Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Metody komputerowe w inżynierii produkcji

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Specjalność: Techniki informatyczne w inżynierii produkcji (ZC6)
Semestr: VII
Punkty ECTS: 3
Prowadzący: dr inż. Adam DługoszOpis przedmiotu

Nowoczesną inżynierię produkcji charakteryzują m.in.: zintegrowane modele produktu, modele procesów jego wytwarzania, modele środków produkcji. Modele te najczęściej zapisywane są za pomocą różnych technik CAx w postaci elektronicznej. Do technik CAx mozna zaliczyć m.in.:

 • PCC (Production Planning and Control) – planowanie i sterowanie produkcją.
 • CAD (Computer Aided Design) – komputerowo wspomagane projektowanie.
 • CAE (Computer Aided Engineering) – komputerowo wspomagane prace inżynierskie.
 • CAP (Computer Aided Planning) – komputerowo wspomagane planowanie.
 • CAPP (Computer Aided Process Planning) – komputerowo wspomagane planowanie procesów.
 • CAM (Computer Aided Manufactoring) – komputerowo wspomagane wytwarzanie.
 • CAQ (Computer Aided Quality Control) – komputerowo wspomagane wytwarzanie.
 • CDM/PDM (Engineering Data Management/ Product Data Management) – zarządzanie danymi inżynierskimi/zarządzanie danymi produktu.
 • TDM (Team Data Management również Total Data Management lub Technical Data Management) – zarządzanie danymi w pracy grupowej, również totalne zarządzanie danymi lub zarządzanie danymi technicznymi.

Narzędzia komputerowe pomagają sprostać wyzwaniom produkcyjnym szybko zmieniającej się gospodarki rynkowej, szczególnie w pracy inżynierów. Niskie koszty produkcji, wysoka jakość produktów oraz krótkie cykle produkcyjne wymagają odpowiedniego podejścia do organizacji pracy i zarządzania w biurach rozwoju produktu. Powiązanie funkcjonalne i poprzez modele danych poszczególne systemy CAx umożliwiają realizacje procesów wytwarzania według koncepcji CIM (Computer Integrated Manufactoring) - komputerowo zintegrowanego wytwarzania.

Na zajęciach w ramach laboratorium prezentowane są możliwości systemów CAD, CAE. Studenci maja możliwość modelowania i symulacji numerycznej wybranych układów z wykorzystaniem oprogramowania MSC PATRAN/NASTRAN, MSC MENTAT/MARC, ABC Ansys.


Tematyka wykładów

 • Systemy informatyczne CAx w inżynierii produkcji  - charakterystyka wiadomości podstawowe
 • Systemy CAD/CAE w modelowaniu i projektowaniu
 • Integracja systemów CAD/CAE
 • Krzywe parametryczne w modelowaniu geometrycznym  
 • Metody numeryczne w  symulacjach  inżynierskich  
 • Metody numeryczne w  symulacjach  inżynierskich  cz.2
 • Optymalizacja w systemach symulacji inżynierskich  
 • Wizualizacja wyników symulacji w systemach CAE

Tematyka laboratoriów

 • Wprowadzenie do modelowania geometrycznego
 • Modelowanie geometryczne 2D i 2,5D
 • Modelowanie bryłowe w systemach CAD/CAE
 • Krzywe parametryczne w modelowaniu
 • Wybrane symulacje inżynierskie CAE  
 • Wybrane symulacje inżynierskie CAE cz.2
 • Postprocesing w oprogramowaniu CAE

Program przedmiotu
 • wykład: 15 godzin w semestrze
 • laboratorium: 15 godzin w semestrze

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę pozytywną testu zaliczeniowego oraz kolokwium z laboratorium (szczegółowe warunki podaje prowadzący na zajęciach)


Literatura
 • Edward Chlebus, Techniki Komputerowe CAx w inżynierii produkcji·
 • Michalewicz Z., Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, WNT, Warszawa, 1996 ·
 • Bąk R., Burczyński T.: Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego, WNT, Warszawa 2001.
 • MSC.Software, User’s Guide, MSC.Software Corporation, Los Angeles, USA, 2001.

Linki
 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie