Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Z życia Katedry (archiwum 2006-2008)


W dniu 14 października 2008 pracownicy naszej Katedry otrzymali
zespołową NAGRODĘ REKTORA stopnia II za osiągnięcia dydaktyczne.

Nagrodę otrzymali: prof. Ewa Majchrzak, dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat, dr inż. Grażyna Kałuża, dr inż. Jerzy Mendakiewicz, dr inż. Mirosław Dziewoński, dr inż. Marek Jasiński oraz dr inż. Marek Paruch.

 


26 listopada br. odbyło się seminarium zorganizowane przez Katedrę Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki oraz firmę ELHYS nt. "Precyzyjne metody analizy odkształceń 3D 4D ESPI DIC". Seminarium otworzył Prodziekan ds. Nauki dr hab. inż. Piotr Fedeliński, prof. Pol. Śl.
W trakcie seminarium zaprezentowano najnowsze metody pomiarów odkształceń metodami Electronic Speckle Pattern Interferometry (ESPI) oraz Digital Image Correlation (DIC).

Wykład nt. metod pomiaru odkształceń za pomocą kamer liniowych, wideo ekstensometrów oraz wideo ekstensometrów laserowych poprowadził dr Tomasz Rusin z firmy Elhys, natomiast pan Eberhard Moser z firmy Dantec Dynamics prowadził wykłady i zajęcia praktyczne nt. Optycznych metod pomiaru naprężeń i odkształceń oraz analizy drgań za pomocą urządzeń firmy Dantec Dynamics (Q-100, Q-300, Q-300 TCT, Q-400, Q-450, Q-500, Q600).
Podczas seminarium dr inż. Grzegorz Kokot, oraz dr inż Wacław Kuś zaprezentowali również sprzęt oraz oprogramowanie którym dysponuje Katedra.
W seminarium uczestniczyło ponad 60 osób z różnych ośrodków naukowych oraz z przemysłu.
Oprócz wykładów uczestnicy seminarium mieli okazję czynnie uczestniczyć w praktycznych zajęciach z wykorzystaniem urządzeń systemu Q-400 firmy DANTEC DYNAMICS. 


W dniu 21 listopada 2008r. w Głównym Gmachu Politechniki Warszawskiej odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie PTMKM połączone z posiedzeniem trzech Sekcji Polskiej Akademii Nauk:

- Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN,
- Sekcji Metod Komputerowych Mechaniki Komitetu Mechaniki PAN,
- Sekcji Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN.


W spotkaniu bardzo licznie uczestniczyli pracownicy Katedry. Głównym punktem programu posiedzenia był wykład Prezesa PAN – prof. Michała Kleibera: „Nauka dzisiaj: jaka autonomia? jaka odpowiedzialność?”

Po posiedzeniu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie PTMKM poświęcone głównie uchwaleniu niezbędnych zmian w statucie PTMKM.


   W dniach 29 czerwca - 13 lipca 2008 pracownicy naszej Katedry prowadzili wykłady w ramach międzynarodowego kursu naukowego - "Wirtualna rzeczywistość i sztuczna inteligencja- odkryjmy nieznane!" - A.I. & V.R. - welcome to the (un)real world. W kursie tym uczestniczyli studenci z najlepszych uczelni technicznych w Europie.
Organizatorem projektu było Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice.
Więcej informacji o kursie można znaleźć na stronach - http://best.gliwice.pl/index.php?a=404


   Nasi pracownicy wzięli udział w światowym kongresie WCCM8 / ECCOMAS2008 , który odbył się w dniach 30 czerwca - 4 lipca 2008 w Wenecji. Ze względu na liczbę zgłoszonych referatów oraz liczbę uczestników był to jak do tej pory największy Kongres poświecony tej tematyce. Obecny Kongres był połączeniem kongresu europejskiego (5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering) oraz światowego (8th. World Congress on Computational Mechanics). Pracownicy naszej Katedry wygłosili ponad 20 referatów.
Strona konferencji - http://www.iacm-eccomascongress2008.org


XI Krajowa Konferencja ALGORYTMY EWOLUCYJNE I OPTYMALIZACJA GLOBALNA odbyła się w Szymbarku w dniach 2 - 4 czerwca 2008r.
Dr inż. Piotr Orantek oraz dr inż. Witold Beluch wygłosili następujące referaty:

 • The granular computing in uncertain optimization problems, Piotr Orantek, Tadeusz Burczyński

 • Evolutionary Algorithm in Identification of Stochastic Parameters of Laminates, Piotr Orantek, Witold Beluch, Tadeusz Burczyński

 • Evolutionary Multi-Objective Optimization of Laminates, Witold Beluch, Tadeusz Burczyński, Adam Długosz


29 maja 2008r. odbyła się Konferencja METODY KOMPUTEROWE 2008 zorganizowana przez
Katedrę Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
oraz Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych.
Na Konferencji wygłoszonych zostało 21 referatów,
Liczba uczestników wyniosła około 70.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem - www.kwmimkm.polsl.pl/kn/konferencje.aspx

 


W dniu 13 grudnia 2007 r. odbyło się w Warszawie Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk, podczas którego wybrano nowych członków rzeczywistych i nowych członków korespondentów PAN. Miło nam poinformować, że w gronie wybranych znalazł się Kierownik naszej Katedry Pan Prof. Tadeusz Burczyński.


W dniach 12-15 września odbyła się XV Krajowa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. W Konferencji wzięli udział również pracownicy naszej Katedry. Wygłoszono m.in. referaty nt.:

 • Lokalizacja guzów nowotworowych na podstawie temperatury powierzchni ciała, Marek Paruch, Ewa Majchrzak

 • Identyfikacja parametrów tkanki poddanej procesowi zamrażania, Bohdan Mochnacki, Ewa Majchrzak, Mirosław Dziewoński, Grażyna Kałuża


W dniach 28-31 sierpnia odbył się I Kongres Mechaniki Polskiej. W Kongresie tym wzięli udział również pracownicy naszej Katedry. Wygłoszono m.in. referaty nt.:

 • Metoda elementów brzegowych w analizie dynamicznej nieliniowych układów niejednorodnych, Tomasz Czyż, Piotr Fedeliński
 • Metody komputerowe inspirowane biologicznie: inteligencja obliczeniowa w mechanice, Tadeusz Burczyński
 • Rozwiązanie problemu Cauchy'ego liniowej piezoelektryczności za pomocą technik regularyzacji i metody elementów brzegowych, Grzegorz Dziatkiewicz, Piotr Fedeliński
 • Symulacja komputerowa procesu spawania, Antoni John, Grzegorz Kokot, Jacek Górka
 • Szybka wielobiegunowa metoda elementów brzegowych w analizie tarcz liniowo-sprężystych, Jakek Ptaszny, Piotr Fedeliński
 • Zadania odwrotne w przepływie biociepła, Ewa Majchrzak, Grażyna Kałuża, Marek Paruch
 • Analiza i optymalizacja swobodnie drgających tarcz niejednorodnych, Radosław Górski, Piotr Fedeliński
 • The interval and fuzzy analysis of selected biomechanical structures, Antoni John, Piotr Orantek, Monika Miarka
 • Gridy obliczeniowe w analizie oraz optymalizacji konstrukcji mechanicznych, Wacław Kuś
 • Analiza wieloskalowa z wykorzystaniem statyki molekularnej połączonej z metodą elementów skończonych i brzegowych, Tadeusz Burczyński, Adam Mrozek, Wacław Kuś

W 17th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER METHODS IN MECHANICS CMM-2007 udział wzięła większość pracowników naszej Katedry. Wygłosili oni 27 referatów.

 • M. Habarta, T. Burczyński (KEYNOTE) Boundary integral equation method for gradient elasticity
 • A. John, P. Wysota Elastoplastic analysis of the plate stabilizer and femur bone
 • A. John, P. Orantek, M. Miarka The interval and fuzzy analysis of the human pelvic bone
 • A. Długosz, T. Burczyński, W. Kuś (KEYNOTE) Application of multiobjective evolutionary algorithms in shape optimization of heat exchangers
 • T. Burczyński, W. Kuś, A. Poteralski, M. Szczepanik Global optimization using artificial immune systems and comparison with evolutionary algorithms
 • T. Burczyński, A. Poteralski, M. Szczepanik Evolutionary optimization of the shell-solid structures
 • R. Górski, P. Fedeliński Free vibration analysis of non-homogeneous plates by the boundary element method
 • T. Burczyński, A. Poteralski, M. Szczepanik Advanced optimal design using evolutionary algorithm
 • G. Dziatkiewicz, P. Fedeliński Eigenvalue solution for nonhomogenous piezoelectric plates using the boundary element method
 • J. Ptaszny, P. Fedeliński Analysis of two-dimensional micromechanical structures by the fast multipole boundary element method
 • T. Czyż, P. Fedeliński, R. Górski Subregion boundary element method for inelastic structures
 • T. Burczyński, P. Orantek, W. Kuś, R. Górski, A. Poteralski, M. Szczepanik The identification of uncertain parameters in mechanical structures
 • W. Kuś, T. Burczyński Comparison of computational intelligence algorithms in inverse acoustic problems
 • P. Orantek, T. Burczyński The identification of stochastic parameters in mechanical structures
 • E. Majchrzak, G. Kałuża Numerical solution of thermal wave model of bioheat transfer using the boundary element method
 • E. Majchrzak, M. Jasiński Burn evaluation of skin subjected to instantaneous heating using the thermal wave model of bioheat transfer
 • B. Mochnacki, M. Dziewoński, G. Kałuża Freezing process of biological tissue - identification of latent heat
 • W. Beluch, T. Burczyński, P. Orantek (KEYNOTE) The fuzzy strategy in identification of laminates’ elastic constants
 • T. Burczyński, A. Długosz, G. Dziatkiewicz, P. Orantek Identification of uncertain parameters in coupled problems
 • A. Piasecka Belkhayat Modelling of two-dimensional transient diffusion problem with interval thermal parameters and interval boundary conditions
 • W. Kuś, T. Burczyński (KEYNOTE) Applications of parallel artificial immune system in shape optimization
 • A. Mrozek, W. Kuś, T. Burczyński (KEYNOTE) Boundary and finite element methods coupled with molecular model in the multiscale analysis
 • G. Kokot, A. John, J. Górka Welding process simulation using FEM
 • T. Burczyński, M. Szczepanik Topology optimization for minimum mass criterion using evolutionary methods
 • E. Majchrzak, J. Mendakiewicz, M. Paruch (KEYNOTE) Comparison of different algorithms of temperature-dependent specific heat identification
 • G. Kokot, W. Kuś Multiscale analysis of shell structures with small features

W dniach 11-13 maja 2007r. odbyła się konferencja Evolutionary and Determinictic Methods for Design, Optimization and Control EUROGEN 2007 w Jyväskylä w Finlandii. W konferencji wzięli udział: Tadeusz Burczyński oraz Wacław Kuś, którzy wygłosili następujące referaty:

 • T. Burczyński, W. Beluch, A. Długosz, G. Dziatkiewicz, P. Orantek, Evolutionary granular computing in uncertein optimization and identification problems
 • T. Burczyński, W. Kuś, Grid-based Artificial Immune System in Optimization of Mechanical Structures

11-13 czerwca 2007.
W Ośrodku Konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN położonym w przepięknym parku o powierzchni 9ha w Będlewie odbyła się X konferencja Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna. W konferencji tej udział wzięli trzej pracownicy naszej Katedry, którzy wygłosili następujące referaty:

 • Długosz A., Burczyński T., Multiobjective optimization of heat radiators using evolutionary algorithms
 • Orantek P., Burczyński T., The two-stage evolutionary-neuro computing approach for stochastic optimization problems
 • Beluch W., Burczyński T., Orantek P., Evolutionary Identification of Fuzzy Material Constants in Laminates

W dniach 21-23 maja 2007r. w Santa Eulalia na Ibizie odbyła się konferencja COUPLED PROBLEMS 2007. Referat pt. "Multicriteria evolutionary optimization of heat exchangers in the presence of convection, radiation and mechanical loadings" wygłosił Pan prof. Tadeusz Burczyński.


W dniach 21-25 maja 2007 w Seulu odbyła się międzynarodowa konferencja
7th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization
Wacław Kuś wygłosił na niej referat
"Biological inspired methods for shape optimization in grid environments".

W sobotę 26 maja 2007r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego oraz promocji doktorów.

Uroczyście wręczono dyplom doktora pracownikowi naszej katedry
dr inż. Grzegorzowi Dziatkiewiczowi oraz dr inż. Antoniemu Skrobolowi.


23 maja 2007r. w Centrum Edukacyjno -Konferencyjnym Politechniki Śląskiej odbyła się konferencja "Metody Komputerowe - 2007". Konferencję zorganizowali studenci i pracownicy Katedry Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Artykuły, przygotowane pod opieką naukową pracowników Katedry, zawierają wyniki prac studentów działających w ramach Studenckiego Koła Naukowego "Metod Komputerowych", jak i dyplomantów. Materiały konferencyjne w postaci pliku PDF można pobrać tutaj. Publikacje dotyczą zastosowania metod komputerowych w różnych dziedzinach techniki, takich jak:

 • metody komputerowe w obliczeniach wytrzymałościowych,
 • symulacje numeryczne w zagadnieniach przepływu ciepła,
 • modelowanie komputerowe układów biologicznych,
 • wspomaganie komputerowe prac inżynierskich,
 • zastosowanie metod sztucznej inteligencji,
 • optymalizacja konstrukcji,
 • metody numeryczne.

Wygłoszonych zostało 21 referatów, z czego

 • 10 dotyczyło metody elementów skończonych (MES),
 • jedna  metody elementów brzegowych (MEB),
 • a 3 metody różnic skończonych (MRS).

Podział tematyki referatów ze względu na zastosowanie przedstawiał się następująco.

 • wytrzymałość materiałów - 6
 • termomechanika – 3
 • mechanika płynów - 2
 • biomechanika - 2
 • komputerowe wspomaganie projektowania - 4
 • optymalizacja - 4
 • metody sztucznej inteligencji - 3


W konferencji udział wzięli głównie studenci IV i V roku. Duża liczba zgłoszonych prac świadczy o znacznej aktywności naukowej studentów i potrzebie organizacji tego rodzaju konferencji.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłorocznej konferencji!


24.04.2007r. Z radością i dumą pragniemy poinformować, że nasz kolega dr inż. Grzegorz Dziatkiewicz został laureatem corocznego konkursu "Złotej Kredy".
 


W sobotę 24 marca 2007r. o godz. 10.00 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów.

Oprócz grona profesorskiego u uroczystości wzięli udział młodzi pracownicy naszej Katedry.
Dyplomy wręczono Pani mgr inż. Monice Miarce oraz Panu mgr inż. Piotrowi Wysocie.


W konkursie organizowanym przez Spółkę FIAT POLSKA oraz Politechnikę Śląską za pracę nt. "Metody komputerowe modelowania elementów pojazdów samochodowych"
stypendium otrzymał Pan mgr. inż. Paweł Nycz.
Laureat kończył studia na kierunku Automatyka i Robotyka, specjalność: Modelowanie Komputerowe Układów i Procesów. Promotorem pracy był
dr hab. inż. Piotr FEDELIŃSKI, Prof. Pol. Śl.


W dniach 4-5 grudnia 2006 odbyła się w Krakowie XI Szkoła Analizy
Modalnej (http://konferencje.energocontrol.pl/ui/). W ramach
konferencji referat "Modal analysis in identification of fuzzy
laminates´ parameters" wygłosił pracownik katedry Witold Beluch
będący współautorem referatu.


W dniach 4-6 grudnia 2006 w Amsterdamie odbyła się międzynarodowa konferencja:
2nd IEEE International Conference on e-Science and Grid
Computing eScience 2006
.
Wacław Kuś wygłosił na niej referat
"Evolutionary optimization of forging anvils using grid based on Alchemi framework"

 

W dniach 23-25 października odbyło się szkolenie organizowane przez DEISA (Distributed European Infrastructure for Supercomputing Applications) w Forschungszentrum Jülich, Niemcy.

W szkoleniu wziął udział pracownik naszej
katedry Wacław Kuś.

 


02.10.2006r.
Z radością i dumą informujemy, że:

Pani Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak otrzymała MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania,

natomiast Pan dr hab. inż. Antoni John otrzymał INDYWIDUALNĄ NAGRODĘ MINISTRA za rozprawę habilitacyjną pt. "Identyfikacja i analiza parametrów geometrycznych i mechanicznych kości miednicy człowieka".


W dniach 4-8 września 2006r. w Krakowie odbyła się konferencja 35th Solid Mechanics Conference w której uczestniczyło m. in. 6 pracowników naszej katedry. Wygłoszone zostały następujące referaty:

 • T. Burczyński, A. Poteralski, M. Szczepanik: Evolutionary topology optimization of 2-D and 3-D solid bodies
 • A. Mrozek, T. Burczyński: Analysis of the material behaviour at the nanoscale
 • E. Majchrzak, B. Mochnacki: Simultaneous identification of biological tissue thermal parameters
 • B. Mochnacki, E. Majchrzak: Identification of macro and micro parameters in solidification model
 • A. John, P. Orantek: The numerical simulation of pelvic bone after THA
 • R. Górski, P. Fedeliński: Optimal reinforcement of plates modelled by the coupled boundary and finite element method
 • J. Ptaszny, P. Fedelinski: Fast multipole boundary element method analysis of plates with many holes and inclusions

6-9 września 2006r. w Zakopanem odbyła się konferencja International Conference BIOMECHANICS’2006
w której m. in. uczestniczyło 7 pracowników naszej Katedry. Wygłoszone zostały następujące referaty:

 • A. John, P. Orantek Numerical analysis of selected joints of human body
 • A. John, P. Orantek Numerical modeling of selected joints of human body
 • M. Dziewoński, M. Paruch Numerical simulation of the freezing process in biological tissue with tumor
 • E. Majchrzak, M. Jasiński Identification of epidermis thickness on the basis of skin surface temperature
 • E. Majchrzak, G. Kałuża Analysis of thermal processes proceeding in the skin tissue subjected to freezing
 • A. Piasecka - Belkhayat Modelling of heating tissue process with interval thermal parameter
 • M. Paruch, E. Majchrzak Numerical simulation of tumor region identification on the basis of skin surface temperature

5-9 czerwca 2006r. w Lisbonie odbyła się konferencja III European Conference on Computational Mechanics w której m.in uczestniczyło 8 pracowników naszej Katedry. Większość naszych referatów odbyła się w sesji "Intelligent Computing in Solid and Structural Mechanics" której przewodniczącym sesji był prof. Tadeusz Burczyński. Wygłoszone zostały następujące referaty:

 • P. Orantek The Optimization and Identification Problems of Structures with Fuzzy Parameters
 • W. Beluch Evolutionary Identification and Optimization of Composite Structures
 • W. Kuś Evolutionary Optimization of Preform and Die Shape in Forging Using Computational Grid
 • A. Skrobol, T. Burczyński Computational Intelligence System in Non-Destructive Identification of Internal Defects
 • A. Poteralski Topology Optimization of the 3-D Structures for Various Criteria Using Evolutionary Algorithm
 • M. Szczepanik Optimization of Topology and Stiffeners Locations in 2-D Structures Using Evolutionary Methods
 • A. Długosz Parallel Evolutionary Optimization of Heat Radiators by Using Msc Marc/Mentat Software
 • W. Kuś, T. Burczyński Optimization of Mechanical Structures Using Serial and Parallel Artificial Immune Systems
 • G. Dziatkiewicz, P. Fedeliński Evolutionary Algorithm and Boundary Element Method for Solving Inverse Problems of Piezoelectricity
 • G. Dziatkiewicz, P. Fedeliński Subregion Boundary Element Method for Piezoelectric Structures

W dniach 31 maja - 2 czerwca pracownicy naszej Katedry uczestniczyli w konferencji poświeconej algorytmom ewolucyjnym oraz optymalizacji. Była to już IX Krajowa Konferencja Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna. W materiałach konferencyjnych można znajdują się m.in. następujące artykuły:

 • W. Beluch, T. Burczyński, W. Kuś Evolutionary optimization and identification of hybrid laminates
 • W. Kuś, T. Burczyński Evolutionary optimization Using enterprise grid based in alchemi framework
 • A. Długosz, T. Burczyński,  W. Kuś Parallel Evolutionary Algorithms in Shape Optimization of Heat Exchangers under Thermomechanical Loading
 • P.Orantek, T. Burczyński The evolutionary Algorithm in Stochastic Optimization and Identification Problems

W sobotę 27 maja 2006r. o godz. 11.00 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego oraz promocji doktorów.

Uroczyście wręczono dyplom doktora habilitowanego Panu dr hab. inż. Antoniemu Johnowi. Trzem pracownikom naszej Katedry, tj. dr inż. Grażynie Kałuży, dr inż. Markowi Paruchowi oraz dr inż. Radosławowi Górskiemu wręczono również dyplomy doktora.
 


25-26 kwietnia w Łodzi odbył się V Krajowy Sympozjon MiS Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice (http://mis.wsinf.edu.pl/?490). Wzięli w nim udział również pracownicy naszej Katedry, którzy wygłosili referaty nt.:
 • E.Majchrzak, M.Paruch, Identyfikacja podobszaru nowotworowego w tkance biologicznej z zastosowaniem algorytmu ewolucyjnego i hybrydowego
 • W.Kuś, Optymalizacja ewolucyjna z wykorzystaniem gridów obliczeniowych
 • P.Orantek, T.Burczyński, Stochastyczny algorytm ewolucyjny w zagadnieniach optymalizacji i identyfikacji

6-7 kwietnia w Kownie odbyła się konferencja 11th International Conference Mechanika'2006 (http://www.ktu.lt/en/index3.html), na której prezentowane były m.in referaty:

 • A.John, G.Kokot, Numerical modeling of braking in the rail vehicles
 • A.John, P.Orantek, Numerical simulation of pelvic joint after THA

W dniach 27-31 marca 2006 mgr inż. Tomasz Czyż oraz mgr inż. Grzegorz Dziatkiewicz wzięli udział w organizowanej po raz 77 konferencji GAMM 2006 w Berlinie http://www3.math.tu-berlin.de/gamm_2006/.
Wygłosili tam następujące referaty:
 • T. Czyż, Boundary element method for dynamic inelastic analysis
 • G. Dziatkiewicz, Dual reciprocity BEM for dynamic piezoelectricity

W dniach 26.02-02.03 prof. Piotr Fedeliński, dr inż. Radosław Górski, mgr inż. Tomasz Czyż, mgr inż. Grzegorz Dziatkiewicz oraz mgr inż. Jacek Ptaszny wzięli udział w XLV Sympozjonie "Modelowanie w Mechanice" w Wiśle (http://157.158.18.1/prv/Sympozjon/index.htm). Pracownicy naszej katedry zaprezentowali wyniki swoich badań w postaci referatów:

 • P. Fedeliński, Metoda elementów brzegowych w analizie układów sprężystych ze sztywnymi włóknami
 • R. Górski, Optymalizacja układów kompozytowych za pomocą połączonej metody elementów brzegowych i skończonych
 • T. Czyż, Metoda elementów brzegowych w analizie dynamicznej układów sprężysto-plastycznych
 • G. Dziatkiewicz, Analiza materiałów piezoelektrycznych metodą elementów brzegowych - wpływ kierunku polaryzacji
 • J. Ptaszny, Szybka wielobiegunowa metoda elementów brzegowych dla dwuwymiarowych zagadnień elastostatyki

Trzyletnie subsydia finansowane na intensyfikowanie już prowadzonych prac lub podejmowanie nowych kierunków badań przyznawane są co roku przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (Foundation for Polish Science) 15 wybitnym uczonym z określonego obszaru nauki. Z radością i dumą informujemy, że w ósmej edycji (rok 2005) tego konkursu laureatem został również Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński. Subsydium to będzie wsparciem dla badań realizowanych przez znaczną część pracowników Katedry i która dotyczy obliczeń inteligentnych w optymalizacji i identyfikacji konstrukcji i materiałów. Pełną listę laureatów tej edycji można zobaczyć tutaj.


Z radością i dumą informujemy, że nasz pracownik, uczestnik studiów doktoranckich, Pan mgr inż. Adam Mrozek został Laureatem Nagrody III stopnia w

V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP

na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym.
Tytuł pracy to:

"Numeryczna analiza akustyczna płyty rezonansowej fortepianu"

Nagrodzona praca została obroniona w roku akad. 2003/2004 a jej opiekunem był Pan prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński.

Gratulujemy!


 

 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie