Logo Strona główna   Dokumenty KWMiMKM   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl

Modelowanie komputerowe układów i procesów  
 
Opis przedmiotu
Program przedmiotu
Tematyka wykładów
Sylabusy w formacie PDF
 
 
 
 
 
 
 
Icon

 

Kierunek: Automatyka i Robotyka
Specjalność
: AB3
Semestr
: IX
Punkty ECTS: 3
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak, dr inż. Witold Beluch, dr inż. Wacław Kuś, dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat, dr inż. Mirosław Dziewoński,
dr inż. Jerzy Mendakiewicz, dr inż. Marek Jasiński, dr hab. inż. Antoni John, dr inż. Grzegorz Kokot, dr inż. Piotr Orantek, dr inż. Adam Długosz, dr inż. Arkadiusz Poteralski, dr inż. Mirosław Szczepanik, dr inż. Grażyna Kałuża, dr Mirosław Habarta, mgr inż. Antoni skrobol, mgr inż. Radosław Górski, mgr inż. Tomasz Czyż


Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest w formie seminarium. Poruszana tematyka dotyczy zastosowania metod komputerowych w mechanice, metod sztucznej inteligencji w optymalizacji i identyfikacji, analizy wrażliwości, modelowania przepływu ciepła w układach biologicznych. Szczegółowa tematyka wykładów została przedstawiona poniżej.


Program przedmiotu

 • seminarium: 30 godzin w semestrze

Tematyka wykładów

 • Optymalizacja ewolucyjna w mechanice pękania
 • Algorytmy hybrydowe - przykłady obliczeń
 • Modelowanie procesu krzepnięcia
 • Numeryczne modelowanie kości miednicy człowieka
 • Modelowanie procesu zamrażania tkanki biologicznej
 • Zaawansowane systemy MES
 • Modelowanie oparzeń tkanki skórnej
 • Algorytmy ewolucyjne
 • Identyfikacja i optymalizacja w zagadnieniach termosprężystych
 • Optymalizacja ewolucyjna układów przestrzennych
 • Optymalizacja ewolucyjna układów powierzchniowych
 • Analiza wrażliwości w przepływie biociepła
 • Analiza wrażliwości koncentratorów naprężeń
 • Sztuczne sieci neuronowe i ich zastosowanie w mechanice
 • MEB w optymalizacji materiałów kompozytowych
 • MEB w analizie materiałów sprężysto-plastycznych

Skok do początku strony