Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

MES i MEB

Kierunek: Automatyka i robotyka
Specjalność: wszystkie specjalności
Semestr: 8
Punkty ECTS:
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
Prowadzący: dr inż. Wacław Kuś


Opis przedmiotu

W ramach wykładu omawiana jest metoda reszt ważonych oraz teoretyczne podstawy metody elementów skończonych oraz metody elementów brzegowych. W ramach przedmiotu omawiane są zastosowania metod elementów brzegowych oraz skończonych. Rozpatrywane są zagadnienia ustalonego przepływu ciepła oraz analiza ram, kratownic, tarcz.
 

Program przedmiotu

 • wykład 15 godzin w semestrze

 • laboratorium 15 godziny w semestrze


Warunki zaliczenia

 • zaliczenie laboratorium - praktyczny sprawdzian umiejętności, zaliczone sprawozdania
 • zaliczenie wykładu - test z zakresu zagadnień teoretycznych

Ocena końcowa - średnia ocen z laboratorium i wykładu


Tematyka wykładów

 1. Przykłady inżynierskich zastosowań MES i MEB
 2. Metoda reszt ważonych
 3. Metoda elementów skończonych dla ciał jednowymiarowych
 4. Metoda elementów skończonych dla ciał dwu i trójwyiarowych
 5. Metoda elementów brzegowych
 6. Połączona metoda elementów skończonych oraz brzegowych
 7. Omówienie/pokaz oprogramowania komercyjnego i darmowego MES
   

Literatura

 • Chandrupatla T.R., Belegundu A.D., Introduction to Finite Elements in Engineering, Prentice-Hall Inc. New Jersey, 1991
 • Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. The Finite Element Method, Vol. 1-2, Butterworth, Oxford 2000.
 • Zienkiewicz O. C., Taylor R. L., The Finite Element Method. Nonlinear, Vol. 2, Butterworth, Oxford, 2000.
 • Zienkiewicz O. C., Taylor R. L., The Finite Element Method. The Fluid Mechanics, Vol. 3, Butterworth, Oxford, 2000.

Odnośniki:


 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie