Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

MES w modelowaniu układów mechatronicznych

Kierunek: Mechatronika
Rodzaj studiów i semestr: stacjonarne I st. sem.III
Punkty ECTS: 4
Prowadzący:
dr hab inż. Antoni John Prof. Pol. Śl, dr inż. Grzegorz Kokot, dr inż. Adam Długosz


Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe zagadnienia związane z metodą elementów skończonych w kontekście układów mechatronicznych. Poruszane tematy związane są ze liniową statyką, zagadnieniami nieliniowości geometrycznych i materiałowych, dynamiką układów mechatronicznych jaki i drganiami w takich układach. W ramach laboratorium studenci tworzą modele geometryczne i dyskretne wybranych układów oraz dokonują symulacji numerycznych w komercyjnych pakietach MES będących w posiadaniu Katedry.
 

Program przedmiotu

 • Wykład: 15 godzin w semestrze
 • Laboratorium: 30 godzin w semestrze

Tematyka zajęć laboratoryjnych

 1. Zajęcia wstępne, organizacyjne, wprowadzenie do modelowania w systemie MSC.Patran
 2. Modelowanie w systemie Patran cz.2
 3. Analizy statyczne oraz wariantowanie rozwiązań w systemie MSC.Patran/Nastran
 4. Projekt stycznika (obliczenia analityczne oraz model numeryczny)
 5. Zagadnienia nieliniowości materiałowych na przykładzie mikroprzełącznika
 6. Drgania w układach mechatronicznych (symulacja z wykorzystaniem MSC.Nastran)
 7. Wprowadzenie do systemu MSC.Mentat/Marc
 8. Modelowanie w systemie MSC.Mentat/Marc cz.2 (tutorial)
 9. Zagadnienia termomechaniki w wybranych układach mikromechatroniki (symulacje numeryczne z wykorzystaniem systemu MSC.Marc)
 10. Modele numeryczne aktuatorów termicznych (analiza elektro-termo-mechaniczna z wykorzystaniem MSC.Mentat/Marc)
 11. Projekt wybranego układu MEMS (obliczenia analityczne oraz MES z wykorzystaniem oprogramowania MathCad oraz SciLab)
 12. Wprowadzenie do systemu Ansys Multiphysics
 13. Modelowanie w systemie Ansys Multiphysics (tutorial)
 14. Analiza numeryczna sensora piezoelektrycznego w systemie Ansys Multiphysics
 15. Kolokwium zaliczeniowe (projekt obliczenia analityczne oraz symualceje numeryczne w wybranym systemie)
    

Warunki zaliczenia

 • Zaliczenie na ocenę testu egzaminacyjnego
 • Zaliczenie na ocenę pozytywną laboratorium (na ocenę z laboratorium składa się ocena praktycznego kolokwium zaliczeniowego oraz oceny cząstkowe uzyskiwana na wybranych zajęciach)

  Szczegółowe warunki zaliczenia podawane są na pierwszych zajęciach


Literatura

 • M.Kleiber i inni: Komputerowe metody mechaniki ciał stałych. Mechanika Techniczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 1995
 • J.Szmelter:Metoda elementów skończonych w mechanice. PWN, W-wa 1980
 • O.C.Zienkiewicz: Metoda elementów skończonych. Arkady, W-wa 1972
 • Weaver W.,Jr., Johnston P.R.: Finite element for structural. Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1984
 • Chandrupatla T.R., Belegundu A.D.: Introduction to finite element method in engineering. Prentice-Hall, London, 1991
 • Cook R.D.: Concept and applications of finite element analysis. Wiley, New York, 1981
 • Kleiber M. (Ed.): Handbook of Computational Solid Mechanics. Survey and Comparison of Contemporary Method. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1998

Odnośniki:


Do pobrania


 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie