Polski   English     
    
Analiza komputerowa i optymalizacja materiałów o złożonych własnościach i mikrostrukturze
Zadania badawcze
 
  O projekcie
Streszczenie
Opis
Zadania badawcze
Zespół
Publikacje
Stopnie naukowe
Kontakt
 
 
 
 
 
Icon
  1. Opracowanie metod, algorytmów i programów komputerowych metody elementów brzegowych (MEB) dla mikrostruktur zawierających pęknięcia i sztywne włókna o dużej gęstości.
  2. Analiza własności zastępczych mikrostruktur zawierających pęknięcia i sztywne włókna o dużej gęstości.
  3. Opracowanie metod, algorytmów i programów komputerowych szybkiej wielobiegunowej metody elementów brzegowych (SWMEB) dla przestrzennych mikrostruktur zawierających pustki i wtrącenia.
  4. Analiza własności zastępczych przestrzennych mikrostruktur zawierających pustki i wtrącenia.
  5. Opracowanie metod, algorytmów i programów komputerowych do numerycznego wyznaczania własności zastępczych materiałów inteligentnych.
  6. Analiza własności zastępczych materiałów inteligentnych.
  7. Porównanie obliczonych własności zastępczych z wynikami wyznaczonymi innymi metodami.
  8. Opracowanie metod, algorytmów i programów komputerowych obliczeń inteligentnych do optymalnego projektowania własności materiałowych i geometrii mikrostruktur.
  9. Optymalizacja własności materiałowych i geometrii mikrostruktur.