Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 


 

Dr inż. Witold Beluch
e-mail: Witold.Beluch<at>polsl.pl
Wydział Mechaniczny-Technologiczny
pokój 149
tel. (+48 32) 2372241  
GG 1294351

Plan zajęć (https://plan.polsl.pl/)


Publikacje

  1994

 1. W. Beluch, J. Jaworski, J. Stabik Wpływ kształtu napełniaczy na lepkość polietylenu i polistyrenu w stanie uplastycznionym. Polimery nr 11-12, 1994.
 2. 1997

 3. T. Burczyński, W. Beluch, G.Kuhn Sensitivity analysis of cracked structures using boundary elements. Proc. XIII Polish Conf. Comp.Methods in Mechanics, Poznań 1997.
 4. 1998

 5. T. Burczyński, W. Beluch The Dual Boundary Element Method in Sensitivity Analysis of Elastic Systems with Cracks. Proc. of the XXXVI Symposium "Modelowanie w Mechanice", Wisła 1998.
 6. T. Burczyński, W. Beluch Sensitivity analysis of cracked bodies. Proc. of the 32nd Solid Mechanics Conference, Zakopane 1998.
 7. T. Burczyński, W. Beluch, G.Kuhn Sensitivity analysis of cracked bodies. Proc. of the 32nd Solid Mechanics Conference, Zakopane 1998.
 8. 1999

 9. T. Burczyński, W. Beluch Optimization of cracked structures using evolutionary algorithms. Proc.XIV Conf.Computer Methods in Mechanics, Rzeszów 1999.
 10. T. Burczyński, W. Beluch, G. Kokot Optimization of Cracked Structures using Boundary Elements and Evolutionary Computation. Proc. of the International Conference on Boundary Element Techniques, Londyn 1999.
 11. T. Burczyński, W. Beluch, G.Kuhn Sensitivity analysis and optimization of cracked structures using boundary elements. Proc. of the ECCM'99, Monachium 1999.
 12. T. Burczyński, W. Beluch, G. Kokot, M. Nowakowski, P. Orantek Zastosowania algorytmów genetycznych i ewolucyjnych. W: Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, zbiory rozmyte (praca zbiorowa), Studio BEL s.c., Rzeszów 1999.
 13. T. Burczyński, W. Beluch, G. Kokot, M. Nowakowski, P. Orantek Evolutionary BEM Computation in optimization and identification. Advanced Mathematical and Computational Mechanics Aspects of the Boundary Element Method. Kraków 1999.
 14. 2000

 15. W. Beluch Crack identification using evolutionary algorithms. Proc. AI-MECH 2000 Symposium on Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2000.
 16. W. Beluch Analiza wrażliwości i optymalizacja ewolucyjna układów mechanicznych z pęknięciami. Rozprawa Doktorska, Gliwice 2000.
 17. T. Burczyński, W. Beluch Evolutionary identification of the craks. Proc. VIII Int. Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics, Liptovsky Jan 2000.
 18. T. Burczyński, W. Beluch, M. Nowakowski, P. Orantek Hybrid Evolutionary Methods in Structural Optimization. 20th International Congress of IUTAM, Chicago, USA, 2000.
 19. Burczyński T., Beluch W., Długosz A., Nowakowski A., Orantek P. Coupling of the boundary element method and evolutionary algorithms and optimization and identification problems. Proc ECCOMAS 2000, Barcelona 2000.
 20. Burczyński T., Beluch W., Długosz A., Orantek P., Nowakowski M. Evolutionary methods in inverse problems of engineering mechanics. International Symposium on Inverse Problems in Engineering Mechanics ISIP 2000, Nagano 2000.
 21. T. Burczyński, W. Beluch, A. Długosz, W. Kuś, P. Orantek The finite and boundary elements in evolutionary optimization. M2E'2000 Materials and Mechanical Engineering. Gliwice 2000.
 22. T. Burczyński, W. Beluch, M. Nowakowski, P. Orantek Evolutionary algorithms in geometrical inverse problems. Materiały IV Krajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Lądek Zdrój 2000.
 23. T. Burczyński, W. Beluch, A. Długosz, W. Kuś, P. Orantek Evolutionary design in computer aided engineering. Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Polanica Zdrój 2000.
 24. Burczyński T., Beluch W., Długosz A., Orantek P., Nowakowski M. Evolutionary methods in inverse problems of engineering mechanics. Inverse Problems in Engineering Mechanics ( eds. M.Tanaka and G.S.Dulikravich) Elsevier, London 2000.
 25. 2001

 26. W. Beluch, T. Burczyński Identification and optimization of boundary conditions using evolutionary algorithms. Proc. AI-MECH 2001 Symposium on Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2001.
 27. T. Burczyński, W. Beluch, A. Długosz, G. Kokot, W. Kuś and P. Orantek Evolutionary BEM Computation in Shape Optimization Problems. In: T.Burczynski, ed., Advanced Mathematical and Computational Mechanics Aspects of the Boundary Element Method. Kluwer Academic Publishers, Dortrecht, 2001.
 28. T. Burczyński, W. Beluch The identification of cracks using boundary elements and evolutionary algorithms. Engineering Analysis with Boundary Elements 25 (2001).
 29. T. Burczyński, W. Beluch Evolutionary identification and optimization of boundary conditions for cracked structures. Materiały V Krajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Jastrzębia Góra 2001.
 30. W. Beluch Optymalizacja ewolucyjna układów z pęknięciami. Streszczenia referatów, XL Sympozjon PTMTS Modelowanie w mechanice, Wisła, 2001.
 31. 2002

 32. T. Burczyński, W. Beluch, A. Długosz, W. Kuś, M. Nowakowski, P. Orantek Evolutionary computation in optimization and identification. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, vol 9.no.1 2002.
 33. W. Beluch, A. Długosz, W. Kuś, M. Nowakowski, P. Orantek and T. Burczyński Evolutionary algorithms in identification of internal defects. W: Computational Sensitivity Analysis and Evolutionary Optimization of Systems with Geometrical Singularities (Ed.T.Burczyński), Zeszyty Naukowe KWMiMKM 1/2002, Gliwice, 2002.
 34. W. Beluch, T. Burczyński Sensitivity analysis and optimization of cracked structures. W: Computational Sensitivity Analysis and Evolutionary Optimization of Systems with Geometrical Singularities (Ed.T.Burczyński), Zeszyty Naukowe KWMiMKM 1/2002, Gliwice, 2002.
 35. W. Beluch Evolutionary computation in crack problems. IUTAM Symposium on Evolutionary Methods in Mechanics, Cracow, 2002.
 36. T. Burczyński, W. Beluch, A. Długosz, W. Kuś, P. Orantek Evolutionary Computation in Structural Optimization. 4th GRACM Congress on Computational Mechanics. Patra, 2002.
 37. T. Burczyński, W. Beluch, W. Kuś, M. Nowakowski, P. Orantek Evolutionary algorithms in selected optimization and identification problems of mechanical systems. W: Evolutionary Computation and Global Optimization (ed. J. Arabas). Oficyna Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
 38. W. Beluch, T. Burczyński, P. Fedeliński, A. John, G. Kokot, W. Kuś Laboratorium z wytrzymałości materiałów. Wyd. Politechniki Śląskiej, Skrypt nr 2285, Gliwice, 2002.
 39. 2003

 40. T. Burczyński, W. Kuś, W. Beluch, A. John, A. Poteralski, M. Szczepanik Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych z MSC/Nastran i MSC/Marc w zagadnieniach optymalnego projektowania. Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania, Rynia, 2003.
 41. W. Beluch, W. Kuś, T. Burczyński Evolutionary identification of material constants in composites. Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003, Gliwice, 2003.
 42. W. Beluch, W. Kuś, T. Burczyński Evolutionary identification of material constants in composites. Full papers, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003, Gliwice, 2003.
 43. W. Beluch, W. Kuś, T. Burczyński Obliczenia ewolucyjne i analiza modalna w identyfikacji parametrów materiałowych kompozytów. Proc. VIII Szkoła Analizy Modalnej, Kraków, 2003.
 44. 2004

 45. W. Beluch, T. Burczyński, W. Kuś Distributed evolutionary algorithms in identification of material constants in composites. KAEIOG 2004, Kazimierz, pp. 1-8, 2004.
 46. T. Burczyński, W. Kuś, W. Beluch, A. John, A. Poteralski, M. Szczepanik Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych z MSC/Nastran i MSC/Marc w zagadnieniach optymalnego projektowania. Biuletyn WAT, vol.LIII, 6(622) 2004, pp.5-22.
 47. W. Beluch, T. Burczyński, W. Kuś Shape optimization of the cracked mechanical structures using boundary element method and distributed evolutionary algorithm. Short papers. Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2004, Gliwice, 2004.
 48. W. Beluch, T. Burczyński, W. Kuś Shape optimization of the cracked mechanical structures using boundary element method and distributed evolutionary algorithm. Recent Developements in Artificial Intelligence Methods, Gliwice, 2004.
 49. W. Beluch Metody komputerowe a bezpieczeństwo pracy. Praca Zdrowie Bezpieczeństwo, Stow. Inż. i Techników Przem. Hutniczego w Polsce, 4 2004, pp. 5-8.
 50. W. Beluch Evolutionary computation in crack problems. IUTAM Symposium on Evolutionary Methods in Mechanics, (ed. T. Burczyński, A. Osyczka). Kluwer, Dordrecht, 2004, pp. 1-11.
 51. 2005

 52. T. Burczyński, W. Kuś, W. Beluch Evolutionary shape optimization of the cracked mechanical structures under cyclic load. Short papers. Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, 2005, pp. 257-258.
 53. T. Burczyński, W. Kuś, W. Beluch Evolutionary shape optimization of the cracked mechanical structures under cyclic load. Full papers. Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, 2005, CD-ROM.
 54. W. Beluch, W. Kuś, T. Burczyński Shape optimization of structures under cyclic loads. Proc. Krajowa Konferencja Algorytmów i Optymalizacji Globalnej KAEiOG 2005, pp. 7-14.
 55. W. Beluch Evolutionary shape optimization in fracture problems. Computed Assisted Mechanics and Eng. Sciences, 12 2005, pp. 111-121.
 56. W. Beluch Optymalizacja - dążenie do doskonałości. Praca Zdrowie Bezpieczeństwo, Stow. Inż. i Techników Przem. Hutniczego w Polsce, 4 2005, pp. 7-10.
 57. W. Beluch T. Burczyński Evolutionary optimization of hybrid laminates. Recent Developments in Artificial Intelligence Methods, Gliwice, 2005.
 58. W. Beluch T. Burczyński Evolutionary optimization of hybrid laminates. Proc. of the Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2005, Gliwice, 2005, pp. 15-16.
 59. W. Beluch T. Burczyński Distributed evolutionary computing in optimization of vibrating laminates. Short papers. X Szkoła Analizy Modalnej, Kraków, 2005.
 60. W. Beluch T. Burczyński Distributed evolutionary computing in optimization of vibrating laminates. Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych, Wyd. Inst. Technologii Eksploatacji PIW, Kraków, 2005, pp. 49-57.
 61. 2006

 62. W. Beluch, T. Burczyński, W. Kuś Evolutionary optimization and identification of hybrid laminates. Evolutionary Computation and Global Optimization 2006, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Prace Naukowe, Elektronika, z.156, (Ed. J. Arabas), Warszawa, 2006, pp. 39-48.
 63. W. Beluch Evolutionary Identification and Optimization of Composite Structures. III European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2006, Lisbon, CD-ROM, LNEC. Lisbon, 2006.
 64. W. Beluch Evolutionary Identification and Optimization of Composite Structures. III European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2006, Lisbon, pp. 446, Springer, 2006.
 65. T. Burczyński, W. Beluch, A. Długosz, P. Orantek, A. Skrobol, Inteligent computing in inverse problem. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, vol 13, 2006, pp. 161-206.
 66. T. Burczyński, P. Orantek, W. Beluch Modal analysis in identification of fuzzy laminates’ parameters. Short papers. XI Szkoła Analizy Modalnej, Kraków, 2006.
 67. T. Burczyński, P. Orantek, W. Beluch Modal analysis in identification of fuzzy laminates’ parameters. Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych, Wyd. Inst. Technologii Eksploatacji PIW, Kraków, 2006, pp. 44-52.
 68. W. Beluch Metody inteligencji obliczeniowej: algorytmy genetyczne. Praca Zdrowie Bezpieczeństwo, Stow. Inż. i Techników Przem. Hutniczego w Polsce, 4 2006, pp. 7-11.
 69. 2007

 70. W. Beluch, T. Burczyński, P. Orantek Evolutionary Identification of Fuzzy Material Constants in Laminates. Evolutionary Computation and Global Optimization 2007, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Prace Naukowe, Elektronika, z.160, (Ed. J. Arabas), Warszawa, 2007, pp. 17-24.
 71. W. Beluch Metody inteligencji obliczeniowej: algorytmy ewolucyjne. Praca Zdrowie Bezpieczeństwo, Stow. Inż. i Techników Przem. Hutniczego w Polsce, 1 2007, pp. 14-17.
 72. W. Beluch, T. Burczyński, P. Orantek The fuzzy strategy in identification of laminates' elastic constants. Short papers. Computer Methods in Mechanics CMM-2007, Spała, 2007, pp. 31-33.
 73. W. Beluch, T. Burczyński, P. Orantek The fuzzy strategy in identification of laminates' elastic constants. Full papers. Computer Methods in Mechanics CMM-2007, Spała, 2007, CD-ROM.
 74. W. Beluch, T. Burczyński, A. Długosz, G. Dziatkiewicz, P. Orantek Evolutionary granular computing in uncertain optimization and identification problems. Short Papers. EUROGEN 2007, Jyvaskyla, Finland, 2007, pp. 12-13.
 75. W. Beluch, T. Burczyński, A. Długosz, G. Dziatkiewicz, P. Orantek Evolutionary granular computing in uncertain optimization and identification problems. Full Papers. EUROGEN 2007, Jyvaskyla, Finland, 2007, CD-ROM.
 76. W. Beluch, T. Burczyński, A. Długosz, Evolutionary multi-objective optimization of hybrid laminates. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, vol. 14 no.4, 2007, pp. 569-578.
 77. T. Burczyński, W. Beluch, A. Długosz Modal analysis methods in multi-objective optimization of hybrid laminates. Short papers. XII Szkoła Analizy Modalnej, Kraków, 2007.
 78. T. Burczyński, W. Beluch, P. Orantek Identification of Dynamical Systems in the Fuzzy Conditions Abstracts. 9th Conference on Dynamical Systems - Theory and Applications, Łódź, 2007, p. 50.
 79. T. Burczyński, W. Beluch, P. Orantek Identification of Dynamical Systems in the Fuzzy Conditions Full papers. 9th Conference on Dynamical Systems - Theory and Applications, Łódź, 2007, pp. 701-710.
 80. W. Beluch Evolutionary Identification and Optimization of Composite Structures. Mechanics of Advanced Materials and Structures, vol. 14 no.8, 2007, pp. 677-686, DOI: 10.1080/15376490701673250
 81. 2008

 82. W. Beluch, T. Burczyński, A. Długosz Evolutionary Multi-Objective Optimization of Laminates. Evolutionary Computation and Global Optimization 2008, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Prace Naukowe, Elektronika, z.165, (Ed. J. Arabas), Warszawa, 2008, pp. 43-50.
 83. P. Orantek, W. Beluch, T. Burczyński Evolutionary Algorithm in Identification of Stochastic Parameters of Laminates. Evolutionary Computation and Global Optimization 2008, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Prace Naukowe, Elektronika, z.165, (Ed. J. Arabas), Warszawa, 2008, pp. 165-172.
 84. T. Burczyński, W. Beluch, A. Długosz Modal analysis methods in multi-objective optimization of hybrid laminates. Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych (Ed. T. Uhl), Wyd. Inst. Technologii Eksploatacji PIW, Kraków, 2006, pp. 63-71.
 85. W. Beluch, T. Burczyński, P. Orantek The identification of stochastic parameters in laminate structures by means of evolutionary computations. 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008), Venice, Italy, 2008, CD-ROM.
 86. W. Beluch, T. Burczyński, P. Orantek Evolutionary Identification of Laminates' Stochastic Parameters. Selected Topics of Contemporary Solid Mechanics 2/2008, Proc. of the 36th Solid Mechanics Conference SOLMECH 2008, Wyd. IPPT PAN, pp. 54-55.
 87. W. Beluch, T. Burczyński, A. Długosz Evolutionary Computing in Multi-Objective Optimization of Laminates. Selected Topics of Contemporary Solid Mechanics 2/2008, Proc. of the 36th Solid Mechanics Conference SOLMECH 2008, Wyd. IPPT PAN, pp. 384-385.
 88. W. Beluch, T. Burczyński, P. Orantek Identification of laminates' stochastic parameters by means of modal analysis. Short papers. XIII School of Modal Analysis, Kraków 2008, p. 4.
 89. T. Burczyński, W. Beluch, A. Długosz, G. Dziatkiewicz, P. Orantek Evolutionary granular computing in uncertain optimization and identification problems. Evolutionary and Deterministic Methods for Design Optimization and Control, P. Neittaanmäki, J. Périaux and T. Tuovinen (Eds.), CIMNE, Barcelona, Spain 2008.
 90. 2009

 91. T. Burczyński, W. Beluch, P. Orantek Identification of Dynamical Systems in the Fuzzy Conditions. Modeling, Simulation and Nonlinear Engineering Dynamical Systems, State-of-the Art, Perspectives and Applications, Ed. J. Awrejcewicz, Springer, 2009, pp. 95-105.
 92. W. Beluch Metody inteligencji obliczeniowej: sztuczne sieci neuronowe - budowa i działanie. Praca Zdrowie Bezpieczeństwo, Stow. Inż. i Techników Przem. Hutniczego w Polsce, 1 2009, pp. 5-9.
 93. W. Beluch, T. Burczyński, P. Orantek Evolutionary Identification of Laminates' Granular Parameters. International Symposium on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials (IPM 2009), Book of Abstracts (Eds Z. Waszczyszyn, L. Ziemiański), Rzeszów-Łańcut, 2009, pp. 11-12.
 94. W. Beluch, T. Burczyński, A. Długosz, P. Orantek Granular computing in evolutionary identification. Short papers. 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2009, Zielona Góra, 2009, pp. 55-56.
 95. W. Beluch, T. Burczyński Multi-objective optimization of composite structures by means of the evolutionary computations. Book of abstracts. 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization (WCSMO-8), Lisbon, 2009, p. 108.
 96. W. Beluch, T. Burczyński Multi-objective optimization of composite structures by means of the evolutionary computations. Proceedings of the 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization (WCSMO-8), Lisbon, 2009, CD-ROM.
 97. W. Beluch, T. Burczyński, A. Długosz Evolutionary optimization of laminate structures. Eurogen 2009, Book of Abstracts, (Eds. T. Burczyński, J. Periaux), Kraków, 2009, pp. 11-12.
 98. W. Beluch Obliczenia ewolucyjne w zagadnieniach optymalizacji i identyfikacji laminatów. V Sympozjon "Kompozyty, konstrukcje warstwowe", Wrocław-Karłów, 2009, pp. 9-10.
 99. W. Beluch, T. Burczyński, P. Orantek Evolutionary identification of non-deterministic parameters in laminates. Proc. of the Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2009, Gliwice, 2009, pp. 17-19.
 100. W. Beluch Metody inteligencji obliczeniowej: sztuczne sieci neuronowe - uczenie i zastosowania. Praca Zdrowie Bezpieczeństwo, Stow. Inż. i Techników Przem. Hutniczego w Polsce, 3-4 2009, pp. 13-16.
 101. W. Beluch, T. Burczyński, P. Orantek Identification of laminates' stochastic parameters by means of modal analysis. Selected problems of modal analysis of mechanical systems, (Ed. T. Uhl), Wyd. Inst. Technologii Eksploatacji PIW, Kraków 2009, pp. 23-30.
 102. 2010

 103. W. Beluch Metody inteligencji obliczeniowej: systemy rozmyte - zbiory rozmyte, wnioskowanie przyliżone. Praca Zdrowie Bezpieczeństwo, Stow. Inż. i Techników Przem. Hutniczego w Polsce, 1 2010, pp. 8-12.
 104. W. Beluch, T. Burczyński, A. Długosz, P. Orantek Granular Computing in Evolutionary Identification. Computer Methods in Mechanics, Lectures of the CMM 2009, Advanced Structured Materials vol. 1, Eds.: M. Kuczma, K. Wilmanski, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2010, pp. 149-163.
 105. W. Beluch, T. Burczyński, W. Kuś Artificial Immune System in Laminates' Optimization. Book of abstracts. IV European Congress on Computational Mechanics (ECCM IV), Paris, 2010, CD-ROM.
 106. W. Beluch, W. Kuś, T. Burczyński Optimization of Composites by Means of Immune System. Proc. of the 9th World Congress on Computational Mechanics and 4th Asian Pacific Congress on Computational Mechanic (WCCM/APCOM 2010), Sydney, 2010, p. 318.
 107. W. Beluch, T. Burczyński, W. Kuś Parallel Artificial Immune System in Optimization and Identification of Composite Structures. Parallel Problem Solving from Nature - PPSN XI, Proceedings, Part 2, LCNS 6239, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2010, pp. 171-180.
 108. W. Beluch, P. Orantek Evolutionary identification of laminates’ granular parameters. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences 2010, Vol. 17, No 1, pp. 51-58.
 109. A. Poteralski, M. Szczepanik, W. Kuś, W. Beluch, G. Dziatkiewicz, T. Burczyński Artificial immune system in identification of material constants in composites and piezoelectrics. Proc. of the Tenth International Conference on Computational Structures Technology, Valencia, 2010, p.136.
 110. A. Poteralski, M. Szczepanik, W. Kuś, W. Beluch, G. Dziatkiewicz, T. Burczyński Artificial immune system in identification of material constants in composites and piezoelectrics. The Tenth International Conference on Computational Structures Technology, full paper, Valencia, 2010, CD-ROM.
 111. 2011

 112. Beluch W., Burczyński T., Habarta M. Searching for an optimal sensor location in the identification of laminates' parameters. Short papers. 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2011, Warszawa, 2011, pp. 127-128.
 113. Beluch W., Burczyński T., Kuś W. Parallel and distributed computations in evolutionary and immune optimization of laminates. Short papers. 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2011, Warszawa, 2011, pp. 129-130.
 114. Beluch W., Długosz A., Burczyński T. Evolutionary Optimization of laminate structures. Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control. Applications to Industrial and Societal Problems (Eds. T. Burczyński, J. Périaux), CIMNE, Barcelona, 2011, pp. 195-200.
 115. Beluch W., Burczyński T., Kuś W. Obliczenia rozproszone w globalnej optymalizacji kompozytów. Książka streszczeń, II Kongres Mechaniki Polskiej, Poznań 29-31.08.2011, p. 70.
 116. Beluch W., Burczyński T., Kuś W. Obliczenia rozproszone w globalnej optymalizacji kompozytów. II Kongres Mechaniki Polskiej, Poznań 29-31.08.2011, wersja elektroniczna, 14 stron.
 117. Beluch W. Metody inteligencji obliczeniowej: sztuczne systemy immunologiczne Praca Zdrowie Bezpieczeństwo, Stow. Inż. i Techników Przem. Hutniczego w Polsce, 4 2011, pp. 7-11.
 118. 2012

 119. Beluch W., Burczyński T. Optimization of Dynamic Properties of Composites by Means of Computational Intelligence Methods. Book of abstracts, 1st International Conference on Composites Dynamics DYNACOMP, Arcachon, France, 22-24.05.2012, p.15.
 120. Holewik F., Beluch W., Katunin A. Dobór struktury kompozytu oraz analiza wytrzymałościowa poszycia bolidu wyścigowego. Studencka Konferencja Naukowa Metody Komputerowe 2012, 2012, pp. 21-24.
 121. Ogierman W., John A., Beluch W. Optymalizacja wariantowa i analiza wytrzymałościowa ramy roweru poziomego trójkołowego. Studencka Konferencja Naukowa Metody Komputerowe 2012, 2012, pp. 61-64.
 122. Beluch W., Burczyński T. Optimization of Dynamic Properties of Composites by Means of Computational Intelligence Methods. Full papers, 1st International Conference on Composites Dynamics DYNACOMP, Arcachon, France, 22-24.05.2012, wersja elektroniczna, 10 stron.

 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie