Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Z życia Katedry

Archiwum 2009 - 2010 | Archiwum 2006 - 2008


W listopadzie i grudniu 2011  w ramach uatrakcyjnienia zajęć dla studentów Mechatroniki odbywały się zajęcia projektowe z wykorzystaniem rozszerzonych zestawów Lego Mindstorm. Zajęcia dla trzech 15 osobowych grup prowadził dr inż. Arkadiusz Poteralski. Na zajęciach oprócz różnorakich projektów studenci musieli zaprojektować i wykonać liczarkę do bilonów. Efekty ich pracy można zobaczyć na filmach zamieszczonych w naszym kanale YouTube.

 

 


 

Aplikacje wykonane w ramach projektu INTEREDU http://imms.home.pl/interedu/ z użyciem techniki 3D są już wykorzystywane podczas zajęć.

Pierwsze zajęcia z użyciem rzutników 3D odbyły się końcem semestru letniego (seminarium dyplomowe oraz laboratorium z wytrzymałości materiałów).

W semestrze zimowym do tej pory aplikacje 3D wykorzystano na wykładzie z numerycznego modelowania pól sprzężonych (AiR oraz MiBM) oraz metody elementów skończonych i brzegowych (AiR).

 


W październiku 2011 zakończyła się instalacja stanowiska do badań i modelowania tkanek twardych zakupionego w ramach projektu Biofarma http://www.biofarma.polsl.pl/
W skład stanowiska do badań i modelowania tkanek twardych wchodzi maszyna wytrzymałościowa Instron ElectroPuls E10000 z oprzyrządowaniem oraz serwery komputerowe. Maszyna jest pierwszą tego typu zainstalowaną w kraju.
Maszyna wytrzymałościowa umożliwia zadawanie obciążeń zarówno liniowych jak i skrętnych, pozwala to na badania tkanek w konfiguracjach jak najbardziej zbliżonych do obciążeń występujących w naturze.
Maszyna przystosowana jest do badań statycznych jak i dynamicznych.
Maszyna wyposażona jest w komorę termiczną umożliwiającą badania w temperaturach -70 do +350 stopni C.
Maksymalne obciążenie liniowe to 10kN a skrętne 100Nm. Zakresy sił oraz temperatur umożliwiają badanie nie tylko tkanek twardych, ale również próbek materiałów i elementów wykonanych z tworzyw sztucznych, elastomerów a nawet metali.
Dane uzyskane w czasie pomiarów mogą być składowane na jednym z serwerów zakupionych w ramach stanowiska. Drugi z serwerów służy do prowadzenia symulacji bazujących na danych pomiarowych. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji oraz algorytmów analiz wieloskalowych opracowanych w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych wraz z oprogramowaniem MES oraz zakupionym stanowiskiem pozwala na identyfikację parametrów materiałowych tkanek twardych.


W dniach 15-31 października 2011 pracownik naszej Katedry dr inż. Arkadiusz Poteralski odbył staż dydaktyczno-naukowy w University of Illinois w miejscowości Urbana-Champaign w USA. Staż odbył się w ramach projektu INTERAKTYWNE KSZTAŁCENIE INŻYNIERA w jednostce naukowej „NATIONAL CENTER FOR SUPERCOMPUTING APPLICATIONS”.


Tegoroczna międzynarodowa konferencja poświecona metodom ewolucyjnym oraz deterministycznym (EUROGEN2011 - Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems) w zadaniach optymalizacji z różnych dziedzin nauki odbyła sie w dniach 14-16 września we Włoszech. Obrady odbyły się w Cira Italian Aerospace Research Center w miejscowości Capua. W konferencji tej wzięli udział również pracownicy naszej Katedry - dr inż. Wacław Kuś oraz dr inż. Adam Długosz. Wygłoszone zostały następujące referaty:

  • Bioinspired identification of material properties in microscale by using adaptive FEM

  • Optimum shape designs for selected multiphysics problems by using multiobjective evolutionary algorithms


W dniach 31.08-2.09.2011 w Paryżu odbyła się konferencja 2nd International Conference on Material Modelling (http://icmm2.ensmp.fr/). Artykuł autorstwa W.Kuś, T.Burczyński, A.Brodacka "Multiscale modelling of femur bone", przedstawił dr inż. W.Kuś.
 


W dniach 23-26.05.2011 odbyła się w San Francisco konferencja World Conference on Soft Computing. Konferencja poświęcona była głównie zastosowaniom zbiorów rozmytych. W konferencji aktywnie brał udział Lotfi Zadeh. Podczas konferencji został przedstawiony artykuł "Soft Computing in Multiscale Bioinspired Optimization of Physical and Biological Systems" autorstwa W. Kuś, T. Burczyński.


W dniach 13-17.06.2011 w Shizuoka odbyła się 9 konferencja World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization. Katedrę reprezentowali dr inż. Arkadiusz Poteralski, dr inż. Mirosław Szczepanik i dr inż. Wacław Kuś.
 


26 maja 2011r. odbyła się Konferencja METODY KOMPUTEROWE 2011 zorganizowana przez Katedrę Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki oraz Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych.
Na Konferencji wygłoszonych zostało 18 referatów,

Więcej informacji można znaleźć pod adresem -www.kwmimkm.polsl.pl/kn/konferencje.aspxW roku akad. 2010/2011 (semestr letni) w ramach spotkań Studenckiego Koła Naukowego „Metod Komputerowych” zorganizowany został konkurs, w ramach którego studenci mieli opracować projekt konstrukcji z papieru. W konkursie wzięło udział 12 zespołów dwu-, trzy- lub czteroosobowych, złożonych ze studentów różnych kierunków (AiR, ETI, MiBM, ZiIP) i lat studiów (II ÷ V). Każdy zespół otrzymał 8 arkuszy papieru formatu A4 oraz 3 m taśmy klejącej, z których własnoręcznie mieli wykonać modele konstrukcji. Układ miał przenieść jak największe obciążenie, realizowane za pomocą odważników. Układ swobodnie spoczywał na podporach, wypadkowe obciążenie musiało działać w połowie odległości między podporami. Rysunek układu z wymiarami, warunki brzegowe, założenia oraz kryterium oceny projektów przedstawiono obok. Zwycięzcami konkursu zostali Panowie: Artur Kucza i Michał Woszczyna, studenci 2-go roku, kierunku AiR. W nagrodę zwycięski zespół otrzymał koszulki z logo Wydziału oraz zestaw przyborów do pisania. Studenci, którzy zajęli II miejsce, otrzymali koszulki.
Wyniki konkursu, zdjęcia oraz więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach Koła SKN31 stycznia 2011 w Katedrze odbyły się egzaminy dyplomowe inżynierskie. Dyplom inżyniera uzyskało w sumie 24 studentek oraz studentów. Dla poszczególnych kierunków studiów było to odpowiednio

 - MiBM (specjalność - ZMB Budowa i eksploatacja maszyn) - osiem osób
 - AiR (specjalność - ZAB Budowa i eksploatacja maszyn) - osiem osób
 - ETI (specjalność - ZEC Budowa i eksploatacja maszyn) - trzy osoby
 - ZiIP (specjalność - ZZC Budowa i eksploatacja maszyn ) - pięć osób


19 stycznia 2011 odbył się finał konkursu Studenckiego Koła Naukowego.

Zwycięzcami konkursu zostali Panowie: Artur Kucza i Michał Woszczyna, studenci 2-go roku, kierunku AiR.

W nagrodę zespół otrzymał książki dotyczące zastosowań MES, dodatkowo każdy z członków zespołu otrzymał pendrive. Sponsorami nagród byli dr hab. inż. Piotr Fedeliński, Prof. Pol. Śl., opiekun naukowy Koła, a także firma FE ANALYSIS.
Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: http://dydaktyka.polsl.pl/kwmimkm/KN/prace-studentow.aspx
 


 


Archiwum 2009 - 2010 | Archiwum 2006 - 2008

 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie
 
 
  stat4u