Logo Strona główna   Dokumenty KWMiMKM   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
 Metoda elementów brzegowych  
 
Opis przedmiotu
Program przedmiotu
Tematyka wykładów
Warunki zaliczenia
Literatura
Linki
Sylabusy w formacie PDF
 
 
 
 
 
Icon

 

Kierunek: Automatyka i Robotyka
Specjalność: Modelowanie komputerowe układów i procesów (AB3)
Semestr: IX
Punkty ECTS: 3
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
Prowadzący: dr Mirosław Habarta

Opis przedmiotu

Metoda elementów brzegowych jest jedną z metod numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych. Polega ona na sprowadzeniu układu równań różniczkowych z zadanymi warunkami brzegowymi (a więc tzw. problemu brzegowego) do układu równań całkowych, określonych na brzegu rozpatrywanego obszaru. W odróżnieniu od innych popularnych metod tj. metody elementów skończonych (MES) oraz metody różnic skończonych (MRS) jej stosowanie nie wymaga dyskretyzacji wnętrza obszaru, a jedynie jego brzegu.


Program przedmiotu

 • wykład: 30 godzin w semestrze
 • laboratorium 15 godzin w semestrze

Tematyka wykładów

 1. Pojęcie obszaru i jego brzegu
 2. Numeryczne modelowanie brzegu
 3. Całki brzegowe
 4. Równania różniczkowe i rozwiązania podstawowe
 5. Brzegowe równania całkowe (BRC)
 6. Dyskretyzacja i rozwiązywanie BRC

Warunki zaliczenia

 • Zaliczenie na ocenę pozytywną laboratorium (warunki podaje prowadzący na zajęciach)
 • Kolokwium z wykładu.

Literatura

 1. T. Burczyński, Metoda elementów brzegowych w mechanice, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa , 1995,
 2. E Majchrzak, Metoda elementów brzegowych w przepływie ciepła, Wydawnictwo Politechn. Częstochowskiej, 2001
 3. C.A. Brebbia, J. Dominguez, Boundary Elements An Introductory Course, Computational Mechanics Publications, Southampton, Boston, 1989
 4. C.A. Brebbia, J.C.F Telles, L.C. Wrobel, Boundary Element Techniques, Springer-Verlag, Berlin, N.Y., 1984,
 5. C.A. Brebbia, S. Walker, Boundary Element Techniques in Engineering, Newnes-Butterworth, London, 1980,

Linki

 • http://www.boundary-element-method.com/
 • http://www.integratedsoft.com/bem.asp


 • Skok do początku strony