Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Bionika i elementy inżynierii biomedycznej

Kierunek: Mechatronika
Specjalność: ME3
Rodzaj studiów i semestr: stacjonarne II st. sem.II
Punkty ECTS: 2
Prowadzący
: dr hab. inż Antoni John prof. Pol. Śl.


Opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie z podstawowymi pojęciami z zakresu bioniki i inżynierii biomedycznej, przedstawienie budowy i zasady działania narządu ruchu człowieka, przedstawienie podstaw modelowania struktur biomechanicznych, rozwiązywania prostych problemów biomechanicznych, analizowanie otrzymanych rezultatów i formułowanie wniosków.
 

Program przedmiotu

 • Wykład: 15 godzin w semestrze
 • Laboratorium: 15 godzin w semestrze

Warunki zaliczenia

 • Szczegółowe warunki podaje prowadzący na zajęciach.

Tematyka wykładów

Wykłady mają przybliżyć podstawy bioniki i inżynierii biomedycznej. W ramach wykładu omawiane będą następujące zagadnienia:

 • Podstawowe pojęcia i definicje z obszaru bioniki i inżynierii biomedycznej.
 • Wybrane zagadnienia dotyczące budowy anatomicznej ciała ludzkiego.
 • Układ ruchu – budowa i wzajemne powiązania.
 • Mięśnie jako jednostki motoryczne.
 • Modelowanie ruchu człowieka i badanie zależności mechanicznych.
 • Metody pomiaru wielkości mechanicznych w organizmach żywych i na preparatach.
 • Układ nerwowy i sterowanie w organizmach.
 • Metody i algorytmy bazujące na procesach zachodzących w przyrodzie.

Tematyka laboratoriów

Laboratoria obejmują praktyczne wykorzystanie poznanych zależności w zadaniach prostych i złożonych. Każdy student samodzielnie opracowuje wybrane zagadnienie z podanego zestawu.


Literatura

 • A.Morecki, J. Ekiel, K. Fidelus „Bionika ruchu”
 • Będziński R.: Biomechanika inżynierska. Zagadnienia wybrane.
 • W. Derski „Zarys mechaniki ośrodków ciągłych”
 • A. John “Identyfikacja I analiza parametrów geometrycznych i mechanicznych kości miednicznej człowieka”.
 • W. Nowacki „Teoria sprężystości”
 • Y.C. Fung „Continuum mechanics”
 • L. Landau, E. Lifszic: „Mechanika ośrodków ciągłych”
 • W. Rymarz „Mechanika ośrodków ciągłych”

Linki
 

Do pobrania


 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie