Polski   English     
    
Analiza komputerowa i optymalizacja materiałów o złożonych własnościach i mikrostrukturze
Zespół projektowy
 
  O projekcie
Streszczenie
Opis
Zadania badawcze
Zespół
Publikacje
Stopnie naukowe
Kontakt
 
 
 
 
 
Icon
Prof. dr hab. inż. Piotr Fedeliński
Kierownik projektu

Badania naukowe: mechanika komputerowa, dynamika układów odkształcalnych, mechanika pękania, mikromechanika, analiza wrażliwości i optymalizacja konstrukcji, metoda elementów brzegowych, metoda elementów skończonych.

Zadania w projekcie: Koordynacja zadań w projekcie. Opracowanie metod, algorytmów i programów komputerowych metody elementów brzegowych (MEB) dla mikrostruktur zawierających pęknięcia i sztywne włókna o dużej gęstości (zadanie 1). Analiza własności zastępczych mikrostruktur zawierających pęknięcia i sztywne włókna o dużej gęstości (zadanie 2). Porównanie obliczonych własności zastępczych z wynikami wyznaczonymi innymi metodami (zadanie 7).

http://imio.polsl.pl/PFedelinski.aspx


Dr hab. inż. Jacek Ptaszny, Prof. Pol. Śl.
Wykonawca

Badania naukowe: metody obliczeniowe mechaniki, metoda elementów brzegowych, homogenizacja numeryczna, metody optymalizacji.

Zadania w projekcie: Opracowanie metod, algorytmów i programów komputerowych szybkiej wielobiegunowej metody elementów brzegowych (SWMEB) dla przestrzennych mikrostruktur zawierających pustki i wtrącenia (zadanie 3). Analiza własności zastępczych przestrzennych mikrostruktur zawierających pustki i wtrącenia (zadanie 4). Porównanie obliczonych własności zastępczych z wynikami wyznaczonymi innymi metodami (zadanie 7).

http://imio.polsl.pl/JPtaszny.aspx


Dr hab. inż. Grzegorz Dziatkiewicz, Prof. Pol. Śl.
Wykonawca

Badania naukowe: mechanika obliczeniowa, mechanika ośrodków ciągłych i teoria pól sprzężonych, problemy źle postawione i odwrotne, obliczenia miękkie, mikromechanika, modelowanie matematyczne

Zadania w projekcie: Opracowanie metod, algorytmów i programów komputerowych do numerycznego wyznaczania własności zastępczych materiałów inteligentnych (zadanie 5). Analiza własności zastępczych materiałów inteligentnych (task 6). Porównanie obliczonych własności zastępczych z wynikami wyznaczonymi innymi metodami (zadanie 7).

http://imio.polsl.pl/GDziatkiewicz.aspx


Dr hab. inż. Arkadiusz Poteralski, Prof. Pol. Śl.
Wykonawca

Badania naukowe: optymalizacja, identyfikacja, algorytmy ewolucyjne (AE), sztuczne systemy immunologiczne (SSI), optymalizacja kształtu, topologii i własności materiałowych układów 3-D, zastosowania SSI oraz AE

Zadania w projekcie: Opracowanie metod, algorytmów i programów komputerowych obliczeń inteligentnych do optymalnego projektowania własności materiałowych i geometrii mikrostruktur (zadanie 8). Optymalizacja własności materiałowych i geometrii mikrostruktur (zadanie 9).

http://imio.polsl.pl/Apoteralski.aspx


Mgr inż. Mateusz Holek Wykonawca
doktorant 

Badania naukowe: mechanika, metoda elementów skończonych, analizy konstrukcji, numeryczne modelowanie przepływu ciepła, programowanie

Zadania w projekcie: Analiza własności zastępczych mikrostruktur zawierających pęknięcia i sztywne włókna o dużej gęstości (zadanie 2). Porównanie obliczonych własności zastępczych z wynikami wyznaczonymi innymi metodami (zadanie 7).

http://imio.polsl.pl/MHolek.aspx