Logo Strona główna   Dokumenty KWMiMKM   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl

Badania operacyjne  
 
Opis przedmiotu
Program przedmiotu
Tematyka wykładów
Zestawienie zajęć laboratoryjnych
Warunki zaliczenia
Literatura
Sylabusy w formacie PDF
 
 
 
 
Icon

 

Kierunek: AiR, ETI, MiBM, ZiIP
Semestr:
VII
Punkty ECTS:
2

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak
Prowadzący
: prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak, dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat, dr inż. Mirosław Dziewoński, dr inż. Marek Jasiński, dr inż. Jerzy Mendakiewicz, dr inż. Grażyna Kałuża, mgr inż. Marek Paruch


Opis przedmiotu

„Badania operacyjne są sztuką dawania złych odpowiedzi na te praktyczne pytania, na które inne metody dają odpowiedzi jeszcze gorsze” (T. Sayty).

Badania operacyjne zajmują się matematycznymi metodami wspierającymi proces podejmowania decyzji. Najczęściej proces taki polega na wybraniu jednego, najbardziej korzystnego wariantu, spośród wielu możliwych rozwiązań. Dokonuje się tego poprzez zbudowanie pewnego modelu matematycznego, w odniesieniu do którego stosowane są pewne typowe metody badań operacyjnych (metoda simplex, metoda podziału i ograniczeń, metoda potencjałów) pozwalające na znalezienie najlepszego możliwego rozwiązania. Istotą stosowanych metod jest poszukiwanie ekstremów funkcji wielu zmiennych, w pewnym ograniczonym obszarze.
Badania operacyjne są interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, łączącą w sobie elementy ekonomii, matematyki i informatyki.

 


Program przedmiotu

 • wykład: 15 godzin w semestrze
 • laboratorium: 15 godzin w semestrze

Tematyka wykładów

 1. Zdanie programowania liniowego
 2. Metoda geometryczna
 3. Dualność
 4. Postać bazowa zadania programowania liniowego
 5. Metoda simplex
 6. Metoda podziału i ograniczeń
 7. Zadanie binarne
 8. Zbilansowane zagadnienie transportowe
 9. Niezbilansowane zagadnienie transportowe
 10. Metoda potencjałów
 11. Metody budowania pierwszego rozwiązania dopuszczalnego w zagadnieniu transportowym

Zestawienie zajęć laboratoryjnych

 1. Metoda geometryczna
 2. Dualność
 3. Metoda simplex
 4. Metoda podziału i ograniczeń
 5. Zbilansowane zagadnienie transportowe
 6. Niezbilansowane zagadnienie transportowe

Warunki zaliczenia

 1. Zaliczenie na ocenę pozytywną laboratorium (warunki podaje prowadzący na zajęciach)
 2. Kolokwium z wykładu

OCENA KOŃCOWA: O=0.5K+0.5L
K - ocena z kolokwium (musi być pozytywna)
L - ocena z laboratorium


Literatura

 1. Trzaskalik T., Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 2. Jędzejczyk Z., Kukuła K. (red.), Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2002

Do pobrania:

Wykłady w formacie PDF


Skok do początku strony