Polski   English     
    
Analiza komputerowa i optymalizacja materiałów o złożonych własnościach i mikrostrukturze
Uzyskane tytuły i stopnie naukowe
 
  O projekcie
Streszczenie
Opis
Zadania badawcze
Zespół
Publikacje
Stopnie naukowe
Kontakt
 
 
 
 
 
Icon
  • Prof. dr hab. inż. Piotr Fedeliński – tytuł naukowy profesora nauk technicznych – 2019 r.
  • Dr hab. inż. Grzegorz Dziatkiewicz, Prof. Pol. Śl. – doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie mechaniki nadany uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej; tytuł osiągnięcia naukowego „Wybrane aspekty wyznaczania rozwiązań podstawowych w dynamice ośrodka magnetoelektrosprężystego” – 2017 r.
  • Dr hab. inż. Jacek Ptaszny, Prof. Pol. Śl. – doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie mechaniki nadany uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej; tytuł osiągnięcia naukowego „Analiza przestrzennych układów liniowosprężystych za pomocą szybkiej wielobiegunowej metody elementów brzegowych” – 2019 r.
  • Mgr inż. Mateusz Holek - wszczęty przewód doktorski nauk technicznych w dyscyplinie mechanika uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej; tytuł rozprawy doktorskiej „Homogenizacja numeryczna materiałów sprężystych z pęknięciami” – 2018 r