Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Metody mechaniki komputerowej

Kierunek: Mechanik i Budowa Maszyn
Specjalność: Mechanika Komputerowa (MB4)
Rodzaj studiów i semestr: stacjonarne II st. sem. I
Punkty ECTS: 1
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak, dr inż. Grażyna Kałuża


Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest w formie seminarium. Omawiane są zagadnienia dotyczące zastosowania metod komputerowych w mechanice, podstawowe metody statystycznej analizy danych, zasady planowania eksperymentu oraz rozwiązywanie problemów programowania dynamicznego. Studenci przygotowują referaty i prezentują je na zajęciach, a następnie rozwiązują praktyczne zadania wykorzystując programy naukowe do obliczeń numerycznych – Mathcad 14, Calc oraz Scilab.

Program przedmiotu

 • Seminarium: 30 godzin w semestrze

Tematyka seminarium

Modelowanie krzywych płaskich
• Interpolacja Lagrange’a.
• Zadanie interpolacyjne Lagrange’a.
• Wielomiany Bernsteina, krzywe Beziera.
• Funkcje B-sklejane, krzywe B-sklejane.
• Krzywe NURBS.

Metody komputerowe rozwiązywania układów równań algebraicznych
• Liniowe układy równań algebraicznych: metody dokładne, metody iteracyjne.
• Nieliniowe układy równań algebraicznych.
• Układy równań o macierzach rzadkich.

Wartości własne i wektory własne macierzy.
• Zastosowania w mechanice.
• Definicje.
• Wybrane algorytmy.
• Przykłady.

Hipotezy.
• Rozkład normalny, inne rozkłady statystyczne.
• Zasady formułowania hipotez i ich testowania.
• Przykłady.

Statystyczne opracowanie wyników badań
• Plany eksperymentu.
• Krzywe regresji.
• Współczynnik korelacji.
• Testowanie istotności współczynnika korelacji.

Wybrane algorytmy wspomagające procesy decyzyjne
• Zagadnienie dyliżansu.
• Zagadnienie alokacji zasobów.
• Zagadnienie sterowania produkcją i zapasami.
• Problem załadunku – zagadnienie plecakowe.
• Zagadnienie wymiany (odnowy) majątku trwałego.
• Teoria kolejek.


Warunki zaliczenia

 • Obecność na zajęciach
 • Zaliczone sprawozdania
 • Przedstawianie referatu

Literatura

 • E. Majchrzak, Bohdan Mochnacki  Metody Numeryczne. Podstawy teoretyczne, aspekty praktyczne i algorytmy., Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2004
 • Jerzy Greń, Statystyka matematyczna – modele i zadania, PWN, Warszawa, 1984.
 • Ryszard Zieliński, Wojciech Zieliński, Tablice statystyczne, PWN, Warszawa, 1990.
 • Wojciech Zieliński, Analiza regresji, Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa, 1998.
 • C. Domański, Testy statystyczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1990.
 • Ignasiak E. (red.), Badania operacyjne. PWE, Warszawa 1996.
 • Wagner H., Badania operacyjne. PWE, Warszawa 1980.

 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie