Polski   English     
    
Analiza komputerowa i optymalizacja materiałów o złożonych własnościach i mikrostrukturze
Informacje o projekcie
 
  O projekcie
Streszczenie
Opis
Zadania badawcze
Zespół
Publikacje
Stopnie naukowe
Kontakt
 
 
 
 
 
Icon
Tytuł projektu: Analiza komputerowa i optymalizacja materiałów o złożonych własnościach i mikrostrukturze
Obszar badawczy: ST - Nauki Ścisłe i Techniczne
Numer panelu dyscyplin ST8 - Inżynieria procesów i produkcji
Numer rejestracyjny: 2015/19/B/ST8/02629
Kwota umowy: 351 600 zł
Okres realizacji projektu (liczba miesięcy): 42
Termin rozpoczęcia: 2016-07-18
Termin zakończenia: 2020-01-17
Słowa kluczowe: mikromechanika, mechanika pękania, mechanika komputerowa, metoda elementów brzegowych, homogenizacja, optymalizacja, materiały inteligentne, materiały kompozytowe, materiały porowate
Keywords: micromechanics, fracture mechanics, computational mechanics, boundary element method, homogenization, optimization, smart materials, composite materials, porous materials