Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Metody elementów skończonych i brzegowych

Kierunek: Mechatronika
Specjalność: Modelowanie i symulacja systemów mechatronicznych (ME3)
Rodzaj studiów i semestr: stacjonarne II st. sem.I
Punkty ECTS: 4
Prowadzący: dr inż. Wacław Kuś


Opis przedmiotu

Metody elementów skończonych i brzegowych są najczęściej stosowanymi metodami w modelowaniu elementów konstrukcji. Zastosowanie MES i MEB pozwala na określenie rozkładów pól przemieszczeń, odkształceń, naprężeń, temperatur w ciałach. W ramach wykładu omawiana jest metoda reszt ważonych oraz teoretyczne podstawy metody elementów skończonych oraz metody elementów brzegowych. Przedstawiane są zastosowania MES i MEB do analizy konstrukcji w których występują oddziaływania mechaniczne lub elektromagnetyczne. Przedstawione są szczegóły zastosowań w zagadnieniach 1D, 2D, 3D, w statyce oraz dynamice. Omówione zostają  podstawy modelowania układów MEMS oraz idea modelowania wieloskalowego. Zajęcia laboratoryjne prowadzone są z użyciem oprogramowania autorskiego oraz komercyjnego firmy MSC.Software. Dla studentów oprogramowanie w wersji studenckiej (ograniczenia  wielkości modeli i niektórych funkcjonalności) dostępne bezpłatnie - informacje na stronie producenta.

Program przedmiotu

 • Wykład: 30 godzin w semestrze
 • Laboratorium: 30 godzin w semestrze

Warunki zaliczenia

 • zaliczenie laboratorium - praktyczny sprawdzian umiejętności, zaliczone sprawozdania
 • zaliczenie wykładu - egzamin

Tematyka wykładów

 • Przykłady zastosowań MES i MEB w praktyce inżynierskiej
 • Metoda reszt ważonych cz. 1
 • Metoda reszt ważonych cz. 2
 • Metoda elementów skończonych dla ciał jednowymiarowych
 • Metoda elementów skończonych  dla belek i ram
 • Metoda elementów skończonych dla ciał dwuwymiarowych (tarcze, płyty, powłoki)
 • Metoda elementów skończonych dla ciał trójwymiarowych
 • Metoda elementów skończonych w zagadnieniach elektromagnetycznych
 • Metoda elementów brzegowych dla zagadnień 1D
 • Metoda elementów brzegowych w zagadnieniach 2D i 3D
 • Zastosowanie MES i MEB w modelowaniu układów MEMS
 • Zagadnienia dynamiczne
 • Zastosowanie MES i MEB w modelowaniu wieloskalowym
 • Omówienie/pokaz oprogramowania komercyjnego i bezpłatnego MES
 • Optymalizacja układów z wykorzystaniem MES i MEB

Literatura

 • Chandrupatla T.R., Belegundu A.D., Introduction to Finite Elements in Engineering, Prentice-Hall Inc. New Jersey, 1991
 • Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. The Finite Element Method, Vol. 1-2, Butterworth, Oxford 2000.
 • Zienkiewicz O. C., Taylor R. L., The Finite Element Method. Nonlinear, Vol. 2, Butterworth, Oxford, 2000.
 • Zienkiewicz O. C., Taylor R. L., The Finite Element Method. The Fluid Mechanics, Vol. 3, Butterworth, Oxford, 2000.
 •  


Odnośniki:


 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie