Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Koło naukowe
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Rozprawy doktorskie

Autor rozprawy:
dr inż. Jacek Ptaszny
Temat rozprawy:
Szybka wielobiegunowa metoda elementów brzegowych w analizie układów liniowosprężystych
Promotor:
Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl.
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Piotr Józef Konderla (Politechnika Wrocławska)
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
Data uzyskania stopnia:
09.07.2009r.
Pozostałe informacje ze stron Nauki Polskiej:
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&lang=pl&objectId=233863


Autor rozprawy:
dr inż. Radosław Górski
Temat rozprawy:
Analiza dynamiczna i optymalizacja materiałów kompozytowych metodą elementów brzegowych
Promotor:
Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl.
Data uzyskania stopnia:
13.07.2005r.
Pozostałe informacje ze stron Nauki Polskiej:
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&lang=pl&objectId=54237


Autor rozprawy:
dr inż. Grzegorz Dziatkiewicz
Temat rozprawy:
Analiza sprzężonych pól mechanicznych i elektrycznych w materiałach piezoelektrycznych metodą elementów brzegowych
Promotor:
Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl.
Data uzyskania stopnia:
20.12.2006r.
Pozostałe informacje ze stron Nauki Polskiej:
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&lang=pl&objectId=207113


Autor rozprawy:
dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat
Temat rozprawy:
Modelowanie procesu krzepnięcia metali i stopów za pomocą metody elementów brzegowych
Promotor:
Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak
Data uzyskania stopnia:
24.05.1996r.
Pozostałe informacje ze stron Nauki Polskiej:
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&lang=pl&objectId=72299


Autor rozprawy:
dr inż. Jerzy Mendakiewicz
Temat rozprawy:
Symulacja krzepnięcia żeliwa jako sposób oceny jego skłonności do zabieleń
Promotor:
Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak
Data uzyskania stopnia:
21.03.1995r.
Pozostałe informacje ze stron Nauki Polskiej:
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&lang=pl&objectId=71393


Autor rozprawy:
dr inż. Grzegorz Kokot
Temat rozprawy:
Optymalizacja ewolucyjna sprężystych układów mechanicznych z zastosowaniem metody elementów brzegowych
Promotor:
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
Data uzyskania stopnia:
25.11.1998r.
Pozostałe informacje ze stron Nauki Polskiej:
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&lang=pl&objectId=8842


Autor rozprawy:
dr Mirosław Habarta
Temat rozprawy:
Analiza wrażliwości kształtu koncentratów naprężeń z zastosowaniem metody elementów brzegowych
Promotor:
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Dems (Politechnika Łódzka)
Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak
Data uzyskania stopnia:
20.06.2000r.
Pozostałe informacje ze stron Nauki Polskiej:
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&lang=pl&objectId=16768


Autor rozprawy:
dr inż. Witold Beluch
Temat rozprawy:
Analiza wrażliwości i optymalizacja ewolucyjna układów mechanicznych z pęknięciami
Promotor:
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Osyczka (Politechnika Krakowska)
Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak
Data uzyskania stopnia:
21.06.2000r.
Pozostałe informacje ze stron Nauki Polskiej:
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&lang=pl&objectId=16110

Pobierz rozprawę w formacie pdf:
WBeluch.pdf


Autor rozprawy:
dr inż. Mirosław Dziewoński
Temat rozprawy:
Analiza numeryczna procesu zamrażania tkanki biologicznej
Promotor:
Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki (Politechnika Częstochowska)
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
Data uzyskania stopnia:
30.05.2001r.
Pozostałe informacje ze stron Nauki Polskiej:
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&lang=pl&objectId=19894

Pobierz rozprawę w formacie pdf:
MDziewonski.pdf


Autor rozprawy:
dr inż. Marek Jasiński
Temat rozprawy:
Modelowanie procesu nagrzewania tkanki biologicznej
Promotor:
Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Ryszard Parkitny  (Politechnika Częstochowska)
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
Data uzyskania stopnia:
24.10.2001r.
Pozostałe informacje ze stron Nauki Polskiej:
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&lang=pl&objectId=20266

Pobierz rozprawę w formacie pdf:
MJasinski.pdf


Autor rozprawy:
dr inż. Adam Długosz
Temat rozprawy:
Metoda elementów brzegowych w analizie wrażliwości i optymalizacji układów termomechanicznych
Promotor:
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki (Politechnika Częstochowska)
Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak
Data uzyskania stopnia:
24.10.2001r.
Pozostałe informacje ze stron Nauki Polskiej:
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&lang=pl&objectId=20123

Pobierz rozprawę w formacie pdf:
ADlugosz.pdf


Autor rozprawy:
dr inż. Wacław Kuś
Temat rozprawy:
Połączona metoda elementów brzegowych i skończonych w optymalizacji układów mechanicznych
Promotor:
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
Recenzenci:
Dr hab. inż. Roman Wyrzykowski  (Politechnika Częstochowska)
Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl.
Data uzyskania stopnia:
27.11.2002r.
Pozostałe informacje ze stron Nauki Polskiej:
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&lang=pl&objectId=33513

Pobierz rozprawę w formacie pdf:
WKus.pdf


Autor rozprawy:
dr inż. Piotr Orantek
Temat rozprawy:
Zastosowanie algorytmów hybrydowych w zagadnieniach optymalizacji i identyfikacji dynamicznych układów mechanicznych
Promotor:
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
Recenzenci:
dr hab. inż. Robert Schaefer (AGH)
Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak
Data uzyskania stopnia:
27.11.2002r.
Pozostałe informacje ze stron Nauki Polskiej:
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&lang=pl&objectId=30594

Pobierz rozprawę w formacie pdf:
POrantek.pdf


Autor rozprawy:
dr inż. Arkadiusz Poteralski
Temat rozprawy:
Optymalizacja strukturalna przestrzennych układów mechanicznych z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych
Promotor:
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Witold Gutkowski (IPPT PAN)
Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl.
Data uzyskania stopnia:
08.12.2004r.
Pozostałe informacje ze stron Nauki Polskiej:
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&lang=pl&objectId=47679

Pobierz rozprawę w formacie pdf:
APoteralski.pdf


Autor rozprawy:
dr inż. Mirosław Szczepanik
Temat rozprawy:
Optymalizacja układów powierzchniowych z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych
Promotor:
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Witold Gutkowski (IPPT PAN)
Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl.
Data uzyskania stopnia:
03.12.2003r.
Pozostałe informacje ze stron Nauki Polskiej:
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&lang=pl&objectId=41126

Pobierz rozprawę w formacie pdf:
MSzczepanik.pdf


Autor rozprawy:
dr inż. Marek Paruch
Temat rozprawy:
Zastosowanie metod identyfikacji w wybranych zagadnieniach przepływu biociepła
Promotor:
Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki (Politechnika Częstochowska)
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
Data uzyskania stopnia:
21.12.2005r.
Pozostałe informacje ze stron Nauki Polskiej:
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&lang=pl&objectId=58068

Pobierz rozprawę w formacie pdf:
MParuch.pdf


 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie
 
 
  stat4u