Logo Strona główna   Dokumenty KWMiMKM   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
 Algorytmy i struktury danych  
 
Opis przedmiotu
Program przedmiotu
Tematyka wykładów
Warunki zaliczenia
Literatura
Linki
Sylabusy w formacie PDF
 
 
 
 
 
Icon

 

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Specjalność
: Techniki informatyczne w inżynierii produkcji (ZC6)
Semestr: VII
Punkty ECTS: 2
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
Prowadzący: dr inż. Wacław Kuś

Opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami opracowywania oraz oceny algorytmów. W ramach przedmiotu omawiane są najczęściej spotykane struktury danych, przedstawiane algorytmy sortowania, kompresji danych, rozwiązywania układów równań, optymalizacji ewolucyjnej.


Program przedmiotu

 • wykład: 30 godzin w semestrze

Tematyka wykładów

 • Powtórzenie języka C cz. 1.
 • Powtórzenie języka C cz. 2.
 • Projekty programistyczne
 • Złożoność obliczeniowa
 • Poprawność programów
 • Podstawowe struktury danych
 • Typy algorytmów
 • Algorytmy sortowania
 • Algorytmy wyszukiwania
 • Algorytmy dla drzew
 • Algorytmy dla grafów
 • Algorytmy kompresji
 • Algorytmy szyfrowania
 • Algorytmy rozwiązywania układów równań
 • Algorytmy ewolucyjne

 
 

Warunki zaliczenia

 • Opracowanie zagadnienia związanego z przedmiotem w formie pisemnej - zaliczenie
 • Kolokwium - ocena

OCENA KOŃCOWA: ocena z kolokwium


Literatura

 • Drozdek A., Simon D. L., Struktury danych w języku C, WNT, Warszawa, 1996.
 • Banachowski L., Diks K., Rytter W., Algorytmy i struktury danych, WNT, Warszawa, 2001
 • Wirth N., Algorytmy+struktury danych =programy, WNT, Warszawa, 2002.
 • Knuth D. E., Sztuka programowania, WNT, Warszawa, 2002.

Linki


Skok do początku strony