.25-28, Gliwice 2005.
 370. Burczyński T., Skrobol A., Górski R., Internal defect identification by the computational intelligence system. Recent Advances in Methods of Artificial Intelligence, (eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W.Moczulski), AI-METH Series, Gliwice 2005.
 371. Burczyński T., Orantek P., The two-stage fuzzy strategy in identification of the uncertain boundary conditions Recent Advances in Methods of Artificial Intelligence, (eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W.Moczulski), AI-METH Series, Gliwice 2005.
 372. Dziatkiewicz G., Kuś W., Burczyński T., Fedeliński P., Identification of piezoelectric material constants using distributed evolutionary algorithm, Recent Advances in Methods of Artificial Intelligence, (eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W.Moczulski), AI-METH Series, Gliwice 2005.
 373. Mrozek A., Kuś W., Orantek P., Burczyński T., Prediction of aluminium atoms distribution using evolutionary algorithm, Recent Advances in Methods of Artificial Intelligence, (eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W.Moczulski), AI-METH Series, Gliwice 2005.
 374. Poteralski A., Burczyński T., Evolutionary optimization for minimum mass of the structure, Recent Advances in Methods of Artificial Intelligence, (eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W.Moczulski), AI-METH Series, Gliwice 2005.
 375. Szczepanik M., Burczyński T., Evolutionary optimization of topology and stiffeners locations in 2-D structures, Recent Advances in Methods of Artificial Intelligence, (eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W.Moczulski), AI-METH Series, Gliwice 2005.
 376. Beluch W., Burczyński T., Evolutionary optimization of hybrid laminates, Proc. Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2005 (eds. T.Burczyński, W.Cholewa and W.Moczulski), Gliwice 2005.
 377. Bereta M., Burczyński T., Hybrid immune algorithm for feature selection and classification of ECG signals, Proc. Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2005 (eds. T.Burczyński, W.Cholewa and W.Moczulski), Gliwice 2005.
 378. Burczyński T., Długosz A., Kuś W., Evolutionary computation in shape optimization of heat radiators, Proc. Numerical Heat Transfer NHT-2005, EUROTHERM 82, Full Paper CD-ROM, Kraków, 2005.
 379. Burczyński T., Długosz A., Kuś W., Parallel evolutionary algorithms in shape optimization of heat radiators, Proc. 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Częstochowa, 2005.
 380. Burczyński T., Długosz A., Kuś W., Parallel evolutionary algorithms in shape optimization of heat radiators. Proc 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Full paper CD-ROM, Częstochowa, 2005.
 381. Burczyński T., Poteralski A., Orantek P. Comparison two different types of parameterization in optimization of 3-D structures using evolutionary algorithm, Proc 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Full paper CD-ROM, Częstochowa, 2005.
 382. Burczyński T., Skrobol A., Górski R., Internal defect identification by the computational intelligence system, Proc. Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2005 (eds. T.Burczyński, W.Cholewa and W.Moczulski), Gliwice 2005.
 383. Burczyński T., Skrobol A., Application of the radial and fuzzy artificial neural networks in boundary value problem approximation, Proc. Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Częstochowa, pp.261-262, 2005.
 384. Burczyński T., Skrobol A., Application of the radial and fuzzy artificial neural networks in boundary value problem approximation., Proc. 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Full paper, Częstochowa, 2005.
 385. Burczyński T., Orantek P., The two-stage fuzzy strategy in identification of the uncertain boundary conditions, Proc. Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2005 (eds. T.Burczyński, W.Cholewa and W.Moczulski), Gliwice 2005.
 386. Burczyński T., Orantek P., Evolutionary computation in optimization and identification of dynamical systems, Proc. of VIII International Conference on Dynamical Systems, Theory and Applications. Łódź 2005.
 387. Burczyński T., Orantek P., Sigmoid and radial neural networks in sensitivity analysis: comparisons and applications in defect identification, Proc 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Full paper CD-ROM, Częstochowa, 2005.
 388. Burczyński T., Orantek P., The fuzzy evolutionary algorithm in structural optimization and identification problems, Proc 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Full paper CD-ROM, Częstochowa, 2005.
 389. Burczyński T., Kuś W., Distributed evolutionary algorithms in structural optimization using computational grids, Proc. EUROGEN 2005, Full papers, CDROM, Muenchen, 2005.
 390. Burczyński T., Kuś W., Beluch W., Evolutionary shape optimization of the cracked mechanical structures under cyclic load, Proc 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Full paper CD-ROM, Częstochowa, 2005.
 391. Burczyński T., Szczepanik M., Kuś W. Evolutionary optimization of stiffeners locations in 2-D structures, Proc 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Full paper CD-ROM, Częstochowa, 2005.
 392. Dziatkiewicz G., Kuś W., Burczyński T., Fedeliński P., Identification of piezoelectric material constants using distributed evolutionary algorithm, Proc. Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2005 (eds. T.Burczyński, W.Cholewa and W.Moczulski), Gliwice 2005.
 393. Kuś W., Burczyński T., Distributed evolutionary algorithm and grids in optimization of structures, Proc. The Agent Days, Malaga, Spain 2005.
 394. Kuś W., Burczyński T., Evolutionary optimization of mechanical structures with use of the grid systems, Proc 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Full paper CD-ROM, Częstochowa, 2005.
 395. Kuś W., Burczyński T., Grid-based evolutionary optimization of structures Proc. PPAM 2005, Poznan, 2005.
 396. Poteralski A., Burczyński T., Evolutionary optimization for minimum mass of the structure, Proc. Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2005 (eds. T.Burczyński, W.Cholewa and W.Moczulski), Gliwice 2005.
 397. Szczepanik M., Burczyński T. Evolutionary optimization of topology and stiffeners locations in 2-D structures, Proc. Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2005 (eds. T.Burczyński, W.Cholewa and W.Moczulski), Gliwice 2005.
 398. T. Burczyński, W. Kuś, W. Beluch Evolutionary shape optimization of the cracked mechanical structures under cyclic load Proc. Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, 2005.
 399. W. Kuś, T. Burczyński Evolutionary optimization of mechanical structures with use of the grid systems Full papers, CDROM, Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, 2005.
 400. T. Burczyński, W. Kuś, W. Beluch Evolutionary shape optimization of the cracked mechanical structures under cyclic load Full papers, CDROM, Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, 2005.
 401. Burczyński T., Szczepanik M., Kuś W. Evolutionary optimization of stiffeners locations in 2-D structures Full papers, CDROM, Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, 2005.
 402. W. Kuś, T. Burczyński Distributed evolutionary algorithm and grids in optimization of structures Proc. The Agent Days, Malaga, 2005.
 403. T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś Evolutionary computation in shape optimization of heat radiators Numerical Heat Transfer NHT-2005, EUROTHERM 82, CD-ROM, Kraków, 2005.
 404. G. Dziatkiewicz, W. Kuś, T. Burczyński, P. Fedeliński Identification of piezoelectric material constants using distributed evolutionary algorithm Methods of Artificial Intelligence, AI-METH 2005, Gliwice, 2005, 47-48.
 405. A.Mrozek, W . Kuś, P. Orantek, T. Burczyński Prediction of the aluminium atoms distribution using evolutionary algorithm Methods of Artificial Intelligence, AI-METH 2005, Gliwice, 2005, 83-84.
 406. G. Dziatkiewicz, W. Kuś, T. Burczyński, P. Fedeliński Identification of piezoelectric material constants using distributed evolutionary algorithm Recent Advances in Methods of Artificial Intelligence, Gliwice, 2005.
 407. A. Mrozek, W . Kuś, P. Orantek, T. Burczyński Prediction of the aluminium atoms distribution using evolutionary algorithm Recent Advances in Methods of Artificial Intelligence, Gliwice, 2005.
 408. Beluch W. Burczyński T., Distributed evolutionary computing in optimization of vibrating laminates, Proc. X Szkoła analizy modalnej, Kraków 2005.
 409. Beluch W., Kuś W., Burczyński T., Shape optimization of structures under cyclic loads. Proc. Krajowa Konferencja Algorytmów i Optymalizacji Globalnej KAEiOG 2005, pp.7-14.
 410. Burczyński T., Skrobol A., Orantek P., Dwuetapowa metoda identyfikacji defektów w dynamicznych układach mechanicznych. Proc. XII Sympozjum Dynamiki Konstrukcji. Rzeszów – Bystre 2005.
 411. Burczyński T., Skrobol A., Zastosowanie radialnych i rozmytych sieci neuronowych w zagadnieniach aproksymacji zadań brzegowych. Krajowe Sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Łódź 2005.
 412. Burczyński T., Orantek. P., Optymalizacja kształtu dynamicznych układów mechanicznych. Proc. XII Sympozjum Dynamiki Konstrukcji. Rzeszów – Bystre 2005.
 413. Burczyński T., Orantek P., Rozmyty algorytm ewolucyjny w zagadnieniach optymalizacji i identyfikacji, Proc. Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice. Łódź 2005. 2005.
 414. Burczyński T., Orantek P., Sigmoidalne i radialne sieci neuronowe w analizie wrażliwości: Porównanie i zastosowanie w identyfikacji defektów, Proc. Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice. Łódź 2005.
 415. Burczyński T., Orantek P., The fuzzy evolutionary algorithms in optimization problems. Proc. Krajowa Konferencja Algorytmów i Optymalizacji Globalnej KAEiOG, Korbielów 2005.
 416. W. Kuś, T. Burczyński Structural optimization using grid based evolutionary algorithms Proc. Krajowa Konferencja Algorytmów i Optymalizacji Globalnej, KAEiOG 2005, pp.125-130 2005.
 417. W. Beluch, W. Kuś, T. Burczyński Shape optimization of structures under cyclic loads Proc. Krajowa Konferencja Algorytmów i Optymalizacji Globalnej, KAEiOG 2005, pp.7-14 2005.
 418. Grela W., Burczyński T., Evolutionary stress minimisation on a turbine blade shank, Computer Assisted Mechanicsand Engineering Science, Vol. 12, No.2-3, 2005, pp.147-162
 419. Burczyński T., Skrobol A., Coupled evolutionary algorithm and artificial neural network in defects identification, Computational Fluid and Solid Mechanics (Bathe K.J. ed.), Elsevier Science Ltd., Cambridge, pp. 1223-1226, 2005.
 420. 2006

 421. W. Kuś, T. Burczyński, Distributed evolutionary algorithm and grids in optimization of structures Inteligencia Artificial, pp. 49-53, vol 9, No. 28, 2006.
 422. T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś, Parallel Evolutionary Algorithms in Shape Optimization of Heat Radiators Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol. 44, 2, pp. 351-366, Warszawa, 2006.
 423. W. Kuś, T. Burczyński Evolutionary optimization Using enterprise grid based in alchemi framework Evolutionary Computation and Global Optimization 2006, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Prace Naukowe, Elektronika, z.156, (Ed. J. Arabas), Warszawa, 2006.
 424. W. Beluch, T. Burczyński, W. Kuś Evolutionary optimization and identification of hybrid laminates Evolutionary Computation and Global Optimization 2006, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Prace Naukowe, Elektronika, z.156, (Ed. J. Arabas), Warszawa, 2006.
 425. T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś Parallel Evolutionary Algorithms in Shape Optimization of Heat Exchangers under Thermomechanical Loading Evolutionary Computation and Global Optimization 2006, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Prace Naukowe, Elektronika, z.156, (Ed. J. Arabas), Warszawa, 2006.
 426. Burczyński T., Poteralski A., Orantek P., Generalized shape optimization of three-dimensional structures, Proc. 6-th World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization WCSMO6, Full paper, Rio de Janeiro, Brazil 2006.
 427. 407. W. Kuś, T. Burczyński Optimization of mechanical structures using serial and parallel artificial immune system III European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2006, Lisbon, CD-ROM, pp. 1-6, LNEC, Lisbon, 2006.
 428. W. Kuś, T. Burczyński Grid-based evolutionary optimization of structures Parallel Processing and Applied Mathematics: 6th International Conference, PPAM 2005, Poznan, Poland, September 11-14, 2005, Revised Selected Papers, Lecture Notes on Computational Science, vol. 3911, pp. 422-429, Springer, 2006.
 429. A. Mrozek, W. Kuś, T. Burczyński Analysis of the material behaviour at the nanoscale 35th Solid Mechanics Conference, Kraków, Volume of Abstracts, pp. 283-284, 2006.
 430. Burczyński T., Beluch W., Długosz A., Orantek P., Skrobol P., Intelligent computing in inverse problems. Computer Assisted Mechanics and Engineering Science, Vol. 13, No. 1, 2006, 161-2006.
 431. Burczyński T., Długosz A., Kuś W., Parallel evolutionary algorithms in shape optimization of Heat Radiators, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol. 44, 2, pp.351-366, Warszawa, 2006.
 432. Bereta, M., Burczyński, T., Immune K-means: A novel immune algorithm for data clustering and multiple-class discrimination. In: J. Arabas (Ed.), Evolutionary Computation and Global Optimization, Prace Naukowe PW s. Elektronika z.156, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2006, pp. 49 - 60.
 433. Bereta, M., Burczyński, T., MAICS: multilevel artificial immune classification system. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 4029, Springer 2006, pp. 563-572.
 434. Burczyński T., Orantek P., Beluch W. Modal analysis in identification of fuzzy laminates parameters Wybrane Zagadnienia Analizy Modalnej Konstrukcji MEchanicznych, Praca zbiorowa pod red. Tadeusza Uhla, Kraków 2006
 435. 2007

 436. Burczyński T., Mrozek A., Kuś W., A computational continuum-discrete model of materials. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 55, No. 1, 2007, 85-89.
 437. Mrozek A., Kuś W., Burczyński T., Application of the coupled boundary element method with atomic model in the static analysis. Computer Methods in Material Sciences, Vol. 7, No. 2, 2007, 284-288.
 438. Bereta, M., Burczyński, T., Comparing binary and real-valued coding in hybrid immune algorithm for feature selection and classification of ECG signals. Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol 20, No. 5, 571-586, 2007.
 439. Burczyński, T., Poteralski, A., Szczepanik M., Topological evolutionary computing in the optimal design of 2D and 3D structures. Engineering Optimization, Vol. 39, No. 7, 2007, 811-830.
 440. Burczyński T., Kuś W., Mrozek A., Evolutionary methods in multiscale modeling. Proc.23rd IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization, Kraków, 2007, 30-31.
 441. Burczyński T., Długosz A., Kuś W., Multicriteria evolutionary optimization of heat exchangers in the presence of convection, radiation and mechanical loadings. Proc. Int. Conf. on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering COUPLED PROBLEMS 2007, CIMNE, Barcelona 2007, 717-720.
 442. A. Długosz, T. Burczyński, Multiobjective optimization of heat radiators using evolutionary algorithms, Computation and Global Optimization 2007, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Prace Naukowe, Elektronika, (Ed. J. Arabas).
 443. Burczynski T., Beluch W, A. Długosz, G. Dziatkiewicz, P. Orantek Evolutionary granular computing in uncertain optimization and identification problems Proc. EUROGEN, 2007
 444. Burczyński T., Długosz A., Dziatkiewicz G., Orantek P. Identification of the uncertain parameters in coupled problems The Procedings of the CMM-2007 Conference, Lodz-Spala, 2007
 445. A. Długosz, T. Burczyński, W. Kuś, Application of multiobjective evolutionary algorithm in shape optimization of heat exchangers The Procedings of the CMM-2007 Conference, Lodz-Spala, 2007
 446. M. Habarta, T. Burczyński Boundary integral equation method for gradient elasticity The Procedings of the CMM-2007 Conference, Lodz-Spala, 2007
 447. T. Burczyński, W. Kuś, A. Poteralski, M. Szczepanik Global optimization using artificial immune systems and comparison with evolutionary algorithms The Procedings of the CMM-2007 Conference, Lodz-Spala, 2007
 448. T. Burczyński, A. Poteralski, M. Szczepanik Evolutionary optimization of the shell-solid structures The Procedings of the CMM-2007 Conference, Lodz-Spala, 2007
 449. T. Burczyński, A. Poteralski, M. Szczepanik Advanced optimal design using evolutionary algorithm The Procedings of the CMM-2007 Conference, Lodz-Spala, 2007
 450. T. Burczyński, P. Orantek, W. Kuś, R. Górski, A. Poteralski, M. Szczepanik The identification of uncertain parameters in mechanical structures The Procedings of the CMM-2007 Conference, Lodz-Spala, 2007
 451. W. Kuś, T. Burczyński Comparison of computational intelligence algorithms in inverse acoustic problems The Procedings of the CMM-2007 Conference, Lodz-Spala, 2007
 452. P. Orantek, T. Burczyński The identification of stochastic parameters in mechanical structures The Procedings of the CMM-2007 Conference, Lodz-Spala, 2007
 453. W. Beluch, T. Burczyński, P. Orantek The fuzzy strategy in identification of laminates elastic constants The Procedings of the CMM-2007 Conference, Lodz-Spala, 2007
 454. W. Kuś, T. Burczyński Applications of parallel artificial immune system in shape optimization The Procedings of the CMM-2007 Conference, Lodz-Spala, 2007
 455. A. Mrozek, W. Kuś, T. Burczyński Boundary and finite element methods coupled with molecular model in the multiscale analysis The Procedings of the CMM-2007 Conference, Lodz-Spala, 2007
 456. T. Burczyński, M. Szczepanik Topology optimization for minimum mass criterion using evolutionary methods The Procedings of the CMM-2007 Conference, Lodz-Spala, 2007
 457. 2008

 458. A. Długosz, T. Burczyński, Multicriteria shape optimization of thermoelastic structures using evolutionary algorithms 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008), Venice, Italy, 2008, CD-ROM
 459. P. Orantek, A. Długosz, T. Burczyński Stochastic identification in thermomechanical structures using evolutionary algorithms Selected Topics of Contemporary Solid Mechanics 2/2008, Proc. of the 36th Solid Mechanics Conference SOLMECH 2008, Wyd. IPPT PAN, pp. 90-91.
 460. W. Beluch, T. Burczyński, A. Długosz Evolutionary Multi-Objective Optimization of Laminates. Evolutionary Computation and Global Optimization 2008, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Prace Naukowe, Elektronika, z.165, (Ed. J. Arabas), Warszawa, 2008, pp. 43-50.
 461. P. Orantek, W. Beluch, T. Burczyński Evolutionary Algorithm in Identification of Stochastic Parameters of Laminates. Evolutionary Computation and Global Optimization 2008, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Prace Naukowe, Elektronika, z.165, (Ed. J. Arabas), Warszawa, 2008, pp. 165-172.
 462. T. Burczyński, W. Beluch, A. Długosz Modal analysis methods in multi-objective optimization of hybrid laminates. Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych (Ed. T. Uhl), Wyd. Inst. Technologii Eksploatacji PIW, Kraków, 2006, pp. 63-71.
 463. W. Beluch, T. Burczyński, P. Orantek The identification of stochastic parameters in laminate structures by means of evolutionary computations. 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008), Venice, Italy, 2008, CD-ROM.
 464. W. Beluch, T. Burczyński, P. Orantek Evolutionary Identification of Laminates' Stochastic Parameters. Selected Topics of Contemporary Solid Mechanics 2/2008, Proc. of the 36th Solid Mechanics Conference SOLMECH 2008, Wyd. IPPT PAN, pp. 54-55.
 465. W. Beluch, T. Burczyński, A. Długosz Evolutionary Computing in Multi-Objective Optimization of Laminates. Selected Topics of Contemporary Solid Mechanics 2/2008, Proc. of the 36th Solid Mechanics Conference SOLMECH 2008, Wyd. IPPT PAN, pp. 384-385.
 466. W. Beluch, T. Burczyński, P. Orantek Identification of laminates' stochastic parameters by means of modal analysis. Short papers. XIII School of Modal Analysis, Kraków 2008, p. 4.
 467. T. Burczyński, W. Beluch, A. Długosz, G. Dziatkiewicz, P. Orantek Evolutionary granular computing in uncertain optimization and identification problems. Evolutionary and Deterministic Methods for Design Optimization and Control, P. Neittaanmäki, J. Périaux and T. Tuovinen (Eds.), CIMNE, Barcelona, Spain 2008.
 468. W. Kuś, T. Burczyński Parallel Bioinspired Algorithms in Optimization of Structures Lecture Notes in Computational Sciences Volume 4967/2008, Springer, 2008, pp. 1285-1292
 469. Ł. Madej, A. Mrozek, W. Kuś, T. Burczyński, M. Pietrzyk Concurrent and upscaling methods in multi scale modelling - case studies Computer Methods in Material Science, Vol. 8, 2008, No. 1, AGH, Kraków, pp. 1-15
 470. T. Burczyński, W. Kuś Identification of material properties in multi-scale modelling J. Phys.: Conf. Ser. vol. 135, 012025 (8pp), 2008
 471. W. Kuś, T. Burczyński Soft Computing Methods in Computational Grids 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008), Venice, Italy, 2008, CD-ROM
 472. W. Kuś, T. Burczyński Optimization of Microstructutre in Multiscale Problems with use of Parallel Evolutionary Algorithm 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008), Venice, Italy, 2008, CD-ROM
 473. T. Burczyński, W. Kus, A. Mrozek Multiscale Modelling using Finite and Boundary Elements Methods Coupled with Discrete Atomic Model 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008), Venice, Italy, 2008, CD-ROM
 474. W. Kuś, T. Burczyński Immune and evolutionary shape optimization in forging Computer Methods in Material Science, vol. 8, No. 2, 2008
 475. T. Burczyński, W. Kuś Grid-based Artificial Immune System in optimization of Mechanical Structutres Chapter in: Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control, Applications to Industrial and Societal Problems (ed. P. Neittaanmaki, J. Periaus, T. Tuovien), CIMNE, A Series of Handbooks on Theory and Engineering Applications of Computational Methods, pp. 216-221, Barcelona, 2008
 476. T. Burczyński, W. Kuś, A. Mrozek, R. Górski, G. Dziatkiewicz Advanced Continuum-Atomistic Model of Materials Based on Coupled Boundary Element and Molecular Approaches Chapter in: IUTAM Symposium on Modelling Nanomaterials nad Nanosystems, (ed. R. Pyrz, J.C. Rauche), pp. 231-240, Berlin, 2008
 477. P. Orantek, T. Burczyński The granular computing in uncertain optimization problems Evolutionary computation and global optimization 2008, Praca zbiorowa pod red. J. Arabasa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008
 478. P. Orantek, T. Burczyński The local gradient method supported by artificial neural network in granular identification problems Proc. of 36th Solid Mechanics Conference SOLMECH 2008, Gdańsk, Poland, 2008
 479. T. Burczyński, P. Orantek The granular evolutionary algorithms in uncertain identification problems 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008) 2008, Venice, Italy
 480. 2009

 481. T. Burczyński, W. Beluch, P. Orantek Identification of Dynamical Systems in the Fuzzy Conditions. Modeling, Simulation and Nonlinear Engineering Dynamical Systems, State-of-the Art, Perspectives and Applications, Ed. J. Awrejcewicz, Springer, 2009, pp. 95-105.
 482. W. Beluch, T. Burczyński, P. Orantek Evolutionary Identification of Laminates' Granular Parameters. Internal Symposium on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials (IPM 2009), Book of Abstracts (Eds Z. Waszczyszyn, L. Ziemiański), Rzeszów-Łańcut, 2009, pp. 11-12.
 483. W. Beluch, T. Burczyński, A. Długosz, P. Orantek Granular computing in evolutionary identification. Short papers. 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2009, Zielona Góra, 2009, pp. 55-56.
 484. W. Beluch, T. Burczyński Multi-objective optimization of composite structures by means of the evolutionary computations. Book of abstracts. 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization (WCSMO-8), Lisbon, 2009, p. 108.
 485. W. Beluch, T. Burczyński Multi-objective optimization of composite structures by means of the evolutionary computations. Proceedings of the 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization (WCSMO-8), Lisbon, 2009, CD-ROM.
 486. W. Beluch, T. Burczyński, A. Długosz Evolutionary optimization of laminate structures. Eurogen 2009, Book of Abstracts, (Eds. T. Burczyński, J. Periaux), Kraków, 2009, pp. 11-12.
 487. W. Beluch, T. Burczyński, P. Orantek Evolutionary identification of non-deterministic parameters in laminates. Proc. of the Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2009, Gliwice, 2009, pp. 17-19.
 488. W. Beluch, T. Burczyński, P. Orantek Identification of laminates' stochastic parameters by means of modal analysis. Selected problems of modal analysis of mechanical systems, (Ed. T. Uhl), Wyd. Inst. Technologii Eksploatacji PIW, Kraków 2009, pp. 23-30.
 489. A. Długosz, T. Burczyński Multiobjective evolutionary optimization of structures under thermomechanical loading Short papers. 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2009, Zielona Góra, 2009, pp. 161-162.
 490. A. Poteralski, M. Szczepanik, A. Długosz, W. Kuś, T. Burczyński Optimization of thermomechanical structures by using artificial immune systems Short papers. 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2009, Zielona Góra, 2009, pp. 381-382.
 491. A. Długosz, T. Burczyński Shape optimization of thermomechanical bodies using multiobjective evolutionary algorithms Book of abstracts. 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization (WCSMO-8), Lisbon, 2009, p. 110.
 492. A. Długosz, T. Burczyński Shape optimization of thermomechanical bodies using multiobjective evolutionary algorithms Proceedings of the 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization (WCSMO-8), Lisbon, 2009, CD-ROM.
 493. A. Długosz, T. Burczyński Shape optimization of thermo-mechanical and electro-thermal-mechanical systems using multiobjective evolutionary algorithms Eurogen 2009, Book of Abstracts, (Eds. T. Burczyński, J. Periaux), Kraków, 2009, pp. 23-24.
 494. T. Burczyński, W. Kuś Microstructure optimisation and identification in multi-scale modeling ECCOMAS Multidisciplinary Jubilee Symposium, New Computational Challenges in Materials, Structures, and Fluids, Eberhardsteiner, J. Hellmich, C. Mang, H.A., Périaux, J. (Eds.), Computational Methods in Applied Sciences, Vol. 14, Springer, 2009
 495. W. Kuś, T. Burczyński Parallel evolutionary optimization in multiscale problems Computer Methods in Material Scince, vol. 9, No. 2, pp. 347-351, 2009
 496. A. Poteralski, M. Szczepanik, G. Dziatkiewicz, W. Kuś, T. Burczyński Immune identification of piezoelectric material constants using BEM Proc. International Symposium on Inverese Problems in Mechanics of Structures and Materials, IPM 2009, Rzeszów-Łańcut, 2009
 497. W. Kuś and T. Burczyński Evolutionary Inverse Method in Multiscale Problems Proc. International Symposium on Inverese Problems in Mechanics of Structures and Materials, IPM 2009, Rzeszów-Łańcut, 2009
 498. W. Kuś, T. Burczyński Bioinspired algorithms in multiscale optimization 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER METHODS IN MECHANICS, CMM 2009, Zielona Góra, 2009
 499. T. Burczyński, R. Górski, W. Kuś, A. Mrozek Multiscale modelling using molecular statics and the subregion boundary element method 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER METHODS IN MECHANICS, CMM 2009, Zielona Góra, 2009
 500. M. Szczepanik, A. Poteralski, W. Kuś, T. Burczyński Application of artificial immune systems in optimization of shell-solid structures 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER METHODS IN MECHANICS, CMM 2009, Zielona Góra, 2009
 501. W. Kuś, T. Burczyński Shape Optimization Of Mechanical Structures By Means Of Computational Grids 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, Lizbona, Portugalia, 2009
 502. M. Szczepanik, A. Poteralski, W. Kuś, T. Burczyński Shape And Topology Optimization Of Shell, Solid And Shell-Solid Structures Using Artificial Immune Systems 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, Lizbona, Portugalia, 2009
 503. A. Mrozek, W. Kuś, T. Burczyński Optimization Of Atomic Clusters Using Bio-Inspired Algorithms 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, Lizbona, Portugalia, 2009
 504. A. Poteralski, M. Szczepanik, G. Dziatkiewicz, R. Gorski, W. Kus, T. Burczyński Immune Optimization And Identification Of Solids Modelled By The Boundary Element Method 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, Lizbona, Portugalia, 2009
 505. T. Burczyński, W. Kuś Optimization Of Functionally Graded Materials In Multiscale Modelling 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, Lizbona, Portugalia, 2009
 506. A. Poteralski, M. Szczepanik, G. Dziatkiewicz, R. Górski, W. Kuś, T. Burczyński Artificial biological systems in optimization of structures analysed by the boundary element method Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems, EUROGEN 2009, Kraków, 2009
 507. A. Mrozek, W. Kuś, T. Burczyński Biological inspired algorithms in modelling of atomic clusters Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems, EUROGEN 2009, Kraków, 2009
 508. T. Burczyński, W. Kuś, A. Mrozek Komputerowe Modelowanie Wieloskalowe Materiałów i Konstrukcji MES-2009 XI Konferencja PROGRAMY MES WE WSPOMAGANIU ANALIZY, PROJEKTOWANIA I WYTWARZANIA OUK-2009 V Konferencja ODPORNOŚĆ UDAROWA KONSTRUKCJI, Pisz, 2009

Schedule (https://plan.polsl.pl/)


 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie