Logo Strona główna   Dokumenty KWMiMKM   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
Mechanika komputerowa  
 
Opis przedmiotu
Program przedmiotu
Tematyka wykładów
Warunki zaliczenia
Literatura
Linki
Sylabusy w formacie PDF
 
 
 
 
 
Icon

 

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Specjalność: MB1, MB2, MB4, MB5, MB6
Semestr: VIII
Punkty ECTS: 3
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
Prowadzący: dr inż. Grzegorz Kokot

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu przedstawiane są metody komputerowe mechaniki, metody modelowania komputerowego i symulowania zachowań konstrukcji w warunkach eksploatacji, jak również ich implementacja w systemach komputerowych. Przedstawiane są również nowoczesne systemy wspomagania prac inżynierskich bazujące na metodzie elementów skończonych oraz metodzie elementów brzegowych pozwalające na prowadzenie zaawansowanych obliczeń inżynierskich.Program przedmiotu

 • wykład: 15h godzin w semestrze
 • laboratorium: 15h godzin w semestrze

Tematyka wykładów

 • modelowanie układów i konstrukcji (CAD CAE),
 • zaawansowane techniki dyskretyzacji układów,
 • podstawy numeryczne stosowanych technik obliczeniowych,
 • techniki modelowania zjawisk (m.in. zmęczenie, pękanie, pełzanie, kontakt itp.)
 • modele konstrukcji (pręt, belka, tarcza, płyta, powłoka, bryła),
 • modele materiałów (liniowy, nieliniowy, Monney’a, Ogden’a itp.),
 • analizy statyczne i dynamiczne,
 • analizy liniowe i nieliniowe,
 • zagadnienie kontaktu,
 • modele sprzężone,
 • symulacje ruchu (kinematyka, zderzenia),
 • podstawy analizy wyników.

Warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium zaliczeniowe.
Laboratorium: projekt końcowy.

Ocena końcowa: 0.5W + 0.5L


Literatura

 1. Bąk R., Burczyński T., Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego, WNT, Warszawa 2001.
 2. Dyląg Z., Jakubowicz A, Orłoś Z., Wytrzymałość materiałów, tom I,WNT, Warszawa 1996.
 3. http://www.mscsoftware.com/support/online_ex/Library.cfm
 4. Mechanika Techniczna: Komputerowe metody mechaniki ciał stałych. Praca zbiorowa pod red. Kleibera M., PWN, Warszawa, 1995.
 5. MSC.Software Documentation 2005 (na CD).
 6. MSC.visualNastran4D Documentaton (na CD).
 7. Skarka W., Mazurek A.: CATIA, Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji. Helion 2005.
 8. Rusiński E. i inni: Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
   
 9. Zienkiewicz O. & Taylor R.: The Finite Elements Method, V.1-2, Butterworth, Heinneman, 2000.

Linki


Skok do początku strony