Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Modelowanie procesów cieplnych

Kierunek: Mechatronika
Rodzaj studiów i semestr: stacjonarne II st. sem. I
Punkty ECTS: 3
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak, mgr inż. Jolanta Dziatkiewicz


Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu omawiane są wybrane metody numeryczne rozwiązywania równań opisujących przepływ ciepła w skali mikro. Ze względu na postępującą miniaturyzację
i pojawiające się nowe problemy związane z koniecznością odprowadzania ciepła wydzielającego się m.in. w systemach mikroelektromechanicznych, rozważa się również równania opisujące przepływ ciepła w skali mikro oraz metody komputerowe ich rozwiązywania. Prezentowane są przykłady modelowania zjawisk cieplnych występujących np. w cienkich warstwach metalowych poddanych działaniu lasera o ultrakrótkim impulsie.
 

Program przedmiotu

 • Wykład: 15 godzin w semestrze
 • Laboratorium: 15 godzin w semestrze

Tematyka wykładów

 • Opis makroskopowy przewodzenia ciepła. Opis przepływu ciepła w skali mikro.

 • Metoda różnic skończonych (stan ustalony).

 • Metoda różnic skończonych (stan nieustalony).

 • Model z dwoma czasami opóźnień- rozwiązanie za pomocą jawnego schematu MRS.

 • Metoda elementów skończonych.

 • Metoda elementów skończonych – rozwiązania dla ustalonego i nieustalonego przepływu ciepła. Przykłady zastosowań w technice cieplnej.

 • Metoda elementów brzegowych. Przykłady zastosowań w technice cieplnej.
   


Tematyka laboratorium

 • Ustalony przepływ ciepła – zadania 1D. Rozwiązania za pomocą MRS.

 • Nieustalony przepływ ciepła – zadania 1D. Rozwiązania za pomocą MRS.

 • Ustalony i nieustalony przepływ ciepła – zadania 2D. Rozwiązania za pomocą MRS.

 • Model z dwoma czasami opóźnień – rozwiązanie za pomocą MRS.

 • Metoda elementów skończonych – stan ustalony, zadanie 1D.

 • Metoda elementów skończonych – stan ustalony, zadanie 2D.

 • Metoda elementów brzegowych – stan ustalony, zadanie 1D.
   


Warunki zaliczenia

 • Zaliczenie na ocenę pozytywną laboratorium (warunki podaje prowadzący na zajęciach)

 • Kolokwium z wykładu

  OCENA KOŃCOWA: O = 0.5K + 0.5L
  K - ocena z kolokwium (musi być pozytywna)
  L - ocena z laboratorium


Literatura

 • E.Majchrzak, B.Mochnacki, Metody numeryczne. Podstawy teoretyczne, aspekty praktyczne i algorytmy, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, wyd. IV, Gliwice, 2004

 • E.Majchrzak, J.Dziatkiewicz, Modele przepływu ciepła w skali mikro, Materiały powielane, Gliwice, 2012

 • E.Majchrzak, Metoda elementów brzegowych w przepływie ciepła, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2001

 • O.C.Zienkiewicz, R.R.Taylor, J.Z.ZHU The Finite element method: its basis and fundamentals, Elsevier, 2005
   


 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie