Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Analiza pól sprzężonych

Kierunek: Mechatronika
Specjalność: ME3
Rodzaj studiów i semestr: stacjonarne II st. sem.III
Punkty ECTS: 6
Prowadzący
: dr inż. Adam Długosz


Opis przedmiotu

Pola sprzężone (ang. coupled problems, multiphysics) występują w układach dla których wyznaczane wielkości fizyczne oddziaływają na siebie w taki sposób, że obliczenie jednej z nich jest niemożliwe bez wyznaczenia drugiej. Oczywiście możliwe jest również rozpatrywanie zjawisk w których interakcja występuje pomiędzy więcej niż dwoma zjawiskami fizycznymi. Analiza tego rodzaju zagadnień możliwa jest przy wykorzystaniu odpowiednich technik numerycznych (MES, MEB, MRS). Sprzężenia rozpatrywane mogą być jako tzw. słabo sprzężone lub silnie sprzężone. Sprzężenie "słabe" realizowane jest poprzez analizę każdego zjawiska fizycznego oddzielnie oraz "przenoszenie obciążeń" pomiędzy kolejnymi analizami. Pożądane rozwiązanie otrzymywane jest w wyniku odpowiedniej liczby iteracji. Dla sprzężenia "silnego" poszukiwane wielkości uzyskiwane są po jednokrotnym rozwiązaniu sprzężonych równań opisujących dany problem. W praktyce wymaga to zastosowania odpowiednich elementów posiadających wszystkie niezbędne stopnie swobody dla danego problemu sprzężonego. W ramach przedmiotu na wykładach omawiane są m.in. następujące sprzężenia oraz sposoby uzyskania rozwiązania metodą elementów skończonych: termo-mechaniczne, elektro-termo-mechaniczne, elektrostatyczno-mechaniczne, piezoelektryczne, przepływowo-mechaniczne. Na laboratoriach studenci tworzą modele numeryczne wybranych układów w których występują ww. sprzężenia. Do tego celu wykorzystywane jest oprogramowanie MSC.Patran/Nastran, MSC.Marc/Mentat, Ansys Multiphysics.
 

Program przedmiotu

  • Wykład: 30 godzin w semestrze
  • Laboratorium: 30 godzin w semestrze

Warunki zaliczenia

  • Zaliczenie na ocenę pozytywną laboratorium oraz testu z wykładu (warunki podaje prowadzący na zajęciach)

Literatura

  1. Beer G., Finite Element, Boundary Element and Coupled analysis of Unbounded Problems in Elastostastics, Int. J. Numer. Meth. Eng., vol. 19, 1983.
  2. Chandrupatla T.R., Belegundu A.D., Introduction to Finite Elements in Engineering, Prentice-Hall Inc. New Jersey, 1991
  3. MSC.MARC Theory and user information Vol. A-E, MSC Software Corporation 2001.
  4. Ansys Multiphisics documentation, AnsysCo.
  5. Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. The Finite Element Method, Vol. 1-2, Butterworth, Oxford 2000.
  6. Zienkiewicz O. C., Taylor R. L., The Finite Element Method. Nonlinear, Vol. 2, Butterworth, Oxford, 2000.
  7. Zienkiewicz O. C., Taylor R. L., The Finite Element Method. The Fluid Mechanics, Vol. 3, Butterworth, Oxford, 2000.

Linki

Do pobrania


 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie