Logo Strona główna   Dokumenty KWMiMKM   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl

Metoda elementów skończonych  
 
Program przedmiotu
Tematyka wykładów
Warunki zaliczenia
Literatura
Przykłady zastosowań
Opisy do pakietu oprogramowania ABC
Sylabusy w formacie PDF
 
 
 
 
Icon

 

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Specjalność: MB2, MB4
Semestr: VIII
Punkty ECTS: 5
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Piotr Fedeliński, Prof. Pol. Śląskiej
Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Fedeliński, Prof. Pol. Śląskiej


Program przedmiotu

 • wykład: 30 godzin w semestrze
 • laboratorium: 15 godzin w semestrze

Tematyka wykładów

 1. Wprowadzenie do metody elementów skończonych
  Oznaczenia i podstawowe zależności
  Wpływ temperatury na odkształcenia
  Energia potencjalna
  Zasada minimum energii potencjalnej. Przykład
  (układy zachowawcze, przemieszczenia kinematycznie dopuszczalne)
  Metoda Rayleigha-Ritza. Przykład
  Metoda Galerkina. Przykład
 2. Zagadnienia jednowymiarowe
  Podział na elementy skończone
  Funkcje kształtu
  Zależność miedzy odkształceniami i przemieszczeniami
  Metoda minimum energii potencjalnej.
  Macierz sztywności elementu
  Siły objętościowe i powierzchniowe
  Tworzenie globalnej macierzy sztywności i obciążenia. Przykład
  Własności macierzy sztywności
  Równania równowagi metody elementów skończonych
  Uwzględnienie warunków brzegowych
  Metoda eliminacji
  Metoda kary
  Wielopunktowe ograniczenie
 3. Kratownice
  Lokalny i globalny układ współrzędnych
  Macierz sztywności elementu
  Obliczenie naprężeń
 4. Zagadnienie dwuwymiarowe.
  Element trójkątny o stałym odkształceniu
  Funkcje kształtu
  Reprezentacja izoparametryczna
  Zależność miedzy odkształceniami i przemieszczeniami
  Macierz sztywności elementu
  Siły objętościowe i powierzchniowe
  Element czworokątny czterowęzłowy
  Funkcje kształtu
  Zależność między odkształceniami i przemieszczeniami
  Macierz sztywności elementu
  Siły objętościowe i powierzchniowe
  Całkowanie numeryczne metodą Gaussa
  Całkowanie macierzy sztywności
 5. Inne elementy skończone
  Element skończony czworokątny 8-węzłowy, czworokątny 9-węzłowy
  trójkątny 6-węzłowy
  Uwzględnienie symetrii układu
  Wpływ rodzaju elementu i jego kształtu na dokładność rozwiązania
 6. Zagadnienie osiowo-symetryczne
  Energia potencjalna
  Element trójkątny
  Związki między odkształceniami i przemieszczeniami
  Macierz sztywności elementu
  Siły objętościowe i powierzchniowe
 7. Zasady modelowania elementami skończonymi
  Nie zalecane kształty i połączenia elementów skończonych
  Uproszczenia w modelowaniu
 8. Metoda elementów skończonych w analizie dynamicznej
  Rodzaje analizy dynamicznej
  Macierzowe równanie ruchu
  Sposoby tworzenia macierzy bezwładności
  Klasyfikacja metod całkowania bezpośredniego
  Metoda różnic centralnych

Warunki zaliczenia

 • Wykład – sprawdziany pisemne, laboratorium – sprawozdania
 • Egzamin: ustny
   

Ocena końcowa: 0.4 wykład+0.2 laboratorium+0.4 egzamin


Literatura

 1. Rusiński E., Czmochowski J., Smolnicki T., Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych, Oficyna Wyd. Pol. Wroc., Wrocław, 2000.
 2. Kleiber M., Komputerowe metody mechaniki ciał stałych, Mechanika techniczna, Tom XI, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995.
 3. Dacko M., Borkowski W., Dobrociński S., Niezgoda T, Wieczorek M., Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, Arkady, Warszawa, 1994.
 4. Rakowski G., Kacprzyk Z., Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, Oficyna Wyd. Pol. Warszaw, Warszawa, 1993.
 5. Zienkiewicz O.C., Taylor R.L., The finite element method, Butterworth-Heinemann, 2000.
 6. Chandrupatla T.R., Belegundu A.D., Introduction to finite element method in engineering, Prentice-Hall International Editions, 1991.
 7. Cook R.D., Malkus D.S., Plesha M.E., Concepts and applications of finite element analysis, John Willey & Sons, New York, 1989.
 8. Weaver W., Johnston P., Finite elements for structural analysis, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1984.

Przykłady zastosowań

Przykłady zastosowania metody elementów skończonych

 
Odpylnik. Model numeryczny oraz mapa naprężeń redukowanych


Konfuzor: obiekt odkształcony oraz mapa naprężeń, Dyfuzor: obiekt odkształcony oraz mapa naprężeń

 


Chłodnia pokroczna: model, mapa naprężeń, mapa przemieszczeń


Skok do początku strony