Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Informatyka techniczna

Kierunek: Mechatronika
Rodzaj studiów i semestr: stacjonarne II st. sem.I
Punkty ECTS:
Prowadzący: dr hab. inż. Alicja Piasecka-Belkhayat, dr inż Wacław Kuś, dr hab. inż. Jerzy Mendakiewicz


Opis przedmiotu

Informatyka techniczna obejmuje swoim zakresem systemy czasu rzeczywistego (Real Time Systems), analizę i przetwarzanie sygnałów oraz przetwarzanie sygnałów z użyciem układów DSP. Podczas wykładu omówione zostaną podstawy systemów czasu rzeczywistego, przedstawione będą zasady programowanie równoległego i współbieżnego w oparciu o przykładowe systemy FreeRTOS, RTLinux i inne. Studenci zapoznają się
z podstawami analizy sygnałów z uwzględnieniem ich obróbki cyfrowej, podstawowymi algorytmami filtrowania oraz FFT. Omówione zostaną metody sztucznej inteligencji z zakresu zbiorów rozmytych oraz sieci neuronowych. W ramach projektu realizowane będą zadania w małych grupach związane z opracowaniem oprogramowania dla systemów czasu rzeczywistego pracujących z wykorzystaniem układów NXS i TI Stellaris, implementacją algorytmów DSP dla mikrokontrolerów, opracowywaniem algorytmów i programów analizy sygnałów w oprogramowaniu dostępnym na komputerach PC (np. Scilab, Matlab).

 


Program przedmiotu

 • Wykład: 15 godzin w semestrze
 • Projekt: 15 godzin w semestrze

Warunki zaliczenia

 • Zaliczenie kolokwium z wykładu.
 • Zaliczenie na ocenę pozytywną projektu (warunki podaje prowadzący na zajęciach)

Literatura

 • H. A. Kowalski, Procesory DSP dla praktyków, Wyd. BTC, 2011.
 • S. W. Smith, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Praktyczny poradnik dla inżynierów i naukowców, BTC, 2007.
 • R. G. Lyons, Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, WKiŁ, 2010.
 • K. Williston et al., Digital Signal Processing, World Class Designs, Elsevier, 2009.
 • H. Ying, FUZZY CONTROL AND MODELING, Analytical Foundations and Applications, Wyd. IEEE Pres, 2000.
 • J. W. S. Liu, Real-Time Systems, Prentice Hall, 2000.
   

Odnośniki:


 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie