Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Języki programowania z programowaniem obiektowym

Kierunek: Mechatronika
Rodzaj studiów i semestr: stacjonarne I st. sem.III
Punkty ECTS: 4
Prowadzący:
dr inż. Witold Beluch, dr inż. Radosław Górski, dr inż. Mirosław Habarta


Opis przedmiotu

Głównym celem przedmiotu „Języki programowania z programowaniem obiektowym” jest poznanie jednego z najbardziej popularnych języków obiektowych – języka C++ – oraz nauka zarówno programowania strukturalnego w tym języku, jak i przedstawienie podstaw programowania obiektowego. W ramach wykładu przybliżone są także inne popularne języki programowania oraz różne techniki programowania. Studenci w ramach przedmiotu poznają najważniejsze elementy języka C++ zgodne z najnowszym standardem tego języka. Zdobyte w ramach wykładu wiadomości Studenci wykorzystują praktycznie na zajęciach laboratoryjnych, na których rozwiązują szereg odpowiednio dobranych zadań programistycznych. Główny nacisk na laboratorium położony jest na umiejętne i praktyczne wykorzystanie przyswojonej wiedzy w celu rozwiązywania nowych problemów.

Program przedmiotu

 • Wykład: 15 godzin w semestrze
 • Laboratorium: 30 godzin w semestrze

Warunki zaliczenia

 • Zaliczenie na ocenę pozytywną laboratorium
 • Zdany egzamin z teorii
 • UWAGA: szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu znajdziesz w materiałach dla Studentów (instrukcje do laboratorium oraz wykłady) dostępnych na stronach Katedry oraz poznasz na pierwszym wykładzie.

  OCENA KOŃCOWA:
  O=0.6E+0.4L
  O – ocena końcowa z przedmiotu
  E – ocena z egzaminu (z teorii)
  L – ocena z laboratorium


Tematyka wykładów

 • Wprowadzenie do języków programowania i programowania strukturalnego w C++:
  techniki i języki programowania, biblioteka standardowa C++, tworzenie programu w C++, podstawowe pojęcia, słowa kluczowe języka, typy danych, operatory.
 • Podstawowe elementy języka C++:
  instrukcje sterujące, tablice statyczne, klasy pamięci, reguły zasięgu, zasłanianie nazw, obszary nazw.
 • Funkcje: definicja funkcji, funkcje inline, funkcje z biblioteki standardowej C++, przeciążanie nazw funkcji, argumenty domyślne.
 • Wskaźniki i referencje: definiowanie wskaźników i referencji, zastosowania wskaźników, dynamiczny przydział pamięci, tablice dynamiczne, przekazywanie danych do funkcji przez wskaźnik i referencję.
 • Zastosowania wskaźników wobec tablic i funkcji. Praca z plikami: tablice wskaźników, wskaźniki do funkcji, tablice wskaźników do funkcji, operacje na plikach dyskowych.
 • Wprowadzenie do obiektów: słownictwo obiektowe, struktury, klasy, składniki klas, funkcje składowe, konstruktory i destruktory.
 • Podstawowe elementy programowania bazującego na obiektach: konstruktory domyślne, funkcje zaprzyjaźnione, złożenia obiektów, uwagi na temat programowania „prawdziwie” orientowanego obiektowo.
   

Literatura

 • Grębosz J.: Symfonia C++ Standard. Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. Editions, Kraków, 2006.
 • Grębosz J.: Symfonia C++. Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. Oficyna Kallimach, Kraków, 1999.
 • Grębosz J.: Pasja C++. Szablony, pojemniki i obsługa sytuacji wyjątkowych w języku C++. Wyd. III, Oficyna Kallimach, Kraków, 2003.
 • Deitel H.M, Deitel P.J.: C++ Programowanie. Wydawnictwo RM Sp. z o.o. Oficyna Wydawnicza READ ME – Drukarnia w Łodzi, 1998.
 • Delannoy C.: Ćwiczenia z języka C++. Programowanie obiektowe. WNT, Warszawa, 1993.
 • Kniat J.: Programowanie w języku C++. Nakom, Poznań, 2003.
 • Koenig A., Moo B.E.: C++. Potęga języka. Od przykładu do przykładu. HELION, Gliwice, 2004.
 • Stroustrup B.: Język C++. WNT, Warszawa, 1994.
 • Stroustrup B.: The C++ Programming Language, 3rd ed.. AT&T, 1997.
 • Materiały dostępne w sieci internet.
 • Materiały udostępnione przez prowadzącego przedmiot oraz własne notatki.

Do pobrania

Instrukcje do zajęć laboratoryjnych (.pdf)
Wykłady (.pdf)

 


 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie