Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Z życia Katedry

Archiwum 2006 - 2008


W dniach 15-19.11.2010 pracownicy Katedry - dr inż. Marek Paruch oraz dr inż. Mirosław Dziewoński uczestniczyli w szkoleniu INFRARED TRAINING CENTER (ITC) - THERMOGRAPHY TRAINING LEVEL 1 zorganizowanym przez EC TRAINING CENTER dotyczącym pomiarów termowizyjnych, które odbyło się w Krakowie

Szkolenie zakończyło się egzaminem, po którym nasi Pracownicy otrzymali Certyfikat ITC (CERTIFIED INFRARED THERMOGRAPHER Level 1), w wielu przypadkach przekracza on wymagania międzynarodowych standardów certyfikacji podczerwieni, otwiera tym samym drogę do wykonywania pomiarów termowizyjnych na całym świecie.


W dniu 17.11.2010 o godz 15:15 rozpoczął się konkurs organizowany przez SKN KWMiMKM. W konkursie wzięło udział 16 dwu i trzyosobowych zespołów. Zadanie konkursowe polegało na wycięciu z prostokątnej pianki polietylenowej konstrukcji wsporczej. Konstrukcja miała być jak najlżejsza a zarazem jak najbardziej sztywna.
Po 2 godzinach otrzymano całą gamę możliwych rozwiązań (wg ich autorów najlepszych).

 
W terminie 20 – 23.09.2010 odbyła się organizowana przez NVIDIA Konferencja Procesorów Graficznych (GPU Technology Conference). Impreza dała możliwość spotkania się, współpracy oraz wymiany wiedzy pomiędzy naukowcami i liderami branży obliczeniowej. Miejscem spotkania było serce doliny krzemowej, miasto San Jose (Kalifornia), siedziba gigantów informatycznych takich jak Intel, Microsoft, Google, Adobe. W trakcie konferencji odbiorcy z ponad 50 krajów mieli możliwość wysłuchać ponad 280 godzin sesji technicznych. Wśród prelengatów byli min.:
• Jen-Hsun Huang, prezes i współzałożyciel firmy NVIDIA,
• Klaus Schulten z Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign, jeden z najlepszych biologów obliczeniowych na świecie,
• Sebastian Thrun, pionier w dziedzinie robotyki z Uniwersytetu Stanford i wyróżniony inżynier firmy Google.
W GTC 2010 uczestniczyli także, jako słuchacze, doktoranci naszej katedry mgr inż. Anna Brodacka i mgr inż. Łukasz Turchan. Więcej informacji oraz webcasty można znaleźć na stronie konferencji www.nvidia.com/gtc.


W dniach 25-28 sierpnia 2010r. w Szczawnicy odbyła się konferencja "Nauki Ścisłe w Technice". W ramach konferencji  zorganizowano trzy Szkoły dla studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki poruszające najbardziej aktualne problemy badawcze oraz wdrożeniowe z zakresu matematyki, fizyki i nauk technicznych.
Zajęcia odbyły się w ramach Szkół z matematyki, fizyki oraz mechaniki. W konferencji jako słuchacze uczestniczyli doktoranci - mgr inż. Jolanta Poteralska, mgr inż. Anna Brodacka, mgr inż. Łukasz Turchan. W szkołach z matematyki i mechaniki jako wykładowcy uczestniczyli: prof. Ewa Majchrzak, dr inż. Wacław Kuś oraz dr inż. Adam Długosz.
Więcej informacji można znaleźć na stronach konferencji - http://www.cns.pcz.pl/konferencja/


37th SOLID MECHANICS CONFERENCE w tym roku odbył się w Warszawie w dniach 6 - 10 września. Na konferencji wygłoszono referaty:

 • Tadeusz Burczynski Adaptive finite element method in multiscale analysis.

 • Alicja Piasecka-Belkhayat Application of directed interval arithmetic for numerical modelling of solidification process.

 • Grzegorz Dziatkiewicz Analysis of effective properties of piezoelectrics with microvoids by the BEM

 • Piotr Fedeliński Computer analysis of interactions between rigid fibers and cracks

 • Antoni John Numerical simulation of welding of defected magnesium alloys casting parts

 • Ewa Majchrzak Application of boundary element method for numerical solution of dual phase lag equation

 • Jolanta Poteralska Application of two-temperature model for numerical study

 • Jacek Ptaszny Numerical homogenization of nanocomposites by the boundary element method

 • Radosław Górski Modelling of polymer/clay nanocomposites by the boundary and finite element method


W dniach 25-28 sierpnia 2010r. w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja BIOMECHANICS 2010. W konferencji wzięło udział około 190 uczestników, wśród nich pracownicy naszej Katedry. Wygłoszone zostały następujące referaty:

 • Jasiński M. Identification of thermophysical parameters of tissue during its damage process

 • John A., Kokot G., Duda M. FEM analysis of human hip joint after resurfacing operation: Comparison with physiologically correct state

 • John A., Musiolik A. Dynamics analysis of human’s fingers motion

 • John A., Wysota P. Development of computer system to aid of diagnosis osteoporosis in human hip joint region

 • Majchrzak E., Poteralska J., Turchan Ł. Comparison of different bioheat transfer models used in numerical modelling of a hyperthermia therapy


Tegoroczny światowy kongres WCCM (World Congress on Computational Mechanics) odbył się w połączeniu  z kongresem APCOM (Asian Pacific Congress on Computational Mechanics) w dniach 19-23 lipca w Sydney. W trakcie kongresu pracownicy KWMiMKM wygłosili następujące referaty:

 • Hybrid Artificial Immune System in Certain Inverse Problems A.Poteralski, M.Szczepanik, G.Dziatkiewicz, J.Ptaszny , W.Kuś, T.Burczyński

 • The Comparison of Bioinspired Optimization Methods in Applications of Multiscale Optimization Problems W.Kuś, T.Burczyński

 • Multi-objective design optimization of MEMS Devices A.Długosz, T.Burczyński

 • Optimal Design of Shell, Solid and Shell-Solid Structures using Particle Swarm Optimizer M.Szczepanik, A.Poteralski, W.Kuś, T.Burczyński

 • Optimization of Composites by Means of Immune System W.Beluch, W.Kuś, T.Burczyński

Strona kongresu: http://www.wccm2010.com/

W trakcie trwania kongresu odbyła się uroczystość przyznania nagród IACM Fellows Award.
Z radością i dumą informujemy, że prof. Tadeusz Burczyński otrzymał tą nagrodę w uznaniu Jego osiągnięć badawczych na polu mechaniki obliczeniowej.


27 maja 2010r. odbyła się Konferencja METODY KOMPUTEROWE 2010 zorganizowana przez Katedrę Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki oraz Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych.
Na Konferencji wygłoszonych zostało 21 referatów,
Więcej informacji można znaleźć pod adresem - www.kwmimkm.polsl.pl/kn/konferencje.aspx


W dniach 16-21 maja 2010r. w Paryżu odbyła się miedzynarodowa konferencja: IV European Congress on Computational Mechanics (ECCM IV): Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering. Wzięli w niej udział nasi koledzy, którzy wygłosili następujące referaty:

 • T. Burczyński Optimization and identification in multiscale modeling

 • A. Długosz, T. Burczyński, G. Dziatkiewicz Application of multi-objective evolutionary algorithms in optimization of piezoelectric models

 • W. Kuś, T. Burczyński Multiscale analysis of biological tissues with the use of fem and GPU computing

 • A. Poteralski, M. Szczepanik, W. Kuś, J. Ptaszny, T. Burczyński Optimization and identification of structures using artificial immune system

 • W. Beluch, T. Burczyński, W. Kuś Artificial immune system in laminates’ optimization

 • M. Szczepanik, A. Poteralski, W. Kuś, T. Burczyński Topology optimization for minimum mass criterion using PSO


10 lutego 2010r. odbył się towarzyski mecz siatkówki pomiędzy studentami naszych specjalności a pracownikami Katedry


W dniach 18-19 listopada 2009 w Gliwicach odbyła się już po raz ósmy międzynarodowa konferencja The International Symposium on Methods of Artificial Intelligence. W konferencji znaczący udział mieli pracownicy Katedry.
Referat zaproszony: Novel approaches to classification problems by means of artificial immune systems M.Bereta, T.Burczyński  wygłosił dr inż. Michał Bereta z Politechniki Krakowskiej.
Dwa referaty wygłosili: dr inż. Grzegorz Dziatkiewicz - nt. Harmony search method for solving certain design problem of microresonators oraz dr inż. Wacław Kuś - nt. Evolutionary material identification by using GPUs.

Ponadto w sesji plakatowej zaprezentowano następujące prace:

 • Evolutionary identification of non-deterministic parameters in laminates - W.Beluch, P.Orantek, T.Burczyński

 • Multi-objective shape optimization of thermal actuators - A.Długosz. T.Burczyński

 • Immune optimization of mechanical structures - A. Poteralski, M.Szczepanik, T.Burczyński

 • Identification of room acoustic properties by using an artificial immune system - J.Ptaszny, A.Poteralski

 • Procedure to aid of detection of osteoporotical changes in human pelvic bone -  A.John, P.Wysota

 • The kinematic analysis of fingers motion during the flexor and extensor of the hand -  A.John, A.Musiolik

 • Identification of solidification parameters using evolutionary algorithm - E.Majchrzak, M.Paruch


W dniach 5-7 listopada 2009r. odbył się w Karłowie V Sympozjon “Kompozyty. Konstrukcje warstwowe”. Organizatorem Sympozjonu był wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
Naszą jednostkę reprezentowało w sposób czynny dwóch pracowników Katedry: dr inż Jacek Ptaszny oraz dr inż. Witold Beluch.

Tytuły wygłoszonych referatów to:

 • Jacek Ptaszny, Piotr Fedeliński: Homogenizacja numeryczna szybką  wielobiegunową metodą elementów brzegowych

 • Witold Beluch: Obliczenia ewolucyjne w zagadnieniach optymalizacji i identyfikacji laminatów.


W dniach 16-18 września 2009r. w Bertinoro we Włoszech odbyła się międzynarodowa konferencja ICCB2009 International Conference on Computational Bioengineering.
W konferencji tej uczestniczyli pracownicy Katedry, wygłosili następujące referaty:

 • E. Majchrzak, M. Paruch, Modelling of temperature field in a tissue with a tumor subjected to external electromagnetic field

 • M. Jasiński, Numerical evaluation of changes in retinal perfusion rate during laser irradiation

 • A. John, P. Orantek, W. Święszkowski, The interval and fuzzy analysis of thigh bone with artificial implant


W dniach 15-17 czerwca 2009roku odbyła się międzynarodowa konferencja EUROGEN2009 Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems. Konferencja ta zorganizowana była przez:

przy współudziale:

Konferencja EUROGEN 2009 odbyła się pierwszy raz w Polsce, była ósmą z rzędu konferencją poświęconą zastosowaniu obliczeń ewolucyjnych w różnych dziedzinach nauki. Poprzednie konferencje odbyły się w: Las Palmas (1995), Trieste (1997), Jyväskylä (1999), Ateny (2001), Barcelona (2005), Monachium (2005) i Jyväskylä (2007). Tematyka konferencji związana jest z takimi zagadnieniami sztucznej inteligencji, jak m.in.: algorytmy genetyczne i ewolucyjne, strategie ewolucyjne, algorytmy mnemetyczne, sztuczne systemy immunologiczne, algorytmy wielokryterialne, algorytmy gradientowe i hybrydowe, obliczenia równoległe i rozproszone (LAN, GRID), obliczenia niepewne oraz ziarniste. Referaty prezentowane w ramach konferencji łączą powyższe zagadnienia z różnymi dziedzinami nauki, m.in.: mechaniką, biomechaniką, medycyną, elektroniką, inżynieria  materiałową, stochastyką, logistyką, telekomunikacją oraz wieloma innymi. Pracownicy naszej Katedry na konferencji wygłosili następujące referaty:

 • W. Beluch, T. Burczyński, A. Długosz, Evolutionary optimization of laminate structures

 • M. Bereta, T. Burczyński, Artificial immune system based classification of high-dimensional biological data

 • A. Długosz, T. Burczyński, Shape optimization of thermo-mechanical and electro-thermal-mechanical systems using multiobjective evolutionary algorithms

 • G. Dziatkiewicz, Harmony search method for solving certain identification problem in piezoelectricity

 • P. Jarosz, T. Burczyński, Distributed immune algorithms in multiobjective optimization

 • P. Jarosz, T. Burczyński, Multiobjective immune algorithm applied to financial simulations – portfolio optimization

 • A. John, P. Wysota, The numerical modelling of osteoporotical changes as the aid of diagnosing osteoporosis

 • G. Kokot, W. Kuś, The application of evolutionary algorithm in determination of pre-tensioning forces in strengthened structures

 • W. Kuś, Parallel evolutionary identification with GPU based fitness function evaluations

 • E. Majchrzak, J. Mendakiewicz, M. Paruch, Application of evolutionary algorithms for inverse solidification problems solution

 • E. Majchrzak, M. Paruch, Application of evolutionary algorithms for identification of number and size of nanoparticles embedded in a tumor region during hyperthermia treatment

 • E. Majchrzak, B. Mochnacki, J. Poteralska, Estimation of laser in a process of thin metal film heating

 • A. Mrozek, W. Kuś, T. Burczyński, Biological inspired algorithms in modelling of atomic clusters

 • A. Piasecka Belkhayat, J. Mendakiewicz, Application of interval arithmetic for numerical modelling of solidification process

 • A. Piasecka Belkhayat, M. Jasiński, Modelling of UV laser irradiation of anterior part of human eye with interval optic parameters

 • A. Poteralski, M. Szczepanik, G. Dziatkiewicz, R. Górski, W. Kuś, T. Burczyński, Artificial biological systems in optimization of structures analyzed by the boundary element method

 • J. Ptaszny, Identification of acoustic system properties by using the method of fundamental solutions and a hybrid evolutionary algorithm

 • M. Szczepanik, A.Poteralski, W. Kuś, T. Burczyński, Topology optimization of mechanical structures using artificial immune system


29 maja 2009r. odbyła się Konferencja METODY KOMPUTEROWE 2009 zorganizowana przez Katedrę Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki oraz Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych.
Na Konferencji wygłoszonych zostało 20 referatów,
Więcej informacji można znaleźć pod adresem - www.kwmimkm.polsl.pl/kn/konferencje.aspx


W dniu 22 maja w Parku Naukowo Technologicznym - Technopark odbyła się impreza „Dzień Nauki i Przemysłu”. Miała ona charakter otwarty, a celem była popularyzacja wiedzy o osiągnięciach naukowych Politechniki Śląskiej oraz o innowacyjności przedsiębiorstw regionu śląskiego.

Jednym z wystawców była również nasza jednostka. Nasi pracownicy prezentowali sprzęt oraz oprogramowanie którym dysponuje Katedra. Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć pod adresem: http://www.technopark.gliwice.pl/dnip.


W dniach 18-21 maja 2009 w Zielonej Górze odbyła się osiemnasta międzynarodowa konferencja dotycząca zastosowania metod komputerowych w mechanice CMM-2009. Większość pracowników naszej Katedry wzięła w niej udział. Wygłoszone zostały m.in. następujące referaty:

 • T. Burczyński, Immune computing: intelligent methodology and its applications in bioengineering and computational mechanics (plenary)

 • W. Beluch, T. Burczyński, A. Długosz, P. Orantek, Granular computing in evolutionary computations (keynote)

 • W. Kuś, T. Burczyński, Bioinspired algorithms in multiscale optimization (keynote)

 • T. Burczyński, R. Górski, W. Kuś, A. Mrozek, Multiscale modelling using molecular statics and the subregion boundary element method

 • A. Długosz, T. Burczyński, Multiobjective evolutionary optimization of structures under thermomechanical loading

 • M. Duda, A. John, D. Tejszerska, Modelling and static analysis of child’s rib cage

 • G. Dziatkiewicz, Stroh formalism and Trefftz boundary collocation technique for solving plane magnetoelectrostatic boundary-value problem

 • P. Fedeliński, Overall elastic moduli of solids with defects

 • R. Górski, P. Fedeliński, Evaluation of effective elastic properties of polymer/clay nanocomposites

 • M. Jasiński, Sensitivity analysis of transient bioheat transfer with perfusion rate dependent on tissue injury

 • A. John, P. Wysota, QCT as a base of numerical modelling of the osteoporotical changes

 • A. John, P. Orantek, The uncertain analysis of thigh bone with artificial implant

 • G. Kokot, W. Kuś, Evolutionary optimization of corrugated pipes

 • E. Majchrzak, M. Paruch, Numerical modelling of temperature distribution in tissue with a tumor subjected to the external electromagnetic field

 • E. Majchrzak, J. Poteralska, Numerical modelling of short-pulse laser interactions with thin metal films using two-temperatures model

 • E. Majchrzak, Numerical solution of dual-phase-lag model of bioheat transfer using the boundary element method

 • B. Mochnacki, G. Kałuża, Hyperbolic Stefan problem: application for numerical modelling of biological tissue freezing

 • A. Musiolik, A. John, Multibody model of the human hand for a hand rehabilitation device

 • A. Piasecka Belkhayat, J. Mendakiewicz, Modelling of cast iron solidification process with interval thermophysical parameters

 • A. Poteralski, M. Szczepanik, A. Długosz, W. Kuś, T. Burczyński, Optimization of thermomechanical structures by using artificial immune systems

 • J. Ptaszny, P. Fedeliński, Stress analysis of linear elastic structures by the fast multipole boundary element method

 • M. Szczepanik, A. Poteralski, W. Kuś, T. Burczyński, Application of artificial immune systems in optimization of shell-solid structures

 • R. Szopa, M. Dziewoński, Numerical model of tissue freezing using the Cattaneo equation


W dniach 23-25 kwietnia 2009r. w Łańcucie odbyło się międzynarodowe sympozjum IPM2009 International Symposium on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials. W konferencji tej uczestniczyli pracownicy Katedry, wygłosili następujące referaty:

 • E. Majchrzak, M. Paruch, Identification of electromagnetic field parameters assuring the cancer destruction during hyperthermia treatment

 • A.Poteralski, M.Szczepanik, G.Dziatkiewicz, W.Kuś, T.Burczyński, Immune identification of piezoelectric material constants using BEM

 • W.Beluch, T.Burczyński, P.Orantek, Evolutionary Identificationof Laminates' Granular Parameters

 • W.Kuś, T.Burczyński, Evolutionary Inverse Method in Multiscale Problems


Pan prof. Tadeusz Burczyński oraz Pan dr inż. Wacław Kuś dniach 11-14 stycznia 2009 w Krynicy-Zdroju uczestniczyli w konferencji Computer Methods in Metals Technology KomPlasTech2009. Wygłoszony został referat, nt. Parallel evolutionary optimization in multiscale problems, W. Kuś, T. Burczyński


Archiwum 2006 - 2008

 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie
 
 
  stat4u