Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Modelowanie układów dynamicznych

Kierunek: Mechatronika
Specjalność: ME3
Rodzaj studiów i semestr: stacjonarne II st. sem. II
Punkty ECTS: 3
Prowadzący
: dr inż. Grzegorz Dziatkiewicz


Opis przedmiotu

Jeśli chcesz wiedzieć co mają ze sobą wspólnego ruch piłki po uderzeniu, drgający układ MEMS i Układ Słoneczny, to dowiesz się tego studiując „Modelowanie Układów Dynamicznych” w ramach specjalności „Modelowanie i Symulacja Systemów Mechatronicznych !!!:)
Podczas wykładów poznasz podstawy dynamiki nieliniowej oraz zrozumiesz wiele efektów występujących w układach nieliniowych. Takie słowa jak: bifurkacja, przestrzeń fazowa i solitony wejdą na stałe do Twojego słownika. Będziesz biegle posługiwał się językiem modelowania matematycznego oraz będziesz potrafił przeprowadzić symulacje numeryczne wielu układów dynamicznych, nie tylko technicznych, takich jak:

 • klasycznych układów mechatroniki,
 • układów MEMS,
 • nieliniowych obwodów elektrycznych,
 • optyki nieliniowej,
 • zjawisk występujących w sporcie, epidemiologii i relacjach międzyludzkich, w szczególności dot. konfliktów

Praca na zajęciach będzie się odbywała w takich środowiskach obliczeniowych jak SciLab i MATLAB.


Program przedmiotu

 • Wykład: 15 godzin w semestrze
 • Laboratorium: 15 godzin w semestrze

Warunki zaliczenia

 • egzamin pisemny + zaliczenie laboratorium

Literatura

 • Enns R.H., It’s a nonlinear world. Springer, 2010.
 • Morrison F., Sztuka modelowania układów dynamicznych. WNT, 1996.
 • Younis M.I., MEMS linear and nonlinear statics and dynamics. Springer, 2011.
 • Abarbanel H.D.I., Rabinovich M.I., Sushchik M.M., Introduction to nonlinear dynamics for physicists. World Scientific, 1993.
 • Lobontiu N., System dynamics for engineering students. Elsevier, 2010.
 • Ott E., Chaos w układach dynamicznych. WNT, 1997.
 • Kudrewicz J., Nieliniowe obwody elektryczne. WNT, 1996.

Linki
 

Do pobrania


 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie