Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Modele matematyczne procesów fizycznych

Kierunek: Mechatronika
Specjalność: ME3
Rodzaj studiów i semestr: stacjonarne II st. sem.I
Punkty ECTS: 1
Prowadzący
: dr hab. inż. Alicja Piasecka-Belkhayat, prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak


Opis przedmiotu

Modelowanie ma na celu poznanie analizowanego procesu poprzez zastąpienie go uproszczonym układem odzwierciedlającym jedynie wybrane jego cechy. W przypadku modelowania matematycznego ważny jest opis matematyczny przedstawiony w postaci równania różniczkowego (układu równań) lub całkowego.
W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z liniowymi równaniami różniczkowymi cząstkowymi rzędu drugiego oraz ich klasyfikacją. Poznają najważniejsze modele fizyki matematycznej opisane za pomocą równań różniczkowych (Laplace’a, Poissona, Helmholtza, Kirchhoffa, równania falowego, telegrafistów itp.) oraz równań całkowych (równania Volterry i Fredholma). Studenci zapoznają się z wybranymi zjawiskami fizycznymi opisanymi za pomocą tych równań. Omawiane będą również metody analityczne rozwiązywania wybranej grupy równań, np. metoda rozdzielania zmiennych, metoda transformacji całkowych Fouriera.
 

Program przedmiotu

  • Wykład: 15 godzin w semestrze

Warunki zaliczenia

  • Zaliczenie na ocenę pozytywną kolokwium z wykładu

Literatura

  • Kącki E., Siewierski L., Wybrane działy matematyki wyższej z ćwiczeniami, Warszawa  1975.
  • Tichonow A.N., Samarski A. A., Równania fizyki matematycznej , PWN, Warszawa  1963.
  • Samarski A.A., The theory of difference schemes, Marcel Dekker, Inc., New York, Basel  2001.
  • Kącki E., Równania różniczkowe cząstkowe w elektrotechnice, Warszawa  1971.
  • Krzyżański M., Równania różniczkowe cząstkowe rzędu drugiego, Warszawa  1971.
  • Piskorek A., Równania całkowe, Warszawa 1971.
  • Pogorzelski W., Równania całkowe, Warszawa 1970.
  • Janowski W., Matematyka, Warszawa 1962.

Do pobrania


 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie