Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Mikromechatronika i MEMS

Kierunek: Mechatronika
Specjalność: ME3
Rodzaj studiów i semestr: stacjonarne II st. sem. I
Punkty ECTS: 3
Prowadzący
: dr inż. Grzegorz Dziatkiewicz


Opis przedmiotu

Jeśli chcesz wiedzieć czym się różnią M&M’sy od MEMS-ów,
to jest to przedmiot dla Ciebie !!!:)
Podczas wykładów poznasz podstawy jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii mikromechatronicznych jakimi są układy mikroelektromechaniczne (MEMS). Zrozumiesz na czym polega efekt skalowania oraz poznasz podstawowe modele obliczeniowe układów MEMS, pozwalające na ich projektowanie. Na bazie wiedzy z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów, elektrotechniki i elektroniki, termodynamiki i przepływu ciepła będziesz potrafił wykonać obliczenia projektowe aktuatorów i sensorów:

 • piezooporowych,
 • piezoelektrycznych,
 • elektrostatycznych i pojemnościowych,
 • termicznych,
 • mikrooptycznych,
 • mikromechaniki płynów.

Będziesz analizował modele statyczne oraz dynamiczne w takich środowiskach obliczeniowych jak SciLab i MATLAB.


Program przedmiotu

 • Wykład: 15 godzin w semestrze
 • Laboratorium: 15 godzin w semestrze

Warunki zaliczenia

 • kolokwium pisemne + zaliczenie laboratorium

Literatura

 • Pons J.L., Emerging actuator technologies: a micromechatronic approach. John Wiley&Sons, 2005.
 • Uchino K., Giniewicz J.R., Micromechatronics. CRC Press, 2003.
 • Senturia S.D., Microsystem design. Springer, 2004.
 • Lobontiu N., Garcia E., Mechanics of microelectromechanical ssystems. Kluwer, 2005.
 • Beeby S. et al., MEMS mechanical sensors. Artech House Publishers, 2004.
 • Takahata K., Micro electronic and mechanical systems. In-Tech, 2009.
 • Lyshevski S.E., Nano- and microelectromechanical systems. CRC Press, 2001.
 • Maluf N., Williams K., An introduction to microelectromechanical systems engineering. Artech House Publishers, 2004.

Linki
 

Do pobrania


 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie